Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

#2940
Sitat fra: seoto på februar 10, 2014, 12:53:54 PM
Sitat fra: Jostemikk på februar 10, 2014, 12:44:03 PM
Flottere vær enn dette skal en lete en stund etter...

Det var et nydelig og mektig bilde! Ja, heldigvis har vi mer slikt vær enn vi har krisevær  ;D

Til tider kan det virke som om vi higer mer etter katastrofer enn det som er godt. Har menneskene en tendens til lengsel etter sin egen undergang?

Forskjellige typer vær på et bilde. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Sitat fra: seoto på februar 10, 2014, 12:53:54 PM
Sitat fra: Jostemikk på februar 10, 2014, 12:44:03 PM
Flottere vær enn dette skal en lete en stund etter...

Det var et nydelig og mektig bilde! Ja, heldigvis har vi mer slikt vær enn vi har krisevær  ;D

Dette var dagens værbilde  ;D
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Jostemikk

Jeg kunne ikke vært mer enig i noe enn jeg er i det som skrives her. Klikk bildet for kilde:

[attachimg=1]

Det dette dreier seg om er å forsøke forstå hva som skjer. Å kunne sette ord på mulige sammenhenger, og koble flere av dem sammen for om mulig å kunne tilegne seg kunnskap. Å forsøke finne forklaringer. Et ønske om å forstå.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

 97% CONSENSUS? NO! GLOBAL WARMING MATH MYTHS & SOCIAL PROOFS.

As this report shows, there's no 97% consensus on global warming in these surveys. Not even close. They're fooling you.

http://www.friendsofscience.org/assets/documents/97_Consensus_Myth.pdf
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

seoto

Bill McKibben og hans 350.org viser sitt sanne ansikt i ren Ku-Klux-Klan-stil:Les mer her:

Wackadoodle 350.org protesters disappear their KKK moment

Det er godt at de viser oss sitt sanne ansikt!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

P. Tuvnes

Sjekk dette på Popular Technology

Report: 1350+ Peer-Reviewed Papers Supporting Skeptic Arguments Against Man-Made Global Warming Alarm 
http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html 

Table of Contents:

Preface
Disclaimer
Counting Method
Criteria for Inclusion
Criteria for Removal
Formatting
Purpose
--------------------------------------
Rebuttals to Criticisms
--------------------------------------
Highlights
--------------------------------------
General
Climate Sensitivity
Antarctica
Arctic
Clouds
Coral Reefs
Deaths
Disease
Ecological
Glaciers
Greenland
Gulf Stream
Hockey Stick
Medieval Warm Period
Roman Warm Period
Ocean Acidification
Permafrost
Polar Bears
Sea Level
Species Extinctions
--------------------------------------
Natural Disasters
Droughts, Floods
Earthquakes
Heat Waves
Hurricanes
Storms
Tornadoes
Wildfires
--------------------------------------
Satellite Temperatures
Urban Heat Island
Weather Stations
--------------------------------------
1,500-Year Climate Cycle
CO2 Lags Temperature
Cosmic Rays
Lunar
Solar
--------------------------------------
An Inconvenient Truth
Armed Conflict
Climategate
IPCC
Kyoto Protocol
Socio-Economic
Stern Review
--------------------------------------
Historic
--------------------------------------
Journal Citation List
Journal Notes
Definitions
Impact Factor
Scientist Credentials
Sources
Updates
--------------------------------------
Acknowledgements
Citations
------------------------------------------------------------

Jostemikk

Takk for denne, Tuvnes. Dette er ei stor og innholdsrik liste, og den vil nok vokse seg enda større i årene som kommer. Så får vi bare håpe det spiller noen rolle. Det er en del som tjener fryktelig mye penger på denne "krisa" de har oppkonstruert, og det er ikke folk flest. Tvert i mot, vi betaler hele gildet. Så er det prestisjen. Og klimabyråkratiet. Politisk maktmisbruk.

Lurer på hvor mange mennesker som må jobbe i 10 år for å slette ordene klimaendringer og ekstremvær fra alt som har med politikk å gjøre? Jeg søkte på nettopp ekstremværRegjeringen.no:

http://www.regjeringen.no/nb/sok.html?quicksearch=ekstremv%C3%A6r&id=86008

Her er første side:

SitatViser treff 1-20 av 264
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste >
Lanserte rapport om ekstremvær i Europa
Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

[Nyhet, Europaportalen, 17.12.2013]

På et seminar på Norway House 2. desember lanserte European Academies Science Advisory Council (EASAC) en ny rapport om ekstremvær i Europa utarbeidet under ledelse av Meteorologisk institutt i Oslo og Det Norske Videnskaps-Akademi.
...Science Advisory Council (EASAC) en ny rapport om ekstremvær i Europa utarbeidet under ledelse av Meteorologisk institutt...EASAC og Norges delegasjon til EU 2. desember. ekstremvær økt med 60 prosent Rapporten konkluderer med at hyppigheten av ekstremvær i Europa har økt med 60 prosent de...
Seminar om ekstremvær i Europa

[Kalenderhendelse, Europaportalen, 25.11.2013]

Den norske EU-delegasjonen, i samarbeid med European Academies Science Advisory Council, inviterer til seminar om ekstremvær i Europa mandag 2. desember.
...har Europa opplevd et økende antall tilfeller av ekstremvær - fra hetebølger og tørke til flom og stormer...som kan være et innspill til debatten om ekstremvær. Vi inviterer til lansering av denne rapporten i...
Meld. St. 33 (2012–2013)
Klimatilpasning i Norge

[Stortingsmelding, Klima- og miljødepartementet, 07.05.2013]
...beskyttelse mot den økonomiske risikoen som følger med ekstremvær. Klimaendringenes lokale karakter plasserer kommunene i en førstelinje...har med å verne om våre naturverdier. Mer ekstremvær med hetebølger, stormer og hyppigere regnflom i framtida...i ulike økosystemer Økende temperatur, mer nedbør og ekstremvær påvirker alle økosystemer, fra høyfjell til dype havområder...
NOU 2013: 10
Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester

[NOU, Klima- og miljødepartementet, 29.08.2013]
...en buffer mot virkninger av flom og annet ekstremvær. Ordningen kan også være relevant for kulturlandskap. Før...av naturelementer for å håndtere avrenning og mer ekstremvær. Produksjon, forbruk, energibruk og transport Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser...og økonomiske konsekvenser. Verdens befolkning vil kunne oppleve ekstremvær som flom, hetebølger og tørke oftere og med...
Prop. 1 S (2013–2014)

[Proposisjon, Utenriksdepartementet, 14.10.2013]
...for økt matproduksjon i en verden med mer ekstremvær og et endret klima. En viktig arena for...infeksjonssykdommer som et resultat av mer og kraftigere ekstremvær. Regjeringen ønsker å styrke innsatsen på dette området...til endringer i temperatur- og nedbørsmønstre, økning av ekstremvær, havstiging og erosjon langs kysten. Dette gir økt...
NOU 2013: 5
Når det virkelig gjelder...

[NOU, Justis- og beredskapsdepartementet, 08.04.2013]
...juli 2011, flom kombinert med svikt i telenettet, ekstremvær, spredning av vulkan-aske fra Island og pandemi...14 ulike risikoområder fordelt på tre hovedkategorier; naturhendelser (ekstremvær, flom, fjellskred, influensaepidemi, skogbrann, solstorm og vulkanutbrudd), store...derfor i kriser måtte fremstå som kriseledere. I ekstremvær med sterk kulde og langvarig bortfall av strøm...
Meld. St. 26 (2012–2013)
Nasjonal transportplan 2014–2023

[Stortingsmelding, Samferdselsdepartementet, 12.04.2013]
...Ifølge FNs klimapanel (IPCC spesialrapport om håndtering av ekstremvær og katastrofer av 18.11.2011) ser en...viktig for å gjøre infrastrukturen mer robust mot ekstremvær, skred og flom. Regjeringen har besluttet at det...større, og at klimaendringer kan resultere i mer ekstremvær. En del fiskerihavneanlegg planlegges, bygges og drives i...
Prop. 1 S (2013–2014)

[Proposisjon, Justis- og beredskapsdepartementet, 14.10.2013]
...annet terrorangrep, flom kombinert med svikt i telenettet, ekstremvær, spredning av vulkanaske og pandemi. I Meld. St...årene. Terrorangrep, flom kombinert med svikt i telenettet, ekstremvær, spredning av vulkanaske og pandemi, illustrerer bredden og...sårbart for klimaendringer. Klimaendringene vil kunne medføre mer ekstremvær i fremtiden med sannsynlige konsekvenser for liv og...
Prop. 1 S (2013–2014)

[Proposisjon, Samferdselsdepartementet, 14.10.2013]
...elektroforskriftene, jf. nærmere omtale under Mål og prioriteringer. ekstremvær, flom og skred gjør stor skade også i...særlig på Oslo S og i Oslotunnelen. Mer ekstremvær med store skader på infrastrukturen og påfølgende driftsavbrudd...ekomnett og -tjenester, bl.a. som følge av ekstremvær, har påvist en sårbarhet i samfunnet som det...
NOU 2012: 8
Ny utdanning for nye utfordringer

[NOU, Justis- og beredskapsdepartementet, 28.02.2012]
...omfang og frekvens som følge av klimaendringer og ekstremvær. Orkaner og kraftige stormer er en av formene for ekstremvær...at klimaendringer vil kunne medføre økt fare for ekstremvær og påfølgende naturkatastrofer Nasjonal risiko- og sårbarhetsrapport (NSBR...
Prop. 1 S (2012–2013)

[Proposisjon, Samferdselsdepartementet, 08.10.2012]
...samfunnssikkerhet og beredskap. Videre har andre hendelser, som ekstremvær og ras som undergravde veger, problemer med telenettet...til kostnader ved å rette opp skader etter ekstremvær må nyanlegg og installasjoner dimensjoneres slik at de...sine punktlighetsforbedrende tiltak. Nye utfordringer knyttet til mer ekstremvær fører til store skader på infrastrukturen, med påfølgende...
Prop. 1 S (2012–2013)

[Proposisjon, Utenriksdepartementet, 08.10.2012]
...sikre økt matproduksjon i en verden med mer ekstremvær og et endret klima. God beredskap og forebygging...infeksjonssykdommer som et resultat av mer og kraftigere ekstremvær. Regjeringen ønsker å styrke innsatsen på dette området...fører til hyppigere forekomster og sterkere utslag av ekstremvær, som tørke og flom. Dette temaet drøftes nå...
Meld. St. 14 (2010 – 2011)
Mot en grønnere utvikling

[Stortingsmelding, Utenriksdepartementet, 08.04.2011]
...kan vi forvente at hyppigheten og intensiteten av ekstremvær som tørke og flom vil øke i de...svekkelse av økosystemer, redusert mulighet for matproduksjon, økt ekstremvær som tørke og flom, forurensning og overbeskatning av...blomster, korallrev og mangroveskoger som beskytter kystlinjer mot ekstremvær, våtmarksområder som renser og gir rent vann, og...
Meld. St. 9 (2011–2012)
Landbruks- og matpolitikken

[Stortingsmelding, Landbruks- og matdepartementet, 02.12.2011]

Meld. St. 9 (2011–2012), Landbruks- og matpolitikken, Velkommen til bords: Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 2. desember 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)
...dårligst utrustet til å tilpasse seg. Tørke og ekstremvær gir reduserte avlinger, og utgjør en stor trussel...I tillegg forventes klimaendringene å føre til mer ekstremvær og vanskeligere forhold for matproduksjon i mange områder...i Afrika og vestlige Asia, der forekomsten av ekstremvær som flom og tørke forventes å øke. FAO...
Prop. 1 S (2011–2012)

[Proposisjon, Utenriksdepartementet, 06.10.2011]
...sikre økt matproduksjon i en verden med mer ekstremvær og et endret klima. Kvinner spiller en avgjørende...berører kvinners hverdag i større grad enn menns. ekstremvær, flom og tørke fører til enda vanskeligere forhold...forbruksmønstre og økt etterspørsel etter biobrensel, samtidig som ekstremvær, høye energipriser og manglende investeringer i landbruk i...
Meld. St. 21 (2011–2012)
Norsk klimapolitikk

[Stortingsmelding, Klima- og miljødepartementet, 25.04.2012]
...det lagt fram en spesialrapport om risikohåndtering ved ekstremvær og katastrofer. Isdekket på Grønland mister ismasse tilsvarende...og økonomiske konsekvenser. Verdens befolkning vil kunne oppleve ekstremvær som flom, hetebølger og tørke oftere og med...På den andre siden vil hyppigere tilfeller av ekstremvær kunne gjøre samfunnskritisk infrastruktur som elektrisitetsnett, vannmagasiner og...
Prop. 1 S (2012–2013)

[Proposisjon, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 08.10.2012]
...delvis kompensasjon av utgifter etter naturskade. Flom og ekstremvær har medført økte utbetalinger av skjønnsmidler i 2011...var preget av flere hendelser med flom og ekstremvær, som gjorde store skader på kommunal og fylkeskommunal...for at det kan bli mer flom og ekstremvær i framtida, vil departementet øke potten med skjønnsmidler...
Prop. 1 S (2013–2014)

[Proposisjon, Nærings- og fiskeridepartementet, 14.10.2013]
...og annen maritim infrastruktur med tanke på mer ekstremvær og mulig stigende havnivå. Kystverket forvalter om lag...
Prop. 1 S (2013–2014)

[Proposisjon, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 14.10.2013]
...delvis kompensasjon av utgifter etter naturskade. Flom og ekstremvær medførte økte utbetalinger av skjønnsmidler i 2012. I...
Prop. 1 S (2013–2014)

[Proposisjon, Kulturdepartementet, 14.10.2013]
...juli 2011, flom kombinert med svikt i telenettet, ekstremvær, spredning av vulkanaske fra Island og pandemi illustrerer...

Så søkte jeg på ordet klimaendringer:

SitatViser treff 1-20 av 1700
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste >
CO2-håndtering

[Tema, Olje- og energidepartementet, 24.09.2006]

Menneskeskapte klimaendringer er en av våre største utfordringer. Kraftproduksjon og annen bruk av fossil energi er den største kilden til utslipp av klimagasser. Det internasjonale energibyrået (IEA) har anslått at verdens energietterspørsel vil øke med over 50 prosent frem til 2030 og at fossilt brensel i 2030 vil dekke over 80 prosent av det globale energibehovet.
FNs klimapanel har anslått at fangst og lagring av CO2 kan utgjøre opptil halvparten av utslippskuttene i dette hundreåret, men at det er mange utfordringer som må løses, blant annet er teknologi for CO2-fangst svært kostbart.
Svalbard Globale frøhvelv

[Kampanje, Landbruks- og matdepartementet, 04.11.2009]

Å sikre at det genetiske mangfoldet i verdens matplanter bevares for framtidige generasjoner er et viktig bidrag til kampen mot sult og fattigdom i utviklingslandene. Der har den største plantediversiteten sin opprinnelse, og der er behovet for matvaresikkerhet og videreutvikling av jordbruket prekært. Svalbard Globale frøhvelv som nå er etablert i permafrosten inne i fjellene på Svalbard er konstruert for oppbevaring sikkerhetsduplikater av frø fra frøsamlinger over hele verden.
...av våre muligheter til å dyrke matplanter tilpasset klimaendringer, nye plantesykdommer og behovene til en voksende befolkning...
Fagdag: klimaendringer og naturforvaltning
17. juni 2013

[Redaksjonell artikkel, Portal: Framtidens byer, 07.08.2013]

DSB v/ Framtidens byers klimatilpasningsnettverk har arrangert fagdag om klimaendringer og naturforvaltning sammen med DN, Trondheim, Bergen og Oslo kommuner.
...arrangerte DSB v/ Framtidens byers klimatilpasningsnettverk fagdag om klimaendringer og naturforvaltning sammen med DN, Trondheim, Bergen og...arter. Klimaendringene forsterker dette. Pedersen redegjorde for hvilke klimaendringer det kan være snakk om og hvilke effekter...fremmede arter og disse kan utkonkurrere stedegne arter. klimaendringer – befolkningsvekst – naturmiljø, alt påvirker hverandre og det er...
Internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer og flukt

[Kalenderhendelse, Portal: Framtidens byer, 01.06.2011]

I forbindelse med Nansen-Amundsen-året i 2011 vil utenriksminister Jonas Gahr Støre og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim være vertskap for en internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer og flukt. Konferansen overføres direkte!
...Solheim være vertskap for en internasjonal høynivåkonferanse om klimaendringer og flukt. Konferansen overføres direkte! Parallelt med Nansenkonferansen...
Ungdom i Europa studerer klimaendringer i Arktis

[Nyhet, Europaportalen, 04.07.2011]

Klimaengasjerte ungdommer fra Europa og Canada er denne uken ombord på forskningsskipet "Antarctic Dream" for å studere effekten av klimaendringer i Arktis. Prosjektet støttes av Aktiv Ungdom-programmet som Norge deltar i.
...forskningsskipet "Antarctic Dream" for å studere effekten av klimaendringer i Arktis. Prosjektet støttes av Aktiv Ungdom-programmet...
Sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer i sektorer i Norge

[Redaksjonell artikkel, Portal: Framtidens byer, 02.03.2009]

Rapporten gir et kortfattet overblikk over hvordan de forskjellige sektorer i det norske samfunn berøres av klimaendringer, hva man har og mangler kunnskap om og hva som allerede gjøres for å tilpasse seg det endrede klima.
...forskjellige sektorer i det norske samfunn berøres av klimaendringer, hva man har og mangler kunnskap om og...interdepartementalt seminar 31. august 2005 om tilpasning til klimaendringer. På seminaret var det en lang rekke sektorer...av deres egen sektors sårbarhet i forhold til klimaendringer. De ble bedt om å svare skriftlig på...
4.2 Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer

[Redaksjonell artikkel, Portal: Framtidens byer, 15.05.2009]

Kommunene kan ikke kun basere seg på historiske data når de skal vurdere hvor sårbare de er for ekstremnedbør, skred, flom og langsiktige klimaendringer.
...de er for ekstremnedbør, skred, flom og langsiktige klimaendringer. Framtidens byer vil ta hensyn til sårbarhet for klimaendringer i samfunnsplanleggingen. Samtidig arbeider flere av byene med...sikre en mer helhetlig og systematisk tilnærming til klimaendringer og tilpasning, blant annet ved bruk av risiko...
Svalbard beviser klimaendringer

[Nyhet, Europaportalen, 31.07.2007]

- Seeing is believing, sier forskningskommissær Janez Potocnik om klimaendringer etter at han i juli besøkte Svalbard. På sin nettside påpeker kommissæren at Svalbard er en av de første stedene hvor isbreene blir stadig mindre, nye arter kommer til, mens andre er i ferd med å dø ut. Potocnik mener derfor at Svalbard bør være en vekker for resten av verden om konsekvensene klimaendringene har.
...Seeing is believing, sier forskningskommissær Janez Potocnik om klimaendringer etter at han i juli besøkte Svalbard. På...
[PDF]  klimaendringer konsekvenser klimatilpasningerGryBacke.pdf (2MB)
...robust samfunn - der alle tar ansvar 1 klimaendringer, konsekvenser og klimatilpasning Workshop Sandnes den 11...langs bekken. Hva skal vi tilpasse oss til? klimaendringer i Norge • Havet stiger, høyere stormflo ...Mer ustabilt og uforutsigbar vær • Store geografiske variasjoner klimaendringer og mulige effekter i Rogaland • Både gjennomsnittstemperatur...

Side som lenker til dokumentet:

Workshop om klimaendringer

[Redaksjonell artikkel, Portal: Framtidens byer, 03.05.2013]
Hvordan kan Europa minimere virkningene av klimaendringer?
Nett-TV

[Nyhet, Europaportalen, 26.09.2013]

Temperaturen og havnivået stiger, isbreer og snø smelter. Hvordan kan Europa best forberede og tilpasse seg til klimaendringene? Dette er tema for en internasjonal konferanse Norge og Portugal arrangerer i Lisboa 7-9. oktober.
...over hele Europa. Tidlig og koordinert tilpasning til klimaendringer bidrar til å minimere virkningene på miljø, økonomi...finansieres av Norge gjennom EØS-midlene . Norge bidrar klimaendringer er en felles utfordring som krever koordinert handling...
Workshop om klimaendringer
Sandnes 11. april 2013

[Redaksjonell artikkel, Portal: Framtidens byer, 03.05.2013]
...heldags workshop for ansatte i Sandnes kommune om klimaendringer. Utgangspunktet for diskusjonen var utviklingen av Sandnes sentrum...Seminaret ble ledet av miljøvernleder Hans Ivar Sømme. klimaendringer, konsekvenser og om klimatilpasninger . Gry Backe, DSB sa...andres arbeid samlet på nettportalen www.klimatilpasning.no. klimaendringer - utfordringer som Sandnes sentrum står overfor . Odd Arne...
[PDF]  Rapport om sårbarhet for og tilpassning til klimaendringer i sektorer i Norge (256,9KB)
... Rapport om sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer i sektorer i Norge En oppfølging av...interdepartementalt seminar 31. august 2005 om tilpasning til klimaendringer Miljøverndepartementet 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2...organisering av det nasjonale arbeidet med tilpasning til klimaendringer 18 3.1 Utfordringene 18 3...

Side som lenker til dokumentet:

Rapport om sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer i sektorer i Norge

[Rapport, Klima- og miljødepartementet, 15.01.2007]
klimaendringer globalt og i Norge - norsk respons gjennom en ambisiøs integrert klimapolitikk
Linda Innbjør, seniorrådgiver, CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo

[Redaksjonell artikkel, Utenriksdepartementet, 26.10.2007]

Linda Innbjør, seniorrådgiver, CICERO Senter for klimaforskning, Universitetet i Oslo
...og helhetsperspektiv En hovedutfordring ved dagens - og fremtidens - klimaendringer er våre samfunns manglende evne til å se...både her hos oss og ellers i verden. klimaendringer fører til store endringer i menneskers livsgrunnlag og...politikkområder berøres så av dagens og fremtidens globale klimaendringer? Ressursgrunnlag i naturen – artsmangfold, jordbruksarealer, vannressurser og fiskeri...
Nansen-prinsippene for arbeidet med klimaendringer og miljøflukt

[Redaksjonell artikkel, Utenriksdepartementet, 09.07.2011]

Etter Nansenkonferansen i juni foreligger det nå et sett med anbefalinger i form av såkalte Nansen-prinsipper for oppfølging i ulike fora f.eks. ved klimatoppmøtet i Durban og Rio + 20 i 2012.
...utviklingsminister Solheim sto som vertskap for konferansen om klimaendringer og flukt; The Nansen Conference on Climate Change...fagmiljøer som vanligvis ikke møtes, nemlig eksperter på klimaendringer, tilpasning og forebygging, migrasjon, humanitære spørsmål og internasjonal...og katastrofeberedskap. Hovedtema var de humanitære konsekvensene av klimaendringer i form av tvungen migrasjon. Et mål for...
Konsekvenser av klimaendringer på agendaen

[Nyhet, Europaportalen, 15.07.2011]

Utvikling av en nettportal med kunnskap om klimatilpasning ble drøftet på et arbeidsgruppemøte i Europakommisjonen 23. juni. Norsk miljøforvaltning har deltatt i arbeidsgruppen siden oppstarten og kommet med relevante innspill til utviklingen av nettportalen.
...å utvikle en europeisk nettportal om konsekvenser av klimaendringer i EU. Under møtet i Brussel ble en...for lokale myndigheter som vil møte utfordringene ved klimaendringer på nært hold. Portalen har som hensikt å...
Idéfestivalen 2011: klimaendringer, Oslo

[Kalenderhendelse, Portal: Framtidens byer, 19.05.2011]

Programmet for Idéfestivalen tar utgangspunkt i det systemovergripende ved klimaendringene. Ingen går fri.
...globale utfordringer og stimulerer utvikling av ny teknologi. klimaendringer påvirker hodene våre, litteraturen og offentligheten. De fleste...
Effekter av klimaendringer og internasjonal turisme, og mulige konsekvenser for norsk utenrikspolitikk
Norges naturvernforbund v/ leder Lars Haltbrekken, gen.sekr Jan Thomas Odegard, fiskerirådgiver Gunnar Album, miljøgift-og havrådgiver Per-Erik Schulze, samf.rådgiver Elin Tyse, naturvernrådg. Thor Midteng, klimarådgiver Torhildur Fjola Kristjansdottir

[Redaksjonell artikkel, Utenriksdepartementet, 26.10.2007]

Norges naturvernforbund m.fl: leder Lars Haltbrekken, gen.sekr Jan Thomas Odegard, fiskerirådgiver Gunnar Album, miljøgift- og havrådgiver Per-Erik Schulze, samf.rådgiver Elin Tyse, naturvernrådg. Thor Midteng, klimarådgiver Torhildur Fjola Kristjansdottir
Hvordan vil Norge rammes av klimaendringer innen 2020 / 2050 og hva betyr scenarioer for...som kan bli viktig også for å håndtere klimaendringer. Dette handler om å bygge opp forvaltningsmodeller som...del av sin ressurs, eller andre faktorer som klimaendringer reduserer produksjonspotensialet, betyr det umiddelbar justering av kvoter...
Rapport om sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer i sektorer i Norge

[Rapport, Klima- og miljødepartementet, 15.01.2007]
...oppfølging av et interdepartementalt seminar om tilpasning til klimaendringer som fant sted i august 2005. Rapporten gir...forskjellige sektorer i det norske samfunn berøres av klimaendringer, hva man har og mangler kunnskap om og...av deres egen sektors sårbarhet i forhold til klimaendringer. De ble bedt om å svare skriftlig på...
Støtte til FAOs arbeid med klimaendringer

[Nyhet, Utenriksdepartementet, 21.12.2010]

Utenriksdepartementet har inngått fem nye avtaler med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) for 2010-2011. Avtalene har en totalverdi på 42 millioner kroner. Midlene vil gå spesielt til arbeidet med konsekvensene av klimaendringene for landbruk, skogbruk og fiskeri.
...analysere drivhusgassutslipp. Et annet tiltaksområde er konsekvenser av klimaendringer innen fiskeri og fiskeoppdrett. Norge vil støtte utviklingen...
4.1 Visualisering av klimaendringer

[Redaksjonell artikkel, Portal: Framtidens byer, 15.05.2009]

Framtidens byer har bidratt i arbeidet med å utvikle det nettbaserte verktøyet KlimaGIS.
...Verktøyet baserer seg på GIS-teknologi, der forventede klimaendringer kobles mot geografiske kart, slik at de lokale...til å visualisere de fysiske kon¬sekvensene av klimaendringer som havnivåstigning og overvann. Verktøyet kan også brukes...

Denne saken har vi tapt hvis vi skal fortsette å spille etter svindlernes regler.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

Helt superfan(t)aistisk.....kanonbra og mega...?
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

Etter å ha startet søndagen uvant tidlig for å få med meg et norsk OL-gull, ladet jeg opp med en liter kaffe og en tur innom de vanlige klimabloggene.

Det er egentlig ikke noe å melde, og det har vært slik ganske lenge nå. På WUWT er det ørlite underholdning for de som trives med å se voksne babyer kaste verbale bæsjebleier på hverandre, der en cowboy fra California og en amerikanisert danske som vanlig har skylda for de mest illeluktende prosjektilene.

Ellers er det bare det vanlige klimaoppgulpet, eller klimadrøv om du vil. Det virker som om skeptikerne gradvis begynner å erkjenne at det ikke spiller noen rolle hva de sier, skriver eller gjør. Klimaindustrien har blitt et politisk og økonomisk monster. Et ustoppelig beist. Et villdyr som dundrer fram og fortærer alle som står i veien.

For den politiske og økonomiske makta er mainstream media det viktigste organet i villdyret. Uten eiernes og redaktørenes fulle samarbeid ville vi ikke hatt noen klimadebatt. Tygg litt på akkurat den.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Sitat fra: Jostemikk på juli 08, 2013, 20:35:17 PM
Jeg slenger ut et skudd i det blå og håper noen har sett denne filmen. Det jeg etterlyser er noe jeg minnes er japansk forskning, muligens beskrevet som et paradox, i forbindelse med sirkulasjonsmønstre.

Jeg så en link til denne filmen på en av klimabloggene for ei uke eller to siden, og var sikker på at jeg tok vare på adressen. Vel, det gjorde jeg tydeligvis ikke.

Eksperimentet viste en sakteroterende glassboks fylt med små glassperler av to størrelser/farger. Etter en viss periode stabiliserte det seg et mønster som fikk meg til å tenke på hadleycellene i atmosfæren. Så puttet de inn ei glassperle til, og denne ene kula blant tusener forandret hele sirkulasjonsmønsteret fullstendig! Dette fører jo tankene hen mot hvor lite som kanskje skal til av atmosfæresammensetningen før vi opplever helt andre sirkulasjonsmønstre som fører til klimavariasjoner over store regioner, muligens globalt.

Har noen sett denne filmen og vet hvor den finnes, ville jeg blitt glad hvis det ble lagt ut en link.

Ta en titt på denne her. Det er på grunn av denne filmen jeg har lurt på om forandring i bestandelene av atmosfæren gjennom ozonproduksjon, gjerne ekstra CO2, kosmiske partikler ala Svensmark osv kan påvirke atmosfæresirkulasjonene.

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Climate guru's institute received millions despite warnings of conflict of interest

Grantham Research Institute (GRI) at London School of Economics received a sizable research grant from the tax payer-funded Global Green Growth Institute (GGGI), during British economist Lord Stern's tenure as vice chair of GGGI and chair of GRI. This happened despite warnings from GGGI officials about a conflict of interest

http://www.information.dk/487918
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Telehiv

For dere som ennå ikke har ledd fra dere av dette, så leverte Roy Spencer for en ukes tid siden en bitende ironisk sak, når han fastslo at:

"95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong" (hirr hirr)

Dette minner litt om Erik Byes klassiske varianter rundt "den dumme naturen som kommer i veien for modellene".... 8) 

http://icecap.us/index.php/go/joes-blog
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på februar 18, 2014, 15:26:57 PM
For dere som ennå ikke har ledd fra dere av dette, så leverte Roy Spencer for en ukes tid siden en bitende ironisk sak, når han fastslo at:

"95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong" (hirr hirr)

Dette minner litt om Erik Byes klassiske varianter rundt "den dumme naturen som kommer i veien for modellene".... 8) 

http://icecap.us/index.php/go/joes-blog

Dette er den klassiske idiotien vi har sett fra AGWerne hele tiden. Når kartet de har tegnet ikke stemmer med terrenget, er det terrenget det er noe galt med. Jeg synes vi skal kreve av dem at de følger eget kart. Sang ikke Øystein Sunde at Og siden har ingen sett dem...? Kan kartet de har tegnet være galt av den enkle grunn at de tror jorda er flat?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på februar 18, 2014, 15:45:12 PM
Dette er den klassiske idiotien vi har sett fra AGWerne hele tiden. Når kartet de har tegnet ikke stemmer med terrenget, er det terrenget det er noe galt med. Jeg synes vi skal kreve av dem at de følger eget kart. Sang ikke Øystein Sunde at Og siden har ingen sett dem...? Kan kartet de har tegnet være galt av den enkle grunn at de tror jorda er flat?

Hehe,
på WUWT dukket denne artikkelen om sollyset opp nå, som jo er en sak der sentrale AGW-ere fremdeles promoterer en "vitenskap" der jorden er rimelig flat:

http://wattsupwiththat.com/2014/02/18/how-much-sunlight-actually-enters-the-system/

PS: Hvem av våre diktere var det som skrev: "Hvi skrider verden saa langsomt frem?"
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på februar 18, 2014, 15:53:52 PMPS: Hvem av våre diktere var det som skrev: "Hvi skrider verden saa langsomt frem?"

Det vet jeg ikke. Kunne selvfølgelig jukset og kikka i fasiten (Internett), men overlater til de med kunnskap å få den ære. Men spørsmålet dikteren stiller tror jeg at jeg har rimelig kontroll på. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren