Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på februar 11, 2012, 21:49:06 PM
Jeg tror du har rett i denne analysen, Amatør1. Jeg har egentlig et schizofrent forhold til dette. Enkelte dager håper jeg det går slik, mens andre dager tenker jeg at dette har vært så alvorlig, så svikefullt, så arrogant, så idiotisk, og så dyrt for verdenssamfunnet og naturen, at jeg håper på en rettssak ala Nürnberg-prosessen. Det siste er kanskje litt i overkant gammeltestamentlig, men jeg tror at det må statueres et eksempel med jevne mellomrom for å unngå liknende i fremtiden.

Jeg er enig. Det er ikke gammeltestamentlig. Det er en forbrytelse vi er vitne til. Forbrytelser gjøres opp i rettsvesenet.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto


Wind industry's extensive lobbying to preserve subsidies and defeat local resistance to turbines

Det er nok mange som etter hvert oppdager hvem som er mer enn villige til å skaffe dem støtte, bare det kan kalles "grønt":

SitatEnergy companies have taken to hiring eco-activists, who run non-corporate, amateur-looking stalls proclaiming the virtues of renewable energy in order to produce hundreds of letters in support of planned wind farms.

Det er godt at grasrota kan kjøpes for noen knapper og glansbilder ;)

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Sitat fra: BorisA på februar 11, 2012, 21:31:53 PM
Jippie og skål på en lørdagskveld (er i Grand Prix rus!) :)
Når det gjelder de tre vise menn (Humlum, Solheim og Stordahl), burde de ikke vært intervjuet på NRK eller et av de andre MSM'ene?

Pushing er på gang.  :)

ebye

Sitat fra: seoto på februar 11, 2012, 15:47:17 PM
Mer ros til Jan-Erik Solheim, Kjell Stordahl and Ole Humlum:

SitatThree wise Norwegians – Jan-Erik Solheim, Kjell Stordahl and Ole Humlum – have just published a paper entitled "The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cycle 24". It is available online here: http://arxiv.org/pdf/1202.1954v1.pdf

Dette må regnes som viktige vitenskapelige bidrag, fra Norge til den internasjonale vitenskapsbasen og til folkeopplysning om klimaspørsmålet.   :) Litt vanskelig tilgjenge for Oa og Kari, men jeg antar det kan komme mer populære fremstillinger. En skulle tro at institusjoner som arbeider med klimaforskning ville være henrykte over slik fremgang. Spesielt institusjoner som hører under Universitetets formålsparagraf - om folkeopplysning - ville feiret med ovasjoner og sterke signaler fra de mange basuner!  ;) Men, omtale av dette vitenskapelige gjennombruddet glimrer med sitt fravær.  Hva hadde vært mer nærliggende enn at det var store oppslag på f. eks. hjemmesiden til CICERO? Men nei, der kommenteres ikke dette.  :-[  :(  Er det slik at CICERO ikke regner det som folkeopplysning?   ???

BorisA

Sitat fra: ebye på februar 12, 2012, 18:10:49 PM
Sitat fra: BorisA på februar 11, 2012, 21:31:53 PM
Jippie og skål på en lørdagskveld (er i Grand Prix rus!) :)
Når det gjelder de tre vise menn (Humlum, Solheim og Stordahl), burde de ikke vært intervjuet på NRK eller et av de andre MSM'ene?

Pushing er på gang.  :)
Lykke til :)
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

jarlgeir

Sitat fra: ebye på februar 12, 2012, 18:38:45 PM
Sitat fra: seoto på februar 11, 2012, 15:47:17 PM
Mer ros til Jan-Erik Solheim, Kjell Stordahl and Ole Humlum:

SitatThree wise Norwegians – Jan-Erik Solheim, Kjell Stordahl and Ole Humlum – have just published a paper entitled "The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cycle 24". It is available online here: http://arxiv.org/pdf/1202.1954v1.pdf

Hva hadde vært mer nærliggende enn at det var store oppslag på f. eks. hjemmesiden til CICERO? Men nei, der kommenteres ikke dette.  :-[  :(  Er det slik at CICERO ikke regner det som folkeopplysning?   ???

Du stiller egentlig et helt overflødig spørsmål her. CICERO kommentarer da bare klimaforskning, og dette er etter deres egen definisjon av begrepet noe helt annet. CICERO har bestemt i sin formålsparagraf at klimaforskning er forskning som tar utgangspunkt i at det finnes en global oppvarming som både er katastrofal og menneskeskapt.

Er ikke sikker på hva CICERO mener herrene Solheim, Stordahl og Humlum bedriver, men det er åpenbart noe vi ikke skal opplyses om.
It's the sun, stupid!

ebye

Da må vi spørre,  jarlgeir.   ;)

ebye

Sitat fra: Telehiv på februar 10, 2012, 08:27:55 AM
Altså: Politiker-forsker-aktivist-presse.

Dette "kvadraturet" gir en selvforsterkende prosess når "klimakrisen" pumpes opp i media, slik at politikerne åpner for enda mer bevilgninger fra FN og nedover, og da er en uavvendelig prosess i gang til den kveles i egen lavmåls kvalitet ved at det som hevdes rett og slett ikke er korrekt/seriøs vitenskap.

Takk Telehiv for denne klargjørende presiseringen og til Bebben for redegjørelsen her

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,234.msg8500.html#msg8500

Det er ytterligere to ting jeg vil bidra med:

1) CICERO hadde denne formålsparagrafen inntil 2004:

"Stiftelsens oppgave er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å framskaffe kunnskap som kan bidra til å løse det menneskeskapte klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet".

Riktignok ble dette endret, slik at i 2006 lød det:

"... med sikte på å framskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet..."

Men hva hjelper det, når det fortsatt står følgende om den forskning som CICERO driver med:

Forskning ved CICERO
SitatKlimaproblemet er omfattende. Vi trenger mer kunnskap om klimasystemet, hvordan vi kan stoppe menneskeskapte klimaendringer og om forebygging og omstilling.
http://www.cicero.uio.no/research/

Det er jo ikke noe annet å vente når det gjelder utsagn knyttet til stadig ny informasjon og kunnskaper om klimaendringene. En forskningsstiftelse som har konkludert før tilstrekkelig kunnskap er etablert, de mister tillit, i hvert fall hos de som tenker fritt og selvstendig. Det er nok slik at "adferden og budskapet henger fast i tapetet" hos CICERO. Et skifte av direktør ser heller ikke ut til å skape noen nye nyanser. Slik uttrykte påtroppende direktør Cecilie Mauritzen seg, i forbindelse med at klimaskeptikerne skal bli hørt i neste IPCC-rapport, AR5:

Sitat– Det kommer flere og flere kapitler, og vi lærer stadig flere detaljer. Det som imidlertid aldri har endret seg, er at økt mengde av CO2 i atmosfæren, gir global oppvarming.

Hun kan tydeligvis ikke være klar over dette forløpet, hentet fra Climate4you2) Aksen forsker - politiker. Her tror jeg det kan være illustrerende å plassere inn rådgiverne til politikerne. Det er hensiktsmessig å snakke om faglige rådgivere (CICERO, Bjerknes, Met.inst) og politiske rådgivere (Klif).

Her er jeg langt på vei enig med deg Bebben.

SitatI motsetning til kanskje flere andre er jeg tilbøyelig til å unnskylde politikerne. De har masse saker å sette seg inn i, mange kryssende hensyn å vurdere, og ingen kan forlange at de skal være klimaforskere og sette seg inn i eksempelvis hvordan man beregner gjennomsnittstemperatur for et planetarisk "grått legeme". Dette er forskerne sin oppgave og forskerne sitt ansvar.

Politikerne er således prisgitt sine rådgivere. Fagrådgiverne gir råd direkte til Klif, eventuelt indirekte til politikerne ved at det er disse faginstansene som blir lyttet til. Disse faginstansene blir trukket inn i politisk bestemte arrangementer, der det er det politisk korrekte klimastandpunktet som skal formidles. Her må det være filtre som ikke slipper tilstekkelig kritiske spørsmål gjennom.

Hovedsakelig kommer klimarådene fra Klif til politikerne. Og det er her det svikter som mest. Direktøren klager åpenlyst over aktiviteten til norske skeptikere.

http://morgenbladet.no/debatt/2011/vi_trenger_klimaforskere

Men når hun blir spurt om hvordan det er med grunnleggende kritisk tenkning i Direktoratet, så blir svaret "noe" svevende, lite konkret

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2011/Katastrofealarm-til-oredovende-stillhet/

Så på et eller annet vis stopper ny kunnskap og ny informasjon om klimaendringene opp i rommet mellom forskerne og politikerne. Og hvordan dette filteret arter seg i praksis, ja det skulle jeg gjerne ha opplevd live.  8)

[

jarlgeir

Vel, ebye, vi kan godt spørre CICERO.

Her er et utdrag fra konklusjonen til de tre vise menn:

For the average temperatures of Norway and the 60 European stations,
the solar contribution to the temperature variations in the period investigated
is of the order 40%. An even higher contribution (63-72%) is found for
stations at Faroe Islands, Iceland and Svalbard. This is higher than the 7%
attributed to the Sun for the global temperature rise in AR4 (IPCC, 2007).
About 50% of the HadCRUT3N temperature variations since 1850 may be
attributed solar activity. However, this conclusion is more uncertain because
of the strong autocorrelations found in the residuals.

Vi vet at IPCC's dokumentasjon ikke tåler mye dagslys. Det er vel derfor de alltid har ment at solen er uten betydning for klimaet (7% mot de tre vise menns "order of 40%). Vi får se om IPCC ofrer noe på alteret som blidgjør solforskerne, eller om vi ender opp med et enda mer diskreditet IPCC.

Eller la jeg merke til at man i denne rapporten mener at solen har avgjørende betydning mht vesentlig kaldere vintre på den nordlige halvkule i "dagens" situasjon. Pussig nok er vi inne i den tredje i en serie kalde vintre med mye snø. Omtrent som rundt 1970 og årene før det.

CICERO har helt sikkert noen finurlige modeller som viser at både vi her på forumet samt de tre vise menn tar helt feil (modellene deres peker pussig nok til det punkt som maksimerer sjansen for fortsatte bevilgninger helt uavhengig av hva som skjer med klimaet). Og de kan garantert backe det opp med "robust" dokumentasjon fra Stefan Rahmstorf - Europas svar på Dr Mann.

Så jeg er sikker på at det ikke har noen hensikt å plage CICERO med slike ubehagelige spørsmål.

Til tross fra den store underholdningsverdien i et eventuelt svar.
It's the sun, stupid!

seoto

På siden til The New Zealand Climate Science Coalition  kom jeg over professor W J R (Will) Alexander, og hans tanker rundt The Royal Society etter å ha lest Montfords artikkel. (Alexander hadde også et gjesteinnlegg hos Pielke Sr. i mai 2010, Climate Change: The West vs The Rest)

Jeg vil ikke prøve på å forklare alt jeg har lest, men legger ut linker til de som måtte være interessert. Det er mange interessante opplysninger.

Her er linken til Alexanders pdf om The Royal Society som ble lagt ut på The New Zealand Climate Science Coalition i dag: Where is the truth?

I august 2011 ble denne artikkelen av Alexander lagt ut:
Climate change and its consequences – the manipulation of science.

I den siste pdf-en omtaler han
Club of Budapest International, World Wisdom Council: The Budapest Declaration
Wisdom at the Tipping Point
Shifting to New Thinking and a New Civilization


Deres hovedside.

Jeg er absolutt fascinert over deres gode ønsker for vår verden og klode, men spørsmålet jeg stiller meg, er: Lever de i samme verden som resten av oss? Det er mye av det samme som kan leses hos de andre klubbene. Jeg tror disse menneskene har mistet kontakten med virkeligheten i den sfæren de vandrer rundt i. Hvor stor vil katastrofen av alle de gode tankene bli? Som det så klokt blir sagt: Veien til helvete er brolagt med gode forsetter.

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

A 4000-Year History of Greenland Surface Temperature

Kobashi, T., Kawamura, K., Severinghaus, J.P., Barnola, J.-M., Nakaegawa, T., Vinther, B.M., Johnsen, S.J. and Box, J.E. 2011. High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core. Geophysical Research Letters 38: 10.1029/2011GL049444.

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Forferdelig kulde med enorme mengder snø i Øst-Europa. Faktisk så mye som 15 grader under normalen, og mange meter snø på flatmark.

Her sitter skipet bom fast - Flere titalls skip er strandet i Azovhavet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Sitat fra: seoto på februar 15, 2012, 22:29:51 PM
A 4000-Year History of Greenland Surface Temperature

Kobashi, T., Kawamura, K., Severinghaus, J.P., Barnola, J.-M., Nakaegawa, T., Vinther, B.M., Johnsen, S.J. and Box, J.E. 2011. High variability of Greenland surface temperature over the past 4000 years estimated from trapped air in an ice core. Geophysical Research Letters 38: 10.1029/2011GL049444.

Takk for link! ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.