Meldt meg ut av Høyre pga partiets støtte til IPCC's dogme CO2 = økt temperatur

Startet av jan-ove, november 10, 2013, 16:43:38 PM

« forrige - neste »

jan-ove

Jeg leste i dag innlegg i Dagsavisen Nye Meninger

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread287998/#post_287998

og kunne med stor uro lese at Statsminister Erna Solberg er en believer av IPCC's uvitenskapelige dogme at CO2 fører til økt temperatur i atmosfæren. Hun var ikke bare 95% sikker, men hun var hele 100% sikker kunne hun meddele.

Av denne grunn fant jeg ingen annen utvei enn å melde meg ut av partiet høyre.
Utmelding er sendt til partiet Høyre med begrunnelsen at Høyre og Statsminister Erna Solberg støtter IPCC's dogme som det ikke finnes et fnugg av bevis for, dette kan jeg ikke leve med og melder meg derfor ut av partiet Høyre med øyeblikkelig virkning.

Amatør1

Sitat fra: jan-ove på november 10, 2013, 16:43:38 PM
Jeg leste i dag innlegg i Dagsavisen Nye Meninger

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread287998/#post_287998

og kunne med stor uro lese at Statsminister Erna Solberg er en believer av IPCC's uvitenskapelige dogme at CO2 fører til økt temperatur i atmosfæren. Hun var ikke bare 95% sikker, men hun var hele 100% sikker kunne hun meddele.

Av denne grunn fant jeg ingen annen utvei enn å melde meg ut av partiet høyre.
Utmelding er sendt til partiet Høyre med begrunnelsen at Høyre og Statsminister Erna Solberg støtter IPCC's dogme som det ikke finnes et fnugg av bevis for, dette kan jeg ikke leve med og melder meg derfor ut av partiet Høyre med øyeblikkelig virkning.

Jeg har respekt for din beslutning, men dette er ikke egentlig noe nytt. Se for eksempel denne tråden:
Hvorfor jeg ikke vil stemme ved stortingsvalget

Det er ingen politikere som med tilstrekkelig troverdighet arbeider for å avvikle CO2-dogmet i Norge idag. Dette er den skansen som CAGW-profittørene fortsatt forsvarer.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Det er en beslutning jeg har stor respekt for, jan-ove. Vi må si fra med den stemmen vi har. Amatør1 linka til en tråd det ble litt fart i før valget. Slik jeg så det da, og ikke mindre nå, er at høstens stortingsvalg var siste mulighet vi hadde til å protestere, og at den protesten måtte være så lav valgdeltakelse at valget ble kjent ugyldig. Jeg gjorde min innsats, men respekterer flertallet som valgte å stemme, til tross for fullstendig mangel på demokrati grunnet politisk enstemmighet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

All respekt for din avgjørelse, jan-ove! Vi har ikke så mange måter å vise vår protest på i et såkalt demokratisk styrt land. Personlig har jeg ikke noe parti å melde meg ut av, ellers hadde jeg gjort det, fordi skillet mellom de forskjellige partiers politikk er mer eller mindre utvisket den dagen et parti kommer til makt. Det er bare i opposisjon partier viser sine idealistiske sider. I posisjon tilpasser de seg de allerede vedtatte normer som hviler på internasjonale avtaler, enten det gjelder folk, natur, økonomi eller krig.

Vi har en modig kvinne i Norge, Ingunn Røiseland - hun meldt seg ut av Staten! Dette blir hun selvsagt latterliggjort for, og like selvsagt: det skaper store problemer for henne, noe hun nok var fullstendig klar over. I fjor hadde hun en artikkel i Telemarkavisa som svar på fylkesmannens avvisning av hennes rett til å melde seg ut av Staten:

...det er nettopp din autoritet jeg bestrider og ikke vil anerkjenne som legitim

SitatDu henter din legitimitet fra ideen om demokrati og folkestyre, som igjen henter sitt mandat fra Grunnloven. Igjennom sine avtaler med internasjonale organer som EU, IMF, NATO etc har norske politikere systematisk signert fra seg vår suverenitet helt til vi kommer dit hvor vi er nå, hvor det kun er aske og rester igjen av enhver mulighet til å påvirke eget indre politiske liv. Graden av korrupsjon og hemmeligholdelse som ligger i bunnen av mange av disse prosessene gjør at dette heller ikke er godt kjent for folk flest; vi lever fortsatt under illusjonen av at vi bor i et samfunn med gjennomsiktige og demokratiske prosesser som vi direkte kan influere gjennom valg. I kommunen er nasjonalt lovverk så å si borte, og politikerens rolle er derfor å implementere direktiver fra internasjonale organ heller enn på noen som helst måte å skape noe eget. Når vi går til valg velger vi derfor ikke politikere, vi velger marionetter. I oktober kunne vi lese om hvordan det i all hemmelighet pågår en intern prosess i Norges vassdrags- og energidirektorat NVE for å opprette et organ som gjør gass- og elektrisitetsmarkedet enda mer frikoblet fra politisk styring; vi selger ut vannrettighetene m.a.o. Grunnloven er for lengst satt ut av spill og du Kari Nordheim Larsen henter derfor din autoritet fra vår stilletiende aksept, ikke fra Grunnloven som for lengst har opphørt å være Lex superior. Mye av suvereniteten er også gitt bort på en måte som gjør at andre organ enn regjeringen er ordregivende i en rekke spørsmål, -og vi har mange eksempler på «above top secret» nivåer hvor regjeringen ikke nødvendigvis informeres om aktiviteter eller beslutninger på norsk jord.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Stigen

Kanskje dere burde melde dere inn i Det liberale folkepartiet - http://stemdlf.no/

Muligens det verste parti noensinne opprettet. Les gjennom partiprogrammet og få en god latter. De ønske å fjerne alle skatter og moms på varer. De er også klima fornektere til de grader.

Amatør1

Sitat fra: Stigen på november 13, 2013, 08:16:58 AM
De er også klima fornektere til de grader.

Hei Stigen. Kan du forklare hva en klimafornekter er for noe? Er det en som nekter for at klimaet forandrer seg, slik at MWP forsvinner, eller hva?

Dette kan det være lurt å klare opp i. Jeg venter.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Stigen

Jeg mener at der er forskjell på det å være skeptiker, og det å være fornekter. Skeptikere er nødvendig innen vitenskapelige diskusjoner. Det er de som driver forskningen fremover ved å stille relevante spørsmål. Jeg synes Pål Presterud beskriver det ganske bra i hans artikkel her; 
http://www.samtiden.no/klimaskeptikere-uten-skepsis/

" Av Pål Prestrud, direktør for Cicero Senter for klimaforskning

De selvoppnevnte norske klimaskeptikerne som benekter at det er menneskeskapte klimaendringer er ikke skeptikere i vitenskapelig forstand. Forskningen drives framover av skepsis og kritiske tilnærminger. De selvoppnevnte klimaskeptikerne har gang på gang vist at de ikke utviser et fnugg av skepsis når det virkelig er grunn til det.


Jeg følger med på klimaforskning.com, og har sett alle artiklene og linkene som dere legger ut. Det er en veldig ensidig fokusering på artikler og blogger som passer det som dere tror på. Folk som ikke tror på evolusjon er fornektere. Ingen  trenger å "tro" på evolusjon fordi det er bevist opp ned og i mente. Det er det samme med global oppvarming. Jeg synes det er feil å fokusere på enkeltstudier som støtter det som dere tror på. Det kommer alltid til å være forskere med andre meninger, og studier som går imot den generelle konsensusen, men man kan ikke holde dem opp som en hellig gral. Jeg har sett skeptiker artikler hvor folk skriver ting som " Nå er det endelig bevisst en gang for alle - det er kun solen som styrer temperaturene , bare se på DETTE ENKELTSTUDIET HER....."  . Jeg sier det igjen, det er kun meta analyser som kan gi en indikasjon om hva studiene viser.

Fornekter er en direkte oversettelse av "denier". Det er et ord som jeg finner det passelig å bruke etter å ha lest en meget interessant bok som het; Hell and high water; http://en.wikipedia.org/wiki/Hell_and_High_Water_(book)

Her er et utdrag fra boken, hva han sier om skeptiker vs denier/delayer

A NOTE ON SKEPTICISM
also called "climate skeptics" or "contrarians." I think those
terms are misused here. All scientists are skeptics. Hence the
facts; Denyers cannot. Skeptics do not continue repeating arguments
that have been discredited. Denyers do.
A contrarian is "one who takes a contrary view or action,
especially an investor who makes decisions that contradict prevailing
wisdom." Contrarians may have a good strategy for making
money in the stock market, but how many have a hidden
agenda to undermine faith in the stock market itself? Moreover,
ians.
The Denyers and Delayers, as I use the terms, are those
who aggressively embrace one or both parts of a twofold strat-
The people I call global- warming Delayers and Denyers are
motto "Take nobody's word." Skeptics can be convinced by the
if the scientific consensus somehow reversed itself, the Denyers
wouldn't suddenly reverse themselves. They aren't contraregy.
First, they deny the strong scientific consensus that the
climate change we are witnessing is primarily human- caused
HOW CLIMATE RHETORIC TRUMPS CLIMAT E R E A L I T Y 113
our greenhouse gas emissions trends. Second, they work to
delay this country from taking any serious action beyond perhaps
investing in new technology.
Their beliefs were well articulated by Michael Crichton in a
2006 interview: "If you just look at the science, I, at least, am
underwhelmed. This may or may not be a problem, but it is far
from the most serious problem. If you want to do something,
do it."
Such is the road to ruin. Those who advance such a view,
including President Bush, deserve a strong label. No doubt many
Denyers and Delayers are sincere in their beliefs, but the quotes
of Luntz and Brooks suggest that some are not. Sincere or insincere,
they spread misinformation or disinformation that threat-
Denyers and Delayers are also not content merely to dispute the
work of climate scientists—they are actively engaged in smearing
those scientists' reputations.Jeg ønsker ikke å være en "navnekaller", så jeg kan stoppe å skrive fornekter hvis dere ønsker det. Jeg har all respekt for dere, og har ingen ønsker om å "snakke dritt" eller å gjøre dette til en fiendtlig diskusjon. Bare det at dere har tatt et standpunkt på et så komplisert emne er respektfullt. Hvis noe av det jeg har skrevet har kommet ut som "fiendlig" så beklager jeg, men jeg føler det ganske sterkt i motsatt retning av det som dere føler sterkt for.  Hvis dere går med på å lese en bok om global oppvarming, så kan jeg gå med på å lese en bok MOT global oppvarming, så kan vi diskutere det etterpå. Da kan dere være skeptisk til litteratur som IKKE støtter det som dere tror på. :) 
Mitt forslag er å lese " Hell and High Water: Global Warming — the Solution and the Politics — and What We Should Do " 
Jeg legger boken i sin helhet vedlagt her.