Klimapessimistene får så hatten passer!

Startet av ebye, juli 15, 2012, 22:44:16 PM

« forrige - neste »

ebye

I tillegg til dette innlegget i Morgenbladet:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,234.msg15972.html#msg15972

har også de angrepne, dvs. alarmistene eller naturvernernerne hatt et innlegg (svar) fredag 28. Juli:

Miljøet trenger mer demokrati

http://morgenbladet.no/debatt/2012/miljoet_trenger_mer_demokrati

Det morsomme er at de sluker agnet, og blir irritert over at noen pirker på alarmistene/pessimistene. Og ingen skal rakke ned på folket.

Realitetene vil antakelig gå opp for alarmistene, de trakk det korteste strået.  8)

ebye

I samme utgave av Morgenbladet, 27. Juli har også Randers et svar - til KrogLund

http://morgenbladet.no/debatt/2012/kortsiktighet_i_system_demokrati_og_kapitalisme

Han tror stadig at folk ikke vet sitt eget beste, men det vet HAN. Han er overbevist om at CO2-utslippet må håndteres, noe vi dessverre ikke makter, i følge Randers. Og han er konkret, vi vil passere faregrensen på pluss to grader Celsius allerede i 2052.

Til å være naturviter, er det underlig at professoren legger et administrativt vedtak om 2 grader til grunn. Tatt hensyn til de siste rapporter om halvert GW (ca. 0.4 grd.), og trenden etter år 2000Ville jeg ha ventet en mer reell vurdering av "State of the Climate Art".

Jostemikk

Bye, jeg hadde et innlegg om dette for en stund siden. Da lagde jeg denne:Randers har diskvalifisert seg selv fra klimadebatten for mange år siden, og jeg fatter ikke at han blir sitert og slipper til hos MSM. De oppfører seg ikke bare som klimaprostituerte, jeg mistenker hallikvirksomhet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

#18
Og debatten går i Morgenbladet, internt blant AGW-erne.

3. - 9. august har journalist Erik Martiniussen et svar

Det skjer ingen ting, men hvorfor?

http://morgenbladet.no/debatt/2012/det_skjer_ingenting_men_hvorfor

I samme nr. har de en artikkel som ser litt på demokratiet

Drømmen om den gode diktator

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/drommen_om_den_gode_diktator

I tillegg har filosofen fått inn sitt bidrag, Arne Johan Vetlesen

Ikke gjør som Randers sier, bli sint!

http://morgenbladet.no/debatt/2012/ikke_gjor_som_jorgen_randers_bli_sint

Satsingen på klimastoff i Morgenbladet kommer klart frem i tilknytning til Vetlesen's artikkel. Her er det en liste med linker til relaterte saker - i Morgenbladet.

Som jeg har sagt tidligere, jeg synes dette er inspirerende lesning. AGW-erne driver med intern gjørmebryting! Hvem tjener på det, mon tro?   ;D

Litt ekstra underholdning blir det når Karius og Baktus, Torbjørn Egner, trekkes inn i fortellingen. De to tannfyrene holdt på en stund, men ble skylt ut med skyllevannet. De endte opp på en flåte, til havs, der de fløt  målløst omkring! Kan være at Vetlesens tittel er mer treffende enn ønsket?   8)

Amatør1

Sitat fra: ebye på august 12, 2012, 15:04:15 PM
Drømmen om den gode diktator

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/drommen_om_den_gode_diktator

Legg merke til hvilket forhold denne Sten Inge Jørgensen har til demokrati:

"De første ropene etter en diktator kan nå høres, skal vi tro de siste ukenes norske debatt, hvor spesielt BI-professor Jørgen Randers fremstår som pessimistisk på demokratiets vegne. Han bekreftet nylig overfor Morgenbladet at han står inne for påstanden om at «dagens demokratiske styringssystemer ikke er i stand til å levere de nødvendige resultatene på miljøområdet»."

"I en norsk kontekst er ikke utspillet så fremmed som man umiddelbart kan ledes til å tro. Forestillingen om at det er bedre å ha en fornuftig minoritet enn en inkompetent eller inhuman majoritet til å styre et land, møter daglig samstemte nikk rundt middagsbord fra Hammerfest til Oslo vest."

"Men hvordan skulle det gå til, dersom demokratiet vårt måtte ofres for en diktator? Er det mulig å forestille seg at norske politikere frivillig gir fra seg makten på klimafeltet, vel vitende om at det ville påvirke omtrent alle andre politikkområder, fra samferdsel til næringsliv? Selvfølgelig ikke, og det tror neppe Randers heller.

Faktum er at med unntak for småpartier som Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, som samlet har ned mot ti prosent oppslutning, fins det ingen parlamentarisk kraft i Norge som tar klimatrusselen på alvor."


Legg merke til at problemet ifølge Sten Inge Jørgensen ikke er at demokratiet kastes over bord, men at det ikke finnes noen parlamentarisk kraft som kan realisere revolusjonen hans.

"Hvis det er utenkelig at norske politikere gir fra seg makten frivillig, gjenstår bare to muligheter dersom klimahensyn skal få forrang. For ordens skyld: Jeg utelukker statskupp, da jeg regner det som ekstremt usannsynlig at norske miljøvernere vil klare det."

Tenk det, han utelukker statskupp, ikke fordi det ikke er ønskelig, men fordi han mener miljøvernerne ikke vil klare det. Der fikk vi jo rene ord for pengene: "miljøvernerne" er ikke noe annet enn et kodeord for radikale fascistiske elementer som drømmer om statskupp og diktatur.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Dette er skremmende, men slett ikke overraskende, Amatør1. I utallige innlegg har noen få her på Klimaforskning forsøkt å sette fokus på hensikten bak klimasaken (The Cause), Club of Rome og Club de Madrids knallharde arbeide for å bryte demokratiet i fillebiter. Selv har jeg lagt ut direkte sitater fra medlemmer av disse antidemokratiske lobby-gruppene der de sier det rett ut. Demokratiet er en trussel!

Alt dette har de over nevnte gjort i et makabert men vellykket samarbeid med Bilderberger-lederne, som er de samme som også sitter som medlemmer i Clubene, samt WWF som er en meget viktig aktør i dette vanvittige spillet som enkelte skremmende nok uttrykker ønske om at vi ikke skal skrive om.

Takk for innlegget!
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

#21
Sitat fra: ebye på august 12, 2012, 15:04:15 PM
I tillegg har filosofen fått inn sitt bidrag, Arne Johan Vetlesen

Ikke gjør om Randers sier, bli sint!

http://morgenbladet.no/debatt/2012/ikke_gjor_som_jorgen_randers_bli_sint

Slik jeg leser dette, mener Vetlesen at ekstremisten Randers ikke er radikal nok. Jeg kan ikke se at dette er "gjørmebryting" som tjener motparten, men heller en utrivelig radikalisering av et allerede ekstremt miljø. De har begynt å snakke om statskupp og diktatorer

"Men hva slags personer vil mest trolig melde seg til innsats og politisk aktivisme for å hjelpe Randers å nå sitt mål?

Jo, det er de fremtidige voksne som fra barnsben av har fått anledning til å førstehåndserfare Schweitzers «ærefrykt for alt levende, samtidig som de, ved å ha sett, rørt og hørt dette livet i så mange skapningers skikkelser, bærer med seg minnet om hvordan liv artet seg på et bestemt der og da som referanse for både kognitivt å fatte og sanselig bli berørt av ødeleggelsene som truer det – ødeleggelser som ikke er uavvendelige, men menneskeskapte og dermed egnet for motstand."


Vetlesen taler for politisk aktivisme og inndoktrinering av barn for å oppnå sine mål.

Det vi skal være klar over er at når alarmistene taper den offentlige debatten, så ender det ikke med "ja ja, så gikk ikke det", men du får en kjerne av fanatikere som blir enda mer ekstreme. Det er klare tegn i dette som flere her uttrykker i morgenbladet, og det er noe PST burde være interessert i.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på august 12, 2012, 19:29:30 PMDet vi skal være klar over er at når alarmistene taper den offentlige debatten, så ender det ikke med "ja ja, så gikk ikke det", men du får en kjerne av fanatikere som blir enda mer ekstreme. Det er klare tegn i dette som flere her uttrykker i morgenbladet, og det er noe PST burde være interessert i.

Jeg er 100 % enig med deg i dette, Amatør1. Problemet er imidlertid at PST spiller på lag med disse gærningene. Jørn Holme uttrykte i en kronikk i Aftenposten at det var motstanderne av slike folk som var prioritet nummer 1 for PST.

Til tross for dette klarer ikke folk å få ut fingeren angående denne galskapen. Lukker øynene, stikker fingrene i ørene og hyler LALALALALALA! Har du et tips om hvordan man skal få folk ut av denne apatien?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på august 12, 2012, 19:35:00 PM
Har du et tips om hvordan man skal få folk ut av denne apatien?

Det er et langsiktig prosjekt, og vi er allerede igang. Dette forumet leses nok av flere enn de som vil innrømme det, og bidragene som bl.a. du og Okular har vært eksponenter for har uvurderlig betydning. Legg fakta på bordet og la dem tale for seg.

Så må vi i tillegg kommentere de ekstreme utslagene som vi har sett eksempler på tidligere i tråden, og sette det i sin rette sammenheng, slik at flere ser hva noen ønsker skal skje.

Vi må ikke ha overdreven tiltro til at erkjennelsen kommer raskt, men vi må heller ikke undervurdere betydningen av våre egne analyser og kommentarer, de blir lagt merke til. Hvor lenge har en mann som Steve McIntyre holdt på med sine ting, og hvor fort har han fått gjennomslag i vide kretser? Samtidig: Hvem er det som vil sitte igjen med anerkjennelse når det hele er over?

Sten på sten.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Sitat fra: Jostemikk på august 12, 2012, 19:35:00 PM
... Problemet er imidlertid at PST spiller på lag med disse gærningene. Jørn Holme uttrykte i en kronikk i Aftenposten at det var motstanderne av slike folk som var prioritet nummer 1 for PST.

Det var også en artikkel i Dagsavisen torsdag 14. august 2003, der de hadde denne artikkelen (på første side, og fortsetter på s. 4-5):

SitatJustisdepartementet:
Globaliseringskritikere truer rikets sikkerhet
I en fersk trusselvurdering for Norge omtaler Justisdepartementet to grupperinger under tittelen "politisk ekstremisme": høyreekstremister og "antiglobaliseringsbevegelsen". Vurderingen liggger til grunn for arbeidet til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
Statssekretær Jørn Holme benekter at radikale, politiske miljøer stigatiseres:
- Antiglobalisering er ikke negativt selv om bevegelsen er omtalt sammen med høyreekstreme under overskriften politisk ekstremisme. PST skal bare følge opp de voldelige delene av bevegelsen.


Dessverre har jeg ikke tilgang til s. 4-5 :(
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Seoto, jeg oppfatter "antiglobaliseringsbevegelsen" som en del av "meningspakken" der også klimaaktivisme inngår. De de protesterer mot, er fri handel over landegrensene.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

#27
Sitat fra: Amatør1 på august 12, 2012, 19:16:50 PM
Sitat fra: ebye på august 12, 2012, 15:04:15 PM
Drømmen om den gode diktator

http://morgenbladet.no/samfunn/2012/drommen_om_den_gode_diktator

Legg merke til hvilket forhold denne Sten Inge Jørgensen har til demokrati:

"De første ropene etter en diktator kan nå høres, skal vi tro de siste ukenes norske debatt, hvor spesielt BI-professor Jørgen Randers fremstår som pessimistisk på demokratiets vegne. Han bekreftet nylig overfor Morgenbladet at han står inne for påstanden om at «dagens demokratiske styringssystemer ikke er i stand til å levere de nødvendige resultatene på miljøområdet»."

"I en norsk kontekst er ikke utspillet så fremmed som man umiddelbart kan ledes til å tro. Forestillingen om at det er bedre å ha en fornuftig minoritet enn en inkompetent eller inhuman majoritet til å styre et land, møter daglig samstemte nikk rundt middagsbord fra Hammerfest til Oslo vest."

"Men hvordan skulle det gå til, dersom demokratiet vårt måtte ofres for en diktator? Er det mulig å forestille seg at norske politikere frivillig gir fra seg makten på klimafeltet, vel vitende om at det ville påvirke omtrent alle andre politikkområder, fra samferdsel til næringsliv? Selvfølgelig ikke, og det tror neppe Randers heller.

Faktum er at med unntak for småpartier som Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, som samlet har ned mot ti prosent oppslutning, fins det ingen parlamentarisk kraft i Norge som tar klimatrusselen på alvor."


Legg merke til at problemet ifølge Sten Inge Jørgensen ikke er at demokratiet kastes over bord, men at det ikke finnes noen parlamentarisk kraft som kan realisere revolusjonen hans.

"Hvis det er utenkelig at norske politikere gir fra seg makten frivillig, gjenstår bare to muligheter dersom klimahensyn skal få forrang. For ordens skyld: Jeg utelukker statskupp, da jeg regner det som ekstremt usannsynlig at norske miljøvernere vil klare det."

Tenk det, han utelukker statskupp, ikke fordi det ikke er ønskelig, men fordi han mener miljøvernerne ikke vil klare det. Der fikk vi jo rene ord for pengene: "miljøvernerne" er ikke noe annet enn et kodeord for radikale fascistiske elementer som drømmer om statskupp og diktatur.

Det ER skremmende å se hvordan klimahysterikerne tiltrekkes av autoritære regimer. Mest sannsynlig fordi mange av dem har en fortid som venstreradikale forkjempere for Mao og Pol Pot. Det virker som om de er overbevist om at folket ikke vet sitt eget beste, og må "ledes" til "riktige" beslutninger.

Denne holdningen ser vi også hos minst en alarmist på AD og VGD; Trondhjem. Dette innlegget fra AD 23-11-10 gir meg frysninger:

RE: Kina styreset bedre enn USAs?   23.11.10 11:40
(Svar til: BMB)

Trondhjem
Pålogget

"Resulatet av denne oppslitting av opinionen (og tilsvarende i de politiske miljøer) er at klimaspørsmålet er blitt en fastlåst skyttergravskrig der ingen av partene vinner terreng. Slik har det vært i mer enn 20 år nå.
Dette er på en måte demokratiets tragedie, man må ha enighet om å gjøre noe. Og jo større endringer som skal gjøres i samfunnet, desto større enighet må man ha. Man kan stille spørsmålstegn ved om demokratiske styresett er egnet for store kriser som krever raske og tøffe tiltak.

Jeg mener at klimaproblemet er av en så alvorlig karakter at her er det legitimt å gjøre som totalitære regimer, tvinge gjennom vedtak og ignorere de uenige. Begrunnelsen for dette er at konsekvensene er så enormt skjevfordelt. "
[/b]

Og dersom vi aksepeterer at demokratiet settes til side for å "redde verden", hva blir neste sak som er for viktig til at folket kan avgjøre den? Noen mennesker ser ut til å ha en nærmest sykelig trang til å underkaste seg diktaturet.

ConTrari

Sitat fra: ebye på august 12, 2012, 15:04:15 PM

I tillegg har filosofen fått inn sitt bidrag, Arne Johan Vetlesen

Ikke gjør om Randers sier, bli sint!

http://morgenbladet.no/debatt/2012/ikke_gjor_som_jorgen_randers_bli_sint

Satsingen på klimastoff i Morgenbladet kommer klart frem i tilknytning til Vetlesen's artikkel. Her er det en liste med linker til relaterte saker - i Morgenbladet.Det kan bli en lang og hard debatt om hvem som er den største idioten av Vetlesen og Randers. Jeg er måpende stum over det faktum at begge er professorer ved høyere læresteder.

ebye

Debatten fortsetter i Morgenbladet, og professorene kaster seg på alarmismetoget. Nå sist er det Dag Hessen (biologi, UiO)

Miljøet og meg: Ubenyttet forbrukermakt

http://morgenbladet.no/debatt/2012/miljoet_og_meg_ubenyttet_forbrukermakt

Ingen tvil, det er en radikalisering av samfunnsstrukturen og det globale samfunn Hessen kjemper for.

Det som er et sterkt pre i Morgenbladet her, er at de har en lenkesamling til all innleggene i denne interne pessimismedebatten. Slik er det lett å følge med på debatten.   8)