TOE: The Electric Universe

Startet av translator, juli 01, 2013, 11:35:19 AM

« forrige - neste »

Amatør1

Sitat fra: translator på juli 31, 2013, 17:52:35 PM
En god oppsummering her, men jeg slo av den masete musikken  :)

Nikola Tesla and The Electric Universe

http://www.youtube.com/watch?v=akM9KNEv_JE

Tesla var uten tvil et geni, særlig på mange praktiske anvendelser som er nevnt, men sikkert også vitenskapsfilosofisk.

Men elektrisitet er jo en av mainstream vitenskap sine krefter, eksistensen av elektrisitet og plasma er ikke omstridt. Men "The Electric Universe" som kosmologisk hypotese er noe helt annet.

Kjenner du til prediksjoner basert på hypotesen om "The Electric Universe" som kan benyttes til å falsifisere enten dagens mainstream kosmologi, eller "The Electric Universe" selv?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

#16
Sitat fra: Amatør1 på juli 31, 2013, 20:29:52 PM
Tesla var uten tvil et geni, særlig på mange praktiske anvendelser som er nevnt, men sikkert også vitenskapsfilosofisk.

Men elektrisitet er jo en av mainstream vitenskap sine krefter, eksistensen av elektrisitet og plasma er ikke omstridt. Men "The Electric Universe" som kosmologisk hypotese er noe helt annet.

Kjenner du til prediksjoner basert på hypotesen om "The Electric Universe" som kan benyttes til å falsifisere enten dagens mainstream kosmologi, eller "The Electric Universe" selv?

Nå var det ikke meg du henvendte deg til, men jeg er jo med på promoteringen av å ta for seg alternative forklaringer, så også i denne tråden.

Før jeg går videre vil jeg svært gjerne repetere noe jeg skrev tidligere i tråden.

SitatEn advarsel er nå på sin plass slik jeg ser det. Det er en del biter som tilsynelatende faller på plass gjennom EU-teorien, men vi må ikke glemme at vi er skeptikere. Jeg anbefaler alle å se på alt med et kritisk blikk, ikke minst det man umiddelbart faller for.

Med den advarselen gjentatt, føler jeg det enklere å skrive følgende, at dagens mainstream hypotese bæres på skuldrene av flere spøkelser ingen har sett. Tynnere suppe skal man lete lenge etter. Den er så utspedd at den ikke synes. Vi lever i en verden og blant en art som pr. nå ikke har vært i stand til å forklare gravitasjonseffekten.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ufaufa

Fikk endelig litt tid til å følge opp denne svært interessante tråden. Teorien rundt the electrified universe gir flere konkrete konkurrerende forklaringsmodeller sett opp mot standardteorien. Konkurrerende på en måte som virker svært utfordrende for den etablerte vitenskap sett fra en lekmanns syn.

Det er imidlertid svært synd at vi kanskje ikke får sett "The Primer Fields" del IV og de forespeilede episodene. Produsenten viser til at han har for mye å gjøre og må prioritere videre arbeid.

Begrunnelsen for at særlig fjerde del ville vært av særlig interesse, sett opp mot de forklaringsmodeller som ellers gis, er at tredje del åpner opp for en alternativ forklaringsmodell for det velkjente dobbelt splitt eksperimentet, - som er ett av hovedfundamentene for ikke-lokalitetsteorien innenfor kvantefysikk, uten at det blir gitt svar på flere viktige tilknyttede spørsmål.

Man skal her merke seg at observasjon av ikke-lokalitet, ved at partikkler materialiseres ut fra valgt eksperiment - og således synes å ha en innebygd "uforklarlig" egenskap uavhengig av tid og rom - er anført å være en av vitenskapens mest vellykkede og etterprøvbare teorier. Konkurrerende hypoteser er også svært interessante siden det nå i større og større grad oppstilles ad-hoc hypoteser om at bevissthet er den sentrale forklaringsfaktor ved at den kommer før, eller er mer eksistensielt, enn materie/kvantepartikler.

Spørsmål rundt hvordan elektromagnetisme og "partikler" oppfører seg på kvantenivå har tidligere vært benevnt som "the skeleton in the closet" siden det var kontroversielt. Funn ad eksperimenter bød på stort hodebry både for Einstein, Bohr, Shrodinger m.fl opp gjennom tiden og de slutninger man "kan" trekke ut fra eksperimentene er også - uforklarlige - pr. i dag. Einstein ville som kjent først ikke akseptere observasjonene av eksperimentene og la til grunn at teorien ikke kunne være legitim siden - Gud ikke spiller terning med universet. Denne logisk basserte "feilslutningen" der premisset i seg selv falsifiserte hypotesen - beskrev han senere som en av sine største karrieremessige feiltrinn. At partikler først materialiserer seg ved observasjon (ikke nødvendigvis en menneskelig observatør, men også ved instrumenter, jf. standardteorien), har selvsagt også den konsekvens at alt, også galakser, først får eksistens og materialiseres ved observasjon. At A følger av B er fortsatt svært vanskelig å svelge for mange, og en alternativ teori ut fra elektromagnetisme er derfor kjempespennende.

Det hadde også vært interessant å fått belyst hvordan kvantepartikler som splittes ved høyenergi får lik polarisering alt etter hvilken partikkel som blir observert først. Det er blant annet fra dette eksperimentet man utleder at det skjer en overføring av informasjon mellom to partikler som har vært i samme framing - uavhengig av tid og rom.

Det hadde også vært interesant om det i senere episoder hadde blitt gitt forklaringsmodeller også for de mer kompliserte dobbelt splitt eksperimentene som vanskeligere kan forklares ved at magnetismen/energien bøyes av kantene på åpningen av selve splittet - og derav gir utligning av energi/frekvens. Det er utført titusenvis av komplekse eksperimenter der mye taler mot at elektromagnetismen i seg selv kan forklare observasjonene. I alle fall slik det blir forklart i episode 3.

Det hadde også vært spennende om man kom inn på hvordan deling av partikkel i bølge og partikkel, etter standardteorien, skaper "interference patern" som grunnlag for holistisk bilde. Også her tar partikkel og bølge klart adskilte veier som vanskelig kan forklares ved elektromagnetisme. Nevner her for ordens skyld at film med slikt interferensmønster visst nok fortsatt gjengir 3D av objektet til tross for at man kun benytter en del av filmen. Skikkelig hodebry og svært interessant. Noe liknende gjelder visst også for hard disk til computere og antakeligvis også vår egen hjerne - uten at jeg kjenner siste forskning på dette området.

Uansett så er det utrolig spennende materiale som det, etter mitt skjønn, er all grunn til å bruke tid på.

Om noen kan anbefale en bok om tema, helst ferskvare som man også selv har lest, så gi henvisning. Om kun en brøkdel av det som antydes viser seg å være "riktig", så vil dette kanskje være den til nå største revolusjonen innenfor kosmologien og tilhørende vitenskaper.

Jostemikk

Sitat fra: ufaufa på august 01, 2013, 00:24:34 AM
Om noen kan anbefale en bok om tema, helst ferskvare som man også selv har lest, så gi henvisning. Om kun en brøkdel av det som antydes viser seg å være "riktig", så vil dette kanskje være den til nå største revolusjonen innenfor kosmologien og tilhørende vitenskaper.

Har ikke disse bøkene, og har heller ikke lest dem, men nederst på siden jeg linket til tidligere i dag, ligger tre bøker til salg.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060322sprite.htmIn language designed for scientists and non-scientists alike, authors Wallace Thornhill and David Talbott show that even the greatest surprises of the space age are predictable patterns in an electric universe.

More infoProfessor of engineering Donald Scott systematically unravels the myths of the "Big Bang" cosmology, and he does so without resorting to black holes, dark matter, dark energy, neutron stars, magnetic "reconnection", or any other fictions needed to prop up a failed theory.

More infoAuthors David Talbott and Wallace Thornhill introduce the reader to an age of planetary instability and earthshaking electrical events in ancient times. If their hypothesis is correct, it could not fail to alter many paths of scientific investigation.

More info
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

translatorSitat fra: Jostemikk på august 01, 2013, 00:55:44 AM
Sitat fra: ufaufa på august 01, 2013, 00:24:34 AM
Om noen kan anbefale en bok om tema, helst ferskvare som man også selv har lest, så gi henvisning. Om kun en brøkdel av det som antydes viser seg å være "riktig", så vil dette kanskje være den til nå største revolusjonen innenfor kosmologien og tilhørende vitenskaper.

Har ikke disse bøkene, og har heller ikke lest dem, men nederst på siden jeg linket til tidligere i dag, ligger tre bøker til salg.

http://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060322sprite.htmIn language designed for scientists and non-scientists alike, authors Wallace Thornhill and David Talbott show that even the greatest surprises of the space age are predictable patterns in an electric universe.Radiointervju med Thornhill om boka og teorien. 54 min  fra 2010. Intervjueren er tydeligvis svensk.

Topics Discussed: Immanuel Velikovsky, The Saturn Myth, Ancient Solar system, Gravity, Electricity, Journal of Classical Physics, Einstein, the Electric Universe Theory, Quasars, Black Holes, The Standard Model of the Sun, Solar Activity, Anode, Glow Discharge, Photosphere, Magnetism, Twisted Pairs, DNA shape of a Galaxy, Dark Currents, Fractal, The Nature of Gravity, Infinite Speed, Nerve Signaling Speed, Tom Van Flandern, The Origins of the Universe, Longitudinal System, Tesla, Free Energy and more.

http://www.youtube.com/watch?v=kF_g9xH9b4E

ufaufa

Jeg har bestilt bøkene The electric universe og The electric sky via Amazon.

Leselisten er lang, men jeg skal forsøke å få sneket inn bøkene i løpet av høsten.

For å bidra litt til tema vil jeg gi en kort kommentar i denne tråden så snart bøkene er lest:)

ufaufa

Jeg er halveis i boka The electric universe og kan allerede anbefale boka på det sterkeste.

Standardteorien lekker, etter mitt skjønn, som en sil.

Tenk bare på påstanden om at det "tomme" verdensrommet ikke kan transportere elektromagnetisme. Dette enkle premisset er visst en av hovedårsakene til at flertallet av astrofysikere, med matematiske utgangspunkt, ikke ser nærmere inn i teorien om plasma, elektrisitet og konsekvensen - elektromagnetisme.

Også svært interessant at man ved eksperimenter i liten skala - gjennskaper hva som skjer i stor skala og i tillegg kan forklare galaktiske observasjoner, herunder hvorfor alle spiralarmene i melkeveien roterer med samme hastighet. Noe som selvsagt er uforklarlig sett ut fra teorier som bygger på at gravitasjon og sentrifugalkraft er den sentrale faktor bak universets oppbygning.

Jeg er også overrasket over at blant annet nordlys og lynaktivitet kan forklares på en enkel og plausibel måte ved ladningsforskjeller mellom jorden, atmosfære, forskjellige ladninger på "layer" og "dobbel layer", og de elektromagnetiske kreftene fra solen. At dette er en plausibel forklaring følger blant annet av de enorme - sprites - som utladder øyeblikkelig før større lynaktivitet, også dokumentert ved bilder fra NASA. Forskerne som følger standardteorien har imidlertid visst nok innsett at elektromagnetisme antakeligvis er årsaken til blant annet nordlys og at de kan påvirke lynaktiviteten på jorden, men de overser visst nok at elektromagnetisme skapes av elektrisitet uten at dette følges opp. Særlig sett opp mot at solen "kan" være en elektromagnetisk lyspære, noe også ekperimenter taler for, er de visstnok noe tause om. Dette er også noe man observerer når man leser seg opp på tema astrofysikk og kosmologi. Teorien om betydningen av plasma og elektromagnetisme var helt ukjent for meg, og kom som et stort sjokk og en ikke ubetydelig aha-opplevelse:)

Legger også til, siden de fleste på dette forumet er mest opptatt av klimavitenskapen, at ladningsforskjell mellom jorden og solen er svært interessant sett opp mot Henrik Svensmark sin teori om kosmisk stråling og ionisering av partikler i luften. Det kan ikke sees bort fra at den kosmiske stråling først og fremst skyldes elektromagnetisk utladning fra eller til solen - noe som gjør teorien enda mer relevant og plausibel. Her er det mye snadder å sette seg inn i, som også synes å kunne være en brannfakkel angjeldende spørsmålet om alle ukjente klimafaktorer utover den ene fremmhevede faktor CO2.

For de som ikke har satt seg så godt inn i tema nevner jeg for ordens skyld at elektromagnetismen antakeligvis er rundt 10 opphøyd i 39 ganger sterkere enn gravitasjonskreftene. Ja, du leste riktig - 10 med 39 nuller bak seg sterkere enn gravitasjonskreftene. Dette er selvsagt svært interessant sett opp mot at relativitetsteorien og likningen E=mc2 ikke omfatter elektromagnetisme i det hele tatt, noe Einstein ble kritisert for av blant annet Tesla, Man har ved å ha bundet seg til gravitasjonsteorier møtt på en rekke forklaringsutfordringer som er forsøkt løst med ved bruk av støttehypoteser, herunder blant annet kjent som den betydelige størrelse på ukjent (sort) materie og energi. Forfatterne påstår på sin side at vi lever i et ekeltrifisert univers, der omtrent 99% av universets masse består av plasma - som må regnes som den fjerde form materie ved overskudd av frie partikler - som ioner og elektroner med lokale og universelle enorme ladningsforskjeller.

For de som er skeptiske til teorien om plasma og elektromagnetismens betydning er det greit å henvise til en kjent og respektert fysiker, og jeg siterer fra bokens side 31 første avsnitt:

"In a simple calculation of relative gravitational and electrical forces, the popular physicist Richard Feynman provided a good illustration of our point here. He started with the obvious fact that when two people stand at arm`s length the gravitational attraction between them is so small as to be imperceptible. He then calculated the electrical force that would occur between the two people if their bodies contained only one percent more electrons than protons. His answer: the repelling force between the two human bodies would be sufficient to lift a weight equal to that of the entire Earth!"

Dette ble en lengre utredning enn jeg hadde tenkt å begi meg inn på, og det er mye som kunne vært nevnt som for de fleste vil oppfattes sjokkerende. Vi kan være stolte over at vi har en kjent nordmann, Birkeland, blant disse få kolossene som har bært frem teorien - til tross for stor og, etter mitt skjønn, ufortjent motstand fra standardteoretikerne.

Nok om dette. Det er bare å bestille bøkene å lese seg opp. Etter mitt skjønn vil man da være med på en av de mest spennende vitenskapelige reisene pr. tiden. Og i tillegg får man med seg en god porsjon frontforskning som også kan være svært viktig sett opp mot klimavitenskapen.

Vitenskapens mor - kosmologien - kan stå overfor en revolusjon av dimensjoner ...

translator

Takk skal du ha, ufaufa  :)

Jeg synes det er spennende at du følger opp denne tråden som jeg startet i sommer etter at jeg tilfeldigvis kom over en video av Rolf Witzche. Mer om det her
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1411.0.html

Foreløpig har jeg ikke vært så flink til å følge opp selv, men jeg leser gjerne mer fra deg og andre som har interesse og kunnskaper om temaet.

ufaufa

Takk tilbake til deg fordi du introduserte tema.

Det har vært en fornøyelse å etterforske dette tema videre.

Legger ved en link fra NASA som jeg fikk oversendt fra en venn av meg - angjeldene Voyager 1 sin ekstraoridinære oppdagelse ved solsystemets heliosfære av 28. august 2013:

http://www.disclose.tv/news/Electric_universe_New_surprises_at_the_heliospheric_boundary/92927

Dette er en must see ...

Oppdagelsen er nok en observasjon som falsifikasjon av standardteorien, som på den annen side har en enkel og plausibel forklaring ad plasma- og elektormagnetismemodellen.

Jeg planlegger et nytt innlegg når jeg er ferdig med boka The electric universe:)ufaufa

Tenkte jeg skulle følge opp denne tråden litt siden tema for min del blir mer og mer interessant, sett opp mot standardteori innenfor astrofysikk og kosmologi, dess mer jeg setter meg inn i dette.

Først legger jeg ved en link til SuspiciousOberver som jeg har fulgt en tid nå daglig og som jeg så langt kan anbefale.

http://www.youtube.com/watch?v=VxBtnVgDOzU&feature=c4-overview&list=UUTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

Rapportene gis daglig, de er på kun 3-5 minutter, og tar blant annet opp nye forkningsfunn mv. Det er også interessant å merke seg at det er gitt ut egne presentasjoner angjeldende klima. Et eksempel er henvisning til 10% fall i jordens elektromagnetiske skjold som korrelerer med siste tiårs temperaturvariasjoner. Legger ved en link her:

http://www.youtube.com/watch?v=JnsoFFVYSZk&list=UUTiL1q9YbrVam5nP2xzFTWQ

Det gis også fortløpende kommentarer angjeldende electric universe og plasma teorien - som regel slik; at for de av dere som følger denne teorien så er dette av interesse ... Man får derfor umiddelbart kategorisert observasjoner av interesse til dette forskningsområdet.

Seriøsiteten, oppdateringen angjeldende ferske observasjoner og vitenskaplige paper, samt kvaliteten, - slik jeg vurderer SuspiciousOberver, - er begrunnelsen for at jeg anbefaler disse daglige  "nyhetsrapportene". Det har slått meg at jeg ved flere anledninger har fått vite om værfenomener globalt opp til dager før jeg har hørt om dem i media, og det gis detaljerte modellkjøringer og bildedokumentasjon blant annet angjeldende vindretninger og solaktivitet.

Når dere ser gjennom førstnevnte link, så merk at kometen LINEAR gikk i oppløsning nettopp ca. 450 millioner km fra jorden. Dette er svært interessant sett opp mot de teorier som kan forankres til electric universe og begrunnes med at de elektromagnetiske krefter medfører at kometen går i oppløsning på grunn av utladning mellom kometen og solen. For de som har satt seg litt inn i blant annet dette tema, så kjenner man til at dette er en av flere punkter som anføres å falsifisere standardteorien.

Kan vel nevnes at standardteorien, så vidt jeg kjenner til, ikke har noen god forklaring på hvorfor dette skjer utover eventuell impact med ett eller annet objekt. Man argumenterer som kjent med at kometens hale skyldes fordampning av is fra kometen, samtidig som man vet at kometer antakeligvis ikke har is og at NASA sitt real life eksperiment - med å skyte et 3-400 kilos kobber prosjektil inn i en komet - medførte et kjempe blast som mest sannsynlig skyltes utladning. (Forskerne fra NASA var visst nok bekymret for at de ikke ville se noe som helst ...)

Når vi kjenner til at de elektromagnetiske krefter, som man ikke tar med i standardteorien og e=MC2 mv., antakeligvis er 10 opphøyd i 39 ganger sterkere enn gravitasjonskreftene - som forøvrig antakeligvis også er et resultat av elektromagnetiske krefter, så er det ikke så rart at den enorme utladningen "discharge" som skjer mellom positiv ladet sol og negativ ladet komet - resulterer i oppløsning av kometen. Oppløsning av kometer er et kjent fenomen, som forøvrig taler med tyngde mot at det er sannsynlig at alle disse små kometene er truffet av ett eller annet legeme:), - og samtidig ett av flere observasjoner som hevdes å falsifisere teorien om at universet ikke kan lede eller lagre elektromagnetisk ladning.

Når dette, etter mitt skjønn, mest sannsynlig kommer for en dag. Så vil vi stå overfor et betydelig vitenskaplig paradigmeskifte. Her er det bare å følge med.

Man kan også merke seg at Mars antakeligvis fikk et signifikant "coma" etter at ISON passerte planeten. Det blir spennende å se hvilke aktivitet solen går inn i når ISON nærmer seg før den svinger rundt og suser ut i universet igjen.

Jeg skal straks ta fatt på neste bok angjeldende the electric universe-teorien.

Jeg skal da gi ytterligere innspill ut fra beste evne og etter beste mening. Anbefaler imidlertid spesielt interesserte angjeldende klimateori å følge opp dette tema, da de kreftene vi her snakker om antakeligvis har betydelig betydning for globalt klima:)

Sitat fra SuspiciousOberver: No fear. Eyes open. Stay safe every one:)


translator

Sitat fra: ufaufa på oktober 24, 2013, 20:52:05 PM
Kan vel nevnes at standardteorien, så vidt jeg kjenner til, ikke har noen god forklaring på hvorfor dette skjer utover eventuell impact med ett eller annet objekt. Man argumenterer som kjent med at kometens hale skyldes fordampning av is fra kometen, samtidig som man vet at kometer antakeligvis ikke har is og at NASA sitt real life eksperiment - med å skyte et 3-400 kilos kobber prosjektil inn i en komet - medførte et kjempe blast som mest sannsynlig skyltes utladning. (Forskerne fra NASA var visst nok bekymret for at de ikke ville se noe som helst ...)

Hvis kometene ikke inneholder is, så ryker teorien om at jorden fikk vannet sitt fra kometene, blant annet...
http://www.vg.no/nyheter/utrolige-historier/artikkel.php?artid=10030643

Takk for at du holder liv i tråden!

ufaufa

Ikke nødvendigvis slik at tidligere kometer ikke har bestått av is:)

Poenget er at de har funnet kometer, - med hale - , som ikke inneholdt is ... Men som besto av - mot - ren karbon.

Spørsmålet er om kometene lyser opp på grunn av fordamping eller "discharge". Husk at det er veldig kaldt der ute.

Om "the thunderbolt" (at objekter lyser opp som små soler) skyldes "discharge" så er standardteorien falsifisert.

Vi vet at jorden har et yttre lag som er varmere enn jordoverflaten, og vi vet etter Voiager 1 at solsystemet har ett slikt lag. Hva betyr dette?


Jostemikk

#27
Takk for bidragene om TEU, ufaufa. Jeg følger med. ;)

Enkelte av de sakene som blir forklart minner meg om at jo enklere en tilsynelatende forklarende hypotese/teori er, desto bedre. Jeg kan ikke si hverken til eller fra om hva som er rette lære, den ortodokse eller denne, eller en blanding. Utfra det ørlille jeg vet, har jeg lenge slitt med at man har måttet finne opp hypoteser for å få den ortodokse forklaringsmodellen til å fungere. På vitenskapskanalene på TV er det snart 100 % svarte hull hver gang verdensrommet nevnes. Noen av de samme fysikerne har i den senere tid blitt benyttet for å drite ut IPCC-skeptikerne...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Det vi blir presentert av MSM og politikerne er at ønsket om å bombe Iran tilbake til steinalderen har å gjøre med deres prosjekt for anriking av uran. Mossad og CIA satte rett nok en effektiv stopper for dette ved hjelp av dataormen Stuxnet. Deretter kom noen voldsomme eksplosjoner i kjernekraftverket i Fukushima i Japan, og det rett etter at Japanske og Iranske myndigheter startet forhandlinger om levering av anriket uran fra Japan til Iran, og et israelsk "sikkerhetsfirma" fikk kontrakt og installerte hard- og software i kjernekraftanlegget i Fukushima.

Hva er den egentlige årsaken - dreier det seg ikke om kjernevåpen, men gratis energi til hele jorda?

Det er av god grunn jeg bruker spørsmålstegn. Noe svar har jeg ikke på dette, men noen opplysninger finnes som gjør at ethvert søkende menneske vil fatte interesse. Jeg forstår ikke selv fysikken bak dette, men forstår nok til å fatte at det vil snu absolutt alt av dagens fysikkparadigme fullstendig på hodet. Noe kan kobles til denne trådens innhold om det elektriske universet og plasma. Det kan øke forståelsen av hvorfor Nicola Tesla ble en persona non grata i stedet for å få sin plass i solen som en av våre aller største fysikere. Det går via kronglete veier inn i komplekset rundt hva som egentlig skjedde med bygningene på World Trade Center den 11. september 2001, (materialforstøving og vitnebeskrivelser av fullstendig vektløshet), og derigjennom rettes også søkelyset mot den kanadiske fysikeren John Hutchison og hans eksperimenter som har oppløst den molekylære bindingen i metaller, og opphevet tyngdekraften.

Ingeniør i kjernefysikk, Mehran Tavakoli Keshe

Keshe er mildt sagt omstridt og kritisert, eller for å si det rett ut, direkte slaktet. Enkelte forskere vekker virkelig lidenskapen og sinnet hos folk, og Keshe har virkelig klart dette i en grad som muligens kun har sitt sidestykke innen klimaforskningen og noen få andre saker.

Det som allikevel er såpass spesielt at det førte til dette innlegget, er at internasjonalt byråkrati/diplomati nå har gått ut og sagt at de er nær en historisk avtale med Iran for å unngå krig. Samtidig med denne positive nyheten, forsvant Keshes Internettside fullstendig sporløst.

http://www.keshefoundation.org/

Slik ser resultatet ut etter et søk ved hjelp av nettleseren jeg bruker. Legg merke til alle forslagene om alternative søk for nettsiden.

[attachimg=1]

Heldigvis har de pr. nå ikke rukket/klart å slette kopiene til Archive.org/Wayback Machine, og jeg vil legge ut link via dem. Da det heldigvis finnes medlemmer her på siden som har vist interesse for deler av det som er nevnt i dette innlegget, og ikke minst, deler av den forskningen Keshe presenterer, håper jeg de nevnte tar seg tid til å gå gjennom det stoffet som finnes via Wayback Machine og kommentere stoffet, det være seg om man avfeier det 100 %, eller finner deler av det interessant.

Husk at også Nicola Teslas forskning har vært hemmeligstemplet og forsøkt fjernet for allmennheten, og at den fysikken han og andre har forsket på og lagt til grunn for rimelig bastante uttalelser, er en grandios trussel mot dagens elite da den vil utradere oljeindustriens del som har med energiproduksjon/salg å gjøre, og derigjennom også dollaren og dagens globale maktforhold.

http://web.archive.org/web/20130805053126/http://keshefoundation.org/

Legger ut noen få illustrasjoner, uten forsøk på å sette noe i sammenheng. Det er kun for å kanskje vekke ørlite interesse for slakt eller positiv interesse for hva dette dreier seg om.

SitatSOURCE OF THE GRAVITY OF THE EARTH DISCOVERED

Nuclear engineer Mehran Keshe hypothesizes that a double magnetic field interaction lies at the core of gravitational effects in stars and planets, and in Earth. Such double magnetic fields determine also the interactions in and between atoms.

[attachimg=2]

SitatThis hypothesis is based on the new understanding that the creation of the universe is based on interactions of Plasmatic Magnetic Energies (PME's) which entangle in Specific Entangled Plasmatic Magnetic Fields (SEPMAF's). These SEPMAF's represent energies which we call fundamental particles, and these can combine to form large complexes like atoms and then molecules. The next image shows the general concept.

[attachimg=3]
Plasmatic Magnetic Fields create fundamental particles

SitatThe interaction and accumulation of the plasmatic magnetic energies usually leads to the creation of energy, heat and/or of the motion of their atomic structure in the inner core of each atom (and molecule), and this leads eventually to the creation of all sorts of matter in the cosmos. This essential processing happens in a smooth way on the fundamental magnetic level, and not by brute forces as in conventional reactors, which need high temperatures and high pressure conditions.

By reproducing such plasmatic magnetic energy conditions in simple plasma reactors during repeated experiments and tests, working at room temperature and at atmospheric pressure, we have full evidence that this type of processing is very feasible and reliable. This method enables us to generate energy and matter in a completely new way so far unknown to today's science.

Below you can see how we create voltage and current in a simple cola bottle reactor fitted with electrodes and containing a plasma of our special Kt liquid. It generates a measurable voltage and at the same time creates deposits of graphene (sp2) and diamond (sp3) on the electrodes! This shows that the content is being separated on the atomic level.

[attachimg=4]
Cola bottle reactor delivers electricity

[attachimg=5]
Double magnetic fields rule the interaction in and between atoms, and
the specific properties of molecules. The nucleus attracts and repels
the electron at the same time, that's why it maintains its distance.


SitatWe have now understood that the 'old' inner core of the Earth possesses some hydrogen and other elements which act as a semi-fusion plasma reactor, thus a geo-reactor. Inside, currents create a basic magnetic field which is superimposed on the already known magnetic field of the known cores. There are a number of other aspects in the concept of our solar system that can be reproduced in the design of new plasma reactors.

[attachimg=6]
The solar system shows a specific balancing system, where the Sun contains the largest part of the
hydrogen, and on the outside are gaseous planets. Between are metallic type of planets.


[attachimg=7]
Keshe plasma reactors have also a closed system with their own ecology,
similar to Earth.


SitatKeshe reactors can be used in various fields, as super-efficient energy generators, anti-gravity systems in space and aircraft, in CO2 clean-up, for the creation of graphene for nanotechnology and the powering and cooling of micro-electronics. Cars, household appliances and electronics can also make use of these independent long-lasting energy sources, using smaller scale versions of this type of plasma reactor.

SitatTHE KESHE NEUTRON MODEL

The neutron is composed of the three basic Matters (Matter, Dark Matter and Antimatter).

[attachimg=8]

SitatTHE KESHE NEUTRON DECAY MODEL

The neutron decays into the proton, the electron (being a mini-plasma originating from the neutron plasma) and small fragments of magnetic fields (light or energy parts).

[attachimg=9]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren

IRAN: THE TIME HAS COME TO TALK
This is why they are so'oooooo keen to take out Iran:

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=236922


Full Keshe Foundation Presentation at Elektor Live (Nov 26 2011):
http://mikephilbin.blogspot.no/2011/11/mehran-keshe-irans-flying-saucer-plasma.html
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.