GMO

Startet av Amateur2, november 25, 2012, 19:46:13 PM

« forrige - neste »

seoto

Siden GMO offisielt ikke er godkjent i Norge, har vi også en laber diskusjon rundt emnet. Vi trenger vaktbikkjer for å passe på myndighetene og departementene, og heldigvis har vi ei slik vaktbikkje i Norge, Tore B. Krudtaa, som virkelig står på. Derfor følger jeg ham også på Facebook. I dag kom denne meldingen:

SitatTil Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Hei

På et møte i går på Hedrum Bygdetun i Kvelde, arrangert av SP i Vestfold, informerte jeg bla. Kathrine Kleveland om at Mattilsynet bryter norsk regelverk vedr. GMO (Genmodifiserte Organismer), når de årlig gir fiskefôr-produsenter i norge dispensasjon fra gjeldende regelverk.

Denne årlige dispensasjonen resulterer i at Mattilsynet hvert år gir fiskefôr-produsenter lov til å importere 19 GMOer.

I brev til Fiskeri og havbruksnæringens landsforening skriver Mattilsynet 15.09.2010 bla. følgende:

"Forskrift om fôrvarer § 7a, 5 ledd lyder: "Fôrvarer og tilsetningsstoff som allerede finnes på det norske markedet pr. 15. september 2005, kan fortsatt omsettes forutsatt at det innen 15. mars 2006 er sendt melding til Mattilsynet med informasjon om fôrvaren eller tilsetningsstoffet. Innen 15. september 2008 må det for disse fôrvarene og tilsetningsstoffene søkes om godkjenning etter § 7a".

Det kan ut fra dispensasjonen, som årlig gis fiskefôr-produsentene, virke som om disse har importert GMO-fôr før nytt regelverk trådte i kraft.

Ved henvendelse til Mattilsynet spør jeg om å få en oversikt over hvilke GMOer som er importert. Svaret er da at det ikke er blitt importert noe GMO-fôr. Det som er blitt importert er konvensjonelt fôr hvor man har funnet utilsiktet innblandet GMO i inntill maks 1 (eller 2) prosent.

Når jeg videre spør hvordan de kan hevde at det er blitt importert GMO-fôr når de selv sier det ikke er tilfelle, så er svaret at "Juridisk sett så har vi rett".

Det er ikke tvil om at Mattilsynet her har brutt gjeldende regelverk, og at det nå brytes årlig.

Jeg håper at dere tar denne saken til høyeste nivå og feks. skriver en klage og sender den til Landbruks og Matdepartementet og/eller andre organer i norsk forvaltning som fritt kan vurdere saken.

Det står i brevet fra Mattilsynet at: "...vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet instans (Fiskeri og kystdepartementet) i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om dette... ... Eventuell klage rettes til Mattilsynet, Hovedkontoret, regelverksavdelingen".
Jeg føler at å sende en eventuell klage til disse blir som å la bukken passe havresekken. Håper derfor dere vurderer grundig hvem klagen evnt. sendes til. Jeg føler at både Fiskeri og kystdepartementet og Mattilsynet ikke er aktuelle klage-mottakere, i første omgang, i denne saken.

Jeg håper dere kan informere meg om dere ønsker å gjøre noe i denne saken, og hvis dere gjør det, også sender meg kopi av evnt. klage.

Se vedlegg for kopi av brevet fra Mattilsynet til Fiskeri og havbruksnæringens landsforening vedr. Dispensasjon fra Forskrift om Fôrvarer, datert 15.09.2010. Saksbehandler i Mattilsynet er: Kåre Oskar Larsen.

Som det er kjent for endel av dere publiserte professor Seralini resultater fra en ny toksikologisk studie, hvor de hadde fôret rotter med GMO mais NK603 (en av de 19 GMO-maisene) som Mattilsynet hvert år tillater Fiskefôr-produsentene å importere), dvs. GMO mais som ikke hadde vært sprøytet med Roundup, samt GMO mais som hadde vært sprøytet med Roundup, samt kun gitt Roundup til rotter i drikkevannet. I alle tilfellene viser de statistiske dataene overhyppighet av kreft, skader på indre organer samt hormonforstyrrelser. Ikke lenge etter at denne publiseringen fant sted forsøkte både Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) og EFSA og så tvil om de viktige resultatene fra studien. Et av ankepunktene til VKM og EFSA er at det ble benyttet feil rotter i studien. Når våre regulative myndigheter kommer med så feilaktige påstander som at det er benyttet feil rotter, da er det på tide at varsel-flaggene heises... De samme regulatoriske organer har nemlig tillatt samme GMO (mais NK603) med utgangspunkt i studie(r) hvor det er benyttet samme type rotter.

Når man videre ser hvor lite vekt våre regulative organer la på det faktum at de fleste problemene oppsto etter 4 måneder, og når de samme organer vet at produsentens studier ikke vare lenger enn 3 måneder (mange langt kortere), så er det stor grunn til bekymring med hvordan gårsdagens og dagens risikovurderinger (GMO, giftige kjemikaler mfl.) utføres. Når datagrunnlaget for en risikovurdering vitenskapelig ikke holder mål, da blir det svært vanskelig å ha tillitt til resultatet fra disse risikovurderingene.

Diskrediteringskampanjen fra bla. EFSA kan dere lese mer om nederst i denne artikkelen (lenker til viktige artikler og beskrivelser av den totale mangel på etikk og moral som vises av de 'ansvarlige' i EFSA, det samme kan sies om VKMs diskrediteringskampanje):

Ny studie viser at GMO og Roundup kan resultere i kreft - nyre og lever problemer
http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/198-ny-studie-viser-at-gmo-og-roundup-kan-resultere-i-kreft-nyre-og-lever-problemer

Mer om risikovurderinger og bla. GMO kan dere lese om her:
http://www.monsanto.no/index.php/no/


Vennlig hilsen

Tore B. Krudtaa
Sandefjord

Et vedlegg:
DISPENSASJON OM FORSKRIFT FOR FÔRVARER
http://www.monsanto.no/images/english/environment/gmo/documents/dispensasjon_fra_forskrift_om_forvarer__mattilsynet.pdf

Passer vi ikke på, kan vi fort få "klimatilstander" på flere områder innen politikken og byråkratiet.  Den hittil største forskjellen mellom GMO og klimasaken, er at "de grønne" fortsatt er skeptiske til GMO. Men det kan jo fort endre seg når tiden er moden. Det er penger og makt som rår.

Så får vi se om Tore får svar, og evt. hva slags svar.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Spiren

SitatDet er penger og makt som rår.

Monsanto announces huge profits despite public backlash

Monsanto on Wednesday reported that its net income rose 22 percent to $1.48 billion, or $2.74 a share, in a one-year period.

Den enes død den andens brød

http://rt.com/usa/monsanto-protection-act-profit-346/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

seoto

Mark Bittman, journalist i New York Times, skriver om GMO i sin blogg den 2. april 2013:

Why Do G.M.O.'s Need Protection?

Han har et langt og grundig innlegg, og avslutter slik:

Genetic engineering has its problems. Like nuclear power, it may someday become safe and productive or – again like nuclear power – it may become completely unnecessary. Our job as citizens is to support the production of energy and food by the most sustainable and least damaging methods scientists can devise. If that's genetic engineering, fine. But to date it hasn't been; in fact, the technology has been little more than an income-generator for a few corporations desperate to see those profits continue regardless of the cost to the rest of us, or to the environment. [min uth.]
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Spiren

Europa-Kommissionen vil for fremtiden kræve forbud mod anvendelse af standardfrø for landmænd og gartnere. Gamle og sjældne sorter har bare en lille chance for at godkendes,dens dyrkning straffes ved lov - også i private hager.

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/review_eu_rules/docs/15042011_options_analysis_paper_en.pdf
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Spiren

Monsanto hemmelig infiltrert i EU.

Hva europæere spiser fremover vil bli bestemt av frøfirmaet Monsanto. I Bruxelles har Monsanto allerede etablert seg i EU-strukturene. Selskabet har sendt højtstående medarbejder ind  i EU's organer, sammen med andre representanter for branchen, og sjølv skapt de vitenskapelige undersøgelser vedrørene nye avgrøder. Operasjonene vil forbli skjult for borgerne, til det er for sent.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/05/01/lebensmittel-wie-monsanto-heimlich-die-eu-unterwandert/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Spiren

SitatOg om du skulle snike deg til å ta vare på dine private frø og så dem, bør du i hvert fall ikke prøve å gi bort produktene. Det blir strengt forbudt! Galskapen begynner å nærme seg det fullendte, det er så galt at de fleste vil nekte å tro at det er sant.

Ikke genetisk modifiserte organismer.

4 september 1952: Mange tusen år gammel egyptisk hvete som er sådd i Danmark, gir 1000 fold.

I dag et straffbart forsøk.  :(
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Spiren

Sitat6. mai ble den reviderte frøloven fremsatt for EU parlamentet med tilføyninger som ikke fantes i det opprinnelige utkastet.

Bemerk dato på denne artiklen.

30. oktober 2011

EU har nå tillatt 38 ulike GMO planter for menneskelig konsum. 24 av disse GMOene inneholder identiske eller lignende giftige proteiner som det proteinet som var benyttet i den GMO auberginen som ble forbudt i India. Er det ikke nå på tide at EFSA (European Food Safety Authority) våkner opp av dvalen og benytter føre-var prinsippet til å forby alle GMOer som inneholder disse giftige proteinene?

SitatSom seoto og andre har vært inne på flere ganger, tillates nå galskapen å få patentrettigheter på naturen. Fullt eierskap på det alle mennesker SKAL ha lik og fri tilgang til.

99% prosent av all dyrkede GMO avlinger i all hovedsak av 3 typer GMO. Den første typen er genmodifisert slik at de tåler store doser med ugressmidler. Den andre typen er genmodifisert slik at GMO planten produserer giftige proteiner (insektsgift) når den gror på åkeren. Den tredje typen er både resistent mot et eller flere ugressmidler og produserer giftige proteiner. Omtrent 20-30% av dyrkede GMO planter produserer selv giftige proteiner.
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

seoto

Sitat fra: Spiren på mai 08, 2013, 23:30:25 PM

Er det ikke nå på tide at EFSA (European Food Safety Authority) våkner opp av dvalen og benytter føre-var prinsippet til å forby alle GMOer som inneholder disse giftige proteinene?

Takk, Spiren - jeg er glad for at du bruker av din tid til å opplyse oss. :)

Det er tydeligvis ikke de forskjellige mattilsynenes (inkl. Norge) oppgave å bekymre seg for folks helse. De har sine instrukser fra politisk hold, så deres oppgave er bare å gjøre som de er fortalt (slik mange gjorde under VK2). Foreløpig har ikke politikerne sagt ja til GMO i Norge, men i det øyeblikket Mattilsynet får beskjed om å godta GMO, ja, da blir det jubel i leiren, for da kan de bli enda mer lik sine kollegaer i andre EU-land - bortsett fra Ungarn, da, der de gjør alt for å beskytte sin nasjon.

Vi må alltid ha for øye at Monsanto har sine folk plassert i mange viktige posisjoner for å kunne styre politikken. USA har til og med kommet med en lov som beskytter Monsanto. Heldigvis har folket i USA endelig begynt å gå til kamp mot Monsanto. Det blir nok en tøff kamp, kanskje spesielt fordi Monsanto er sluppet inn i FN-systemet av de som bestemmer hvem som skal være "med på den store leken, der andre skal føle steken".

Politikere av i dag er fullstendig styrt av de "rette" selskapene på flere og flere områder, og disse selskapene er gått inn i FN-systemet, der de posisjonerer seg godt og sørger for inntekter til FN. Korrupsjon? Neida, de kaller det "foundations". Siden vi ikke har Monsanto i Norge (som jeg kjenner til, men de vaker nok i overflaten), kan jeg jo nevne et annet gigantselskap, VEOLIA, som alle burde vite hvem er siden de er en del av vår hverdag, men som nok de færreste har særlig kunnskaper om. Er også VEIOLIA en del av FN-systemet?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Gloføken

It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau

seoto

Og her har vi VEOLIAs forbindelse til FN:

http://business.un.org/en/documents/8782
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

SitatScientists Discover Bt Toxins Found In Monsanto Crops Damage Red Blood Cells

Studies are showing that Bt toxins found in Monsanto crops are harmful to mammalian blood by damaging red blood cells and more. RBC's are responsible for delivering oxygen to the body tissues through blood flow.

Bacillus thuringensis (Bt) is a bacterium commonly used as a biological pesticide. It is a microorganism that produces toxic chemicals. It occurs naturally in the environment, and is usually isolated from soil, insects and plant surfaces. Prior to this study, Bt was thought to be toxic only to insects,  but recent studies are proving otherwise.

Dr. Mezzomo and his team of Scientists from the Department of Genetics and Morphology and the Institute of Biological Sciences, at University of Brasilia recently published a study that involved Bacillus thuringensis (Bt toxin) and its effects on mammalian blood. According to the study, the "Cry" toxins that are found in Monsanto's GMO crops like corn and soy, are much more toxic to mammals than previously thought. The study was published in the Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases(1).

Les resten og finn kiildene via linken i tittelen.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Spiren

Monsanto wins landmark patent case in Supreme Court.

The United States Supreme Court ruled Monday in favor of biotech giant Monsanto, closing the door on a patent case that has pitted a smalltime farmer from Indiana against a titan of the agriculture industry.

http://rt.com/usa/patented-monsanto-court-patent-210/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Spiren

EU-Kommissionen ønsker at kriminalisere private frø. 

Et nyt initiativ fra Europa-Kommissionen har alle kendetegn for intens lobbyvirksomhed fra Monsanto og andre virksomheder for genetisk modificerede frø: en ny lov vil give Bruxelles mere magt over  planter og frø i alle 27 EU-medlemsstater. Under dække af "gamle love for at tilpasse sig nutidens omstændigheder", Har kommissionen offentliggjort - som i mange henseender hører til  de mest korrupte institutioner i Europa  -  6 maj udkast til en» lov om plantematerialernes reproduktion, "dette gælder for alle planter, uanset de dyrkes kommercielt eller privat".

http://info.kopp-verlag.de/index.html;jsessionid=13C8275B575655391BEAF3735D6E537A
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Amatør1

Sitat fra: Spiren på mai 18, 2013, 22:11:21 PM
EU-Kommissionen ønsker at kriminalisere private frø. 

Et nyt initiativ fra Europa-Kommissionen har alle kendetegn for intens lobbyvirksomhed fra Monsanto og andre virksomheder for genetisk modificerede frø: en ny lov vil give Bruxelles mere magt over  planter og frø i alle 27 EU-medlemsstater. Under dække af "gamle love for at tilpasse sig nutidens omstændigheder", Har kommissionen offentliggjort - som i mange henseender hører til  de mest korrupte institutioner i Europa  -  6 maj udkast til en» lov om plantematerialernes reproduktion, "dette gælder for alle planter, uanset de dyrkes kommercielt eller privat".

http://info.kopp-verlag.de/index.html;jsessionid=13C8275B575655391BEAF3735D6E537A

Jeg har mange ganger vist til den dystopiske 1984 av George Orwell. Dette er noen hakk verre.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Spiren

From Alaska to Florida: Americans take to streets against Monsanto and GMOs

Hundreds of thousands across the US joined the worldwide rally against biotech giant Monsanto and genetically engineered crops. It comes shortly after the Senate turned down a bill that would allow states to require the labeling of GM foods

Organizers of the major rally that swept through dozens of nations around the globe on Saturday, urge a repeal of the so-called Monsanto Protection Act, and call for a boycott of Monsanto products.

http://rt.com/usa/monsanto-gmo-us-protest-797/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.