eKlima Liberator - enkel tilgang til Norges temperaturdata

Startet av Amatør1, januar 19, 2012, 21:59:32 PM

« forrige - neste »

Amatør1

[attachimg=1 width=500]

klimaforskning.com har gleden av å presentere eKlima Liberator - et dataprogram for enkel tilgang til Norges temperaturdata. Programmet er utviklet av klimaforskning.com. Målsettingen er å tilgjengeliggjøre og visualisere samtlige Norske temperaturdata fra eKlima.no på en enkel og brukervennlig måte.

Programmet kan lastes ned via linken under. En database med månedstemperaturer er inkludert, den gir en god oversikt over månedlige temperaturdata for alle offisielle værstasjoner i Norge.

For dem som vil ha flere detaljer, tilbys en mye større tilleggspakke. Denne inneholder en komplett database med månedstemperaturer + døgntemperaturer siden 1900 for alle offisielle norske værstasjoner. Denne databasen leveres som eget setup-program, det er bare å laste ned og kjøre. Du får spørsmål om hvor databasen skal plasseres. Deretter kan denne åpnes med eKlima Liberator - den erstatter original-databasen helt og holdent.

Link til installasjon av programmet (5.8 MB)
http://klimaforskning.com/e-klima/eKlimaLiberator_setup_V1.1-04.exe

Link til stor database-utvidelse (44.1 MB)
klimaforskning-all-db_setup_1.0.exe (link til nedlasting via opendrive.com)

Oppdatering 06-Feb-2013: database-utvidelsen klimaforskning-all-db_setup_1.0.exe var blitt korrupt på opendrive.com. Ny kopi er lastet opp idag, og nedlasting er testet.

Update 06-Feb-2013: database-extension klimaforskning-all-db_setup_1.0.exe was corrupted at opendrive.com. A new copy has been uploaded today, and the new download has been tested.English version:

klimaforskning.com has the pleasure of presenting eKlima Liberator - a computer application simplifying access to Norwegian temperature data. The software is developed by klimaforskning.com. The goal is to provide and visualise all Norwegian temperature data from eKlima.no in a simple and user friendly manner.

The software can be downloaded via the link above. A database with monthly temperatures is included, it gives a good overview over monthly temperature data for all official weather stations in Norway.

For those who want more detail, a much larger add-on package is offered. It contains a complete database with monthly + daily temperatures since 1900 for all official norwegian weather stations. This database is provided as a separate setup package, just download and run it. You will be asked about the placement of the database. Then simply open it using eKlima Liberator - it replaces the orignal, small database completely.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to