Klimahistorie i vår tid

Startet av Telehiv, oktober 23, 2011, 13:48:37 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Hei alle sammen, ikke minst til mange kjente fra tidligere debatter på andre fora!

Etter å ha bivånet debattsammenbruddene på forskning.no, VGD, AD m.m. hadde jeg i grunnen gitt opp troen på at det kan føres fokuserte klimanettdebatter med balanserte moderatorer, ikke minst så lenge de faste trollene fortsatt får operere.

Etter å ha fulgt med dette forumet fra utsiden har jeg imidlertid funnet at Jostemikk et al er i ferd med å lykkes med å skape et interessant debattklima, med både innsikt og humor og reelle meningsbrytninger, og gjensidig infostøtte når man søker ny innsikt. Gratulerer med denne bragden!

De som har lest mine innlegg andre steder, vil vite at min grunnpåstand (de faglige DETALJER er jo nettopp det jeg håper vi kan diskutere mer av etterhvert her inne!) er at:

1. Den rådende AGW-hypotesen så brutalt maktforvaltet av IPCC er bare en ny banal framskriving av en observert temperaturtrend, dvs. den ca. 30-årige varme perioden på (særlig) nordre halvkule fra midten av 1970-tallet.

2. AGW-hypen tilsvarer den banale framskriving som toppet seg på 1970-tallet på basis av de foregående kalde årene til at vi var på vei til en ny istid. Forklaringen da var også menneskeskapt, med hovedfokus på  forurensing med økt partikkeltetthet i atmosfæren slik at solenergien ville bli hindret i å varme opp jorden tilstrekkelig.

3. Fra midten av 2000-tallet har imidlertid den (høyst forventede) ca. 30-årige naturlige (kjøligere) variasjon i økende grad begynt å undergrave AGW-hypen. Vår tids klimadebatt viser med skremmende tydelighet derfor også at AGW-alarmistene har skiftet forklaringsståsted - ja, selv grunnleggende terminologi er taktisk endret fra "menneskeskapt global oppvarming" (AGW) til det mer vanntette "menneskeskapte klimaendringer" - en rekke ganger etterhvert som virkeligheten bryter med modellene. Vitenskapshistorien har samtidig vist at det er meget tungt å få snudd slike feile antakelser når det er investert mye prestisje innledningsvis, noe som i stor grad forklarer grunnlagsbehovet for dette forumet!

Men hvordan oppstår slike banale hypoteser som AGW-hypen, og hvorfor forsvares de så for enhver pris over tid, selv når alle balanserte observatører forlengst sier det må trekkes i snoren? 

I ettertid av istidsskremslene - og uten et IPCC til å forsvare avsporet vitenskap - så forskningens allmennhet ganske fort at modellering og vitenskap var helt på jordet, og spekket med nonsenskorrelasjoner mellom (også antatte) klimavariable. Men, av alle slike feilvurderinger i vitenskapen er det ikke mange som har gjort mer nytte for seg: Det ble gjort store og vellykkede grep for å redusere forurensingsproblemet i både Europa og USA.

I ettertid av AGW-skremslene - når kloden har vist med all tydelighet at den er inne i en kaldere 30-årsperiode fra rundt 2005/6 - så vil vi trolig se akkurat det samme; at maktens forsvar av hovedargumentet om global oppvarming altfor lenge fikk lov å stenge for innsikt i forhold som ville falsifisert AGW-hypen lenge før. Problemet er at det til forskjell fra 1970-tallets konstruktive "forsvarsfokus" på forurensing er vanskelig å se hvilken nytte kloden kan ha hatt av AGW-feilantakelsene, særlig rundt den absurde derivatbørshandel med CO2, m.m.

Starten på hele AGW-hypen, fra og med Hansens foredrag i Kongressen på slutten av 1980-tallet, er også så banalt enøyd at det fremdeles var klimatrenden for særlig den nordlige halvkule der de fleste forskerne levde og fikk sine prosjekter finansiert som ble benyttet, for i samme periode vokste Antarktis og sørlige halvkule hadde ikke samme oppvarmingsbilde. Men pingviner er diskrete skapninger, som man vet....

Et kronargument for modellers verdi hos klimaamatører som Pål Prestrud er f.eks. å hevde at man nå har "enorm" maskinkapasitet" til å behandle dataene med.

Men: Med en så svak vitenskapelig basis som lå til grunn for istidsskremslene på 1970-tallet MEN UTEN AT DET BLE RYDDET OPP BLANT AGITATORENE var det høyst forventet at man fra 1980-tallet atter en gang kunne tillate seg å framskrive en ny (varmere) trend til at menneskene igjen er i ferd med å endre klodens klima. Men merk: I praksis er ikke klimamodellene så mye mindre nonsenskorrellerende nå = en feil blir ikke mindre fordi om man har kraftigere maskiner til å regne på den, men arrogansen vokser til man en dag må innrømme at man bare har ekstrapolert på shit in/shit out-syndromet.

Men hvorfor stanses ikke denne stadige nye strømmen av elendige forklaringskanser (og unnskyld meg; fortsatt bevisst og tendensiøs bruk av AGW-indikerende data) som stadig må forlates etterhvert som de motbevises? Ville det ikke vært redeligere å ta samling i bånn snart og innrømme at man faktisk ikke har vitenskapelig grunnlag for disse framskrivningene?

Vel, når man observerer større temperaturendringer har man som "klimaforsker" selvsagt lyst å også være den som forteller om årsakene. Problemet er at "klimaforskere" fremdeles bare forstår deler av det ekstremt komplekse globale klimasystemet og derfor opererer med en rekke nonsenskorrelasjoner man tror er "sannhet" helt til disse overtas av nye feilantakelser.

Men når det gjelder AGW kom trendpåstanden før de vitenskapelige argumentene, dvs. en banal framskriving av en temperaturtrend med et prematurt CO2-argument kastet på. Etter som dette rakner, ser vi hele klynger av alternative og/eller kompletterende forklaringsforsøk - men en ting står fast: Man nekter å innrømme at man febrilsk leter etter faglig holdbare argumenter for å forklare hvorfor man hevder AGW med tilhørende konsekvenser.

Derfor ser vi at: Dess lenger det tar for kloden å samarbeide med denne hypotesen, dess mer makt må utøves for å holde skansen.

Mitt håp er at den allmenne forskningsverden kommer til fornuft før dette undergraver den generelle tillit til realvitenskapen. Det er ikke pent det som nå foregår.     

Jeg har summert mine synspunkter på denne måten for å skissere de mest betente forskningstema jeg er opptatt av ifm klimadebatten, ikke for å vinne over de AGW-troende. På det området må både jeg og andre drøfte sak for sak, og jeg er også villig til å nyansere min forståelse straks verifiserbar vitenskapelig substans i AGW-påstandene framlegges.

Men inntil det bygger jeg min forståelse på gamle Ibsen: "Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet oftest originalest".
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Hei, Telehiv, og velkommen! :D

Sitat fra: Telehiv på oktober 23, 2011, 13:48:37 PMDerfor ser vi at: Dess lenger det tar for kloden å samarbeide med denne hypotesen, dess mer makt må utøves for å holde skansen.

Et av grepene for å beholde makten, er utrolig nok at de prediker større tiltro til egne modeller enn virkeligheten. Når teorier og virkelighet skiller lag, forteller de oss at det er virkeligheten det er noe galt med.

Med slik mangel på virkelighetssans er det nok godt å ha FN-apparatet, mektige regjeringer, og et servilt MSM i ryggen. Så spørs det hvor lenge selv det vil hjelpe dem. Når man ser den siste tidens desperate framstøt i media, er det ingen grunn til å tro at de føler seg bekvemme. Og det er da en trøst? Husk også at James Hansens temperaturgrafer ikke får steget særlig brattere i årene som kommer. Han har allerede tatt i så kraftig, at hvis han fortsetter i samme stil, vil hans grafer snart begynne å gå bakover i tid. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Hei, Telehiv! - Og velkommen til forumet :)

Det er hyggelig å se at så mange av "familien" fra AD nå er samlet på nytt. Får en til å føle seg "hjemme".

Takk for et flott innlegg, det var et fint historisk sammendrag.

Du skriver:
SitatMen hvorfor stanses ikke denne stadige nye strømmen av elendige forklaringskanser (og unnskyld meg; fortsatt bevisst og tendensiøs bruk av AGW-indikerende data) som stadig må forlates etterhvert som de motbevises? Ville det ikke vært redeligere å ta samling i bånn snart og innrømme at man faktisk ikke har vitenskapelig grunnlag for disse framskrivningene?

Her er vi vel ved roten. Hvem skal rikke på FN-systemet? Så lenge mangelfull vitenskap støttes av FN gjennom IPCC, ser det ut for å være vanskelig å komme til roten av ondet. Hvem sitter med makten over FN/IPCC? Noen må, som du sier, trekke i snora, eller dra opp proppen.

SitatDerfor ser vi at: Dess lenger det tar for kloden å samarbeide med denne hypotesen, dess mer makt må utøves for å holde skansen.

Så sant, så sant. Og makten som utøves begynner å virke mer desperat. Det er litt av et apparat vi har opplevd i disse årene. Blir spennende når historien en dag skal skrives ... Tar det for mange år, håper jeg at jeg kan sitte bak St.Peter og tyvtitte over hans skulder mens han leser ;)

Seoto (tidl. Ingmari på AD)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Telehiv

Vi fant ut at ditt innlegg fortjente en egen tråd, der flyttet vi det hit.

Jostemikk - Seoto
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Hei Telehiv, og velkommen !!  :D

På samme måte som jeg mente det var et tap for AD at du mønstret av derfra, oppfatter jeg det som et ekstra positivt tilskudd til klimaforskning.com at du nå mønstrer på her  ;)  Veldig positivt.

Til innlegget ditt vil jeg si at her er det mye riktig. Kanskje savner jeg diskusjon av aspektet "hypotesen om AGW er et middel mer enn et mål i seg selv". Du tar utgangspunkt i den naturvitenskapelige problemstillingen, og det må man jo gjøre. Men utenfor naturvitenskapelige kretser frinnes det krefter som kan tenkes å ville drive en ikke-vitenskapelig agenda under dekke av vitenskap. Slik jeg oppfatter hendelsene i den seinere tid, ref. "Det er ikke pent det som nå foregår", er det vanskelig å komme utenom en slik betrakting.

Jeg ser fram til flere av dine velfunderte og interessante innlegg, velkommen nok en gang!
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Takk til dere for hjertevarmende velkomsthilsen!

Var litt redd for at jeg startet mitt første innlegg her litt for bombastisk, men når skal man si at nok er nok? Skal vi bare la IPCC-agitatorene få fortsette med sin overkjørselsstrategi basert på rå institusjonell makt, eller kan vi klare å kjøre en tydelig nok alarmisme-alarmisme i samfunnsdebatten før både vitenskapelig og samfunnsmessig energihåndtering skakkjøres ytterligere? 

For verden glemmer stadig vekk at bevisbyrden ligger hos IPCC som ut fra noen få personers tankespinn har funnet på hele AGW-hypen - fremdeles uten å klare bevise det vitenskapelig. Skeptikere som viser til naturlige variasjoner og i langt større grad har klodens utvikling som empirisk støtte, tvinges derimot ut på banen for å forsvare seg!

Det trengs derfor at noen slår i bordet nå: Nå melder jo klimaeliten at isbjørner et al krymper (!) etter 30 år med et snev varmere trend enn de 30 år foran - denne "klimakrisen" (som riktignok er trygt innenfor naturlig variasjon de siste 100 år) må jo være rene lavkarbodietten, siden det tydeligvis slår ut allerede på den eksisterende generasjon! Hvor ble det av dvergisbjørnene fra 30-tallet? Fikk de store barn på 50-tallet, da, som nå krymper som bare pokker i de varme pelsene sine, hvis logikken skal holde?!   

Min elskede hustru falt spontant og mentalklimaskadet av barkrakken da ho leste dette første gang, og fikk et akutt men vedvarende krympeanfall i det varme rommet...

Jeg har faktisk brukt mange år av mitt liv på å utvikle en forklaringsoversikt over de siste 3000 års klimabilde ut fra flere fagtradisjoner og observasjonsgrunnlag, i tillegg til tradisjonelle klimateorier har jeg særlig vendt meg mot humanøkologiske analyser i antropologien og historieforskningen, ikke minst er dette fruktbart siden begge disse fagretningene har menneskelige info-overleveringer (herunder både skriftlige og arkeologiske kilder) å bygge på. 

Min første mistro til IPCC-bandens historieforfalkninger kom særlig da Mann et al begynte å tukle med både varm middelalder, lille istid og de varme 1930-40-årene. Før jeg gikk til klimaforskningens øvrige argumentasjon var det allerede da åpenbart at noe riv ruskende uredelig var på gang mht. omskriving av klimahistorien.

Og da jeg begynte å se nærmere på alarmistenes vitenskapelige argumentasjon fant jeg allerede i 1998/99 ganske snart en direkte parallell til 1970-tallets primitive framskriving av et par tiårs empirisk observasjon. Også da kunne man med stor (riktig nok selvoppnevnt og selvrevidert også den gangen) vitenskapelig tyngde melde om en uavvendelig menneskeskapt krise, den gang en ny istid. Og like skråsikkert kunne man et drøyt tiår senere melde om en uavvendelig global oppvarming som ville drukne verden i løpet av få tiår.

Deretter, og det som har overrasket meg mest fra rundt 2004, etter velvillig å ha prøvd å finne ut om det har kommet til noen nye studier som skulle tilsi at IPCCs CO2/sensitivitetspåstander kan forsvares som et signifikant bidrag, er det motsatte: Forbindelsen mellom CO2-nivå og global temperatur ser i beste fall ut til å være en nonsenskorrelasjon, i verste fall (for IPCC) en motsatt effekt enn det de hevder.   

Jeg gleder meg til å følge en mer konkret avkledningsdebatt videre her på forumet.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Ja, vi trenger å slå i bordet - men hvor er bordet? Pachauri er en ekstremt dårlig leder, men han har en utrolig utholdenhet når det gjelder å stå imot enhver form for kritikk og avsløringer, og passer sikkert bra i jobben. Han snur bare ryggen til enhver ubehagelig sannhet, rister litt på seg og fortsetter videre som om ingenting har skjedd.

Det med isbjørnene faller på sin egen urimelighet, ingen dyr krymper i løpet av en generasjon, eller 2-3, for det første jeg så fra denne forskningen handlet om indonesiske frosker, og du vil ikke tro hvor små de var blitt! Forskerne sier selv: "Things start falling apart as we try to make generalizations and impose more levels and hierarchies into our hypotheses, Dr. Bickford said." Men det er det visst ingen av mediene som bryr seg om å ta med.

Det er fint om vi kan gå inn på en del av de tingene som har skjedd både innen forskningen og IPCC i tiden fram til nå. Det er allerede en god del informasjon her på forumet, men det er sikkert mange som sitter med ytterligere informasjon. Slik informasjon er grei å få samlet. Ellers er det jo samlet veldig mye informasjon i Donna Laframboises nye bok, men den går mer på selve IPCC-systemet, og hvordan forskning som verken er utgitt enda eller er fagfellevurdert allikevel blir valgt til grunnlag for viktige beslutninger, og påvirkningen fra WWF.

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#7
Amatør1 (og seoto som kom til mens jeg skrev dette),

takk for hilsen, og takk for en interessant utfordring fra Amatør1 når du tar opp at du "savner diskusjon av aspektet "hypotesen om AGW er et middel mer enn et mål i seg selv".

Ja, dette vil jeg gjerne komme mer grundig tilbake til senere, da jeg i større grad enn det naturvitenskapelige surret som brukes for å legimitimere AGW-hypen, har vært opptatt av de ulne men betydelige økonomisk-taktiske drivkreftene bak:

1. Hva er motivet for å kjøre AGW-saken så langt som det har blitt gjort?
2. Hvem er regissøren(e)?

Vi skal nok få diskutert dette bedre senere, men la meg først kommentere de mest åpenbare motivene for å kjøre AGW-hypen (i tilfeldig viktighetsrekkefølge), for de spriker, og har til dels motstridende interesser:

1. Storkapitalens/vestlige stormakters motiver
a) Den vestlige verdens kapitalsentra med USA i spissen kan ha stor interesse av å parkere (særlig) Kinas sterke ekspansjon bl.a. gjennom sin bruk av CO2-prustende brunkull, det kan gjøres med en skjevlastet CO2-straffeskattlegging av Kina så lenge man har FN/Verdensbanken/IMF/G8 i ryggen
b) Opprettelsen av institusjonelle galimatiasforetak som derivatbørs for CO2 er en grotesk oppvisning i hvem som eier finanssandkassen
c) Vestlig forskningsmonopolisering av grensesnittet økonomi/klima er et sideordnet motiv som kan ha også sentrale militære motiver og derfor være viktigere på sikt enn allmennheten ser foreløpig

2. Miljøbevegelsen, politikere og visse klimainstitutt sine nyttige idioters inntogsmarsj
Dette er vel nesten ikke nødvendig å påpeke; disse folka gjør hva som helst for penger, og er vel i snitt den største trusselen mot seriøst miljøvern i dag.

3. Atomlobbyen
Før AGW-hypen - og etter Three Mile Island, Russland og nå Japan - var det forbudt i nesten alle land å bygge ut mer atomkraft; nå er det omtrent fritt fram i miljøets navn...der har AGW-hypen lykkes til de grader.

Som du sier, Amatør1: "Men utenfor naturvitenskapelige kretser frinnes det krefter som kan tenkes å ville drive en ikke-vitenskapelig agenda under dekke av vitenskap. Slik jeg oppfatter hendelsene i den seinere tid, ref. "Det er ikke pent det som nå foregår", er det vanskelig å komme utenom en slik betrakting."

Nettopp!

Anse derfor mitt svar over som et lite forvarsel om hva som vil bli nødvendig å inkludere i de kommende forklaringer på hvordan det fremdeles er mulig å opprettholde det overnasjonale og politisk bestemte AGW-peset - og det er at det er så store interesser som ønsker disse naturvitenskapelige vrangforestillingene at keiseren kan gå naken rundt i gatene en stund til...   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Bebben

Velkommen Telehiv, det var på tide og nå spretter jeg champagnen...:)

Når du snakker om AGW-hypotesen, stusser jeg litt... kan man ha en hypotese uten å sette opp kriterier for når den falsifisert? Og hva kommer før hypotesen - spekulasjon og antakelser?

Sant å si er det vel slik at datamodellene har overtatt for hypotesen(e), og sånn sett skulle man tro at den/de allerede var falsifisert: Ingen "fingerprint" i øvre tropiske troposfære, flat temperaturutvikling med stadig større avvik fra "null-scenarioet", havet stiger ikke, varmen i havet stiger heller ikke. McIntyre har en post om de foreløpige BEST-analysene der han plotter overflatetemperaturen oppå temperaturdataseriene for land, og disse viser et merkelig og stadig større sprik, hvordan man nå skal tolke det - noen vil vel kanskje si at det er drivhuseffekten, siden denne ikke kan varme opp havet direkte. Som man vet har "de" alltid en fiks forklaring klar når terrenget ikke stemmer med kartet.

Vi lever i spennende tider, det er i hvert fall sikkert.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Kan noen vise til en fagfellevurdert datamodell? ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Takk for sjampishilsen, Bebben!

Dette med klimamodellene som både Bebben og Jostemikk berører er uhyre interessant:

La oss tenke oss at jeg gjerne vil skjule for dere at jeg har en klimahypotese jeg er redd for ikke vil tåle nærmere ettersyn men som jeg ikke vil innrømme, hva gjør jeg da?

Jo, først kan jeg med innledende eierskap til dataene sørge for å
a) skjule en del data for dere/velge ut ønskede serier, subsidiært dersom dere blir mer nærgående (= før mitt private Climategate oppstår)
b) cherrypicke litt mer fra dem (selv om jeg da krysser en grense for bevisst juks), eller dersom det krangles på det også (og siden jeg har havnet på den uetiske galeien likevel og jeg ikke kan snu og tilstå uten å være ferdig som forsker),
c) mekke ytterligere litt om på dem med "nødvendig vitenskapelig homogenisering" i ermet slik at de passer bedre med hypotesen, subsidiært dersom jeg ytterligere tvinges til å vise hva jeg har gjort med rådataene,
d) finne på noen gode grunner for at dataene må justeres igjen, f.eks. justere for høyde, endring i målesteder, ny teknologi osv., blande sammen/homogenisere overflatedata med satelittdata, dvs. alt som ikke kan avsløres som renhekla juks, og
e) legge inn en mer subtil køllefaktor enn jeg startet med og som en "Mcintyre" blant dere kunne arrestert, og dersom alt dette ikke hjelper heller, kan jeg
f) mose alle slags data til ugjenkjennelighet med en Prestrudsk beundring for "enorm datakraft" mens jeg ikke fjerner et visst bidrag fra noen av punktene a-e foran.

Høres dette ut som en konspirasjonsteori fra min side?

Å neida, som gammel forsker har jeg vært med og lekt med alle slike muligheter for å se hva som skjer. Og det som skjer er stort sett det som er blitt såkalt fagfellevurdert IPCC-forskning de siste 15 år...jeg kunne nevnt arbeider i fleng som tilfredsstiller alle disse koke-kriteriene i fleng, men jeg holder meg til selve argumentasjonen:

Hvor lang tid tar det å rekke opp i og avsløre slike datamanipulasjoner, dvs forskning på etterskudd der man hele tiden prøver å få dataene til å oppføre seg slik at man kan dokumentere en hypotese man har framsatt men ikke klarer å bevise?

Vel, dessverre, juksere i dette faget kan vanligvis sove rolig i ganske mange år på en slik meny, for en skikkelig opprydding krever mer enn saumfaring av datakoking:

Man kommer ikke dit før man har halt ut originaldataene ut av den såre rau med lovverk og offentlig press til de leveres ut, rå statistikkkompetanse og tålmodighet og deretter dissekert dem opp mot "klimavitenskapens" opprinnelige påstander.

Kort sagt: Takk gud for McIntyre - uten han og hans hjelperes utrettelige og nitidige arbeid med blottlegging av antivitenskapelighet hadde vi ikke kunnet snuse etter en opprydding på minst 10 år til. 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Det er umulig å be om rådata fra forskningen som er valgt ut til IPCC-rapportene. McIntyre forsøkte, men da slo hun kvinnelige lederen av NOAA som jeg har glemt navnet på skikkelig til og truet med å kaste ham ut.

Det samme skjedde en gang på forskning.no, da en debattant spurte Prestrud om rådataene var lagt ved forskningen. Prestrud forsøkte seg med en bløff, og ble pinlig nok avslørt. Dette gjaldt forskning om temperaturene i Arktis. Det viste seg at rådataene ikke var lagt ved i publikasjonen, og således hadde ikke fagfellevurdererne tilgang til datagrunnlaget de heller.

Så du har helt rett, Telehiv. De har i stor grad kunnet bruke egne kokebøker uten å måtte vise fram oppskriftene. Det eksemplet jeg nevnte om den Arktiske temperaturen var faktisk mer pinlig enn som så. Forskeren hadde brukt Yamalproxy. :)

Noe av et verste er jo at Climategate avslørte mye av det Steve McIntyre allerede hadde funnet ut av for lenge siden. Allikevel har våre klimageneraler Prestrud, Jansen og Benestad benyttet enhver anledning til å frifinne dem. For en gjeng!

Nei, slik ståa er har de lite annet å slå i bordet med enn klimamodellene sine. Og ikke en eneste en av dem er fagfellevurdert. Kanskje noen bør gjøre dem oppmerksom på dette?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

En liten kommentar til Bebben,
som stundom glimter til med klimalyrikk av høyt format:

Jeg har tillatt meg en liten omkoking av en gammel limerick-klassiker som opprinnelig var ganske grov, men jeg har mekket på de mest grisete dataene slik at den blir ganske (?) uskyldig til slutt (?):

There was this researcher from Kent
whose stick was so wrong that it bent
But in spite of this trouble
He cooked it up double
- so instead of coming, he went!


PS: Jeg vil nødig vise rådataene bak denne limericken på et offentlig forum, og vil derfor hevde at limericken er mitt originalverk basert på fagfellevurderte lyriske data.   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Haha! Jeg tror de rådataene ville blitt stoppet av den automatiske sensuren, Telehiv! ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 23, 2011, 19:47:47 PM
Som du sier, Amatør1: "Men utenfor naturvitenskapelige kretser frinnes det krefter som kan tenkes å ville drive en ikke-vitenskapelig agenda under dekke av vitenskap. Slik jeg oppfatter hendelsene i den seinere tid, ref. "Det er ikke pent det som nå foregår", er det vanskelig å komme utenom en slik betrakting."

Nettopp!

Anse derfor mitt svar over som et lite forvarsel om hva som vil bli nødvendig å inkludere i de kommende forklaringer på hvordan det fremdeles er mulig å opprettholde det overnasjonale og politisk bestemte AGW-peset - og det er at det er så store interesser som ønsker disse naturvitenskapelige vrangforestillingene at keiseren kan gå naken rundt i gatene en stund til...

Veldig bra, da er vi på linje i dette spørsmålet, som jeg mener er helt sentralt for å forstå hva som foregår. Ser med interesse fram til fortsettelsen  :)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to