Klimarosen 2013

Startet av ebye, desember 31, 2012, 00:14:59 AM

« forrige - neste »

ebye

Klimarosen for Januar 2013

Her er mitt forslag på tre kandidater til Klimarosen for januar 2013:

Onar Åm: for sin bok: Kampen om klimaet, som kom ut allerede i 2007. Boka er meget kritisk til IPCC og AGW.

Bjørn Lomborg: For hans iherdige innsats for å bruke klimamilliardene i den 3. verden. Han har skrevet boken: Hold hodet kaldt. Sannheter og skrøner i klimadebatten (2008).

Per Jan Langerud: For hans iherdige innsats for å øke forståelsen om isforholdene i polområdene og boka: Klima, is og forskerfeil.

Jeg oppfordrer alle til å foreslå ytterligere kandidater til Klimarosen. Alle forslag vil bli seriøst vurdert, og eventuelt komme opp som kandidater på månedens liste.

Forslag på ytterligere kandidater må sendes på denne tråden innen 4. januar 2013!.

Selve avstemmingen kommer om ca. 1 uke.


ebye

Klimarosen for Januar 2013tildeles:

Onar Åm for hans bok: Kampen om klimaet, som kom ut allerede i 2007. Boka er meget kritisk til IPCC og AGW
.ebye

Det nærmer seg utsendelse av kandidatene til Klimarosen for februar 2013.

På samme måte som Nobelkommiteen kan vi opplyse om den totale listen av norske/nordiske kandidater - alfabetisk

Knut I. Bakke: Oversatt boka til Donna Laframboise til norsk: "Den oppblåste tenåringen"
Per Arne Bjørkum: Boka "Annerledestenkerne" og en aktiv klimadebattant
Willy Fjeldskaar: Omfattende virksomhet for å spre vitenskapelig basert kunnskap om havets tilstand
Steinar Jakobsen: Aktiv debattant, som har tatt frem juksteringene og det kritikkverdige ved homogenisering av data
Morten Jødal: Iherdig innsats for å spre vitenskapelig kunnskap om klimabiologi og artsmangforldet
Per Jan Langerud: Boka "Klima, is og forskerfeil" og aktiv debattant i MSM
Bjørn Lomborg: Boka "Hold hodet kaldt" og en kamp for å bruke klimamilliardene på den 3. verden
Niels-Axel Mørner: Omfattende forkningsvirksomhet for å skaffe emperi om havets tilstand
Nicolay Stang: Aktiv debattant i MSM og leder av Klimarealistene

Jeg oppfordrer alle til å komme med ytterligere kandidater. Dessuten ønsker jeg inntenst at flere deltar i avstemmingen på månedens prisvinner. Det er plass til mange flere i stemmelokalet!    8)

Telehiv

#3
Jeg satser på Willy Fjeldskaar denne gangen. Kort og godt fordi han - i en sårbar/eksponert vitenskapelig posisjon - har mot til å stå for en selvstendig og kritisk faglig tenking opp mot saueflokken av klimamakt-etterplaprere som har forlatt fag til fordel for demagogi for altfor lenge siden.

Hvis man vil vurdere Langerud som kandidat, kan man jo som en kuriositet se på Groruddalen.no sin anmeldelse da boka kom, ikke minst siden Forskningsdirektør i Cicero, Knut Alfsen, bidrar med sin paniske men høyst forventede æresskjelling til slutt (ikke minst slik at alle atter en gang får se hvilket lavnivå den godeste Alfsen befinner seg på både faglig og menneskelig): http://www.groruddalen.no/langerud-med-omstridt-klimabok.5092492-19208.html

Langerud med omstridt klimabok

Per Jan Langerud (75) kommer med omstridte påstander i boka «Klima, is og forskerfeil». Han hevder blant annet at det ikke eksisterer global oppvarming og at CO2 ikke er farlig.

Skrevet av: Kenneth Fossheim
Publisert: 19. september 2012

Den pensjonerte offshoreingeniøren fra Hellerud har de siste 20 årene brukt mye tid på å sette seg inn i forskning som handler om klimautfordringer. Den tidligere FrP-politikeren har vært en aktiv samfunnsdebatant med sine kronikker i ulike forum.

–  Jeg har brukt mye tid på å lese om og diskutere klima. Det har til slutt resultert i en bok.

I boka hevder Langerud blant annet at CO2-utslipp fra mennesker er harmløst og at global oppvarming ikke eksisterer. Han er heller ikke enig i at det blir varmere på jordkloden. 
–  Den globale temperaturen øker ikke. Hvis man ser dette over over et større perspektiv på flere år, er det tydelig at temperatursvingningene er helt naturlige. Slik har det alltid vært, understreker den tidligere offshoreingeniøren.
–  Den beskjedne havstigningen vi har hatt blir bare mindre og mindre og går mot null. Årsaken er blant annet volumøkning av havet da issmeltingen nå er minimal. Is som flyter på vannet påvirker ikke havvnivået, sier Langerud og legger til at det tar 800 år å varme opp havet én grad.


Kun et påskudd
I boka skriver Langerud at siden den lille istiden i 1850 har den globale temperaturen hatt en naturlig stigning på 0,7 grader. De siste 13 årene har det ikke vært noen stigning i det hele tatt, og de siste to årene har temperaturen vært synkende.

75-åringen skrev boka fordi han ønsker å opplyse folk om hva som er fakta og hva som er feil når det gjelder klimadebatten.

–  FNs klimapanel og offentlige myndigheter bruker mye tid på usann skremselspropaganda. Ved å lese min bok kan man få et mer riktig bilde av virkeligheten. 

Langerud hevder at «klimahysteriet» er et påskudd for å tjene penger på skatter og avgifter.

–  Det er en enkel måte å håve inn skattepenger på, sier 75-åringen som mener at flere industriland har forstått at CO2 er ufarlig.

–  Du ser at Russland, India og Kina produserer mange varer og har et høyt utslipp av CO2, og de har skjønt at det er harmløst for klimaet, mener Langerud.

For et halvt års tid siden trakk Canada seg ut av Kyoto-samarbeidet, noe klimakritikeren mener er påfallende.


Fullstendig bom
Forskningsdirektør i Cicero, Knut Alfsen, sier at Langeruds påstander ikke har rot i virkeligheten.

–  Mye av det han skriver er så villt og på utsiden av alt vi vet, sier han

75-åringen er medlem i Klimarealistene, en organisasjon som er kritisk til den ortodokse klimaforskningen.

– Argumentene de bruker går igjen og igjen, og de har som regel opphav i organisasjonen The Heartland Institute i USA. Fellesnevneren for alle argumentene deres er at de har blitt forsket på og motbevist, sier Alfsen.

Cicecero er en frittstående forskningsstiftelse som er tilknyttet Universitetet i Oslo. Cicero skal drive forskning, utredning og spre informasjon om nasjonale og internasjonale klimaspørsmål.

Ifølge FNs klimapanel kan gjennomsnittstemperaturen øke med mellom 1,1 og 6,4 grader de neste 100 åra dersom vi ikke reduserer våre utslipp.

–  En vesentlig del av klimaendringene de siste 50 årene er menneskeskapt. Det er global oppvarming og havet stiger. Økt utslipp av CO2 og klimagasser vil blant annet kunne føre til høyere temperaturer og mer ekstremvær.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

BaseBallStick

Stray Spetalen har gitt klimarealistene flere spaltemetere enn noen annen i det siste. Kanskje det kunne være en kandidat, om målet er publisitet?

At Gunhild Melhus setter sengeøynene i ham og får ham ut av fatning til slutt, får vi bare bære over med. Hun er sikkert ikke skrekkelig til alle døgnets tider.

:P
"Oljen er sterkt miljøskadelig, og burde brennes!"
Fredric Hauge, Bellonas oppstartsfase...

Telehiv

#5
Sitat fra: BaseBallStick på januar 29, 2013, 12:09:31 PM
Stray Spetalen har gitt klimarealistene flere spaltemetere enn noen annen i det siste. Kanskje det kunne være en kandidat, om målet er publisitet?

At Gunhild Melhus setter sengeøynene i ham og får ham ut av fatning til slutt, får vi bare bære over med. Hun er sikkert ikke skrekkelig til alle døgnets tider.

:P

Spetalen fortjener også en blomst for å ha stukket hodet fram.
NB: Han sier han er søkende og åpen for motforestillinger. Kanskje han som oppfølger til en Klimarosen februar 2013 vil sponse utgivelsen av en "scrap-bok" med de beste innleggene fra idealistfinansierte klimaforskning.com? Han er jo vant til å måtte håndtere denne typen backtrading (les: forventede gjenytelser) på stående fot i business og tar nok den utfordringen? Jeg foreslår samtidig ebye som redaktør for en slik scrapbok. Vi andre som sniker rundt med anonyme nicks kan ikke godt fungere som redaktører. 

Digital scrapbooking:
Scrapbooking ved bruk av digitale hjelpemidler ser ikke ut til å ha tatt av i Norge, til tross for alle fordelene det byr på; større variasjon i materialvalg, mer miljøvennlig, kostnadsbesparende, mulighet til enkelt å dele ferdige prosjekter/sider på internett, og bruk av bilderedigeringsprogram for å eksperimentere og manipulere sidene på ulike måter uten å måtte gjøre varige endringer. En tradisjonell scrapbook-layout kan benytte et papir hvor man river på kantene. Et fysisk papir kan bli revet i kun en gang og har ikke mulighet for å bli gjenopprettet, mens et «digitalt papir» enkelt kan bli «revet» og gjenopprettet. Dette gjør at man kan prøve ut mange visuelle løsninger uten å ødelegge noe av materialet.
Digital scrapbooking har avansert dithen at digitale scrapbook-LO'er kan bli laget kun ved bruk av online internett-basert programvare. Brukerne laster opp bilder, lager en digital scrapbook-LO ved bruk av en nettside og digital scrapbook-grafikk. LO'en kan deretter lastes ned som en lavoppløst jpeg-fil for deling på internett, eller lastes ned som en høyoppløst jpeg-fil for utskrift.

En slik bok kunne vært redigert etter to akser:

1. langs en tidsakse (ville vist utviklingen i klimadebatten over tid)
2. langs en temaakse (særlig: hvilke tema som er mest omstridt for/mot klimaalarmismen)

Jeg er sikker på at det allerede er mer enn nok stoff på forumet til en super scrapbook rundt dette - som kunne vekket stor offentlig oppmerksomhet når den begynte å sirkulere på nettet!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Sitat fra: Telehiv på januar 29, 2013, 12:17:25 PM

Digital scrapbooking:
Scrapbooking ved bruk av digitale hjelpemidler ser ikke ut til å ha tatt av i Norge, til tross for alle fordelene det byr på; større variasjon i materialvalg, mer miljøvennlig, kostnadsbesparende, mulighet til enkelt å dele ferdige prosjekter/sider på internett, og bruk av bilderedigeringsprogram for å eksperimentere og manipulere sidene på ulike måter uten å måtte gjøre varige endringer. En tradisjonell scrapbook-layout kan benytte et papir hvor man river på kantene. Et fysisk papir kan bli revet i kun en gang og har ikke mulighet for å bli gjenopprettet, mens et «digitalt papir» enkelt kan bli «revet» og gjenopprettet. Dette gjør at man kan prøve ut mange visuelle løsninger uten å ødelegge noe av materialet.
Digital scrapbooking har avansert dithen at digitale scrapbook-LO'er kan bli laget kun ved bruk av online internett-basert programvare. Brukerne laster opp bilder, lager en digital scrapbook-LO ved bruk av en nettside og digital scrapbook-grafikk. LO'en kan deretter lastes ned som en lavoppløst jpeg-fil for deling på internett, eller lastes ned som en høyoppløst jpeg-fil for utskrift.

En slik bok kunne vært redigert etter to akser:

1. langs en tidsakse (ville vist utviklingen i klimadebatten over tid)
2. langs en temaakse (særlig: hvilke tema som er mest omstridt for/mot klimaalarmismen)

Jeg er sikker på at det allerede er mer enn nok stoff på forumet til en super scrapbook rundt dette - som kunne vekket stor offentlig oppmerksomhet når den begynte å sirkulere på nettet!

Hei igjen,
jeg håper noen flere vil reflektere over om det er mulig å lage en slik digital scrapbook? Effektivt og visuelt fristende redigert kunne den fått stor oppmerksomhet på nettet.

Problemet er selvsagt hvem som har mulighet til å ta seg tid til å ta ansvar for noe sånt.
Undertegnede er nedlastet i annet arbeid lenge framover og ville blitt en sørgelig venstrehåndsflopp, og ikke vet jeg hvor mye Joste og seoto har på seg, men jeg frykter de allerede har nok(?). Jeg våget derfor ikke engang å foreslå dem til "redaktører" for en sånn scrapbook, men foreslo ebye som en slags mentor for dette innledningsvis (som allerede har brukt sitt fulle navn i offentligheten, hvis vi tenker at noen må stå fram med et navn bak dette, og også siden han har vist både stabil energi (ikke stort større variasjon der enn hos havnivået), samt lekne lyster og evner i den retning).

Men kanskje flere av dere, inkludert de nevnte, kan tenke seg å gå sammen om et slikt prosjekt, og sende et utkast på sirk mellom dere til dere er fornøyde? Så er det i alle fall foreslått  8)

Dette i all hast, men er litt spent på om noen tenner på ideen?
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Tele, jeg kan bare svare for meg selv, og har jeg tid og evner til å bidra til noe slikt, og jeg klarer se for meg nøyaktig hva du mener, er det godt mulig jeg kan trå til. Det avhenger dog ikke kun av meg. Skal tygge litt på saken noen dager, og samrå litt med andre. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Tele - jeg er også litt usikker på dette, har aldri lagd en scrapbook.

Men når det gjelder oversikter over hva som skjer, har vi jo ebyes forskjellige kalendere (venstre side på http://www.klimaforskning.com/ )
Her har vi en oversikt over de forskjellige månedene av 2012:
http://klimaforskning.com/ebye/ebykal12.html

ebye har også énlinjere over hendelser i sine klimajulekalendere.

Og så har vi Klimarosen som trekker fram personer.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#9
Det "produktet" jeg tenker på er rett og slett en stram kompilasjon av innlegg her på forumet fra starten til nå, men mekket sammen i en selvstendig digital pakke, med bilder og illustrasjoner, osv. Kort og godt: Et utvalg av forumets mest representative og beste innlegg/debatter

Redaktøren(e) må derfor først gå gjennom oppsamlet stoff, gjøre seg opp en mening om nåværende emnestruktur er bra nok, eller om vi etter alle disse tusener av innlegg ser en ny struktur? Jfr. min akse om "emneliste".

Ved å gå gjennom stoffet også med tanke på tid, vil man fort også se en utvikling både her på forumet og i klimaforskningen generelt som har effekt både for temaene vi nå diskuterer versus for et par år siden (dere ser den?!) og mht innsiktsnivået
- jeg er forøvrig ikke i tvil om at alle de gode debattene her på forumet har løftet de flestes klimakompetanse mange hakk alene, og trolig gitt sitt bidrag til at en rekke norske og tidligere skråsikre forskere lusker ganske diskret i korridorene rundt om og frykter flere avkledende innlegg på klimaforskning.com...

Så redaktøroppgaven blir i hovedsak å skrelle ned innleggene til et prioritert utvalg etter en tema- og tidsakse. Vi bør heller ikke glemme å legge inn et appendix med klimahumoren, der er en rekke absolutte perler å plukke av! Vi må ikke la andre sitte igjen med et inntrykk av at vi her på forumet er noen hengerumper, tvertimot: Vi er sannhetssøkende men lystige, og utrustet med gode hoder (merk dere det, dere mest tvilsomme klimaalarmister som ble "forskere" og det som verre er kun fordi Gro reiv fram sjekkheftet og reddet dere fra en sikker assistentjobb blant skikkelige forskere). 

 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Som bakgrunnsstoff (påminnere) har vi også oppslagene på Klimarealistene.com. Både midtfeltet, og nå høyre kolonne inneholder "hendelser" av betydning.

Og så har ebye 30 A4-mapper med utklipp. Skulle vært lagt i en database, men dog, de ligger kronologisk. Alt på nettet er back up for de permene!    ;D

Han kan også sikkert bidra, med litt nærmere spesifikasjon av "formatet" og målretningen.    ;)     8)

...som kom før jeg ble ferdig med å sette frimerker på dette brevet!

Telehiv


Sitat fra: ebye på januar 30, 2013, 13:12:00 PM
Som bakgrunnsstoff (påminnere) har vi også oppslagene på Klimarealistene.com. Både midtfeltet, og nå høyre kolonne inneholder "hendelser" av betydning.

Og så har ebye 30 A4-mapper med utklipp. Skulle vært lagt i en database, men dog, de ligger kronologisk. Alt på nettet er back up for de permene!    ;D

Han kan også sikkert bidra, med litt nærmere spesifikasjon av "formatet" og målretningen.    ;)     8)

...som kom før jeg ble ferdig med å sette frimerker på dette brevet!

Kanonoppfølging, ebye!

Håper ilden er tent, som den slappe luringen jeg er må jeg luske meg over og ut fra debatten denne uken og kan ikke bidra med stort den neste måneden ihvertfall.
Håper på tilgivelse.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Etter hvert har jeg oppdaget at teflonet som forsvant fra kjeler og panner må ha lagt seg på hjernen. Dette medfører at noen ganger, mellom det øyeblikket man kopierer og til man limer inn, er årsaken til dette arbeidet forsvunnet fra minnet. Det blir som å gå fra stua til kjøkkenet for å gjøre noe, og i det man passerer grensen til kjøkkenet, glipper minnet om hva man skulle gjøre der, man må gå tilbake til utgangspunktet før man igjen kommer på hva man skulle gjøre. Litt av en runddans ;)

En jobb som dette vil kreve at jeg kan holde tråden i det jeg gjør svært stabil og aktiv, og jeg måtte også gjøre forsøk på å huske hvor all utholdenheten og konsentrasjonen skal hentes fra. Dessverre er det mange år siden jeg med et sjokk måtte innse at jeg har mine begrensninger   :o ???

Med andre ord: Finnes det noen på forumet som føler seg kallet til en slik oppgave - og finner glede i det - er veien herved åpnet! Og min takknemlighet for å se at det finnes klarere hjerner - med lett klisterbelegg - enn min vil være stor. Da finnes det fremdeles håp ;) Og det beste av alt: Ingen lønn å skatte av!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Det er flott dersom du kan påta deg noe av dette, ebye. Jeg er sikker på at frivillige vil melde seg når du har behov for hjelp :) Selv hjelper jeg mer enn hgjerne til der jeg kan.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

For å holde tunga beint i munnen kan man også skride fram enda mer kontrollert:

1. Velge ut f.eks. 6 prioriterte faglige tema som har lang/fyldig dekning i forumets diverse innlegg
2. Begynne med et første prioritert tema (gjerne der vi er originale og har tilført noe selv; jfr. okular på falsifisering av AGW; eKlima Liberator; osv.) og lage det som første "scrapbook")
3. ta tak i neste tema, osv.
4. Når de utvalgte tema da er samlet hver for seg, kan man sette det hele sammen til en større samling, eller legge ut enkelttemaene hvis man syns det er best!
5. Det bør være et mål at eksterne aktører begynner å bruke dette stoffet i sine sammenhenger - det betyr at redaktøre(e) må være beinharde og skrelle ned til det man syns er de mest faglig holdbare innleggene og/eller fanger opp debattert tema på en relevant måte.
6. Jeg tenker ikke at alle innlegg skal stå skolerett og være "riktige" iht. en eller annen "magisk" fasit, men at de bør være konsistente på egne premisser
(jeg som alle andre må finne oss i at egen antatte storhet ikke direkte reflekteres i utvalgene! Saken må overstyre egenhevding! ;D

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten