Nesten 18 år uten oppvarming: Sviktende klimamodeller må under lupen

Startet av Telehiv, april 07, 2014, 16:19:03 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Den såkalte «hockeykøllegrafen» hadde en meget fremtredende plass i FN klimapanels (IPCC) «Summary for policymakers» (SPM) i 2001 og ble raskt også et ikon for global oppvarming. Opphavsmannen Michael Mann hevdet her at global temperatur hadde steget så mye fra slutten av 1970-tallet at det kun kunne forklares med menneskeskapte utslipp av drivhusgasser, dvs. for alle praktiske formål: CO2.

I artikkelen «Hva skjedde med hockeykølla?» forskning.no den 9. februar 2007 foran publikasjonen av AR4 i 2007 opplyste imidlertid den våkne journalisten Kristin Straumsheim Grønli at den nye versjonen av grafen ville kun bli å finne i hovedrapporten på 1.600 sider, og at «Innbytteren er nå gjemt bort i fagteksten som ikke publiseres før om flere måneder».

Hun spurte derfor en av medforfatterne i AR4, Eystein Jansen, professor og direktør for Bjerknessenteret i Bergen, hvorfor figuren ikke var blitt tatt med i det nye Summary for policymakers? Hvorpå Jansen svarte: «Figuren er ikke tatt med av plasshensyn. Den er litt komplisert å forklare for politikerne».

Kilde: http://www.forskning.no/artikler/2007/februar/1170420490.5

Bakgrunn: «Hockeykølla» som fagpolitisk problem
Straumsheim Grønlies kritiske spørsmål må ses i lys av at en avslørende kritikkprosess på det prisbelønte nettstedet Climate Audit (startet og drevet av statistikeren Steve McIntyre) begynte ikke lenge etter «hockeykøllas» fremskutte posisjon i IPCCs 2001-rapport. Den omfattende gjennomgangen av metoder og analysemåter bak hockeykølla (der McIntyre til slutt fikk hederstilnavnet «the man who broke the hockey stick») avfødte den legendariske konklusjon at så lenge man ikke reduserte den åpenbart overdrevne CO2-følsomhetsfaktoren "ville selv en telefonkatalog vise global oppvarming".

En annen sentral konklusjon var at IPCCs klimamodeller, med en så dominant CO2-variabel innbakt, ikke kan forholde seg til kommende temperaturendringer koblet med de velkjente historiske naturlige sykluser, men derimot ville begynne å vise stadig større avvik mot observasjoner når naturlige sykluser snur nedover med sine regelmessige 30/60-årige intervaller, dvs. ca. 30 år etter økningen fra 1976 hvis normal syklus ble opprettholdt.

Kilde: Climate Audits hockeykølle-studier: http://climateaudit.org/multiproxy-pdfs/

Hva er observert trend etter hockeykølla?
Hockeykøllas innebygde alarmbudskap kom perfekt timet etter det uvanlig varme året 1998. Men siden det har utviklingen blitt akkurat det naturlige sykluser tilsier: Satellittmålinger av temperaturvariasjonen i nedre troposfære (RSS-målingene) foretatt siden januar 1979, dvs. de siste 423 månedene, viser nå at det i nokså nøyaktig halvparten av denne tiden – altså nesten 18 år - ikke har blitt påvist global oppvarming i det hele tatt:

Se figur her: http://wattsupwiththat.com/2014/04/05/no-global-warming-for-17-years-8-months/#more-107042

Det bemerkelsesverdige ved dette er at disse observasjonene står i skrikende kontrast til de modellbaserte katastrofepåstandene som har blitt framsatt av FNs klimapanel IPCC helt fram til nå, og ikke bare ifm. hockeykøllas kortvarige suksess i begynnelsen av 2000-tallet før man altså begynte å skjule den i neste rapport (2007).

Men nå – opp mot de oppdaterte og sterkt avdramatiserende observasjonene i figuren over, må man vel ha moderert alarmbudskapet sitt? Nei, IPCC synes å lukke øynene også for dagens nye observerte virkelighet, jfr. at de fremdeles hevder nesten den samme framtidige temperaturutvikling, dvs. så sent som i siste rapportframlegg for AR5 (WGII) nå i mars 2014.

10% økning i CO2-nivå og ingen temperaturstigning?!
Klimamodellene har altså i snart to tiår kommet mer og mer i utakt med de faktiske observasjonene av klodens klimautvikling: CO2-konsentrasjonen i 1996 var ca. 360 ppmv. Dagens CO2-nivå vaker opp mot 400 ppmv, dvs. at vi har hatt en økning i CO2-nivået på nesten 10% de siste 18 år, og global temperatur skulle iht. AGW/CO2-hypotesen ha steget iht. følsomhetsfaktoren for CO2 - hvis modellene hadde vært riktige. Men global temperatur nekter altså foreløpig helt å samspille med IPCCs estimater for CO2-sensitivitet i modellene.

Alle som er trente i vitenskap ser at IPCC her har en uholdbar situasjon: Feilaktige klimaspådommer forsvares med at de er basert på modeller som IPCC så sent som nå i mars 2014 mener er sikrere enn noen sinne, mens spriket mot faktiske observasjoner bare har økt siden 1998!

IPCCs sentrale forklaringer på avviket i modellene
IPCC opplyser at de gjennom en rekke undersøkelsesgrupper nå arbeider med å klarlegge dette avviket mellom predisert og observert oppvarmingsrate («the discrepancy between the predicted and observed warming rate»). Men deres mest sentrale forklaringer har versert en stund allerede (egne merknader anført i parentes bak hvert punkt), som sitert fra RSS:

•   increased oceanic circulation leading to increased subduction of heat into the Ocean (merknad: observasjonene fra ARGO-målebøyene kan ikke bekrefte dette)

•   higher than normal levels of stratospheric aerosols due to volcanoes during the past decade (merknad: utestenging av solenergi er en analogi til istidsargumentet på 1970-tallet, men frittstående forskere sier at vulkanutslippene tvertimot er lave siste tiåret)

•   incorrect ozone levels used as input to the models (merknad: hvorfor peke mot en mindre betydelig drivhusgass enn CO2 først?)

•   lower than expected solar output during the last few years (merknad: dette er en halvveis innrømmelse av naturlige sykluser drevet av solen som hovedfaktor og ikke CO2, men solforskningens betydning for temperatursykluser har dessverre vært systematisk underrepresentert i IPCC-rapportene så langt)

•   poorly modeled cloud feedback effects (merknad: her er vel alle parter enige; ingen forskermiljøer evner å modellere dette tilfredsstillende pr. dato)

•   It is possible (or even likely) that a combination of these candidate causes is responsible (merknad: igjen en innrømmelse av «gestimerte» faktorverdier på en rekke «candidate causes» i modellene og ikke minst deres innbyrdes samspill; og hvordan henger dette sammen med at man hevder at man er sikrere på sine modeller enn noensinne?!)

Kilde: http://wattsupwiththat.com/2014/04/05/no-global-warming-for-17-years-8-months/

Til slutt må man derfor spørre:
•   Hvorfor mangler den mest opplagte korrigeringsfaktor for å nærme seg den observerte virkelighet; å redusere den overdrevne CO2-følsomheten i modellene?!
•   Er så mye institusjonell og faglig prestisje investert at dette etterhvert er blitt fagpolitisk umulig?

Man ser kort og godt en strøm av usikkerhetsforslag som skal forklare det påviste avviket i modellprojeksjonene. Men dette fremsettes altså av den samme organisasjonen som nylig hevdet at man nå var sikrere på sine modeller enn noen sinne.

Man kunne nok her godt hjulpet med en bedre løsning: Hvis man bare nullstilte CO2-sensitiviteten, ville man truffet de omtalte naturlige historiske sykluser bortimot perfekt selv med en kuleramme, uten den ringeste hjelp av avanserte datamaskiner og -modeller.

Det er derfor åpenbart at IPCC-systemet står foran en langt større forklarings- og oppryddingsoppgave enn det de har levert så langt.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Ad frilans-journalisten Kristin Straumsheim Grønli og hennes underfundige spørsmål til Eystein Jansen i startinnlegget: Hvis dere vil ha flere bekreftelser på hvor selvstendig Straumsheim Grønli tenker, og hvor tidlig hun var solid oppdatert i bl.a. den vanskelige hockeykøllesaken, kan dere ta en titt på hva hun forbilledlig hadde fått med seg allerede i 2004:

http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20040121/elementar_forskningsjournalistikk/

Les hva hun skriver nøye, og jeg våger denne konklusjonen etter å ha fulgt med hennes formidlingsarbeid de siste 10 årene:

Hadde vi hatt 10 journalister av dette kaliber i Norge, hadde de verste klimasjarlatanene aldri kommet så lett til sine fete, uvitenskapelige kjøttbein!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Her er en for øvrig en annen artikkel fra Kristin Straumsheim Grønli sommeren 2011, som gir et interessant innblikk i argumentene da Rasmus Benestad ville granske Klimarealistene:

http://www.forskning.no/artikler/2011/juni/292348
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Tele, det du kom med nå innehar så mange gode poenger at jeg omfavner hele åpningsinnlegget med åpne armer. Eneste kommentaren jeg føle meg fristet å komme med angående et par av enkelteksemplene er at det kan være greit på dette tidspunktet i klimaprosessen å titte enda nærmere på en mulighet jeg har nevnt noen ganger. Effekten av CO2 og vulkanaerosoler i atmosfæren. Det minner mer og mer om et eksempel på at noen har spent vogna foran hesten. CO2 i atmosfæren kjøler ned, mens vulkanutbrudd har en oppvarmende effekt. Jeg oppfordrer til å sjekke lokale data og sky de "globale" som pesten når det gjelder atmosfæretemperaturen. Når det gjelder de svært spredte dataene som viser havets varmeinnhold, må vi nesten ta det som finnes.

De to oppfølgende innleggene om Kristin Straumsheim Grønli er viktige eksempler på at det alltid finnes positive unntak selv fra den verste klimaelendigheten. Der er leit for forskning.no at hun forsvant derfra.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Denne tråden er om observerte avvik fra IPCCs modeller, og Arktis synes nå også å snu seg bort fra tidligere "samarbeid" med IPCC
Jeg har i mange artikler her på forumet vist til de historiske 30/60-års syklusene (mest tydelige på den nordlige halvkule, og der den nordlige halvkule synes å gå i en viss motfase til den sørlige) der det veksler mellom varmere og kjøligere trender (på den nordlige halvkule var det tydelig varmt 1916-46; kaldt 1946-76; varmt 1976-2006; og det er derfra forventet kaldt igjen fram til ca. 2036).

Også de siste tiårene har dette vært tydelig; kaldt og økende isvolum i Antarktis mens nordområdene har hatt sin forventede varmere periode inntil nylig.
Globalt har vi imidlertid sett en utflating siden toppåret 1998 (også historisk typisk foran et større trendskifte), selv om det arbeides febrilsk i mainstream-kulissene med å senke tidligere varmere perioder og oppskrive dagens til å passe bedre med fasiten. Vi får jo daglig bevis for denne "homogeniserings"- og "juksterings"-praksisen fra alle de sentraene som kontrollerer de globale dataene (NOAA, GISS, NASA, GISS, CRU, med underbruk, der noen få manipulatorer fremdeles diskret driver sin skitne forlengelse av Climategate-skandalen)

Arktis er på mange måter siste skanse for alarmistene
At spekulative og uredelige forskere i den klimaalarmistiske leir prøver å cherrypicke disse naturlige svingningene ut av sin historisk kontekst til en "klimakatastrofe" ved å ensidig holde fram et varmere Arktis og systematisk unnlate å snakke om et kaldt, isøkende Antarktis (som ut fra global atmosfærisk fordeling av CO2 også til Antarktis i seg selv burde falsifisere AGW/CO2-hypotesen) er en helt annen sak, og som ikke bør hindre oss saklige observatører i å tenke selvstendig om de faktiske forhold. 

Observerte tegn på trendskifte
Oppbrekkingen i mønsteret/overgang til kjøligere trend har flere ganger blitt kjennetegnet historisk ved at først Europa/Eur-Asia får noen ordentlige fimbulvintre (allerede skjedd) før Nord-Amerika får sin dose (ekstra tydelig denne vinteren), samt at havisen i Arktis begynner å samle seg opp (regionalt litt varierende; denne vinteren en større opphoping mot Grønland og Canada-arkipelet pga. vindhistorikken. Det som derfor forsøkes underslått akkurat nå er det store volumet is som faktisk forefinnes selv om det ikke ligger på og rundt polpunktet).

Deretter følger den mer stabile kjølige perioden, som ut fra tidligere historiske sykluser for nordlige halvkule forventes å vare til midten av 2030-tallet, der en ny varmere trend vil begynne å manifestere seg.       

AMOs utvikling tyder på at syklusen for lengst er i gang
Den alltid interessant tenkende Joe Bastardi (men for et navn å dra med seg gjennom livet!) tar i en ny artikkel på WUWT for seg at de siste års utvikling i Arktis  kan være i ferd med å vise at området fremdeles følger akkurat disse naturlige variasjoner og ikke den påståtte menneskeskapte nedsmelting som går bare en vei; til et isfritt Arktis.

Bastardi ser dette særlig i sammenheng med mønsteret for den atlantiske havsyklusen (Atlantic Multidecadal Oscillation; AMO).
Tenkte jeg skulle nevne denne artikkelen og påfølgende debatt her, siden forumet har flere sterke fagpersoner på dette, og har hatt en rekke omfattende beskrivelser av sirkulasjonssystemene allerede (og ikke bare begrenset til AMO, jfr. særlig forumets store ENSO-tråder og okular og Jostes viktige bidrag i flere runder).

Ellers er der flere gode kommentarer å finne under Bastardis artikkel.

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/05/05/significant-arctic-sea-ice-story-a-possibility-this-year/

Litt mer illustrasjoner finner du her: http://patriotpost.us/opinion/25340
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på mai 06, 2014, 13:08:00 PMDen alltid interessant tenkende Joe Bastardi (men for et navn å dra med seg gjennom livet!)

;D ;D

Her kom du med mange gode og viktige poeng som du har gjentatt for nye lesere fra tid til annen, Tele. Dette med den tydelige syklusen på 30 år stigende og 30 år synkende på den nordlige halvkulen er slik jeg ser det et av de beste argumentene vi skeptikere har.

Alarmistene med IPCC i spissen (Jansen et al) hater disse syklusene som pesten, og forsøkte som kjent å slette dem fra historiebøkene ved å foreslå full sensur i SPMs forrige rapport.

Heldigvis finnes mengder med data og forskning som peker på at den forrige varmeperioden minst like kraftig som den vi har hatt nå. Selv har jeg en forkjærlighet for Arctic Ice, 1943 - N N. Zubov, Naval Captain, Professor, Doctor of Geographical Sciences. Denne arktiske forskningssymfonien skal alarmistene slite fælt med å få ufarligjort. ;) Jeg har lagt ut noen utvalgte sitater fra hans forskning her.

Årsaken til at man nå begynner melde om "flerårsis" og forandringer i Arktis er nok først og fremst vindforhold/isdrift i polsbassenget utover sommeren og høsten i 2013. Det ble plutselig "tiårsis" i den delen av nordvestpassasjen som befinner seg mellom Canada og vestkysten av Grønland:Antarktis kommer vi ikke til å få høre mye mas om dette året. Det kontinentet har sitt eget iskalde, upåvirkelige klimasystem, og det er nok svært lenge siden det har vært så kaldt og så mye is der nede som det har vært noen år nå. Var det ikke for alle de fullstendig idiotiske biologene som har tatt livet av pingviner i forbindelse med merking, kunne en vel sagt at alt er som det skal være der nede.

[attachimg=1]

En bør minne alle både titt og ofte om at modellene de legger til grunn i det synkende flaggskipet IPCC truet med nesten like stor temperaturøkning og issmelting i Antarktis som i Arktis. Altså nok ei gedigen flause som viser at deres modeller ikke har dokumentert annet enn at dritt inn = dritt ut.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Takk for super oppfølging, Joste!
Ja, her skal vi passe på som smeden (hva det nå var han passet på?!) at ikke nye historiske "anomalier" konstrueres etter løpende AGW-behov, og heldigvis sitter der folk der ute (i tillegg til klimaforskning.com!) som McIntyre som plukker fjæra av juksere som f.eks. Steig et al, som forsøkte å trikse til oppvarming i Antarktis mens isen frøs fast under beina på ham mens han jukset med å flytte data fra massivet til halvøyen i den tro at ingen skulle oppdage tricket....

PS: Ellers mekket jeg litt videre på innlegget mitt mens du skrev ditt, Joste, i tilfelle det skulle være noen flere kommentarer?

PS2: Grunnen til at de fleste foreløpig ikke ser så tydelig trendskiftet i 2006 (og da for flere samvirkende faktorer) er det beklagelige faktum at mainstreams omgang med data (altså de miljøene som har størst og best tilgang til de "comprehensive" globale databaser) som kunne vist dette tydeligere, driver uren/tendensiøs framstilling av disse konstellasjonene). Kritikerne må dermed sitte og dra og mase for å få data som kan vise hva som faktisk er det mer objektive bildet (dette minner meg dessverre en god del om historikerne som har måttet dra og hale i de lukkede kilder fra krigens dager for å kunne klarlegge hvem som faktisk gjorde hva; det er jo alltid så mye man ikke liker å vise slik at nye forståelser skal feste seg i folket.....om de er aldri så sanne).       
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Telehiv på mai 06, 2014, 14:07:32 PM
Ja, her skal vi passe på som smeden (hva det nå var han passet på?!)

"Off topip" - men mestersmeden Julius Nielsen hadde vel en svært vakker, men også svært egenrådig datter ...
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

Sitat fra: seoto på mai 06, 2014, 14:20:18 PM
Sitat fra: Telehiv på mai 06, 2014, 14:07:32 PM
Ja, her skal vi passe på som smeden (hva det nå var han passet på?!)

"Off topip" - men mestersmeden Julius Nielsen hadde vel en svært vakker, men også svært egenrådig datter ...

Mer off topic: Tviler ikke på Nielsendatterens skjønnhet, men har grublet litt på dette, og kommet til at kravet til påpasselighet må være at smeden må passe på å smi mens jernet er vamt! Les: bommer han på timingen der, blir produktet nærmest som en IPCC-modell å regne: Skjev og forvridd, og ubrukelig til noe som helst i det virkelige liv. Ja, vil faktisk ikke tåle dagens lys så snart den er ute av smia!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Telehiv på mai 06, 2014, 14:26:19 PM
Skjev og forvridd, og ubrukelig til noe som helst i det virkelige liv.
Det er vel her vi finner problemet - jeg mistenker at mange av alarmistforskerne ikke lever i det virkelige livet. Datautstyr er et godt hjelpemiddel, men det evner ikke å fortelle oss noe om naturen, men bearbeider bare dårlig informasjon ;)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Gloføken

Sitat fra: Telehiv på mai 06, 2014, 14:26:19 PM
Skjev og forvridd, og ubrukelig til noe som helst i det virkelige liv. Ja, vil faktisk ikke tåle dagens lys så snart den er ute av smia!

Detta var da aldeles forskrekkelig.
It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau