Tore Furevik: Kombinerer forskerrollen med useriøs klimaskremming

Startet av Telehiv, juni 20, 2012, 14:48:05 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Observante fagfolk har sett Tore Furevik levere det ene notoriske og udokumenterte klimaskremselsinnlegg etter det andre opp gjennom årene.

Felles for alle bidragene hans er at han legger seg i øvre skremselsskikt av IPCC-prognosene.
Videre preges alle hans skremselsinnspill av en helt bevisst og taktisk sleip sammenblanding av:

a) dagens faktiske klimastatus (der han ikke har noen krise å vise til uten å måtte cherrypicke og/eller framstille faktiske forhold svært tendensiøst) versus
b) hva IPCCs AGW-lojale klimamodeller sier (og her utfolder han seg meget tendensiøst, inkludert å gjentatte ganger - og åpenbart helt bevisst - skape usikkerhet om han refererer til faktiske forhold som allerede eksisterer, eller om det er modellprojiseringer. Ikke overraskende viser hver nærmere gjennomgang at når han har noe tilsynelatende alvorlig å framføre, så er det alltid framtidsprojeksjoner han henviser til. Dette er en meget uredelig sakførsel som i en normal vitenskapelig sammenheng ville gitt ren stryk på grunnfagsnivå.)

Dette kan belyses og vises gjennom en rekke teksteksempler framkommet så sent som i gårsdagens kronikk i BT, som vi skal komme tilbake til etterhvert.

I mellomtiden kan dere studere noen tidligere eksempler på hvordan denne figuren bygger opp sin alarmisme, med påstander som få år etter allerede har vist seg å være udokumentert alarmisme i høyeste skremselskategori:

- Udokumentert/tendensiøs Arktis-alarmisme (2009): http://www.aftenbladet.no/energi/klima/Arktis-kan-bli-ti-grader-varmere-2902942.html
- Udokumentert/tendensiøs Arktis-alarmisme (2008): http://www.forskning.no/artikler/2008/februar/mot_slutten_for_pol-isen
- Tendensiøst og udokumentert om global issmelting (2009): http://www.aftenbladet.no/nyheter/utenriks/---Revolusjon-av-malingen-av-jordas-ismengde-2097317.html
- Uforsvarlig skremselsvrøvl om torsk (2005): http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Varmere-vann-driver-torsken-nordover-2591421.html
- Uforsvarlig skremselsvrøvl om isbjørn (2008): http://www.aftenbladet.no/energi/klima/Taperen-Isbjornen-2358011.html
- Aktiv deltaker i hylekoret mot kritisk holdning til klimaalarmisme (2011): http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/306975
- Klimaalarmistisk veiledning (villedning) av doktorgradsstudent (2007): http://www.forskning.no/artikler/2007/mars/varmare_enn_venta
- Useriøs cherry-picking av værforhold for å konstruere nye klimaskremsler (2010): http://www.forskning.no/artikler/2010/august/258506
- Tendensiøst om at kulde=naturlig vær; varme=menneskeskapte klimaendringer (2010): http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/272394

Vi ser derfor at det tilbakevende spørsmål når det gjelder de groveste klimaalarmistene her absolutt fortjener å bli reist:

Hvor langt kan en fagperson i hans stilling gå i å bevisst villede verden uten å måtte stå til rettslig ansvar?

En slik useriøs omgang med klodens faktiske tilstand og framtid kunne vært oversett og neglisjert om det var en vanlig sensasjonsjournalist som hadde snublet i en slik faglig sump en sjelden gang. Men når det gjelder en høyt posisjonert person både på Universitet og ved Bjerknessenteret begynner det å bli behov for en nærmere gransking hva denne personen hever lønn på. Vi skal komme tilbake til mer om denne personen og hans hemningsløse framferd etter hvert.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Dette var ille, Tele. Rett og slett noen av de verste eksemplene på alarmisme jeg har sett. En kan jo plukke fra hverandre punkt for punkt, og en må da stille seg spørsmålet om hvordan det er mulig at en slik person kan inneha akademisk tittel og lønnet stilling.

Jeg la dessuten merke til at han i en av de første linkene var inne på bærekraftig utvikling, altså Agenda 21.

Jeg har et forslag, men kan ikke garantere rare innsatsen selv de neste dagene. Skal dog gjøre det jeg rekker. Forslaget er rett og slett at alle som har tid og mulighet tar for seg hans mest håpløse alarmistiske uttalelser, og finner fram til forskning som peker i fullstendig annen retning. Dessuten må det som du gjorde, gang etter gang presiseres at mange av hans skremsler dreier seg om for lengst falsifiserte modeller, ikke virkeligheten.

Så kan jo en med talent for korte og konsise oppsummeringer gjøre en innsats, før en på forumet melder seg frivillig til å sende det som kronikkforslag til diverse redaksjoner.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på juni 20, 2012, 14:48:05 PM
Observante fagfolk har sett Tore Furevik levere det ene notoriske og udokumenterte klimaskremselsinnlegg etter det andre opp gjennom årene.

Felles for alle bidragene hans er at han legger seg i øvre skremselsskikt av IPCC-prognosene.
Videre preges alle hans skremselsinnspill av en helt bevisst og taktisk sleip sammenblanding av:

a) dagens faktiske klimastatus (der han ikke har noen krise å vise til uten å måtte cherrypicke og/eller framstille faktiske forhold svært tendensiøst) versus
b) hva IPCCs AGW-lojale klimamodeller sier (og her utfolder han seg meget tendensiøst, inkludert å gjentatte ganger - og åpenbart helt bevisst - skape usikkerhet om han refererer til faktiske forhold som allerede eksisterer, eller om det er modellprojiseringer. Ikke overraskende viser hver nærmere gjennomgang at når han har noe tilsynelatende alvorlig å framføre, så er det alltid framtidsprojeksjoner han henviser til. Dette er en meget uredelig sakførsel som i en normal vitenskapelig sammenheng ville gitt ren stryk på grunnfagsnivå.)

Dette kan belyses og vises gjennom en rekke teksteksempler framkommet så sent som i gårsdagens kronikk i BT, som vi skal komme tilbake til etterhvert.

I mellomtiden kan dere studere noen tidligere eksempler på hvordan denne figuren bygger opp sin alarmisme, med påstander som få år etter allerede har vist seg å være udokumentert alarmisme i høyeste skremselskategori:

- Udokumentert/tendensiøs Arktis-alarmisme (2009): http://www.aftenbladet.no/energi/klima/Arktis-kan-bli-ti-grader-varmere-2902942.html
- Udokumentert/tendensiøs Arktis-alarmisme (2008): http://www.forskning.no/artikler/2008/februar/mot_slutten_for_pol-isen
- Tendensiøst og udokumentert om global issmelting (2009): http://www.aftenbladet.no/nyheter/utenriks/---Revolusjon-av-malingen-av-jordas-ismengde-2097317.html
- Uforsvarlig skremselsvrøvl om torsk (2005): http://www.aftenbladet.no/nyheter/innenriks/Varmere-vann-driver-torsken-nordover-2591421.html
- Uforsvarlig skremselsvrøvl om isbjørn (2008): http://www.aftenbladet.no/energi/klima/Taperen-Isbjornen-2358011.html
- Aktiv deltaker i hylekoret mot kritisk holdning til klimaalarmisme (2011): http://www.forskning.no/artikler/2011/desember/306975
- Klimaalarmistisk veiledning (villedning) av doktorgradsstudent (2007): http://www.forskning.no/artikler/2007/mars/varmare_enn_venta
- Useriøs cherry-picking av værforhold for å konstruere nye klimaskremsler (2010): http://www.forskning.no/artikler/2010/august/258506
- Tendensiøst om at kulde=naturlig vær; varme=menneskeskapte klimaendringer (2010): http://www.forskning.no/artikler/2010/desember/272394Dette er en fin dokumentasjon på totalt useriøs alarmisme. Det bør få følge for Furevik. Det er trist å tenke på at en mannn kan leve godt av å lyve for folket.

Telehiv

Takk for at dere ser hva jeg vil fram til.
I kronikken i BT tirs igår 19. juni (som jeg skal stykkevis og nøye kommentere senere) kombinerer han alle disse faglig og etisk uakseptable uhumskhetene i et fullstendig uforsvarlig sammensurium av all slags alarmisme han har plukket opp, og serverer modellprojeksjoner som om de er tilsynelatende eksisterende problemstillinger.

Utlagt: Du skal være en god leser for å se at han egentlig omtaler scenarier på minimum flere tiår fram i tiden (altså lenge nok til at han ikke kan arresteres direkte i den nærmeste framtid) på høyeste - og fullstendig udokumenterte - skremselsnivå i IPCC-modellene.

Men ai ai, ikke vær trygg, Furevik, man kan lenge før slike alarmismer avsløres, også arresteres for bevisst forsøk på å villede offentligheten når man sitter i en offentlig betalt stilling.

Og det kan man allerede greit dokumentere nå ved en systematisk skandering av hvordan han tekstlig forvrenger og villeder framstillingene ved en bevisst sammenroting av empirisk og projisert materiale for å få fram en konstruert klimakrise.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari

Dette er nettopp det virkelig feige ved alarmister som Furevik; de slenger ut dramatiske utsagn og garderer seg ved å vise til modeller, mens det høres ut som om de forteller om virkeligheten.

Men hvordan kan de fortsette det som må fremstå for alle seriøse forskere som rent juks? Er det noen som tar belastnngen med å stille Furevik til ansvar, på hans eget universitet? Er alle fornøyd bare bevilgningene til klimaforskning og dermed universitetet som helhet, stadig øker?

Kunne vært morsomt å se hva som ville skje dersom disse midlene tørket inn. Ville Furevik & co fortsatt være fredet?

Telehiv

Mer faglig tøv fra Furevik

Jeg kan gjerne legge ut mer tøv som denne opportunistiske karen har prestert, vi kan velge en del stoff som viser at han primært har vært ute etter to ting med alle sine hemningsløse og ufunderte klimaskremsler og -markeringer:

1. få personlig oppmerksomhet i media for å gjøre karriere (han har lykkes med det, gratulerer!)
2. uetisk omgang med forskningsetikk og -data som sikrer oppfyllelse av pkt. 1 ovenfor

Derfor kan vi registrere flg. tøv i lange baner over mange år  (mer alvorlige faglige ting som krever nærmere gransking skal vi komme tilbake til i en grundigere analyse senere):

- Vitenskap?! Furevik i front da klimaalarmistene i slutten av 2007 framskrev det spesielle året 2007 til et "isfritt Arktis i 2008": http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1076798.ece
- En passant-sviske før Fureviks klimamaktstatus i norsk andedam var etablert: PR-kåt sludder om vær og klima (2001): http://www.bt.no/meninger/kronikk/Vestlandsvecircret-2377532.html
- Et tidlig oppgjør med Furevik-sludderet (2004): http://www.bt.no/meninger/Penger-i-drivhuseffekt-2469896.html
- Torsk som leser klimamodeller om framtiden FØR temperaturen stiger: Plutselig skulle torsken over i russisk sone (2003): http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Varmere-hav-kan-gi-mer-torsk-2410606.html
- Tidlig cherrypicking og sammenroting av vær og klima (2004): http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Somrene-pa-Vestlandet-blir-lengre-2462496.html
- Klima falmer, Furevik blir meteorittekspert (i serien "alt for PR'en"; her i 2010 ): http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Merkelig_-men-ikke-mystisk-1772313.html
- "Klimaalarmisme lønner seg", Case #1, SKD får masse penger (2011): http://www.uib.no/aktuelt/nyheter/2011/11/nytt-loft-for-klimaforskning
- "Klimaalarmisme MÅ lønne seg bare vi fortsetter å svartmale", Case #2, ALLE alarmister får for lite penger (2011): http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11748
- "Overbevist om at polene smelter" (joda, Antarktis også!): http://www.yr.no/nyheter/1.7570919
- Men i 2005 var det visst mer opportunt å skremme med ny istid!: http://www.dagbladet.no/kunnskap/2005/05/13/431702.html
- "Oooopps, må vi korrigere oss litt ut av direkte søksmål etterhvert?!": http://www.nrk.no/nyheter/klima/1.7890045
- Avlysing av 30-års krav til å kalle noe for klima, noen varme vintre var nok i 2002: http://www.forskning.no/artikler/2002/september/1031651080.8
- Furevik kaster stein i drivhus, erklærer kritikere for det meste: http://www.nersc.no/sites/www.nersc.no/files/hubro3-2008.pdf
- Bukken til havresekken; Furevik får en tredje betalt statusjobb i 2008, nå også koordinator for klima på ny norsk forskerskole (jeg regner imidlertid med at han ble fritatt for undervisningsplikt i etikk?) : http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?kat=2&id=1621&lang=1

Jaja, sånn kan vi holde på mens vi venter på e-filen til gårsdagens medie-højdare. Dere kan velge om dere vil le eller gråte. Begrepet "klimahore" er ikke oppfunnet hos meg ennå, så jeg mangler egne ord for dette.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

PS: Jeg var i et engre seminar akkurat nå, og fikk en forespørsel om det jeg tar opp rundt Furevik kan kalles et karakterdrap. Ja, svarte jeg. Det er nettopp det det er, og er ment å være.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på juni 20, 2012, 22:08:06 PM
PS: Jeg var i et engre seminar akkurat nå, og fikk en forespørsel om det jeg tar opp rundt Furevik kan kalles et karakterdrap. Ja, svarte jeg. Det er nettopp det det er, og er ment å være.

Er vel heller snakk om å beskrive et karakter-selvmord, i den grad det har vært noen karakter fra før?

Telehiv

ConTrari, her er du ekstremt presis i din analyse.
Jeg forsøkte i et øyeblikk av blind godhet å ta på meg i alle fall deler av ansvaret for karakterdrapet, men ser med din støtte at det blir helt feil, jeg er bare et uskyldig redskap for Vårherres rettferdige finger, som pekte på det jeg skulle framvise at Furevik selv har frembrakt.

Jeg er derfor vitterlig bare budbringeren, og derfor uten skyld. Takk for at du renset meg for all skyld, ConTrari  8) 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på juni 20, 2012, 22:17:57 PM
ConTrari, her er du ekstremt presis i din analyse.
Jeg forsøkte i et øyeblikk av blind godhet å ta på meg i alle fall deler av ansvaret for karakterdrapet, men ser med din støtte at det blir helt feil, jeg er bare et uskyldig redskap for Vårherres rettferdige finger, som pekte på det jeg skulle framvise at Furevik selv har frembrakt.

Jeg er derfor vitterlig bare budbringeren, og derfor uten skyld. Takk for at du renset meg for all skyld, ConTrari  8)

Det var da så lite  8), for som du skriver, du er bare budbringeren. Men når subjektet er skittent, kan det være en møkkajobb.

jarlgeir

Det spørres:
hvordan det er mulig at en slik person kan inneha akademisk tittel og lønnet stilling.

Svaret er åpenbart:
Dette har blitt det nye gjennomsnittsnivået i store deler av norske akademiske miljøer.

Det er bare mulig fordi det store flertallet av dyktige akademikere ikke tør å konfrontere sjarlatanene og Lysenkoistene og den politske overstyringen.

Ved å få lagt ned store deler av CICERO og Bjerknes ville nivået stige.
Burde ikke også store deler av universitetsledelsen ved UiO ta sin hatt og gå?
På veien ut burde de dumpe kjønnsforskerne og Journalist-professoratet i nærmeste søppelkontainer.
It's the sun, stupid!

ConTrari

Sitat fra: jarlgeir på juni 21, 2012, 01:17:01 AM
Det spørres:
hvordan det er mulig at en slik person kan inneha akademisk tittel og lønnet stilling.

Svaret er åpenbart:
Dette har blitt det nye gjennomsnittsnivået i store deler av norske akademiske miljøer.

Det er bare mulig fordi det store flertallet av dyktige akademikere ikke tør å konfrontere sjarlatanene og Lysenkoistene og den politske overstyringen.

Ved å få lagt ned store deler av CICERO og Bjerknes ville nivået stige.
Burde ikke også store deler av universitetsledelsen ved UiO ta sin hatt og gå?
På veien ut burde de dumpe kjønnsforskerne og Journalist-professoratet i nærmeste søppelkontainer.

For spesialavfall.

ConTrari

(Husker nå at det er en egen Furevik-tråd, kopierer innlegg om TU-oppslaget hit):

TU har et oppslag om den manglende temperaturøkningen. Her er det i det minste noen spørsmål som stilles, om enn ganske så servilt. Furevik hos Bjerknes svarer. Er ikke dette temmelig frekt:

"Har den manglende temperatur­økningen vært en overraskelse for klimaforskerne?
– Til dels. De siste 15 årene har naturlig­ variasjon kompensert for og fullstendig maskert vekk den menneskeskapte CO2-effekten på temperaturen."

Gått og gjemt seg, altså, dukker opp før neste klimamøte? Blir litt provosert av dette. Men, en liiiiten innrømmelse må han ut med:

"Har fors­kernes fremstilling bidratt til forventningen om at det skal bli veldig varmt, veldig fort?
– De fleste forskere er ganske objek­tive, men det er noen som overdriver."

HVEM DA????

http://www.tu.no/miljo/2012/07/19/-naturlige-klimavariasjoner-skjuler-co2-effekten

...og under ruller debatten...

ebye

Det er dårlig gjort av naturen å ødelegge for klimamodellene. Og det er ikke bare de nasjonale sannhetsbærerne som budbærer dette tøvet. Rahmstorp et al. Har et arbeid der de har modellert vekk El ninjo, sola og vulkaner, vips - kraftig global oppvarming frem til i dag.

Dette har blitt bibelen til Pål Prestrud og Rasmus Benestad.  Prestrud har en artikkel på forskning.no:

Underlige påstander om klima og temperaturer. Her befester Ramstorp sannheten om global oppvarming.

Mon tro hva de religiøse klimaslavene tenker når de ser oppslaget på WUWT, om 0.42 grader svindel?   ;)8)

Bebben

Journalistens navn er kjent fra forskning.no - har hun meldt overgang til TU?

For min del synes jeg hun stiller gode spørsmål:

SitatHva forteller observasjonene om temperaturen­ de siste 15 årene?

Har den manglende temperatur­økningen vært en overraskelse for klimaforskerne?

Kan dere forklare hvor det har blitt av varmen?

Har fors­kernes fremstilling bidratt til forventningen om at det skal bli veldig varmt, veldig fort?

Hvor lenge kan vi vente på oppvarmingen nå, før det blir nødvendig å stille spørsmål ved de grunnleggende teoriene i klima­modellene?

På det siste spørsmålet svarer Furevik:

Sitat– Når den langvarige perioden med La Niña går tilbake, kan vi forvente ganske stor oppvarming igjen, fordi den naturlige variasjonen da vil gå over til å dra i samme retning som CO2-effekten. Det vil neppe gi rekordvarme for 2012, for de første månedene var kalde, men det ser ut til at vi nå er på vei tilbake til El Niño og varmere tilstander. Vi kan derfor få en rask temperaturøkning de neste par årene. Skulle La Niña-situasjonen i Stillehavet ytterligere forsterkes og maskere CO2-effekten i mange år fremover, ville det være særdeles overraskende. Da vil det være snakk om en fysikk som ingen kjenner til.

Den første delen av svaret er forvirrende for meg - vi har da vitterlig hatt El Niño-perioder etter 1998?

Uansett snakker Furevik om en rask temperaturøkning "de neste par årene". Det minner litt om Grønås som mente at vi måtte få rekorder snart hvis CO2-hypotesen skulle holde vann. Og da er det jo bare å vente og se...
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!