Hambros blogg og Klif

Startet av ebye, desember 20, 2012, 12:17:26 PM

« forrige - neste »

Spiren

Am. dokumentar: Matvareindustriens hemmeligheter.
Sjokkerende fakta om mat, helse og produksjonsforhold.
Og om den kriminelle handling ved å ytre seg om mat.  :'(
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

ConTrari

Sitat fra: Spiren på januar 03, 2013, 22:36:09 PM
Am. dokumentar: Matvareindustriens hemmeligheter.
Sjokkerende fakta om mat, helse og produksjonsforhold.
Og om den kriminelle handling ved å ytre seg om mat.  :'(

Men hvordan kan et slikt program prduseres og vises dersom ytringsfriheten har verre kår enn noensinne?

Spiren

Under 1st og 2 verdenskrig kaldte man dem for frihetskæmper.
Dette er den moderne variation.
Den dokumentarfilm burde ses av alle 99%.
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Amatør1

Sitat fra: ConTrari på januar 03, 2013, 21:25:05 PM
Hvis samfunnet som helhet skal gå til strafferettslige tiltak, må selve samfunnets fundamentale rettigheter og styresett være truet. Det er de ikke idag.

Det har aldri vært noe krav eller intensjon om at samfunnets styresett må være truet for at landets lover skal opprettholdes og eventuelle brudd etterforskes. Det er det som er den lovlige funksjonen i et samfunn.

Godt nyttår forresten  :)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Sitat fra: Amatør1 på januar 03, 2013, 23:50:06 PM
Sitat fra: ConTrari på januar 03, 2013, 21:25:05 PM
Hvis samfunnet som helhet skal gå til strafferettslige tiltak, må selve samfunnets fundamentale rettigheter og styresett være truet. Det er de ikke idag.

Det har aldri vært noe krav eller intensjon om at samfunnets styresett må være truet for at landets lover skal opprettholdes og eventuelle brudd etterforskes. Det er det som er den lovlige funksjonen i et samfunn.

Godt nyttår forresten  :)

Men når du skriver: "det jeg snakker om er at demokratiet og samfunnet må forsvare seg selv mot undergravere. ", så oppfatter jeg dette som en beskrivelse av en trussel mot landets styresett.

Og som sagt; er lovbrudd påvist, er det bare å anmelde!

Godt nyttår til deg også 8)


ufaufa

Sitat fra: Spiren på januar 03, 2013, 22:36:09 PM
Am. dokumentar: Matvareindustriens hemmeligheter.
Sjokkerende fakta om mat, helse og produksjonsforhold.
Og om den kriminelle handling ved å ytre seg om mat.  :'(

Var dette dokumentaren som gikk onsdag kveld? I såfall ga min kone et engasjert foredrag samme kveld med oppfordring om at vi burde finne den og se den sammen:)

Skulle gjerne hatt en link til dokumentaren.

Om du er interessert i tema anbefaler jeg forøvrig boka "Seeds of destruction" av William F. Engdahl. Et godt sammendrag av boka er et opptak fra Engdahls presentasjon for Vatikanet, som Seto gjorde meg oppmerksom på. Benevnt på youtube som - F. William Engdahl In The Vatican (Seeds of Destruction) Lecture.

Foreslår forøvrig at kommentarer til dette tema flyttes til GMO tråden.


ebye

Det er stadig ikke noe svar fra Ellen på bloggen

Vått nytt år!

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/

Men det drypper stadig inn hjelp til de som spør!    ;)     8)

seoto

Det er godt at folk står på! :)

Jeg likte svaret fra Zeal i dag: "Thanks for heilpng me to see things in a different light."
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Helt enig, seoto. Noen ganger kommer det små perler!    8)

Jostemikk

Takk for oppdatering og god innsats!
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Klif er på ville veier.  ;)   Siste oppslag i de enøydes klimautspill, Aftenposten (papir) i dag, 8. januar 2013

Vil ha klimakroner inn i veiregnskapet

http://www.climometrics.org/13apklif.jpg

De "troende" er troendes til alt.

Det er jo å håpe at Ellen er innom bloggen sin. Der er det ferskvare å lære av

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/#comment1089    ;)      8)

Spiren

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

9. marts 2012                             Om kvinder og klimaændringer

7. minder Kommissionen og medlemsstaterne om sin beslutning om klimakonferencen i Durban (COP 17), og opfordrer dem til at anvende deres vilje til at stræbe efter kvindelig repræsentation på mindst 40 % i alle relevante organer for klimafinansiering; understreger behovet for også at anvende dette princip på organer for teknologiindførelse og klimatilpasning;
8. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indsamle landespecifikke og kønsopdelte data ved planlægning, gennemførelse og evaluering af klimaændringspolitikker, -programmer og -projekter for effektivt at vurdere og tage fat på de forskellige følger af klimaændringer for hvert køn og udarbejde retningslinjer for tilpasning til klimaændringerne med beskrivelse af politikker, der kan beskytte og styrke kvinder med henblik på at håndtere virkningerne af klimaændringerne;
9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at integrere kønsorienterede statistikker på alle miljørelaterede politikområder med henblik på at forbedre registreringen af kvinders og mænds overordnede situation i forhold til klimaændringerne;
10. minder om, at en inddragelse af spørgsmål om EU's udenrigspolitik i forbindelse med fremme af ligestilling mellem kønnene og eliminering af forskelsbehandling fortsat bør bidrage til, at kvinder spiller en central rolle i beslutningstagningen, ved udformningen af politikker og i forbindelse med forvaltning, bevarelse og overvågning af naturressourcer og miljøet og med hensyn til indsatsen for at bekæmpe klimaændringerne;
25. opfordrer EU og dets medlemsstater til at udvikle et princip om "klimaretfærdighed"; understreger, at den største uretfærdighed, der vil ske, hvis vi undlader at imødegå klimaændringerne på effektiv vis, vil være de ødelæggende virkninger, som dette vil få på fattige lande og befolkninger, navnlig kvinder;
28. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde kvinder til at tage en teknisk og videnskabelig uddannelse og gøre karriere inden for miljø- og energiteknik, da behovet for ekspertise inden for dette område vil garantere kvinder sikre arbejdspladser med stabile fremtidsudsigter og øget opmærksomhed omkring kvinders behov, når det drejer sig om at udforme klimaændringspolitikker;
29. opfordrer Kommissionen til at støtte en reform af de eksisterende mekanismer og fonde for at gøre dem mere gennemsigtige, inkluderende, og for at de i højere grad afspejler lokalsamfundenes og især kvindernes bidrag til emissionsreduktioner, og til at fremme disse principper i fremtidens klimarelaterede traktater, mekanismer og bilaterale samarbejdsindsats med henblik på at udvikle bedre måder at styrke kvinder økonomisk på;
31. henleder opmærksomheden på, at det er nødvendigt og særdeles vigtigt at undgå farlige klimaændringer og begrænse stigningen i gennemsnitlige temperaturer til 2° C, eller om muligt til 1,5° C, i forhold til det førindustrielle niveau for at undgå dramatiske negative følger for kvinder og andre sårbare befolkningsgrupper;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0049+0+DOC+XML+V0//DA#_part1_def2

PS. Pål Prestrud har et svar til Bye og andre enkelt personer Ellens blogg.  ;)
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Amateur2

Sitat fra: Spiren på januar 08, 2013, 15:37:40 PM
PS. Pål Prestrud har et svar til Bye og andre enkelt personer Ellens blogg.  ;)

Noen av svarene til Prestrud minner meg om folkeeventyret hvor replikkvekslingen mellom den besøkende og den dauhørte gikk som følger:

Den besøkende (Bye): "Goddag Mann!"

Den dauhørte (Prestrud): "Økseskaft!"
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Jostemikk

Pål Prestrud vil å svar. Et ærlig og rett fram svar. Han kommer helt sikkert til å angre på at han skrev det tullet han akkurat skrev. Helt sikkert. Stay tuned, som utlendingene sier. Jeg skal bare ta til meg litt næring først.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/#comment1093

Legger det i sin helhet ut her også, da jeg har en mistanke om at det kan bli kortlivet.
Det Pål Prestrud gjorde nå er et bedrøvelig bevis på hva svært mange lenge har vært klar over. Han har store deler av skylden for den svært usaklige og utrivelige klimadebatten vi har opplevd i Norge. Faglig sett har han ingen ting å fare med, så på sitt sedvanlig nedrige vis må han derfor ty til håpløse personangrep og hersketeknikker som at skeptikerne er sponset av big tobacko og big oil.

Det som kommer nå oppfordrer jeg alle å kopiere til senere bruk. Klin det ut over alt dere ser en mulighet. Sannheten skal fram, og Pål Prestrud skal nektes videre terrorisme av klimadebatten.

I flere år har WWF-styremedlemmet og CICERO-direktøren på råttent vis påstått at skeptikerne er sponset av tobakk- og oljeindustrien. Med Pål Prestruds WWF-karriere i minnet skal vi nå ta en titt på virkelighetens verden.

WWF i Sør-Afrika er stiftet og drevet av en som har tjent seg søkkrik på Tobakk- og spritproduksjon. Her fra Bistandsaktuelt.no

http://www.bistandsaktuelt.no/debatt/kategorier/tråder?thread=117559

"Men hva skjer i praksis? For å vite noe om dette er det nødvendigmed uavhengige studier fra konkrete case. I det følgende vil vi vise hva som skjer i Namaqualand i det nordvestlige hjørnet av Sør-Afrika. Her ble Namaqua National Park åpnet i januar 2002. Dette erden nyeste nasjonalparken i landet, og i følge en stolt parkledelse er det den raskest voksende parken i verden. WWF tok initiativ til etableringen av parken, og oppkjøpene av jord er hovedsakeligfinansiert av WWF, med donasjoner fra noen av Sør-Afrikas rikeste menn så som Anton Rupert. Milliardæren Rupert er lidenskapelig opptatt av miljøvern og har også mottatt en pris for sin innsats avWWF. Han opprettet selv WWF-kontoret i Sør-Afrika i 1968. Etter å ha tjent seg rik på tobakk og alkohol tilbringer han nå pensjonisttilværelsen med å jobbe for WWF...

...Parkledelsen har også fraktet struts og ulike typer antiloper til parken. Dyrene er kjøpt på auksjon. Sør-Afrikas mange private viltreservater gir nemlig grobunn for et aktivt marked for omsetning av"ville" dyr. Hermetisk jakt er betegnelsen som gjerne settes på det turistjegerne bedriver innen disse inngjerdete reservatene. Her kan "tapre storviltjegere" få skyte en løve eller en kudu undertrygge omgivelser - mot et solid vederlag. I Namaqua nasjonalpark er man på en lignende måte i ferd med å etablere det vi kan kalle et hermetisk safariland. Gjerdene har to typer hermetiserendefunksjoner: De innkjøpte auksjonsdyrene holdes inne, samtidig som lokalbefolkningen og deres ressursbruk stenges ute."

Jeg har enorme mengder tilsvarende på lager, men vi av plasshensyn tar vi nå en titt på stifterne av og presidentskapet i WWF:

John Hugo Loudon - Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Hugo_Loudon

"John Hugo Loudon (June 27, 1905 – February 4, 1996) was the CEO of Royal Dutch Shell from 1951 to 1965 and the president of World Wide Fund for Nature."

Dette finnes også ufattelige mengder av, men vi går videre til klima"forskningens" høyborg, East Anglia University sin klimaavdling, CRU. Her fra deres egen hjemmeside:

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/about/history/

"Acknowledgements
This list is not fully exhaustive, but we would like to acknowledge the support of the following funders (in alphabetical order):

(jeg plukker ut de aktuelle for denne saken)

British Petroleum, National Power (kullkraft), Shell, Sultanate of Oman (gigantisk oljeprodusent)."

Her er et eksempel på hvordan Mike Kelly ved CRU kapret penger fra Big Oil, i dette tilfellet Shell. Dette er fra Kelly til Mike Hulme og Tim O'Riordan:

"Had a very good meeting with Shell yesterday. Only a minor part of the  agenda, but I expect they will accept an invitation to act as a strategic partner and will contribute to a studentship fund though under certain  conditions."

http://www.ecowho.com/foia.php?file=0962818260.txt&search=shell

Så over til et par meget pinlige saker direkte relatert til Pål Prestrud. Det dreier seg om at han rett og slett kommer med løgner og hårreisende beskyldninger og personangrep. Begge disse eksemplene er fra Forskning.no. Saken er tatt grundig opp på Klimaforskning.com:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,73.0.html

"Uetterrettelighet i klimadebatten"

Saken dreier seg om at Pål Prestrud i debatten under en kronikk på forskning.no,

http://www.forskning.no/artikler/2011/februar/278040

rett og slett drar en løgn om datagrunnlaget til en publikasjon som blir dratt fram for å "bevise" at det har blitt flere grader varmere i Arktis. Da en av debattantene, Jami, spør Pål Prestrud direkte om det virkelig er brukt rådata, og om disse rådataene er lagt ved som grunnlag i publikasjonen, svarer Pål Prestrud ja flere ganger. Dette viste seg å ikke stemme, og da forsvant Pål Prestrud fra debatten som en ånd i en fillehaug. Ikke lenge etter valgte like så godt redaktør i Forskning.no å stenge hele klimadebatten. Ikke så rart, når direktøren for Norsk Klimasenter CICERO blir tatt i en løgn.

Dette hindret imidlertid ikke Pål Prestrud i å dumme seg ut igjen, denne gang i debatten på klimabloggen til Terje Wahl på Forskning.no. Her fra Klimaforskning.com:

Prestruds forhold til sannhet

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,24.msg64.html#msg64

Svein:

"Javisst. Kanskje mer spennende for Prestrud enn andre, etter at han for 3 år siden beskrev den russiske fysikeren Abdusumatov for spinnvill og galen egentlig uten å vite noe om bakgrunnen for påstanden om at vi kan være på vei mot en ny liten istid om 30-40 år. Nettopp på bakgrunn av det du tar opp i dette blogginnlegget, lav solaktivtet."

Hvorpå Pål Prestrud svarte Svein:

"Skrevet av Pål Prestrud, 2011-06-20 13:30:00
Til Svein: jeg har ikke kalt en forsker "spinnvill og galen" slik du påstår. Jeg kommer heller ikke til å gjøre det, uansett hvor spinnville og gale påstander vedkommende måtte framsette."

Da var det ikke annet å gjøre for debattant Svein enn å henvende publikum til Nettavisen:

http://pub.nettavisen.no/nettavisen/na24/arkiv/politikk/article1568717.ece

Der står det blant annet:

"... Det mener tydeligvis ikke Pål Prestrud, som er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning.

- De er spinnville og gale. Kommer med ville påstander i øst og vest, uten faglig grunnlag. De har ingen tiltro i forskermiljøer. Det kan jeg iallfall si på generell basis, sier Prestrud om sine forskerkolleger, før han legger til at han ikke vet hvem Abdusumatov er.

Vel, selv en skarve journalist kan med et raskt nettsøk finne ut at den gale russeren er fysiker og forsker på solstråling, blant annet som leder for et prosjekt kalt Astrometria, som er tilknyttet den russiske delen av Den internasjonale romstasjonen.

Pål Prestrud kan til gjengjeld sies å ha et visst faglig grunnlag for å dele ut galskapsdiagnoser til sine kolleger. Han er biolog, med rabies hos polarrev som spesialitet."

Nå regner jeg med at de fleste forstår hva som er sannheten. Pål Prestrud er i likhet med nåværende direktør for CICERO, lite annet enn en WWF-aksjonist og alarmist.

Jeg regner med at Pål Prestrud nå har såpass vett at han trekker seg ut av norsk klimadebatt en gang for alle. Det finnes mengder av eksempler som de over, og neste kapittel i denne såga vil komme hvis han ikke er klok nok til å forstå dette. Det finnes mengder, blant annet om det falskt påståtte "FN-organet" et visst sted i Arendal og deres felles Internettdomene med WWF. Jeg kan gjøre det særskilt hyggelig for Ellen Hambro og fortelle leserne her om hvordan KLIF gjorde seg skyldige i forsøk på historieforfalskning. Det finnes i det hele tatt menger å ta av.

Takk for deg, Pål Prestrud.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren