Drivhusteorien for fall - snart synker både temperatur og CO2-nivå?

Startet av Telehiv, april 18, 2013, 14:42:26 PM

« forrige - neste »

Telehiv

En kaldere klode vil falsifisere AGW/CO2-hypotesen - og CO2-nivået i atmosfæren vil falle selv med økte antropogene utslipp!

Det synes å være enighet blant seriøse forskere om at global temperatur beveger seg i omtrent 30-årige naturlige sykluser (mest tydelig på nordlige halvkule):
- perioden 1916-46 var varmere enn de siste 150 års gjennomsnitt (dette var den første varmeperioden da de nye massemedia og overivrige forskere i nytt og stort omfang skrek ut om at Arktis smeltet ned og at kystbyene ville bli oversvømmet og ubeboelige),
- deretter kaldere i perioden 1946-1976 (da framskrev man dette ad libitum slik at media og overivrige forskere skrek ut om ny istid),
- før vi så en svingning til varmere igjen fra 1976 (hvorpå istidsnissene krøp i skjul og media og overivrige forskere og stadig nye grupper verdensfrelsere begynte å gjenta varme-ramaskrikene fra mellomkrigstiden, dessverre fremdeles på omtrent samme elendige vitenskapsnivå).
- siden slutten av 1990-tallet har disse alarmistene imidlertid måttet se den globale temperatur flate ut igjen....akkurat som etter forrige varmeperiode 1916-46. Vi må dessverre fastslå at for klima er hukommelse kort.

For tallenes tale er stadig klarere: Den global temperatur de siste 15-17 år har stått stille/muligens sunket litt også (særlig hvis det er riktig det mange mener å ha påvist; at endel målinger dessverre er blitt litt "juksterte" og "homogeniserte" underveis, jfr."hide the decline"-syndromet som kom fram i Climategate-skandalene).

Stadig større avstand mellom modellprediksjoner og empiriske fakta
De empiriske målingene de siste 15 år står altså i stadig økende kontrast til IPCC-gruppens modeller, som har spådd en betydelig global oppvarming i samme periode forårsaket av det stigende CO2-nivået og den tilsvarende høye sensitivitet IPCCs antakelser bygger på. Klimaalarmistene hevder altså at mer CO2 i atmosfæren gjør at mer energi absorberes av CO2 fra varmestråling fra jordoverflaten og sendes til jorden (tilbakestråling) slik at temperaturen på jorden øker enda mer - og så videre. Gode fysikere har forlengst skjønt at dette er en modell for "selvforsterking" og "tipping point" som ikke tåler å bli holdt opp mot faktiske historiske perioder der alle forutsetninger har vært til stede uten at denne forsterkningen har inntruffet. Derfor er der også en gruppe innen alarmistklikken som driver og snekrer om på fakta for visse historiske faser som vil svekke dette "byggverket". Marcott et al er de siste som jobber med saken (de ville bl.a. fjerne den varme steinalderen som er en pinlig før-industriell episode for drivhusteorien), men ble plukket ned av McIntyre et al på direkten både for håpløs statistikkbruk og elendig metode forøvrig.   

Men både IPCC og NASA fortsetter altså å lene seg til dette såkalte "energibudsjettet" som særlig Kiehl og Trenberth står bak, men sistnevnte må for tiden altså ned i dyphavene for å koke opp noe som kan bortforklare den manglende varmen en stund til. Bruddene på elementær fysikk og termodynamikk som dette representerer forklares (og avkles) mer omfattende av bl.a. Tuvnes i hans artikkel i Dagsavisen Nye Meninger i dag:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread272419/#post_272419

En helt sentral årsak til at de CO2-baserte klimamodellene med høy klimasensitivitet bommer så grovt er at alle disse modellene underslår at naturens egne CO2-svingninger er enormt mye større enn antropogene bidrag, samt at det ikke er CO2 som driver fram varmeperiodene, det er omvendt: Det er varmeperioder (hovedsakelig soldrevne tyder det meste på) som er hovedfaktor bak økningen i CO2-nivået i atmosfæren:

Når IPCC-modellene feilaktig snur det hele på hodet og forutsetter at stigningen i CO2-nivået skyldes i hovedsak antropogene utslipp (og man deretter setter en absurd høy klimagassensitivitet og samtidig koker opp kreative former for feedback og andre pådrivsfaktorer for å få fasiten til å gå opp), så underslås dermed automatisk og grovt den langt større CO2-endringen som er direkte koblet til de naturlige/sykliske endringene i global temperatur, som du kan studere i en brusflaske en varm versus en kald dag:

- Når temperaturen stiger fører dette til at CO2-nivået i atmosfæren øker (havet avgir mer CO2) der de antropogene bidragene er ubetydelige i forhold.
- Når temperaturen synker minker CO2-nivået i atmosfæren (havet opptar mer CO2) der selv økte antropogene bidrag ikke er i nærheten av å hindre dette

Merk: Det antropogene bidraget til atmosfærens CO2-innhold er ifht. denne naturskapte syklusen svært lite, men det er stor motvilje mot å vise fram sannheten rundt dette i IPCC-miljøet, selv om det bare er et enkelt regnestykke som vil vise et åpenbart misforhold mellom mengden av antropogene utslipp og dettes betydning, versus de enormt mye større naturlige konsentrasjonene i hav og luft. Men skansene faller jo gradvis: Fraværet av varme i kombinasjon med økende CO2-nivå har som kjent allerede tvunget IPCC til å nedskrive CO2-sensitivitene til under det halve av det man påstod for ikke lenge siden, og til slutt kanskje til null om noen år, hvis utflating/kjøling varer lenge nok? Noen sier til og med at CO2 virker kjølende at the end of the day (personlig mener jeg at summen går i null i dagens globale klimatiske system).

Poenget er her bare at (mainstream klima-) vitenskapen rundt dette pr. dato er fullstendig i villrede, fordi de ikke kan forklare hvorfor modellene deres avviker stadig mer fra den faktiske empiriske utvikling. 

Når er AGW/CO2-hypotesen falsifisert utenom rimelig tvil?
Vi har altså nå hatt utflating/mulig litt kjøling i 15-17 år. Kravet til en signifikant klimaperiode er pr. rådende dogme imidlertid 30 år. For å empirisk falsifisere AGW/CO2-hypotesen (i praksis sensitivitetspåstandene koblet til drivhusteorien) utenfor enhver tvil trenger vi derfor ca. 15 år til med flat/synkende global temperatur.

CO2-nivå følger av temperatur: Når global temperatur har sunket i nok antall år vil CO2-nivået i atmosfæren synke!
Det er dette IPCC blånekter for av alle krefter og midler de har. For man vil da få tydeliggjort for alle at det antropogene bidraget er ubetydelig ifht. naturens egne variasjoner koblet til kalde og varme perioder.

Et malapropos: Man må ikke la seg forvirre av dagens avledningsmanøvre rundt at den manglende varmen har gjemt seg i dyphavene, osv. Ikke la IPCC dø i synden: Deres opprinnelige påstand var at økning av menneskeskapt CO2 i atmosfæren ville gi økt temperatur i den samme atmosfæren.   

Derfor:
Er det noen av dere som har tenkt på den fulle konsekvens av hva vi vil oppleve av desperasjon i dagens alarmistiske klimaforskningsmiljøer når det utenom all tvil er empirisk dokumentert at CO2-hypotesen og tilhørende drivhus-spekulasjoner viser seg å være feil?

Klimaalarmistenes bruk av drivhusteorien står seg ikke mot Henrys lov
Tross alle forsøkene fra mainstream IPCC-miljøene på å undertrykke og latterliggjøre forskning tuftet på reell fysisk kunnskap, klarer de ikke å skjule det mest sentrale klimafaktumet for den opplyste del av verden lenger:

Det er ikke slik at CO2 kommer først og deretter driver opp den globale temperaturen.
Iht. Henrys lov om absorpsjon av gasser i væske (les bl.a Humlum, Solheim, Stordahl på dette) så forholder det seg omvendt, jeg gjentar:

- Når temperaturen stiger fører dette til at CO2-nivået i atmosfæren øker og havet avgir mer CO2, der de antropogene bidragene er ubetydelige i forhold.
- Når temperaturen synker minker CO2-nivået i atmosfæren og havet opptar mer CO2, der selv økte antropogene bidrag ikke er i nærheten av å hindre dette

PS: Dette er en litt annen måte å angripe og falsifisere drivhusteorien på enn okulars omfattende beskrivelser her på forumet, som har avfødt masse verdifull debatt både her og til og med oversatt til bruk i internasjonale fora. De to måtene står imidlertid ikke nødvendigvis i motsetning til hverandre. Jeg har også bevisst utelatt å bedrive omfattende linking til forskningsdokumentasjon denne gangen (jeg føler jeg har lagt inn så mye på dette tidligere at jeg kan tilgis), for å prøve å holde et tydelig argument gjennom hele innlegget.   

Jeg håper imidlertid denne tråden blir fulgt opp av andre med både henvisninger til og omtale av de senere års forskning relatert til dette. Det er et hav å ta av. Selv om IPCC-miljøet vil benekte det så lenge de kan.

Men som det heter i mitt motto her på forumet: Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Obelix

Telehiv skrev et glimrende innlegg.  Er helt enig i det meste, bortsett fra påstanden "Poenget er her bare at vitenskapen rundt dette pr. dato er fullstendig i villrede."  For de naturlovene og de fysiske lovene vi støtter oss på, så som termodynamikkens andre lov, er vel ikke falsifisert?  Da kan jo ikke stråling fra kalde legemer varme opp varmere legemer? Men nok om det, et glimrende innlegg av Telehiv  :D
No fear for the real men! No hope for the scared!

Telehiv

Sitat fra: Obelix på april 18, 2013, 15:05:26 PM
Telehiv skrev et glimrende innlegg.  Er helt enig i det meste, bortsett fra påstanden "Poenget er her bare at vitenskapen rundt dette pr. dato er fullstendig i villrede."  For de naturlovene og de fysiske lovene vi støtter oss på, så som termodynamikkens andre lov, er vel ikke falsifisert?  Da kan jo ikke stråling fra kalde legemer varme opp varmere legemer? Men nok om det, et glimrende innlegg av Telehiv  :D

Obelix,

takk for hyggelige ord. Jeg har presisert setningen du prisverdig (og med et glimt i øyet) kommenterte, slik at det ikke skal misforstås hvor forvirringen råder!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Flott levert igjen, Telehiv.

Jeg skal på venneseminar om klima straks, og skal lese dette grundig. Drivhusteorien er ett mulig tema, det andre er saken mellom CICERO/Bjerknes (C&B) og Klimarealistene. Hva er kritikken fra C&B, er det hold i den, og hva har KR svart?

Ut fra det jeg kjenner til, skjer det ikke noe i selve saken.    ;)       8)

Jeg er usikker på om vi ender opp med gravøl for Drivhusteorien.     ;D


Telehiv

Sitat fra: ebye på april 18, 2013, 15:42:59 PM
Flott levert igjen, Telehiv.

Jeg skal på venneseminar om klima straks, og skal lese dette grundig. Drivhusteorien er ett mulig tema, det andre er saken mellom CICERO/Bjerknes (C&B) og Klimarealistene. Hva er kritikken fra C&B, er det hold i den, og hva har KR svart?

Ut fra det jeg kjenner til, skjer det ikke noe i selve saken.    ;)       8)

Jeg er usikker på om vi ender opp med gravøl for Drivhusteorien.     ;D

Takk for det ebye,

jeg ser forøvrig at Petter Tuvnes er ute med en utmerket artikkel i Dagsavisen Nye meninger idag, som tar for seg en rekke av de fysiske og termodynamiske motsigelsene som ligger i AGW/CO2-hypotesen. De som vil lete etter relevant faglitteratur for avkledningen av CO2-hypotesen (som jeg i stor grad unnlot å sitere i min starttråd her) kan med stort utbytte gå til hans artikkel: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread272419/

Hans siste setning er forbilledlig kort og tydelig: "CO2 har i praksis ingen effekt".

PS: Jeg har nå lagt inn en liten omtale og link til Tuvnes' artikkel allerede i åpningsinnlegget mitt, da den passer så midt i blinken for mine egne argumenter her  8)Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amateur2

Telehiv, du gjør en glitrende jobb med å oppsummere og tydeliggjøre!

Jeg mener det er viktig å kunne presentere alternative veier til falsifisering av CO2-hypotesen. Jo flere uavhengige veier man kan benytte desto vanskeligere blir det for AGW-tilhenger å "finne på" noe som "forklarer" at CO2 er den skyldige.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Telehiv

Sitat fra: Amateur2 på april 18, 2013, 15:56:29 PM
Telehiv, du gjør en glitrende jobb med å oppsummere og tydeliggjøre!

Jeg mener det er viktig å kunne presentere alternative veier til falsifisering av CO2-hypotesen. Jo flere uavhengige veier man kan benytte desto vanskeligere blir det for AGW-tilhenger å "finne på" noe som "forklarer" at CO2 er den skyldige.

Takk for det Amateur2,

slike anerkjennende ord gir litt mer energi til å grave seg ned i den konstruerte "klimakriseutviklingen" og prøve å sammenfatte og synliggjøre hvordan innledende gjerdestolper nå flyttes desperat rundt i terrenget av IPCC-klikken både iht. hvor sauene sprang ut sist (der de iht. de opprinnelig ufeilbarlige modellene ikke skulle springe ut), samt hvor de frykter selveste storoksen (de mest oppegående kritikerne) vil komme inn snart og ødelegge hele moroa....

For mens man graver seg ned i rene faglige enkeltsaker slik enkelte klimadebattanter gjør (selv om de har aldri så rett i sin argumentasjon), er det farlig lett å miste et overordnet faktum av syne: At det IPCC produserer av skremsler nå versus hva de opprinnelig mente var "settled science" for bare få år siden, er to forskjellige verdener:

De har nå rigget seg til et helt nytt sett av:
a) nye forklaringer (typisk er den påkrevde bortforklaringen av manglende varme + at lufttemperatur ikke er så viktig lenger, nå er det dyphavene som er varmelageret (vi andre har jo ikke ARGO-bøyer og historiske data til å motbevise dette inntil videre...), dessuten kan man lage nye historier om ekstremvær her og der, osv.), og
b) ny-tilpassede påstander (Europa er så kaldt fordi Arktis er så varm...osv. ) som
c) er framtvunget av det enkle faktum at den opprinnelige hypotesen deres om at mer CO2 i atmosfæren gir varmere atmosfære rakner mot empiriske fakta, og stadig mer over tid.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amateur2

Etter å ha lest Telehiv sin kommentar # 306 til min kommentar # 305 i tråden om Dagsaviens Nye Meninger der han siterer fra Wikipedia:

SitatTeori er i hverdagsspråket en betegnelse på en «ubekreftet antagelse». Men den vitenskapsteoretiske betydningen av ordet er altså nesten det motsatte: Teori brukes nærmest som hedersbetegnelse på en hypotese når denne gang på gang har blitt bekreftet i tester som hadde som sitt formål å tilbakevise den

så reflekterte jeg litt over begrepet "Drivhusteorien".

Er dette virkelig en teori i den vitenskapsteoretiske forstand?

Jeg mener svaret er nei.

Derfor foreslår jeg at vi heretter kaller det for Drivhushypotesen.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

jarlgeir

Drivhusteorien har vært gjenstand for filosofiske betraktninger over en øl flere ganger blant klimarealistene.

"Drivhushypotesen" er uten tvil et alt for høflig begrep, når man vet at den står i motstrid til opptil flere alment aksepterte naturlover. Siden teorien aka hypotesen aldri har vært formulert vitenskapelige slik at den kan verifiseres eller falsifiseres innen rimelig tid (spådommer om temperatur i år 2100 holder ikke!), så har konklusjonen blitt at vi står overfor:

Drivhusdogmet.

It's the sun, stupid!

ebye

Dette er flott, Amateur2.

Det er både interessant og kraftig utfordrende om vi kan bidra til bedre og mer presise definisjoner av de begrepene/fenomene vi behandler. I det minste kan vi starte en diskusjon om dette. Det som etter hvert blir avklart og faller på plass, kan vi bruke i andre debatter.

Jeg har to temaer:

1. Global oppvarming, uten endring av temperaturen.

For at dette skal være mulig må Global oppvarming omdefineres. Nå forutsetter Global oppvarming økende temperatur.

2. Klimafølsomheten bør være en fast, fysisk konstant, knyttet til temperatur som følge av dobling av CO2-nivået.

Nå beregnes denne følsomheten i den reelle, faktiske situasjon vi har i atmosfæren. Slik det er nå, vil både skyer, aerosoler, vanndamp og solstatus påvirke størrelsen på den modellerte, beregnede klimafølsomheten. Jeg oppfatter at denne følsomhen burde være en "materialkonstant". De øvrige variablene modifiserer den aktuell "følsomheten", slik den virker der og da.

Synspunkter på dette?

Synspunktet om å redefinere Global oppvarming har nærmest blitt latterligjort av alarmistene.  Nærmest slik: Men, dette er jo definert av WMO, så da skal det være slik.

Global oppvarming trenger et bestemt system for varmeutveksling, men det kan vi komme tilbake til.

Er dette "temaer", flytter vi de til andre tråder.     ;)      8)

Amatør1

Sitat fra: Amateur2 på april 18, 2013, 17:18:35 PM
så reflekterte jeg litt over begrepet "Drivhusteorien".

Er dette virkelig en teori i den vitenskapsteoretiske forstand?

Jeg mener svaret er nei.

Derfor foreslår jeg at vi heretter kaller det for Drivhushypotesen.

Både hypotese og teori er konsise begreper innenfor vitenskapen. Jeg er helt enig i at "drivhusteorien" slett ikke er noen teori i vitenskapelig forstand, for den er på ingen måte utprøvd og funnet lytefri.

Men på samme måte: På hvilket grunnlag kaller man egentlig "drivhushypotesen" for en vitenskapelig hypotese idag? Denne hypotesen er jo slik jeg bedømmer det forlengst falsifisert både gjennom avsløring av juks og fanteri, prediksjoner som ikke slår til og generelle empiriske observasjoner som falsifiserer det hele. Til slutt har du teoretiske utledninger ala Okular, som mener å påvise at hele greia er en umulighet.

Er det idag noe annet en politikk som står bak "drivhushypotesen" (som dersom den godkjennes som hypotese ihverfall ikke har noe med drivhus å gjøre)?

Jeg er enig med jarlgeir som kaller det et dogme. Men vi må fjerne "drivhus" fra begrepet, så da blir det vel karbondogmet for å holde seg til alarmistenes ordbruk, eller CO2-dogmet "for those of us who have had the benefit of a formal education" som Bloom uttrykte det.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amateur2

Sitat fra: Amatør1 på april 18, 2013, 18:57:40 PM

Er det idag noe annet en politikk som står bak "drivhushypotesen" (som dersom den godkjennes som hypotese ihverfall ikke har noe med drivhus å gjøre)?

Jeg er enig med jarlgeir som kaller det et dogme. Men vi må fjerne "drivhus" fra begrepet, så da blir det vel karbondogmet for å holde seg til alarmistenes ordbruk, eller CO2-dogmet "for those of us who have had the benefit of a formal education" som Bloom uttrykte det.

Vi kommer ikke utenom at verden utenfor Klimaforskning.com i stor grad benytter seg av begreper som Drivhusteorien.

Det finnes flere veier til endret begrepsbruk. Man kan forsøke å innføre karbondogmet over natten. Det tviler jeg på blir en suksess.

Alternativet er å gå for en gradvis reformering av de kjente begrepene, fra Drivhusteorien -> Drivhushypotesen -> Drivhusdogmet etterhvert som erkjennelsen brer seg i befolkningen.

Vi må også huske på at AGW leieren ser på CO2 som et av elementene som forårsaker "Drivhusvirkningen", men de har også andre elementer på lager, H2O +++. Derfor trenger man et mer dekkende begrep som både er spiselig blant den store massen og som har en viss relevans til vitenskapen.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Jostemikk

Et uttrykk er en del brukt her på Klimaforskning, og det er atmosfæreeffekten.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Brattbakkallen

Takk til Telehiv, spesielt for det flotte innledningsinnlegget! 

Jeg melder meg på i køen av "skrytinnleggere" som Obelix startet.   :)

Du linker også  til P. Tuvnes sin artikkel, som avsluttes med:

SitatHans siste setning er forbilledlig kort og tydelig: "CO2 har i praksis ingen effekt".

Spesielt de tre siste avsnittene i artikkelen til Tuvnes synes jeg er en misunnelsesverdig fin forklaring på hvorfor vi nok har "back radiation", men at denne strålingen fra et kaldere medium ikke kan varme opp et legeme som er varmere. Både Tuvnes og jeg ser tydeligvis dette i et kvantemekanisk perspektiv, men Tuvnes sin måte å forklare dette på, er vel "anvendt kvantefysikk" på sitt beste: Forståelig for folk flest?   :)

Det siste avsnittet, som altså avsluttes med den siterte setningen, liker jeg ekstra godt.

En ting er at all CO2-en i atmosfæren nok kan være en teoretisk årsak til en liten økende temperatur her på jordoverflaten, men hypotesen om at den lille delen som stammer fra menneskelige aktiviteter skulle være katastrofal, eller i det hele tatt  målbar, får jeg ikke til å stemme, verken med tidligere eller nyere lærdom som jeg har tilegnet meg. Ikke har vi måleresultater som støtter opp om denne hypotesen heller, så for å si det pent: Den er såpass tydelig falsifisert at en omfattened revisjon nok må til.
8)

BBK


Salige er uvirksomhedens timer.
Thi da arbeider vaar sjel.

jarlgeir

Det er viktig å ikke diskutere klima på for mange av de premissene som alarmistene setter opp for oss.
Å akseptere premisset at drivhusteorien er en seriøs teori fører oss inn i en omfattende debatt hvor vi først må drepe hot-spoten, for deretter forfølge Trenberth til bunnen av verdenshavene hvor han har gjemt varmen sin. Jeg har fulgt Jan-Erik Solheims resonnement den veien på mer enn ett seminar og det blir for defensivt. Neste stopp blir antagelig baksiden av månen når Trenberth et al må innrømme det siste villsporet, og slik går dagene.

Per Engene har en bedre taktikk i sin siste bok om "Klimaet - Vitskap og politikk" der han går til frontalangrep på klimavrøvlet ved bruk av Henry's Lov.

Enkelt og greit. Alarmistene opptrer i strid med en naturlov som er like grunnleggende som tyngdekraften. Dette alene burde være nok til å drepe drivhusteorienhypotesendogmetvrøvlet
Det viktige her er ikke hvilket navn vi setter på dyret, det viktige er at vi får markert av drivhusteorien ikke er vitenskap.

Med sin doble bannbulle mot vitenskapen (drivhusteorien + demoniseringen av CO2) opptrer alarmistene like useriøst som pavestaten gjorde dengang vitenskapen påpekte at jorda gikk i bane rundt sola.

Tilbake til CO2en som må avdemoniseres:
Tuvnes har i Nye Meninger satt seg selv i en modus hvor han har glemt at CO2 i praksis har en betydelig effekt - en dobling av CO2-nivået øker avlingen av ris, korn,sorghum etc med mellom 35% og 40%. Det er en dokumentert og fagfellevurdert avlingsøkning (vitenskapen her er ikke mer kompleks enn at enhver gartner kan bekrefte forholdet) vi virkelig har bruk for når temperaturene minker med ca 0,5 grader de neste 20-30 årene.


Ser jeg har glemt å takke Telehiv for enda flere utmerkede innlegg. Anse deg for takket, Telehiv! Fint å se at du tenker i samme baner som Per Engene.

It's the sun, stupid!