Meldinger til Regjeringen og politiske partier

Startet av ebye, januar 09, 2012, 10:59:03 AM

« forrige - neste »

ebye

I løpet av de omlag fire månedene jeg har deltatt på dette forumet, har det kommet frem informasjon  som er av vesentlig betydning for klimasaken. Ofte blir det stilt spørsmål om denne informasjonen når frem til de som har ansvaret for norsk klimapolitikk. Mye ny dokumentasjon er i sterk motstrid til IPCCs grunnleggende standpunkt, om global oppvarming forårsaket av utslipp av menneskeskapt CO2. Men slike "motsatser" blir sjelden kommentert av norske klimaforskere. I tillegg til de enkeltarbeider som stadig setter spørsmålstegn ved IPCCs hypotese, har Climategate 2.0 vist at det er mange "saker" blant sentrale internasjonale klimaforskere det er grunn til å stille spørsmålstegn ved. Det siste eksempelet er kommunikasjonen mellom Øyvind Nordlie og Phil Jones, angående behandling og formidling av tidligere metereologiske data i Norge. Dersom dette viser seg å være slik det foreløpig ser ut, er dette informasjon som bør oversendes norske myndigheter.

Kunne dette gjøres ved at det ble opprettet et Tema som inneholder informasjon til Regjeringen og politiske partier? Slike innlegg kunne formes som åpne brev, som det da ville være lett å oversende myndighetene elektronisk.

Med gode "søkeord" burde slike innlegg også gi treff på myndighetenes søkesystemer. Jeg går ut fra at dette vil være mer effektivt enn innlegg i aviser, eller debatter på blogger. Tidligere var åpne brev til politikerne et effektivt middel til å få oppmerksomhet. Dersom vi med "enkle" midler kan sørge for at viktig informasjon passerer alle uønskede filtre, og kommer fram til Regjeringen, statsråder og sentrale politikere i de øvrige partiene, kan de i det minste ikke si at informasjonen "er ukjent".

Dette vil kreve litt innsats, men allerede i dag sender jo medlemmer her henvendelser til sentrale myndigheter. Kanskje et slikt "Meldesystem" vil gjøre det enklere å informere myndighetene om alle de kritiske spørsmålene som reiser seg i denne klimasaken. Jeg har et sterkt inntrykk av at det har kommet mange saker det siste halve året, med kritiske spørsmål til mynfighetenes nåværende standpunkter i klimasaken.

Telehiv

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på januar 09, 2012, 11:04:50 AM
Støtter ebyes forslag. Klokt og betimelig.

Absolutt. Dette bør vi kunne samarbeide om.

seoto

Dette har min fulle støtte.

Hvem av våre medlemmer har best erfaring i kontakt med myndighetene?
Noen som frivillig melder seg?

Noen som har gode ideer om praktisk løsning?

Vi bør vel ha en egen tråd, muligens gruppe. Jeg kan også samle alle aktuelle innlegg på en egen nettside i tillegg til her i forumet.

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Samme som forrige innlegg. Dette vil være et viktig tiltak.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Jeg støtter også ebyes initiativ. Meget godt forslag. Slik jeg oppfatter hva du sier, ebye, så tenker du rett og slett å opprette et tema her på forumet som inneholder vesentlig og strukturert informasjon, retter mot politikere, byråkrater og regjeringen. For egen del tror jeg slik vil være interessant for mange andre også.

For at det ikke skal bli en/flere vanlig tråd(er) med mye "snakk" så må innlegg under en slik kategori/tema ha vært gjenstand for gjennomgang og muligens revisjon et annet sted på forumet. Når det så er tilstrekkelig enighet om innholdets relevans og korrekthet kan det legges ut av en med spesielle rettigheter til å gjøre det. Som dere forstår, foreslår jeg en form for åpen fagfellevurdering, der resultatet representerer en form for konsensus om man vil. Som kjent avgjøres ikke vitenskapelige spørsmål ved flertallsbeslutninger, men her snakker vi om stoff som retter seg mot regjeringen og politiske partier. Det er altså ikke kun rent faglig stoff.

Dersom og når dette får et tilstrekkelig nivå, bør det flagges og linkes til på forsiden av klimaforskning.com, og så kan man jo begynne å tenke på å kontakte regjeringen og politiske partier med kopier av dette stoffet, men like viktig er det å henvise disse tilbake med linker hit. Vi kan få sagt litt i slike henvendelser, men enda viktigere er å fortelle politikerne at det finnes mye mer informasjon, og at vi er klare til å fasilitere en hvilken som helst åpen og saklig debatt de måtte ønske å delta i her. Så får vi se...

Var det omtrent slik du tenkte, ebye?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Sitat fra: Amatør1 på januar 09, 2012, 19:19:56 PM
Var det omtrent slik du tenkte, ebye?

Takk for hyggelig respons på forslaget.  :)

Og ja, Amatør1, noe i den retning. Jeg kommer tilbake med litt mer utfyllende svar, men forslaget ditt bør kunne fungere. Jeg ser også for meg at vi kan benytte meldingssystemet, slik at ikke all snikksnakk legges ut. Og i tillegg til den som blir "forumautorisert", må jo han som "eier" saken være med, om enn ikke som førstelinjeskribent, hvis en ikke ønsker. Saken med Metereologisk institutt virker jo som en god prøveballong.

Det viktigste er at en slik "Åpen post" er lett tilgjengelig å vise til, og egner seg for beslutningstakere. Derved vil disse "innleggene" heller ikke bli forstyrret av alle de herlige tankene/forslagene vi ikke klarer å holde tilbake ellers.  ;D

Og disse innleggene bør få en egen plass på forsiden. Riksvåpenet her er kanskje noe drøyt, men...?

Kanskje det ikke trengs så mye mer?  8)

seoto

Vi kan lage et eget underforum, slik som "Generelt", "Artikler" osv.
Kom med et godt navneforslag, så skal jeg sette det opp.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: seoto på januar 09, 2012, 21:20:17 PM
Vi kan lage et eget underforum, slik som "Generelt", "Artikler" osv.
Kom med et godt navneforslag, så skal jeg sette det opp.

Kan kanskje vente til vi har et ferdig innhold å starte med?

Førstesiden inneholder noen overskrifter "Om forumets funksjoner", "Linker til norske nettsider". En slik overskrift hadde kanskje passet helt på toppen, før overskriften "Diskusjonsforum"? Med tanke på enkel tilgang.

"Oppsummering for Politikere" ("Summary For Policy Makers") var det første som slo meg, men det er kanskje allerede brukt  ;)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Sitat fra: Amatør1 på januar 09, 2012, 21:34:49 PM
"Oppsummering for Politikere" ("Summary For Policy Makers") var det første som slo meg, men det er kanskje allerede brukt  ;)
For Politikere? Vi tenker litt!  :-X

Bebben

Æsj, jeg kjenner lukten av arbeid...  ::)

Men en god idé til ett innlegg kunne være å summere opp hovedpunktene i IAC sin kritikk av Klimapanelet, for deretter å lage et "scorecard" for hvordan de (ikke) har fulgt opp denne kritikken.

På sparket minner jeg om at Pachauri fortsatt sitter til tross for råd om det motsatte.

Valg av forfattere skjer gjennom en ugjennomsiktig og udokumentert/uformell prosess, noe som gjør at veien ligger åpen for kameraderi. Donna Laframboise og Climategate har dokumentert at folk blir valgt inn på grunn av sitt syn, ikke på grunn av sine meritter.

Skikkelige regler for interessekonflikter er ikke innført, slik at Klimapanelet fortsetter som før med at forfattere/hovedforfattere vurderer sine egne arbeider + arbeidene til sine kritikere. Det er gode eksempeler på dette i de lekkede ZOD, som Steig/O'Donnell-kontroversen.

Overskrift: Er Klimapanelet egnet til å danne grunnlag for viktige politiske beslutninger?
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Amatør1

Ebye: Kom mer enn gjerne med helt andre forslag, det var litt "tongue in cheek"  ;) Men vi vil henvende oss til politikere, ikke sant?

Bebben: Likte overskriften. Dette kunne som du sier passe som en oppsummering av hovedpunktene i kritikk av Klimapanelet.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Sitat fra: Bebben på januar 09, 2012, 21:59:40 PM
Æsj, jeg kjenner lukten av arbeid...  ::)

Men en god idé til ett innlegg kunne være å summere opp hovedpunktene i IAC sin kritikk av Klimapanelet, for deretter å lage et "scorecard" for hvordan de (ikke) har fulgt opp denne kritikken.

På sparket minner jeg om at Pachauri fortsatt sitter til tross for råd om det motsatte.

Valg av forfattere skjer gjennom en ugjennomsiktig og udokumentert/uformell prosess, noe som gjør at veien ligger åpen for kameraderi. Donna Laframboise og Climategate har dokumentert at folk blir valgt inn på grunn av sitt syn, ikke på grunn av sine meritter.

Skikkelige regler for interessekonflikter er ikke innført, slik at Klimapanelet fortsetter som før med at forfattere/hovedforfattere vurderer sine egne arbeider + arbeidene til sine kritikere. Det er gode eksempeler på dette i de lekkede ZOD, som Steig/O'Donnell-kontroversen.

Overskrift: Er Klimapanelet egnet til å danne grunnlag for viktige politiske beslutninger?

Fin overskrift, ja. Og dette er en god brekkstang å starte prosessen med, fordi det er vanskelig å avfeie IAC som karbonlakei. Ved å stille opp deres anbefalinger på den ene siden, og IPCC tiltak for å oppfylle disse på den andre, vil man lett se at det er stort misforhold her.

Og så kan man spørre: Hvorfor har dette ikke skjedd? Hvorfor skal man stole på en organisasjon som ikke oppfyller helt elementære krav til transparens og redelighet? For en lokal frimerkeklubb, ok. Men en organisasjon som alle verdens regjeringer skal bruke som sannhetsvitne for dramatiske omlegginger av økonomi og utenrikspolitikk?

Kan våre politikere stå inne for å basere sin politikk på en så tvilsom organisasjon?

Kan vi stole på politikere som gjør det?

Ewer Gladblakk.

Hvis jeg kunne ha sendt en "melding til Regjering og politiske partier", så måtte det blitt....i nesten all nåværende sammenheng, å justere den evige, og egentlig konstant destruktive dråpetelleren....til et livgivende drypp for hele blodsystemet, og ikke bare få selekterte deler av det....
Litt mindre grådig, fordømmende og hjerterått kansje...
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!