MSM og FN - kun uærlige om klimaet?

Startet av Jostemikk, mars 09, 2013, 11:27:30 AM

« forrige - neste »

Jostemikk

Det er mange gode bidrag i trådene om skremselspropaganda. Mitt synspunkt er at det er viktig å samle inn all denne dokumentasjonen om hvordan FN-systemet og MSM forholder seg alt annet enn edruelig til klimaforskningen. Det er en stor og alarmistisk slagside på deres presentasjonsskute. Svært mye stemmer rett og slett ikke, og jeg karakteriserer uten blygsel deres oppførsel som lite sannferdig.

FN er en gigantisk organisasjon, som alt i alt, med sine mange avdelinger og tilknyttede NGOer, er det mektigste organet verden har sett, kun begrenset av sitt eget byråkratiske virvar i forbindelse med beslutningsprosessene. De som bruker tid på å grave i forhistorien til FN, vil se at mange av de samme oligarkene som sto bak, går igjen i alle de andre organisasjonene, så som Club of Rome, WWF, Bilderberg-gruppen, Trilateral Commission, Council on Foreign Relations, og mengder av andre tenketanker og NGOer. De som undersøker på egenhånd, vil også finne ut at de samme få hadde mer enn to fingre med i dannelsen av EU og flere andre økonomisk-politiske unioner. De samme går også igjen som eiere av mange av verdens mektigste industrikonserner, og står dessuten i en fullstendig dominerende posisjon innen bank- og finanssystemet.

Jeg skulle ønske at alle dere som har erkjent for dere selv at noe er galt angående FNs (UNEP/WMO/IPCC) og MSMs presentasjon av klimarealitetene, i det som sikkert er en hektisk hverdag for dere alle, også klarte å finne litt tid til å se på alt det som de samme menneskene, organisasjonene og nyhetsredaksjonene presenterer av stoff angående alt som ikke er klimarelatert.

Ta en titt på hva FNs flyktningråd presenterer ved hjelp av MSM. FNs fredsbevarende (nytale) styrkers opptreden i Libya, og medias dekning av hva som skjedde. Verdensbanken og MSMs beskrivelser av pengesystemet. Lista kunne jeg gjort svært lang, men dere forstår forlengst hva jeg mener. Alle har innsett at uærligheten ofte er dominerende, men svært mange ser ut til å mene at denne uærligheten kun gjør seg utslag når det gjelder klimasaken.

Hva hvis MSMs dekning av klimasaken er deres ærligste opptreden som samfunnsopplysere? Jeg sier ikke at det er slik, men stiller spørsmålet som et forsøk på å få igang litt refleksjoner og debatt om temaet. Hva hvis IPCC er det mest edruelige og sannferdige FN-organet?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Mitt motiv for å delta her, Jostemikk, er å lære og drive folkeopplysning om klima. Forumet har utviklet seg til en Sareptas krukke, antakelig litt Orakelaktig, for de som tør lese annet enn de politisk korrekte skrifter. Så, dette betyr at jeg i svært liten grad vil befatte meg med annet enn klimastoff.

Med fare for å bli festbremsen, er jeg stadig usikker på tråder som Musikk jeg digger, SKÅL, "annet" enn klima. Jeg tror at Forumet vil stå seg på å konsentrere seg om klimaspørsmål, og legge andre diskusjoner til egnede steder.

Som en grunnleggende skeptiker, er jeg selvfølgelig skeptisk til min egen tror her, så - er det flere som har tanker om dette? Dersom tankene ikke egner seg for Forumet, så kan vi jo bruke PM.     ;)       8)

Telehiv

#2
Ad forumets overordnede fokus og målsetninger:

Jeg tror vi kan bygge en felles syntese over det som Jostemikk og ebye drøfter ovenfor (og som flere andre har invitert til å drøfte også):

1. Klimaproblematikk er et aktivt spillobjekt på tre aktørnivåer;

a) klimavitenskapen/klimaforskerne (som består av både ærlige og uærlige/opportunistiske forskere, såvel som dyktige og dårlige),
b) klimamaktinstitusjonene og mektige bakspillere (FN/IPCC og nasjonale sentra, og "makten bak makten"- organisasjoner som legger store føringer med "klima" i kortbunken)
c) rene politiske miljø (her: særlig opportunistiske konstellasjoner som bruker "klima" til hva det måtte være, og oppretter utvalg og klakkørgrupper som sier at de har vitenskapen i ryggen for nye skatte- og avgiftsregimer, omlegging av energipolitikk, osv.)

2. Dette helhetsbildet betyr at enhver "klimadebattant" må fatte og begripe at det alltid vil opprettes og forvaltes ulike "sannheter" avhengig av interessepreferansene hos disse tre aktørnivåene;

- å forstå dette samlede bildet må derfor være et overordnet mål for et forum som klimaforskning.com.
- å stenge et eller flere av disse nivåene ute som "granskingsområde" er det samme som at man tror at alle forskergruppers og offentlige "klimadata" er upolitiske og "sanne"
- å undersøke sentrale aktørers roller i dette enorme maktpolitiske og økonomiske spillet kan nyansere dette troskyldige bildet (å undersøke muligheten for at delvis skjulte maktgrupper som FN/IPCC m/klakkører, CFR, TLC, Bilderbergerne osv. har noe med dette å gjøre er ikke paranoid, konspiratorisk tenkning, det er en metodisk nødvendighet, akkurat som andre har lettere for å lete etter tilsvarende aktører i de norske klimamaktalliansene; disse former våre livsrammer mens vi står og ser på, mens noen her inne til og med nekter at det skjer!)
   
Derfor vil jeg ønske at forumet i enda sterkere grad enn nå vil holde seg til disse sentrale områdene:

3. Et forum som klimaforskning.com må analysere "klimadebatten" ut fra de tre ulike taktiske hovedarenaene for "klimamakt":

a) hvem står for den vitenskapelig idealistiske klimaforskningen = de som driver med vær- og klimamålinger og ikke har kontroll med den videre bruk av sine originaldata.
NB: Dette er kanskje den eneste plassen der du kan finne forsøk på å presentere klimasannheter.

For videre prosess bestemmes av disse aktørene:

b) de mest åpenbare institusjonelle, politiske og økonomiske profitørene ifm. klimaalarmismen

og;
c) hvem står for hva, og hva går det institusjonelt/politiske klimakannestøperiet og misbruket av klimaskremsler ut på?

Advarsel:
Dess mer folk tuller rundt med uvesentlige tråder, dess mindre vil verden bry seg om våre kritiske analyser av denne alvorlige problematikken. De forsvinner uhyggelig raskt i løsprattråder, dersom dette får utvikle seg mer. Og seriøse folk vil snu i døra.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Jeg har akkurat sendt en velsignelse i din retning, Tele :) - i dyp takknemlighet over din store forstand og kunnskap!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: seoto på mars 09, 2013, 13:33:58 PM
Jeg har akkurat sendt en velsignelse i din retning, Tele :) - i dyp takknemlighet over din store forstand og kunnskap!

Dette skriver jeg under på, din oppsummering og analyse er vesentlig og sentral, Tele. Takk skal du ha!
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Obelix

Det som taes opp av blant annet her, blandt annet i Telehivs gode innlegg, er viktig. En annen ting er at vi mennesker er dynamiske. Vi forandrer oss etter hvert som tiden går. Og med hensyn til hva de forskjellige aktørene av klima-aktivister har ment, men som nå har forandret mening, er også verdt å ha in mente, siden disse menneskene's nye uttaleleser gir innblikk i hva som rører seg i en (tidligere) klima-aktivists hode.

Heidi Sørensen er et eksempel. Hun tok et bitte lite oppgjør med egne tidligere holdninger, og det hun sa avslørte at for henne, da hun enten "trodde" eller trodde (take your pick), så var den politiske målsetningen hennes (og partiets målsetning) overordenet om det hun stod for utad, var faglig riktig.

Jeg har en mistanke om at det er et relativt stort kobbel der ute med "dobbelt-snakkende" mennesker med makt, både i politikken og i organisasjoner, som til nå ikke har turt å ta bladet fra munnen.

Vedrørende FN, Mona Juul sa noe etterlengtet "rett fra levra"-tale vedrørende FN og dets leder, Ban Ki-Moon.   Og nyhetssaken fra 2 dager tilbake kjenner vi til, møkkfulle diplomater allerede i lunsjtider. - Tankekorset blir selvfølgelig dette: Hva slags kompetanse har FN som sådan til å vurdere validiteten til hva deres organer sier, så som UNEP og IPCC? Er det egentlig en "happy go lucky"-holdning vi har fått vite en liten flik av?
No fear for the real men! No hope for the scared!

Jostemikk

#6
Noen liker å finne kritikkverdig oppførsel hos våre hjemlige, institusjonelle klimaforskere, eller ledere av statlige organer, så som Cicero, Klif etc. Dette er en viktig oppnøsting. En av de kommentarene jeg selv setter størst pris på, er de om bloggen til Terje Wahl. Han har fått taletid på Norges største, mest leste, og derigjennom viktigste forskningsformidler, forskning.no. All denne kritikken mot norske klimaaktører er også et slag oppover, noe jeg setter enda større pris på.

Hvordan noen kan gå fra dette til å kritisere de som setter skarpt fokus på de som står over disse igjen i klima- og maktpyramiden, er meg en stor gåte. Det er meg også til stor fortvilelse. Jeg møtes ikke først og fremst, om i det hele tatt, av saklig argumentasjon de gangene jeg tar opp de alvorlige overtrampene til vår maktelite. Jeg møtes med personangrep eller rene avsporinger. Noen her på Klimaforskning synes å ha en politisk motivasjon bak et ønske om å styre hvem det skal være lov å granske, kritisere, og rette et generelt søkelys mot. Egentlig ganske ille det hele. Får meg til å lure på om vi faktisk befinner oss i et land der demokrati og åpenhet har noen som helst verdi for en gjennomsnittlig IPCC-skeptiker.

God helg-tråden er ment som den elektroniske møteplassen for de som holder til på Klimaforskning. Ikke helt ulikt pizzamøtene til en viss gjeng. Føler noen med tilhold hos Klimarealistene sterkt for at jeg skal begynne å kritisere disse pizza-treffene? Er det noen som tar seg en pils på disse møtene? Spiller de musikk på pizzarestaurantene dere møtes på? Vi er et lite nettsamfunn, og de som ikke liker delta i den sparsomt benyttede sosiale delen av det, kan enkelt og greit la være. Det er frivillig hvilke tråder man vil besøke. Hvilke innlegg man vil lese. Hvis dette får enkelte tørrpinner av noen akademikere til å rynke øyenbrynene og skyte fram underleppa, er det disses problem. Vær vennlig å ikke gjøre det til mitt problem.

Det Tele nevnte om å stramme inn tråder som flyter ut, er et like godt råd som det allerede har begynt å bli etterfulgt. Noe strengt regime vil ikke bli utøvd, og det hele kan unngås ved å forsøke skrive de fleste innlegg i rette tråder. Det sparer oss for litt arbeide, samtidig som det gjør trådene mer lesbare. Avsporingene kan i seg selv være svært interessante, men start da heller en egen tråd hvis det ikke allerede finnes en som er egnet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#7
I mitt innlegg foran om de tre aktørnivåene som er med i klimaspillet, kan dere merke dere det rødmerkede punktet nedenfor, jeg skrev der:

2. Dette helhetsbildet betyr at enhver "klimadebattant" må fatte og begripe at det alltid vil opprettes og forvaltes ulike "sannheter" avhengig av interessepreferansene hos disse tre aktørnivåene;

- å forstå dette samlede bildet må derfor være et overordnet mål for et forum som klimaforskning.com.
- å stenge et eller flere av disse nivåene ute som "granskingsområde" er det samme som at man tror at alle forskergruppers og offentlige "klimadata" er upolitiske og "sanne"
- å undersøke sentrale aktørers roller i dette enorme maktpolitiske og økonomiske spillet kan nyansere dette troskyldige bildet (å undersøke muligheten for at delvis skjulte maktgrupper som FN/IPCC m/klakkører, CFR, TLC, Bilderbergerne osv. har noe med dette å gjøre er ikke paranoid, konspiratorisk tenkning, det er en metodisk nødvendighet, akkurat som andre har lettere for å lete etter tilsvarende aktører i de norske klimamaktalliansene; disse former våre livsrammer mens vi står og ser på, mens noen her inne til og med nekter at det skjer!)[/i]

Dette får plutselig en liten interessant oppfølger i dagens oppslag på ice.cap, der Rockefellerapparatet (som står sentralt bak/opprettet både CFR, TLC og Bilderbergerne) trekkes fram ( http://icecap.us/index.php/go/political-climate ):

Mar 08, 2013
McKibben's 350.org exposed - Rockefellers behind 'scruffy little outfit'

POLITICALLY DRIVEN WELL FUNDED ENVIROFASCISM

Anti-Keystone protests get millions in funding

Nothing influences President Barack Obama's decision on the Keystone XL pipeline quite like the protests against it, led by Bill McKibben, an American environmentalist, and his organization, called 350.org. On Wednesday, 350.org and the Sierra Club participated in an anti-Keystone protest at the White House and this Sunday they are holding another one on Capital Hill. They expect 20,000 people from across the United States.

350.org has the look and feel of an amateur, grassroots operation, but in reality, it is a multi-million dollar campaign run by staff earning six-digit salaries.

By my analysis of information from the U.S. Foundation Center and the tax filings of American charitable foundations, McKibben's campaigns have received more than 100 grants since 2005 for a total of US$10-million from 50 charitable foundations. Six of those grants were for roughly US$1-million each.

In the interest of fairness and transparency, McKibben should fully disclose 350.org's funding and the Rockefellers and other charitable foundations that have been bankrolling the anti-Keystone campaign should come out from the shadows.

Since 2006, McKibben has led three campaigns: Step it Up, 1Sky and 350.org. Each campaign built on the previous one. In the summer of 2006, Step it Up organized a protest walk across Vermont to push for a moratorium on coal-fired power plants and other federal actions. Created in 2007, 1Sky began a national movement to jump-start a clean energy economy. 350.org built on 1Sky and in April of 2011, the two campaigns officially merged.

More than half of the US$10-million came from the Rockefeller Brothers Fund (RBF), the Rockefeller Family Fund and the Schumann Center for Media and Democracy, where McKibben, a trustee, was paid US$25,000 per year (2001-09). Since 2007, the Rockefellers have paid US$4-million towards 1Sky and 350.org, tax returns say. The Schumann Center provided US$1.5-million to McKibben's three campaigns as well as US$2.7-million to fund the Environmental Journalism Program at Middlebury College, in Vermont, where McKibben is on staff.

The founders of the Schumann Center were John J. Schumann Jr. and Florence Ford, a former president of General Motors Acceptance Corp. and the daughter of one of the founders of IBM, respectively.

Last spring, I emailed McKibben to ask about his campaign funding. He replied twice, but did not mention the Rockefellers or the Schumann Center, where he had been a trustee for 10 years. Last week, I again asked McKibben about his funding. He said that Step It Up, 1Sky or 350.org reimburse him for travel expenses, but do not pay him a fee for his services. To its credit, 350.org now provides an online list of the 30 foundations that funded the campaign in 2011. Until this week, the Schumann Center was not on the list and yet tax returns show that in 2011, Schumann paid US$311,300 to 350.org and 1Sky. 350.org admitted this week that the Schumann Center had been omitted from the list. It has since been added.

What 350.org's list of donors fails to convey is that some foundations provide only US$5,000 or US$10,000, while two unidentified donors provide half of 350.org's budget for 2011, according to its financial statements. Four grants accounted for two-thirds of 350'org's budget. 350.org declined to identify the donors of those grants.

Back in 2007, the 1Sky Education Fund had starting revenues of US$1.6-million. Of that, US$1.3-million was from the Rockefeller Family Fund. In 2008, 1Sky received a further US$920,000 from the Rockefeller Brothers Fund as well as US$900,000 from the Schumann Center, tax returns show. What this means is that from the get-go, McKibben's campaign was bankrolled by the Rockefellers and the Schuman Center.

Bill McKibben has been a director of 1Sky since it began, so one would think that he was aware of the organization's finances. And yet,


to hear McKibben tell the story, he started the climate movement and the protests against Keystone XL with nothing more than a few students and "almost no money."

In a 2010 article by McKibben, posted on at least 10 websites, he writes, "Last year, with almost no money, our scruffy little outfit, 350.org, managed to organize what Foreign Policy called the 'largest ever co-ordinated global rally of any kind' on any issue.' In another article that McKibben penned for Tikkun magazine, he says that he built the climate movement with seven graduate students at Middlebury College and "no money or organization." During the fall of 2012, in interviews with Jed Lipinski and Grand Valley University, McKibben again told the story of starting 350.org with seven students and "almost no money." But that's not what tax returns indicate.

1Sky began in 2008. In its first year, 1Sky reported expenditures of US$2.6-million, tax returns show. Of that, US$2.2-million was payroll, including US$1.2-million for consultants. In 2009, 1Sky's campaign director, Gillian Caldwell, a lawyer by training, was paid US$203,620 through the Rockefeller Family Fund. A salary of more than US$200,000 is hardly typical of a "scruffy little outfit."

During 2011, the most recent year for which tax returns are publicly available, 350.org again had a US$2-million payroll, including US$622,000 for consultants. 350.org spent US$1.2-million on grassroots fieldwork, partnership with other organizations and media coverage, and US$356,000 to recruit participants through emails, blogs and social networking.

The next time McKibben pens an article or gives a speech, he should acknowledge the US$10-million that his campaigns have received from the Rockefellers, the Schumann Center and other sources.[/i]
Financial Post

PS: Noen som fremdeles mener at disse makten-bak-makten-foretakene skal vi ikke bry oss med når vi diskuterer klima?!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på mars 09, 2013, 22:26:06 PM
PS: Noen som fremdeles mener at disse makten-bak-makten-foretakene skal vi ikke bry oss med når vi diskuterer klima?!

Det begynner å bli ganske krystallklart hva du snakker om - og du har helt rett!

Åjada, det er nok av dem som mener vi ikke skal bry oss med det vesentlige, innkludert Trollene på VGD Hedalsskogen.  :o
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Takk, Tele.

Jeg vet snart ikke hva som er mest skremmende. Betydningen av det du la ut nå, og som noen få av oss forsøker fortelle i passe doser med passende mellomrom, eller det bedrøvelige faktum at folk flest vil reagere slik på det:Kanskje på tide å presentere denne verdensdominerende oligarken, kun overgått av De som ikke skal nevnes ved navn? Disse, samt noen få til, dominerer det norske folks hverdag. De dominerer finanspolitikken, de dominerer EU, FN og de fleste andre store maktkonstellasjoner. De bestemmer vårt lands vaksineprogrammer, de bestemmer renta, de inviterer utvalgte næringstopper og politikere fra alle verdens land for å delta i hemmelige møter der de planlegger framtiden vår.

Her er han, David Rockefeller:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Takk for et viktig innlegg, Tele.

Det er kanskje noen som tenker at "Ok, så er det bånd mellom Rockefeller og kamporganisasjoner", hva så? Men hvem flere har 350.org tette forbindelser med. Jo, ganske riktig: FN.

Her er fra FNs "Sustainable Development Knowledge Platform"-avdeling:

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1562

Som man ser, står 350.org på 4.plass på listen over 1384 andre aktuelle organisasjoner. Denne listen ser ut for å være forholdsvis ny, for det mangler nærmere opplysninger om mange av organisasjonene, bl.a. 350.org.

Det er mye rart å finne ut gjennom FN-sidene, dersom man bare tar seg tid til å lete. Men det kan være ekstremt tidskrevende. Kanskje jeg nå blir inspirert til å fortsette det arbeidet jeg avbrøt :)

Grunnen til at jeg så raskt fant denne forbindelsen, er fordi jeg har funnet den tidligere, men så ingen vits i å legge det ut da.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

seoto,

takk for at du følger opp!
Det blir liksom litt mindre konspirasjon og litt mer vanskelig-å-dysse-ned når man viser med konkrete eksempler hvordan overordnede "klimating" henger sammen  8)

Som mange etterhvert har begynt å forstå etterhvert som dokumentasjonen hoper seg opp: "Klima" har aldri hatt noe med klima å gjøre.... 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

350.org samarbeidet med 10:10, den organisasjonen som lagde en video som viste skeptiske skolebarn bli sprengt i fillebiter.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#13
Her har dere Rockefeller Foundation i forbindelse med Cop 17:

http://www.rockefellerfoundation.org/news/events/climate-month/climate-month-news-resources

Her i samarbeid med EU om en bærekraftig utvikling og veien fram mot en ny verdensorden.

Her er UNEP og Rockefeller Foundation, ClimateWorks Foundation

Så kan dere jo tenke dere hvordan de har fått fokus bort fra seg selv ved å lure trollene til å påstå at det er IPCC-skeptikerne som er sponset av Big Oil. Hersketeknikk og hjernevasking på høygir, ikke sant?

WWT er som alle nå vet grunnlagt på Shell-penger. Og hvem var det som sto bak Shell den gangen, og solgte aksjer til den nederlandske dronningen slik at hun ble blant verdens rikeste mennesker? Den britiske grenen av Rothschild-familien. Samme familie som har huset flere av Bilderbergmøtene, ei gruppe der David Rockefeller har vært en av lederne i tiår.

Hvem blir sponset av Shell, for uten WWF? CRU Hadley, klimasenteret i England der Phil Jones er direktør.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

BaseBallStick

Denne tråden går langt utover mine villeste teorier. Jeg har nøstet, lett og funnet ganske ville ting i Norge og Norden, men ser at til og med jeg har hatt for smale skylapper. Takk til dere som har tenkt stort.

Her har jeg lesestoff i lang tid. Og siden jeg ser at jeg mister nattesøvnen, har jeg tid til å lese også...

:o
"Oljen er sterkt miljøskadelig, og burde brennes!"
Fredric Hauge, Bellonas oppstartsfase...