10 sentrale uvitenskapelige trekk ved IPCCs AR5 og SPM

Startet av Telehiv, desember 03, 2013, 18:08:19 PM

« forrige - neste »

Telehiv

IPCCs politisk oppnevnte utvalg la tidligere i høst la fram sitt famøse Summary for Policymakers (SPM), med klimaalarmistiske påstander som representerte et oppsiktsvekkende brudd med det som var kjent om IPCCs eget faglige ståsted på dette tidspunkt. IPCC nølte dermed atter en gang med å legge ut endelig bakgrunnsdokumentasjon (AR5) for å forhindre en reell faglig oppgang som kunne løpt helt ut av kontroll for dem, jfr. mine tidligere artikler med dokumentasjon om dette sørgelige faktum bl.a. her:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1505.msg32756.html#msg32756
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1503.msg32700.html#msg32700
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1486.0.html

De ulike debattene og etterprøvingene som har vært mulig å foreta gir likevel et visst kvalifisert grunnlag for å ta for seg de alvorligste ankepunktene:

1. Overraskende alarmistpåstander fra SPMs politiske kjerne tvinger IPCC til å endre den vitenskapelige seksjon i AR5
IPCC har de senere årene måttet nedjustere sitt estimat for klimasensitivitet med omtrent det halve i takt med det stadige større spriket mellom klimamodellene og fraværet av faktisk observert temperaturstigning samtidig som det atmosfæriske CO2-nivået har økt betydelig. Etter at representantene for SPM - et politisk oppnevnt utvalg - først la fram en rekke nye alarmistiske påstander, åpenbart ukvalifiserte og udokumenterte og som i tillegg syntes å fullstendig se bort fra denne utviklingen, ble IPCC tvunget til å endre den såkalte "vitenskapelige" seksjonen av AR5 for å få den til å henge sammen med de allerede avleverte aktivistpåstandene i SPM.
Dette "ryddearbeidet" pågår ennå!

2. Fremdeles uakseptabel mengde "gray literature" i AR5

AR5 inneholder fremdeles, tross den massive kritikken mot dette ifm. tidligere IPCC-rapporter, en stor mengde referanser til ikke-fagfellevurderte kilder ("gray literature")

3. Triksing med inntak av "ønsket" litteratur
Det er særlig etisk og vitenskapelig forkastelig at IPCC har tatt inn i sin siste rapport studier som meget aggressivt avviser skeptiske arbeider, og som i et tilfelle ikke engang var publisert da IPCC tok det inn, og i et annet tilfelle faktisk ikke ble sluppet før etter innleveringsfristen.

4. Utestenging av kritiske arbeider - fremming av egne fagmiljøer
I flere seksjoner i AR5 kan det påvises at lead author har ignorert omtrent alle tilgjengelige studier som hans miljø ikke har hatt full faglig kontroll med, og i stedet basert sitt kapitel omtrent utelukkende på sitt eget fagmiljøs arbeider. Jeg har i en tidligere artikkel her på forumet allerede omtalt og vist en del av omfanget  her:

123 AGW-kritiske, fagfellevurderte artikler avviste av IPCC i 2008-2012 (før AR5):
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1474.0.html

Tilsvarende foretok IPCC de samme "utrenskingene" foran framleggelsen av AR4 i 2007:
Arbeider som IPCC avviste før 2007 (før AR4):
Del 1: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,719.0.html
Del 2: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,720.0.html
Del 3: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,721.0.html
Del 4: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,722.0.html   

5. Uvitenskapelig/uetisk bruk av statistiske sikkerhetsestimater
Det har i en rekke seriøse vitenskapelige miljøer vekket både forferdelse og vantro at IPCC for alle praktiske formål har angitt "absolute confidence" om menneskeskapt oppvarming, og forsvarer denne meningsløse statistiske påstanden (ikke minst når man vet at det publiseres tusenvis av studier hvert år som ikke er enige i dette, selv om IPCC systematisk holder dem utenfor sine rapporter) ved innledningsvis å bruke en så vag formulering at selv de fleste skeptikere kunne sagt seg enig i framstillingen. Da dette ble presentert i SPM hadde politikeraktivistene plutselig - ut fra egne/nyoppkokte premisser - fremdeles satt "sikkerhetsfaktoren" til 97% for bl.a. 5 graders oppvarming og 7 meter havstigning de neste hundre år....

6. "Hockeykølla" omarbeides stadig, men er fremdeles like falsifisert iht. reelle vitenskapelige prinsipper
En rekke studier har for lengst plukket kølla fra hverandre til en flishaug, en del i IPCC vet at dette blir mer og mer pinlig og prøver å unngå at den blir mer trukket fram, men de verste aktivistene (med "køllefaren" Michael Mann i spissen) kjører på med stadig nye påfunn for å rehabilitere både seg selv og kølla. IPCC klarte ikke å hindre SPM å trekke dette aktivistgrepet fram også denne gangen, noe som bidro til at man må holde tilbake dokumentasjon og prøve å glatte over enda en gang i AR5s vitenskapelige seksjon, siden man her er inne på et område som faktisk kan presist angripes og falsifiseres hvis man fortsetter å argumentere som før om dette.   

7. Andre mulige værrelaterte faktorer enn CO2 underspilles og/eller ignoreres også i AR5
Typisk gjelder dette solens betydning, men også andre studier om f.eks. (særlig lokal) betydning av sot/askeutslipp. Vanndamp/skyer (det suverent viktigste av alle atmosfæreregulerende forhold) er klimamodellene forøvrig fremdeles helt ute av stand til å håndtere på noe slags fruktbart vitenskapelig vis: Likevel påstår IPCC at man har 97% vitenskapelig sikkerhet for sine krisevarsler! Frekkhetens nådegave, sa man før i tiden....

8. Det bredt studerte fenomenet UHI ("urban heat island") er holdt helt utenfor AR5
Dermed slipper man også å konfronteres med de mange påpekningene av dårlig kvalitet og/eller "klimataktisk rigging" ifm. overflate måleresultater, man har unngått å kritisk diskutere målemetodene for dette, og ikke minst - de manuelle justeringene ("juksteringene") IPCC-miljøet har foretatt på bred front for data kloden rundt, og som merkelig nok alltid synes å være justerte til støtte for AGW/CO2-profil.

9. Som for tidligere IPCC-studier: Manglende dataarkivering, nekting av utlevering av data, software-koder, osv.

Her kan man for historiske erfaringer med denne uvitenskapelige atferden eksempelvis spørre nitidige, systematiske og nøyaktige granskere som IPCC frykter, typisk folk som McIntyre og McKitrick, om hvor mange år de har brukt på å få ut data slik at påstander kan testes. Og at problemet fremdeles består også for AR5.

Og til slutt, når vi først strever med å formulere De Ti Nye Klimabud, må vi ta med den nye bortforklaringen som kreves for å forsvare at kloden ikke har vist oppvarming siden 1998:

10. IPCC skylder nå manglende oppvarming på havsykluser som har dratt varmen ned i dyphavene
Problemet er at dette slår seg selv i nakken når man ved forrige korsvei i AR3/2001 (før stansen i oppvarmingen var et tilstrekkelig langvarig anerkjent faktum) sa at "ocean cycles have nothing to do with the warming from 1978" (men som altså sluttet i 1998, og da måtte det altså en ny historie til....og da ble havet plutselig interessant igjen...nød lærer naken kvinne å spinne, heter det).

Se bl.a. Warren Meyer om dette på Climate-sceptic.com:
http://www.climate-skeptic.com/2013/09/climate-goundhog-day.html
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#1
Mens vi andre prøver å summere hvor langt ut av vitenskapelig kurs klimaalarmismen har endt opp, styrer de frelste ustoppelig på:

Et globalt konsortium av 13 internasjonale forskerteam koordinert av International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) og Potsdam Institute for Climate Impacts Research (PIK) har nå funnet ut at somler vi mer nå så er alle klimamål ute av rekkevidde i 2030 ("continuing with pledge pathways to 2030 could push climate goals out of reach").

Link: http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/20131203-ClimatePledges.en.html

Vel, også dette vil nok oppleve å testes mot tidens tann, dvs. opp mot oppvarmings-stoppen/-utflatingen fra 1998: Iht. de velkjente naturlige 30/60 års sykluser begynte vi så - etter den varmere perioden fra 1976 - på en kaldere syklus fra ca. 2006 som slutter midt på 2030-tallet. Hvis den syklusen viser seg å stemme de neste 10-20 år må det vel begynne å bli tungt å holde alarmismefanen så høyt fremdeles?
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#2
Det kan kanskje også være nyttig å repetere "klimamotkultur"-gruppen NIPCC sin systematiske tilbakevisning av de siste IPCC-påstandene, som omfatter 3 hovedgrupper fra "avlyste katastrofer" med tilhørende retretter, til faglige feil og villedninger, og begrepsforvrengninger:

1. IPCC-retretter i 11 punkter
2. Villedende eller usanne påstander (Misleading or Untrue Statements)
3. Bedragersk språkbruk som forvrenger vitenskapen ("Deceptive Language that Misrepresents the Science")

Dette helt ned til påvisning av utvalgte enkeltforhold der IPCCs "vitenskap" spiller fallitt:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1479.msg32028.html#msg32028 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Tele, denne oppsummeringen bør du printe på billig papir og sende sammen med et klimajulekort til Pål Prestrud. Jeg velger han, for noen av hans yndlingshersketeknikker har vært svært robust, fagfellevurdert litteratur i de mest anerkjente magasiner, konsensus, eller, avgjort vitenskap. Den siste var blant andre redaktør i Forskning.no blant de kjappeste til å bruke mot opponenter til hennes elskede klimalysenkoisme.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på desember 03, 2013, 22:50:27 PM
Tele, denne oppsummeringen bør du printe på billig papir og sende sammen med et klimajulekort til Pål Prestrud. Jeg velger han, for noen av hans yndlingshersketeknikker har vært svært robust, fagfellevurdert litteratur i de mest anerkjente magasiner, konsensus, eller, avgjort vitenskap. Den siste var blant andre redaktør i Forskning.no blant de kjappeste til å bruke mot opponenter til hennes elskede klimalysenkoisme.

Hehe,
jeg har faktisk ikke savnet Prestruds faglige begrensninger og uhørte usakligheter et sekund før du nevnte ham nå. Og jeg har ikke tenkt å vekke ham til live med noen henvendelse heller, han var kun "interessant" den gangen han misbrukte sin posisjon som leder av Cicero til å kolportere de mest arrogante men også mest hjelpeløse faglige hersketeknikker vi har sett selv i klimaindustrien.

Når jeg har tatt for meg vitenskapskritikken rundt IPCC, vil jeg heller peke på den interessante prosessen som Judith Curry har satt i gang ifm den avsporingen av seriøse vitenskapsprinsipper som klimaforskningen dessverre har havnet i front av.
I en artikkel 1. des. stiller Curry det helt sentrale spørsmål:

Has science lost its way?

Først viser Curry til et meget  interessant oppspill i LA Times: "Science has lost its way, at a big cost to humanity"
http://www.latimes.com/business/la-fi-hiltzik-20131027,0,1228881.column#ixzz2mS3tyajF

Dernest siterer ho Michael Eisen, som tar opp samme problem når han sier:

"The thing that should scare people is that so many of these important published studies turn out to be wrong when they're investigated further," says Michael Eisen, a biologist at UC Berkeley and the Howard Hughes Medical Institute.

Eisen says the more important flaw in the publication model is that the drive to land a paper in a top journal — Nature and Science lead the list — encourages researchers to hype their results, especially in the life sciences. Peer review, in which a paper is checked out by eminent scientists before publication, isn't a safeguard. Eisen says the unpaid reviewers seldom have the time or inclination to examine a study enough to unearth errors or flaws."


I det hele tatt, jeg vil anbefale å lese hele artikkelen til Curry, den er viktig i dagens etisk truede forskningsverden:
http://judithcurry.com/2013/12/01/has-science-lost-its-way/#more-13544
   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Jeg har lest artikkelen hos Curry, Tele, og den er tankevekkende. Det er jo også flere her på forumet som har nevnt tilsvarende, så vi er ikke aldeles tomme for gode observatører.

Selv har jeg jo hatt som hovedpoeng at klimavitenskapen kun er ei råtten gren på det digre vitenskapstreet, og at dette treet forlengst har råtnet fullstendig på rot sammen med resten av det samfunnet byråkratimperialistene har styrt oss mot på en feig skjult måte i årtier.

Det er systemet som er galt. Når settepotetene er dårlige, blir avlingen tilsvarende.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

"The failure to report failures":

Se The Economist

og The Economist (bis)

Galne klimaskeptikere er ikke de eneste som har lagt merke til at det ikke er gull alt det som påstås å glimre.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Telehiv

#7
Nå er det kommet en interessant studie på iskjerner i Antarktis for de siste 308 år i Geophysical Research Letters:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL057782/abstract

Den er allerede omtalt på WUWT:
http://wattsupwiththat.com/2013/12/05/new-ice-core-record-shows-climate-variability-in-west-antarctica/#more-98594

IPCCs AGW/CO2-hypotese får juling igjen på basis av rene historiske fakta
Også denne studien undergraver IPCCs overordnede påstand; at det er bare de siste 50 år (les: den tidsperioden man kan klare å skylde på CO2-økning) at kloden har sett denne type oppvarming.

For denne nye studien viser, med solid historisk tyngde i ryggen, at vi også i Antarktis har hatt tilsvarende sykliske/naturlige variasjoner med tilsvarende varmeperioder i alle de tre hundreårene man har undersøkt.

Dette gir enda mer tyngde til antakelsene om at det er de store sirkulasjonssystemene - ikke påfunnet om at det plutselig skal være CO2 etter 1976 (hvorfor har temperaturen sunket gjentatte ganger tidligere uten at CO2-nivået har gått ned i forkant - og hvorfor skal den ikke kunne gå ned igjen?!) - som er sentrale "regulatorer" for disse variasjonene, dvs. både Stillehavs- og Atlanterhavsoscillasjonene og de interagerende luftstrømmene som endrer hovedbilde i takt med hverandre (jfr. typisk den atmosfæriske "polarfronten" her i våre trakter som vandrer opp- og nedover vårt kontinent iht. dette). 

- Uten at jeg tror at noe biter på de klimareligiøses fastlåste alarmisme denne gangen heller


 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#8
En gjennomgang av samlet vitenskapelig status for "ekstremvær" - som inkluderer fakta IPCC summarisk utelater/omfortolker

For dere som liker å ha de mest troverdige kildene til å debattere i hvor stor grad vi kan snakke om mer eller mindre "ekstremvær" i et historisk perspektiv - som en nødvendig motvekt til den notorisk upålitelige, tendensiøse og overfortolkede fremstillingen som foretas i IPCC-leiren - vil jeg anbefale en nærmere titt på Madhav L. Khandekars "A REVIEW OF THE STATE OF SCIENCE": THE GLOBAL WARMING-EXTREME WEATHER LINK

Hovedkilde er altså den årlige rapporten fra The Global Warming Policy Foundation:

Litt mer balansert info om "ekstremvær": GWPF Report 11

http://www.thegwpf.org/content/uploads/2013/11/Khandekar-Extreme-Weather.pdf

Med folk som Lindzen, McKitrick og Svensmark i faggruppen blir dette selvsagt en helt annen historie enn den IPCC og deres kumpaner fremdeles klamrer seg til....

Khandekar spør i en egen artikkel på icecap.us bl.a. om det er slik at det er en økning i tendensen til kaldt ekstremvær de senere år, og bekrefter selv sitt spørsmål:

Have cold weather extremes been on the rise in recent years?
A quick survey of weather extremes since the millennium seems to suggest this may be the 'new' reality of climate change.


Dette forklarer han bl.a. med dette:
"The northern hemisphere has witnessed four severe winters (2002/03, 2005/06, 2007/08, 2009/10) since 2000, with the European continent bearing the brunt of the cold weather. The severity of winter 2002/03 was felt all the way to south Asia, where hundreds of people in Vietnam and Bangladesh were reported to have died due to exposure to colder weather (due to lack of adequate heating in residential houses).

The winter of 2011/12 was quite severe, especially the month of February 2012 when minimum temperatures in parts of eastern Europe plunged to -40C in some locales, leading to several hundred deaths. The winter of 2012/13 was also colder than normal, with March 2013 setting record-breaking low temperatures in the UK, Berlin and parts of eastern Germany. Over North America, the winters of 2002/03, 2007/08 and 2009/10 were significantly colder and snowier than normal and were linked to an extreme negative phase of the North Atlantic Oscillation, a slow-varying large-scale atmospheric flow pattern (Seager et al. 2010). Winter severity has also increased in northern India in recent years, where several hundred deaths (mostly of elderly people living in houses with no heat or insulation) have been reported in the last five years."


Men som vi vet, noen IPCC-lakeier (inkludert Benestad, selv om han mangler ekspertise på området) har funnet en måte å (mis)bruke solsykluser til å hevde et "dobbeltspor", egentlig som et alternativ til Trenberths dyphavs bortforklaring på manglende varme de siste 17 år:
1. Global oppvarming som skissert i AGW/CO2-hypotesen foregår fremdeles, det er bare at
2. Midlertidig lav solaktivitet skjuler det

(hos Trenberth er jo som kjent argumentet at det er dyphavene som skjuler den manglende varmen..)

Derfor skriver Khandekar:

"Several papers published in the last three years (Benestad 2010; Cattiaux et al. 2010; Lockwood et al. 2010) have linked the cold European winters of the last ten years to low solar activity (see NIPCC post on 'Extreme cold winters over Europe', dated 12 February 2012). Many solar scientists now suggest that winters in Europe could become even colder, as the sun enters a grand minimum in the next few years.

Besides Europe and North America, the entire continent of South America has seen colder winters over the last five years. The winters of 2007 (July in particular) and 2010 (June to July) were significantly colder than normal and several dozen deaths were reported in Argentina and Chile. Some locales in Argentina recorded low temperatures of −25C, and in July 2007 Buenos Aires recorded its first snowfall since 1918. The most recent winter (July 2013) saw snowfall at several dozen locales in Argentina, Chile and parts of southern Brazil (see Khandekar 2010, for a list of additional cold weather extremes)."


Kandekhar kommenterer også medias tendens til å bare kommentere når det kan vises til klimaskremslene om ukontrollert oppvarming:

"It is of interest to note here the lack of news items on cold weather extremes in the media.

Most of the media seem to be obsessed with extremes of heat, completely ignoring cold weather extremes, despite these apparently being on the rise and despite the IPCC's science failing to offer an explanation for them. In fact, the IPCC extreme weather events table projects 'fewer cold days and frost in future'. It is also of interest to note here that most climate scientists and advocates of the global warming hypothesis have ignored the
'cold' reality of present climate change. The IPCC (2007) has discussed in some detail the European heatwave of summer 2003, but made no mention of the severely cold winter of 2002/03 and the deaths it caused in south Asia. The latest IPCC SPM AR5 released in Stockholm in September 2013 once again fails to mention increasing cold weather extremes of recent years."


Og avslutter, knusende nok for IPCC og tilhørende varmistgrupperinger:

"Also see the 17 year winter trends are negative for all 9 climate regions and the contiguous US."

Link: http://icecap.us/index.php/go/in-the-news


 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Tele, det er svært interessant med den forskningen i Antarktis som viser store og raske svingninger. De (rørsla) plages nok ikke så rent lite over slike publikasjoner. Selv i dag, med alle våre utslipp, gjelder regelen om at den troposfæriske miksingen hemisfærene i mellom omtrent ikke foregår. Les: Bilkjøring og kullbrenning i Europa og USA gir ikke forhøyet CO2-innhold i troposfæren i Antarktis.

Ellers sliter jeg litt med noen av påstandene i forskningen.

SitatThe authors report that their ice core record shows that the region warmed since the late 1950s at a rate similar to that observed in the Antarctic Peninsula and central West Antarctica.

However, the authors note that this recent warming trend is similar in magnitude to warming and cooling trends that occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries in their record, indicating that in this coastal West Antarctic location the effects of human-induced climate change in recent years have not exceeded natural climate variability over the past 300 years.

Jeg har som noen kanskje husker skrevet mye om hvordan temperaturdataene ikke har vist noen oppvarming i området rundt den Antarktiske halvøya. Jeg er en Hansensk jukstering vi har vært vitne til, der han først trikset med dataene fra en argentinsk militærbase, for deretter å smøre denne juksteringen ut over hele området.

Hvordan forskerne klarer finne en oppvarming i samsvar med en oppvarming som ikke eksisterer i virkeligheten er jo ei nøtt verdt å tygge litt på. Pass på plombene, for jeg mistenker en del nøtteskall i den nøtteposen.

En snikende mistanke har også meldt seg angående nøyaktigheten i dateringene for disse iskjerneprøvene de legger til grunn. De er i realiteten kalibrert etter andre proxyer, og disse proxyene er også omstridt. De virkelig lange seriene er for eksempel avhengige av at sedimentprøvene fra havbunnen også er korrekte, og de er blant annet justert etter Bond-hendelser og annen astronomisk påvirkning som heller ikke er dokumentert eller forstått til fulle.

Når det gjelder jukset med instrumentseriene i forbindelse med Vest-Antarktis, så er dette noe av det jeg har skrevet om saken:

Base Orcadas - ei udetonert bombe


En av illustrasjonene jeg laget den gang:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#10
Sitat fra: Jostemikk på desember 05, 2013, 12:58:10 PM
Tele, det er svært interessant med den forskningen i Antarktis som viser store og raske svingninger. De (rørsla) plages nok ikke så rent lite over slike publikasjoner. Selv i dag, med alle våre utslipp, gjelder regelen om at den troposfæriske miksingen hemisfærene i mellom omtrent ikke foregår. Les: Bilkjøring og kullbrenning i Europa og USA gir ikke forhøyet CO2-innhold i troposfæren i Antarktis.

Ellers sliter jeg litt med noen av påstandene i forskningen.

SitatThe authors report that their ice core record shows that the region warmed since the late 1950s at a rate similar to that observed in the Antarctic Peninsula and central West Antarctica.

However, the authors note that this recent warming trend is similar in magnitude to warming and cooling trends that occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries in their record, indicating that in this coastal West Antarctic location the effects of human-induced climate change in recent years have not exceeded natural climate variability over the past 300 years.

Jeg har som noen kanskje husker skrevet mye om hvordan temperaturdataene ikke har vist noen oppvarming i området rundt den Antarktiske halvøya. Jeg er en Hansensk jukstering vi har vært vitne til, der han først trikset med dataene fra en argentinsk militærbase, for deretter å smøre denne juksteringen ut over hele området.

Hvordan forskerne klarer finne en oppvarming i samsvar med en oppvarming som ikke eksisterer i virkeligheten er jo ei nøtt verdt å tygge litt på. Pass på plombene, for jeg mistenker en del nøtteskall i den nøtteposen.

En snikende mistanke har også meldt seg angående nøyaktigheten i dateringene for disse iskjerneprøvene de legger til grunn. De er i realiteten kalibrert etter andre proxyer, og disse proxyene er også omstridt. De virkelig lange seriene er for eksempel avhengige av at sedimentprøvene fra havbunnen også er korrekte, og de er blant annet justert etter Bond-hendelser og annen astronomisk påvirkning som heller ikke er dokumentert eller forstått til fulle.

Når det gjelder jukset med instrumentseriene i forbindelse med Vest-Antarktis, så er dette noe av det jeg har skrevet om saken:

Base Orcadas - ei udetonert bombe


En av illustrasjonene jeg laget den gang:Joste,

spennende kommentarer du har der, som absolutt ikke må utelates når denne saken diskuteres!
Vi har jo de senere årene fått avslørt en rekke varmist-forsøk på manipulering av Antarktisdata; du nevnte Hansens trick med militærbasedata, og jeg har flere ganger omtalt Steig et als sine plumpe datamanipuleringsforsøk for vestlige halvøy, som bl.a. McIntyre kledde ned helt til Steigs skamrødmende skinn:
Her bare en liten kommentar: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1473.msg31914.html#msg31914

Men likevel, hvorfor skal vi hele tiden måtte drive og "forsvare" oss mot stadig nye varmist-påfunn?

Tenker vi "feil" og altfor defensivt som skeptikere?!
Jeg vil peke på en "erkjennelsestendens" vi kanskje ubevisst har overtatt fra klimahysterikerne:

Vi synes alle å ha blitt "tyrannisert" av varmistene til å tenke på varme perioder som unormale/uønskede, og selvsagt må vi lete som gale i IPCC-kontrollerte kilder for å finne data fra tidligere perioder som ikke allerede er diskret omrigget til kaldere enn de var som originaldata.

Skeptikerne havner dermed automatisk på defensiven i utgangspunktet, og føler de må re-argumentere for at perioden 1976-2006 ikke har vært varmere enn de tidligere varme 30-års syklusene vi har sett opp gjennom hundreårene.

Men hva med om vi tenkte annerledes enn den "klassisk alarmistiske" (som er at "varme perioder i vår tid er unormale, og skyldes menneskelige utslipp")?

Dvs.: Snur på flisa og sier at:

"Det er de varme periodene som er "normale" og representerer jordas naturlig oppnådde "arbeidstemperatur" pr. dato; men som syklisk tas noe ned av bl.a. redusert solaktivitet og tilhørende nedkjøling av de store sirkulasjonssystemene - når temperaturen derfor syklisk også kommer opp igjen noen tideler gjenvinnes bare tidligere arbeidstemperatur (!), og er slett ikke noe bevis på ny, menneskeskapt oppvarming".

Dette har vi sett for den nordlige halvkule å gjelde særlig klart fra slutten på den lille istid rundt 1850 og fram til vår tid, ut fra de historiske data fra perioden som ennå ikke er omrigget/juksterte av IPCC-banden. Nå ser vi altså studier også fra Antarktis som bekrefter dette for hele 300+ år!

Med et slikt "balansert" utgangspunkt blir det straks mulighet for helt andre og mer konstruktive hypotesetestinger av historiske data!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Et meget godt poeng det med å anerkjenne varmeperioder som noe normalt, Tele!

Alle bør snu på den flisa, og selv snudde jeg den fra dag én av min skeptiske karriere. Har henvist til tidligere varmeperioder hele tiden, og har alltid anerkjent perioden vi har opplevd nå som en tilsvarende. En interessant sak er denne:

20 grader varmere vintertemperaturer på Svalbard under Vikingtiden

En omfattende tråd med meget interessante henvisninger til tidligere grundig forskning om varmeperioder, hvor jeg helt klart gjør et poeng av at vi i dag har en slik normal varmeperiode, tilsvarende den på 30- og 40-tallet:

Den store oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig

Når det gjelder abrupte skifter synlige i iskjerneprøver, har vi denne fra Arktis:

Hva isen fortalte oss

Når det gjelder Antarktis kan det virke som om det kontinentet bryr seg fint lite om hva som skjer med vær og temperatur på vår side av Ekvator. I Arktis går havstrømmene under og gjennom og tilbake, og påvirker vær og klima på kraftig vis. I Antarktis har vi noe helt annet, og den kalles den sirkumpolare havstrøm. Særlig fintfølende virker heller ikke den å være, i hvertfall ikke når det gjelder dens påvirkning av temperaturen i Antarktis. Et eksempel fra satellittdatene til RSS:

http://images.remss.com/msu/msu_time_series.htmlVi må huske på at de historiske overflatetemperaturene for den sørlige halvkulen er et rent fantasiprodukt i regi Phil Jones og CRU. Når det gjelder temperaturdatene fra selve kontinentet der sør, er det ikke så mange seriene som finnes. Noen er det dog, og de viser det samme.Det kan se ut som om Antarktis i realiteten ikke er i verken takt eller utakt med noe som helst, og er innehaver av et helt personlig, meget stabilt klimasystem som ikke bryr seg om verken vulkanutbrudd, bilkjøring, eller hva skydekket over tropiske havområder finner på av sprell.

Russerne har en stasjon på Vostok, og selv om dataserien slutter på 80-tallet for den grafen jeg har laget, er tendensen den samme som for andre reelle måledata på kontinentet. Her har jeg benyttet dataene for T-min, som jo er de som skulle skyte kraftigst i været pr. rådende paradigme:

T-minus Vostok

Data: South.aari.nw.ruI går laget jeg noen nye grafer etter et langt graf- og datasølibat. De som tar seg tid til å titte på antall sidevisninger og respons på et par av de trådene jeg har linket til i dette innlegget, vil høyst sannsynlig raskt forstå en av årsakene til sølibatet. 157 sidevisninger i tråden om T-minus på Vostok iløpet av 2 år er ikke særlig overbevisende dokumentasjon på at det jeg holder på med er av særlig interesse. ;D Selv er jeg jo så dumsta at jeg hele tiden forsøker overbevise meg selv om det motsatte. T-minus og luftfuktighet på Vostok er de beste dataene vi har for å vise hvor aldeles fjernt fra virkeligheten AGW-paradigmet befinner seg. Husk at det troposfæriske CO2-innholdet påståes å ha steget like mye over Vostok og resten av Antarktis som i resten av verden.

Og er ikke dette merkelig? Husk at blandingen av luftmassene mellom hemisfærene er særdeles lite forekommende, og at brorparten av de antropogene utslippene har skjedd på den nordlige halvkulen. Hvis det er vårt forbruk som har forårsaket økningen av CO2-innholdet i atmosfæren, hvordan har det seg da at stigningen er identisk de to halvkulene i mellom? Omtrent lik både på Nord- og Sydpolen?

Alarmistenes (Steighansenbenestad et al) skremsler om vår påvirkning av Antarktis er en av de største skamhendelsene i moderne vitenskap.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Kan jo legge til at jeg leser/tolker forskningen om tidligere store temperaturvariasjoner i Antarktis som Tele linket til, og tilsvarende ny forskning om de Arktiske områdene, som lite annet enn alarmisme og skremsler for å spikre fast et inntrykk av at planeten har stor klimafølsomhet. Her er den fra nordområdene:

Forskning.no - Rosa leire avslører ustabilt klima i istiden

SitatSmeltende isbreer og stigende havnivå er slett ikke noe nytt fenomen. Klimaendringene var dramatiske også under siste istid.

– Gjentatte, kraftige avsmeltninger av innlandsisen bidro til at klimaet var svært ustabilt også under siste istid.

Det sier Tine Rasmussen, professor i marin geologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Sammen med Erik Thomsen fra Aarhus Universitet i Danmark har hun hatt bunnprøver fra havet utenfor det nordvestlige Svalbard under lupen.

Leser man A. Watts endeløse strøm av forskningspresentasjoner som Fanden leser Bibelen, skal det vanskelig la seg gjøre å se det på annen måte enn at WUWT nå i dag er den største sprederen av ren alarmisme. Så kan en jo selv velge å gjøre motsatt av Gammel-Erik.

Tre eksempler som finnes på førstesiden til WUWT nå i dag:

Rapid climate changes in the younger Dryas, but with a 120 year time lag

Similar warming and cooling trends occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries

Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises.

For de som kun leser overskriftene Watts presenterer, kan det virke som om klimafølsomheten er så gedigen at alt liv på planeten balanserer på en knivsegg. Må legge til at mitt syn er farget av at jeg de siste par årene har følt en stigende mistanke om at Watts er blant dem som tjener på å holde klimasaken gående lengst mulig.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på desember 05, 2013, 14:20:47 PM
Kan jo legge til at jeg leser/tolker forskningen om tidligere store temperaturvariasjoner i Antarktis som Tele linket til, og tilsvarende ny forskning om de Arktiske områdene, som lite annet enn alarmisme og skremsler for å spikre fast et inntrykk av at planeten har stor klimafølsomhet. Her er den fra nordområdene:

Forskning.no - Rosa leire avslører ustabilt klima i istiden

SitatSmeltende isbreer og stigende havnivå er slett ikke noe nytt fenomen. Klimaendringene var dramatiske også under siste istid.

– Gjentatte, kraftige avsmeltninger av innlandsisen bidro til at klimaet var svært ustabilt også under siste istid.

Det sier Tine Rasmussen, professor i marin geologi ved UiT Norges arktiske universitet.

Sammen med Erik Thomsen fra Aarhus Universitet i Danmark har hun hatt bunnprøver fra havet utenfor det nordvestlige Svalbard under lupen.

Leser man A. Watts endeløse strøm av forskningspresentasjoner som Fanden leser Bibelen, skal det vanskelig la seg gjøre å se det på annen måte enn at WUWT nå i dag er den største sprederen av ren alarmisme. Så kan en jo selv velge å gjøre motsatt av Gammel-Erik.

Tre eksempler som finnes på førstesiden til WUWT nå i dag:

Rapid climate changes in the younger Dryas, but with a 120 year time lag

Similar warming and cooling trends occurred in the mid-nineteenth and eighteenth centuries

Abrupt Impacts of Climate Change: Anticipating Surprises.

For de som kun leser overskriftene Watts presenterer, kan det virke som om klimafølsomheten er så gedigen at alt liv på planeten balanserer på en knivsegg. Må legge til at mitt syn er farget av at jeg de siste par årene har følt en stigende mistanke om at Watts er blant dem som tjener på å holde klimasaken gående lengst mulig.

Joste, alle,

det er ikke tvil om at WUWT/Anthony Watts er en tilpasningsdyktig kar, sikkert også over grensen til opportunisme i mange tilfeller.
Men jeg vil likevel hevde at WUWT er en meget aktiv kilde til nye studier og debattprosesser som har gitt i alle fall meg mye nyttig "mat" til videre søking. På det området har WUWT åpenbart en nyttig funksjon.

WUWT har også mange gode gjesteskribenter, og kommentarspalten er jo alltid en sann svir å studere: Det er faktisk i kommentarspalten - og ikke i Watts' egne skriverier - jeg har gjort mine største "funn" om hva som egentlig foregår i klimaindustrien. Det er jo beroligende å få bekreftet stadig vekk i disse kommentarene at hele verden er ikke blitt idioter ennå!  8)

Ta nå bare denne kommentaren til iskjernedebatten i Antarktis nå:

Jquip says:   
December 5, 2013 at 1:29 am   

Steve: "Doesn't 'variability within the natural range' nullify 'anthropogenic climate drivers' altogether?"

There's nothing to nullify; the claims were never established properly in the first place. But you're welcome to play the fast goalpost game with true believers here. Assumptively, they'll just hide the cold in the oceans alongside the heat they can't find. The same as was done with the global locals of the medieval warm period and the unpausing pause of the line that goes up. The likely answer here, if not the same, is that it's an unnatural natural, and so worse than we thought.


Er det ikke herlig, da?


Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på desember 05, 2013, 14:38:51 PMJoste, alle,

det er ikke tvil om at WUWT/Anthony Watts er en tilpasningsdyktig kar, sikkert også over grensen til opportunisme i mange tilfeller.
Men jeg vil likevel hevde at WUWT er en meget aktiv kilde til nye studier og debattprosesser som har gitt i alle fall meg mye nyttig "mat" til videre søking. På det området har WUWT åpenbart en nyttig funksjon.

Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er en helt korrekt observasjon, Tele. Jeg underskriver den mer enn gjerne. Var det ikke for WUWT ville min egen tilgang til opplysninger om så mangt i klimasaken blitt vanskeliggjort i vesentlig grad. Jeg heier på WUWT, men samtidig advarer jeg også mot enkelte sider av Watts gjøren og laden. Han har utviklet seg i mainstream retning, og opplysninger som vil rokke ved makta bak makta vil aldri kommer derfra. Tvert i mot, tror jeg. Han vil være blant dem som blir stående igjen på perrongen når toget med de virkelige avsløringene dundrer i vei. Bloggen hans vil lide en forholdsvis rask død den dagen klimatullet er over. Ikke en gang i min villeste fantasi kan jeg se for meg at han selv vil pushe på for at dette skal skje.

Annerledes da med Montford på BH. Han virker å ha satt hele kontantbeholdningen på skifergassaksjer. Donna Laframboise kaller bloggen sin No Frakking Consensus. Montford burde døpe om sin til More Fracking Consensus.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren