Hva er vannets betydning for jordens temperatur?

Startet av Objektiv, mai 02, 2014, 08:14:51 AM

« forrige - neste »

Smiley

#45
Uløst paradoks av mainstream? De som hevder global oppvarming sier jo at temperaturen ikke vil øke ved ekvator men oppover mot polene. Det er jo det som er den sviktende logikken da man hevder økt ekstremvær pga oppvarming. Været drives jo av forskjellen i temperatur så høyere temperatur på de øverste breddegrader må gi mindre og svakere stormer.

Men en klode med høyere masse i atmosfæren burde gi gjevn temperatur og svært lite værskifte. Så teorien til Nikolov og Zeller stemmer bra med det vi vet. Men foreløpig er det kun et meget vitenskapelig blogg innlegg som de utenom bloggen ser ut til å ignorere.
På bloggen ser det ut som forsøk på debunking blir stablet ned av ivrige tilengere av teorien. Det er over 1100 kommentarer så jeg har ikke lest alle.....

Objektiv

Sitat fra: Smiley på mai 08, 2014, 07:16:41 AM
De jobber videre med å få publisert teorien, men foreløpig blir de møtt med stengte dører. Testing i slike skalaer som her er jo unektelig litt vanskelig.......
Det er ingen gode motargumenter enda. De har ikke måttet forsvare teorien da den stort sett blir tiet ihjel.
Testing trenger ikke nødvendigvis å være i stor skala. Målinger/fotografering av infrarøde stråler i avgrensede geografiske områder kan f.eks. være en angrepsvinkel. Ellers finnes det mengder av klimadata å se videre på.

Manglende gode motargumenter indikerer at teorien er solid. De burde i aller høyeste grad blitt tildelt forskningsmidler til videre arbeid med teorien.

Det skal bli interessant å følge med på hvor lang tid det tar før teorien er bekreftet eller falsifisert.

Objektiv

#47
Sitat fra: Jostemikk på mai 08, 2014, 08:30:12 AM
Angående Nikolov og Zeller så er en av deres krasseste kritikere Roy Spencer. Det sto en del interessant i en debatt på bloggen hans for ei god stund siden. Et tips for de som gidder søke det opp.

De fikk presentert teorien sin i et innlegg på WUWT, og det kan være en grei inngang til litt forståelse av hva deres teori dreier seg om. Det er foruten matematikk for viderekomne en god del interessant der, og jeg husker at jeg selv syntes det var interessant der de nevnte om geologiske prosesser på jorda koblet opp mot forandringer i atmosfæren med påfølgende forandringer i atmosfæretrykket.
Dette skal jeg se nærmere på, men det er en utfordring å få tiden til å strekke til.

Ellers vil jeg takke deg, Telehiv og Smiley spesielt, for bidragene i denne tråden.  :D :D :D

Når det gjelder N og Z og deres teori synes jeg den fortjener en egen tråd hvor deres teori og utsagn (bl.a. deres svar til Smiley), samt essensen av det Okkular har skrevet, legges inn. I tillegg kan det opprettes en egen diskusjonstråd for N og Z sin teori, så kan det som måtte dukke opp av spesiell verdi kopieres inn i hovedtråden. Hva tror du?

PS! Har du fått tid til å se på spørsmålet om skjult agenda og kjernekraft?

Edit: Rettet skrivefeil

Smiley

Ja det bør bli en egen tråd ikke minst fordi det vil være lettere å finne igjen disse innleggene.
Selv om skyer er vann og relevant til trådens overskrift stjeler Zeller og Nikolov fokus fra det opprinnelige temaet.

Objektiv

Sitat fra: Telehiv på mai 04, 2014, 22:52:48 PM
....så legg merke til dette utdraget fra Swegers summary for dette arbeidet fra 2011: http://junksciencearchive.com/Greenhouse/Earth-s_Climate_Engine.pdf , der prøver han å svare på nesten alt du spør om:

"While models can be useful, the results must be compared to actual measurements, i.e. data. Data is the language of science, but little has been done in that regard with the climate change models. It is the premise of the author that water vapor is the dominant influence in determining and understanding global climate. Water vapor is much more abundant in the atmosphere than carbon dioxide, and its physical properties make it more important as well. During daylight hours it moderates the sun's energy, at night it acts like a blanket to slow the loss of heat, and it carries energy from the warm parts of the earth to the cold. Compared to that, if carbon dioxide has any effect it must be negligible. Thus, the purpose of this paper is to explore the effect of water vapor on climate. Detailed calculations and analysis of data from several locations clearly demonstrate that the effect of water vapor on temperature dominates any proposed effect of carbon dioxide. Furthermore, it is clear from the data presented that water vapor acts with a negative feedback on temperature, not a positive one. That is, the data demonstrate that increasing the level of water vapor in the atmosphere results in a decrease of temperature, not an increase as predicted by the climate models. In essence, atmospheric water vapor acts as a thermostat."
Dette virker tilsynelatende logisk, men jeg stusser på at han konsekvent bruker "water vapor" (vanndamp) og ikke nevner skyer med et ord. Skyer er som kjent ikke vanndamp.

Jostemikk

Sitat fra: Objektiv på mai 08, 2014, 19:38:27 PM
Når det gjelder N og Z og deres teori synes jeg den fortjener en egen tråd hvor deres teori og utsagn (bl.a. deres svar til Smiley), samt essensen av det Okkular har skrevet, legges inn. I tillegg kan det opprettes en egen diskusjonstråd for N og Z sin teori, så kan det som måtte dukke opp av spesiell verdi kopieres inn i hovedtråden. Hva tror du?

Sitat fra: Smiley på mai 08, 2014, 20:50:39 PM
Ja det bør bli en egen tråd ikke minst fordi det vil være lettere å finne igjen disse innleggene.
Selv om skyer er vann og relevant til trådens overskrift stjeler Zeller og Nikolov fokus fra det opprinnelige temaet.

Unified Climate Theory
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Objektiv

Sitat fra: Jostemikk på mai 07, 2014, 18:17:15 PM
De fem døgnene som var uten nedbør i juli 2000, var også de fem døgnene med lavest minimumstemperatur.
Husk at nedbørsdøgnet avviker fra temperaturdøgnet. Fra yr.no:
"NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid)."

PS! Ellers jobber jeg med en presentasjon av værdata fra juli 2013 som viser døgnvariasjonen med og uten skyer, for å legge ut her på forumet.

Objektiv

Sitat fra: Jostemikk på mai 10, 2014, 09:29:42 AM
Sitat fra: Objektiv på mai 08, 2014, 19:38:27 PM
Når det gjelder N og Z og deres teori synes jeg den fortjener en egen tråd hvor deres teori og utsagn (bl.a. deres svar til Smiley), samt essensen av det Okkular har skrevet, legges inn. I tillegg kan det opprettes en egen diskusjonstråd for N og Z sin teori, så kan det som måtte dukke opp av spesiell verdi kopieres inn i hovedtråden. Hva tror du?

Sitat fra: Smiley på mai 08, 2014, 20:50:39 PM
Ja det bør bli en egen tråd ikke minst fordi det vil være lettere å finne igjen disse innleggene.
Selv om skyer er vann og relevant til trådens overskrift stjeler Zeller og Nikolov fokus fra det opprinnelige temaet.

Unified Climate Theory
Supert, og jeg har allerede begynt å kikke på andre gamle tråder og finner masse av interesse.

Jostemikk

Det ble med mitt åpningsinnlegg i denne tråden der jeg la ut denne:Senere ble det en ny tråd, denne gang om den arktiske oscillasjon/vintertemperatur i Norge, i eksempelet Blindern:

Arctic Oscillation

Denne grafen er ganske interessant, og de interesserte kan jo ta dette videre og sjekke disse hav- og atmosfæresirkulasjonenes variasjoner opp mot luftfuktighet og skydekke i vårt land:Her er en e-post fra Climategate-skandalen. Inger Hanssen-Bauer forteller at den moderne varmeøkningen i Norge og på Svalbard kan forklares ved naturlige variasjoner i atmosfæresirkulasjonene:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,318.msg3747.html#msg3747

Sitat2) The early twentieth century warming and the warming during the last 3
decades seem to be quite different with many respects. In Norway and
Spitsbergen, it is possible to explain most of the warming after the 1960s
by changes in the atmospheric circulation. The warming prior to 1940 cannot
be explained in this way.

Dette så senere ut til å bli slaktet av klimainkvisisjonen, noe Bebben fant ut av og skrev om:

Sitat fra: Bebben på januar 10, 2013, 20:50:13 PM
Interessant e-post fra Hanssen-Bauer Joste.

I Klimapanelets tredje rapport (TAR) nevnes de på følgende måte:

SitatWerner and von Storch (1993), Hanssen-Bauer and Førland
(2000) and Mietus (1999) noted that low-frequency changes in
local temperature during the 20th century could only partly be
related to changes in circulation.

(Min utheving.)

Ser ut til at man bør passe på erten under fingerbølet - forskjellen på de to oppvarmingsperiodene som er poengtert i e-posten er blitt borte på veien til Klimapanelet, sammen med poenget om at atmosfæriske sirkulasjonsendringer kan forklare den nyeste oppvarmingsperioden.

Spørsmålet alle bør stille seg er hvordan disse "forskerne" klarer leve med seg selv. De tillater sin egen forskning å bli korrumpert for at den skal bygge opp om det politisk bestemte klimadogmet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

Effect of solar variations on particle formation and cloud condensation nuclei

http://iopscience.iop.org/1748-9326/9/4/045004
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Okular

#55
Bare kjapt innpå (ser nå at det ikke var så kjapt allikevel  :P). Har ikke særlig sikker nettilgang her jeg er for øyeblikket ...

Vann i alle dets fysiske (fase)tilstander har utvilsomt enormt mye å si for jordas temperatur (og da (bør) menes i utgangspunktet overflatetemperaturen). Men temaet er selvsagt temmelig komplekst. Effekten av vannets tilstedeværelse på planeten vår er både avkjølende og oppvarmende.

Hvis vi inkluderer alle indirekte effekter er nettoeffekten klart oppvarmende.

De nedkjølende effektene er imidlertid alle radiative (og direkte). De innebærer refleksjon (skyer, is) og absorpsjon (skyer, vanndamp) av innkommende solstråler.

Jeg kan ikke se at det skulle eksistere noen direkte oppvarmende effekter av vann på jorda. Korriger meg gjerne om jeg tar feil, om jeg har oversett noe.

Men det finnes en rekke INdirekte oppvarmende effekter. De mest åpenbare av disse er basert på vannets store varmekapasitet samt transportør og frigiver av latent varme fra overflaten i atmosfæren. Disse effektene kommer tydeligst fram i perioder uten solinnstråling (om natta og om vinteren i polare strøk) - en fuktig atmosfære og/eller forhold med skydekke i slike perioder vil lede til tregere nedkjøling av overflata, ikke pga. stråling (les: 'tilbakestråling'), men fordi den fuktige lufta og/eller skyene rett og slett avkjøles tregere til verdensrommet (stor varmekapasitet + frigivelse av latent varme ved synkende temp), som i sin tur leder til tregere avkjøling av overflaten til lufta/skyene (atmosfæren over seg); alt baserer seg i tempgradienter.

Effekten er altså ikke direkte oppvarmende, men bremsende på nedkjøling. I et årsgjennomsnitt for en lokalitet (og også globalt) vil den imidlertid utgjøre et 'oppvarmende' bidrag. Vannet på kloden utjevner rett og slett temperatursvingningene, mellom natt og dag samt mellom sommer og vinter (ved å hindre maks oppvarming ved sol/mye sol og ved å hindre maks nedkjøling ved ingen/lite sol), men også mellom ekvator og polene (gjennom indirekte å spre den tropiske varmen nordover og sørover, gjennom hav og atmosfære).

Hvorvidt en slik utjevning hever SNITT-temperaturen på kloden er en annen sak. Det kommer helt an på hvilken av de to bidragene som er størst, det relativt avkjølende eller det relativt oppvarmende. Det bør være rimelig åpenbart at globalt sett er den relativt avkjølende (altså den radiative) effekten vesentlig kraftigere enn den relativt oppvarmende (altså den varmekapasitets- og latent varme-baserte) effekten.

At varmen spres temporalt og spatialt over jorda betyr ikke umiddelbart at SNITT-temperaturen globalt stiger. Det gjør at snittemperaturen hos OSS her nord stiger, utvilsomt, men ikke nødvendigvis (i seg selv) globalt. Nå er det imidlertid slik at ut fra hvordan man regner ut den globale snittemperaturen, så vil faktisk transport av tropisk varme mot/til polene heve den globale snittemperaturen. For hva er det som transporteres? Ikke 'temperatur'. Det er 'energi'. Og en viss tilført mengde energi i tropene er like mye som den samme mengden energi transportert til polene. Men gir denne mengden energi tilført en like stor endring i temperatur i tropene som i polare strøk? Nope. Hvorfor? Igjen pga. vannet. Atmosfæren i polare strøk (faktisk alle strøk utenfor tropene) inneholder MYE mindre vann. Og vann har stor varmekapasitet. Hva betyr det? Det betyr at fuktig luft kan 'sluke' mye mer energi per endring i temp enn det tørr luft kan. Det skal altså mye mer energi til for å heve temperaturen til et volum tropisk (fuktig) luft med si 1 grad enn det skal til for å heve temperaturen til et volum polar (tørr) luft med den samme graden.

Vel, videre ...

Jeg sa over at dersom alle vannets indirekte effekter på jordas overflatetemperatur tas med i beregningen, så er H2O sitt totale (netto) bidrag klart oppvarmende.

Dette skyldes det fenomenet som folk nok glemmer helt i denne diskusjonen: Fordampningstakten fra jordas hav.

Hav dekker 71% av klodens overflate. I realiteten dikterer havets overflatetemperatur landets og ergo hele jordas overflatetemperatur og -utvikling.

Det jeg skal si nå kan kanskje synes litt komplisert, men det er det ikke. Det er nok bare jeg som framstiller det litt knotete :o

Vår massive atmosfære virker oppvarmende på overflaten på to vis: 1) den lar seg varme opp (den har en masse, en varmekapasitet) og danner følgelig en finitt (dvs. en 'sub-maks') tempgradient opp og vekk fra den soloppvarmede overflaten, til forskjell fra verdensrommet (et vakuum), og 2) den utgjør et trykk (gjennom sin vekt (masse x tyngdekraft)) over 0 på overflaten, til forskjell fra verdensrommet (et vakuum).

1) påvirker overflatetemperaturen ved å begrense fri ledning/konveksjon gjennom lufta opp og vekk fra den - jo brattere tempgradient (adiabatisk lapsrate), jo mer effektiv konveksjon og følgelig ledning, noe som gir mer effektiv avkjøling av overflaten ved lik temperatur, altså en lavere likevektstemperatur trengs for å opprettholde energibalansen mellom INN og UT ved lik innkommende.

2) påvirker overflatetemperaturen på to måter, den ene angår vannet direkte, ved å begrense fri fordampning fra overflaten - jo lavere trykk, jo mer effektiv fordampning og ergo avkjøling av overflaten ved lik temperatur, og jo lavere likevektstemperatur vil altså trenges for å opprettholde energibalansen mellom INN og UT ved lik innkommende. (Den andre måten angår konveksjonshastigheten (altså luftas oppdriftsakselerasjon) og er bl.a. en av hovedgrunnene til at Venus er så varm som den er. Men dette angår i mindre grad temaet for denne tråden.)

Siden hav dekker 71% av klodens overflate, sier det seg selv at 2) er uhyre viktig for å sette jordas snittemperatur. Med vår 1013 mb atmosfære og vår 165 W/m2 input (utjevnet globalt over døgnet) fra sola, så makter simpelthen verdenshavet i snitt å frigi energi nok via fordampning slik at balansen mellom INN og UT (over tid) kan opprettholdes, ved 288-290K (+15-17 °C). Høyere atmosfærisk trykk og havets overflate måtte ha holdt en høyere snittemperatur for å kunne opprettholde samme fordampningstakt; lavere atmosfærisk trykk og snittemperaturen ville ha vært tilsvarende lavere.

Vi kan altså trolig først og fremst takke vårt enorme verdenshav for vår lune globale snittemperatur. Hadde det kun vært landjord, men samme atmosfære, ville snittemperaturen sannsynligvis vært lavere (hvor mye lavere er vanskelig å si) ...

Er så dette en effekt av vannet eller av atmosfæren? Vel, av begge, vil jeg si. Det er vannet som fordamper, men atmosfæren som setter begrensningen.

Jostemikk

Det er gutten som flytter på seg! Flott innlegg med logiske og klargjørende betraktninger om vannets betydning for klimasystemet. Mange pleier nevne at en kan ta bort sola og se hvor mye klima det blir igjen her på jorda. Det samme kan sies om vannet. Det ville blitt rimelig kjedelig uten.

I Norge er effekten av variasjoner med alt som har med vann atmosfæren å gjøre betydelige. Antar at dette er årsaken til de syklusene vi kan se i temperatur- og værdataene. I ørkener, blant annet i Antarktis, er det ikke særlige variasjoner i luftfuktighet eller nedbør å finne. CO2-nivået har økt i takt med det vi har sett i resten av verden. Temperaturutviklingen er omtrent ikke-varierende.

Kanskje er det minst like interessante funn å gjøre på planetens tørreste områder hvis en er ute etter radiative variasjoner utfra atmosfærens sammensetning?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Objektiv

#57
Sitat fra: Okular på mai 11, 2014, 12:08:15 PM
Vann i alle dets fysiske (fase)tilstander har utvilsomt enormt mye å si for jordas temperatur (og da (bør) menes i utgangspunktet overflatetemperaturen). Men temaet er selvsagt temmelig komplekst. Effekten av vannets tilstedeværelse på planeten vår er både avkjølende og oppvarmende.

osv.
Hei Okular!
Du oppsummerer glimrende og skriver logisk og lettfattelig. Jeg klarer ikke å være uenig i noe av det du skriver.

Nå skulle jeg ønske en like bra oppsummering av betydningen av IR for klodens temperatur.  ;) Edit: D.v.s. enda mer komprimert enn det du allerede har presentert.

PS1! Takk for linken om strålevariasjon og partikkeldannelse Spiren. Skydannelse prøver jeg å forstå etter beste evne.

PS2! Takk for AMO- og AO-grafene Jostemikk.

Objektiv

#58
Sitat fra: Objektiv på mai 07, 2014, 22:54:10 PM
Sitat fra: Jostemikk på mai 07, 2014, 18:17:15 PM
Nedbør mot minimumstemperatur i juli
Det var en interessant sammenligning. Jeg administrerer en lokal værstasjon. Jeg skal gjøre en tilsvarende sammenligning så snart jeg får tid.
Her kommer en sammenligning, ikke helt lik din.

Temperaturvariasjon ved en målestasjon i Midt-Norge - juli 2013

[attachimg=1]

Figur 1. Målinger fra en værstasjon i Midt-Norge fra juli 2013.

Tegnforklaring
Nedbørmm/t – Sort kurve
Solstrålingw/m2 – Rød kurve
Temperatur - °C – Mørkegrønn kurve
Relativ luftfuktighet - % - Gul kurve
Siktm – Lysegrønn kurve (fra optisk nedbørsmåler på mast)
Skydekkeåttendedeler – Grå stolper (verdier er hentet fra en offisiell værstasjon, to mil unna, fra yr.no, tallverdien er en middelverdi for det åttensdelsintervallet skydekket representerer)
Oppløsning - Alle kurvene har en oppløsning på en time, mens stolpene har en oppløsning på ett døgn.

Hensikten med å vise figur 1 er å se på variasjonen i temperaturen mellom dag og natt med og (tilnærmet) uten skyer.

Utfordringen er at det ikke finnes skyobservasjoner for stasjonen. For en offisiell værstasjon et par mil unna finnes det døgnverdier for skydekke (søylediagrammet i figur 1) på yr.no. Yr.no angir klarvær (0), lettskyet (1-3), delvis skyet (3-5) og skyet (5-8). Hvordan disse døgnverdiene beregnes har jeg ikke funnet ut. Med bare døgnoppløsning, bare fire kategorier og manglende informasjon om beregningsmetode, samt at verdiene er hentet fra en stasjon to mil unna, har disse skyobservasjonene begrenset verdi.

På dagtid gir solstrålekurvene en god indikasjon på skymengden. Høyden på kurven indikerer skymengde/skytykkelse. Høy topp betyr lite eller ingen skyer. Lav eller ingen topp betyr mer sammenhengende og tykkere skydekke. Glatt kurvelinje indikerer stabile forhold og er typisk på klarværsdager. Ujevn kurvelinje indikerer variabelt skydekke og er typisk når det er skyet vær.

På nattestid er nedbør en god indikator på at det er skydekke.

Siden jeg er amatør når det kommer til meteorologi gir jeg bare min korte og enkle tolkning av figur 1.

Enkelt oppsummert:
1.   Mye nedbør og lite sol (=mye skyer) gir minst forskjell mellom dag og natt, se f.eks. 31. juli.
2.   Ingen nedbør og mye sol (=nesten ingen skyer), gir størst forskjell mellom dag og natt, se 23-26. juli. I denne perioden forekommer de to laveste minimumstemperaturene i juli.
3.   Nedbør og skyer utjevner forskjellen i temperatur mellom natt dag.

Dette er vel de fleste enige i (?). De presenterte dataene viser ikke noe som er nytt, men de er et eksempel på vannets temperaturutjevnende egenskaper.


Jostemikk

Jeg er enig i dine konklusjoner, Objektiv, men har noe å tillegge. Et par somre på rad skjedde det at det var oppklaring utover morgenen i juni/juli. Strålende vær resten av morgenen, formiddagen og ettermiddagen med ganske høye temperaturer. På ettermiddagen bygget det opp til tordenvær så og si hver eneste dag, med tilhørende regnskur. Disse to somrene er de varmeste på den målestasjonen jeg benyttet. Lumre, varme netter, samt ganske høye dagtemperaturer.

Når det gjelder skyer og "dataene" presentert, så fikk jeg ei rask opplæring av han som drev MI-stasjonen i Haugedalen. Det var akkurat som med vindobservasjonene. Han hadde fått opplæring i synsobservasjon. Hvor mye av himmelen var dekket av skyer? Hvor mye beveget trærne seg?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren