Arctic Oscillation

Startet av Jostemikk, mai 15, 2012, 01:02:01 AM

« forrige - neste »

Jostemikk

Da starter jeg en tråd om Arctic Oscillation, eller Den arktiske oscillasjon, heretter AO.

Dataene brukt i dette innlegget er lastet ned fra NOAA.GOV for AO-data, og eKlima.no for temperturdata Blindern.

Siden det først og fremst er vintrene som fører med seg klima-/temperaturforandringer ved sine variasjoner, har jeg i grafen under brukt data for månedene november-februar. AO-dataene er på den venstre, loddrette aksen.

[attachimg=1]

At AO og vintertemperaturene i Oslo henger brukbart sammen er ikke så vrient å se. Det henger også godt sammen med det klimaskiftet vi opplevde i Norge på slutten av 80-tallet.

Sånn, en ørliten AO-start. :D
Rettet linken til eKlima
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Interessant presentasjon, Jostemikk. Her våkner grafgranskeren. Det er fire steder der de to kurvene har motsatte utslag:

1979, 1998, 2000 og 2005.

Hva betyr dette? Er det signifikant, dvs. er det likheter ved de fire årene?   ;)

Jostemikk

Jeg trenger skarpe og trenede øyne her, Bye. Skal se mer på dataene i morgen. Håper det er en del å finne ut, og jeg tar gjerne imot hjelp. Det blir nok et lite puslespill dette her, og det kan godt hende jeg ikke har det som skal til for å finne ut noe spennende.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Når en starter med noen tanker, og to grafer, så er det hele svært usikkert. Jeg lærte to ting på Blindern:

Forskning er 5 % kreativitet, og resten er "just work".

Veilederen min følte behov for å dempe "kongefølelsen". En grad har ikke noe med intelligens å gjøre, kun mot og tålmodighet. Så der fikk jeg den.   ;)

Jostemikk

#4
At AO har en meget stor påvirkning på klimaet på begge sider av Atlanterhavet er det ikke tvil om. Dette er da heller ikke et hett stridstema hos "mainstream". Det viktigste er den voldsomme påvirkningen av vintertemperaturene, men sekundært er ikke drittværet vi hadde i fjor sommer under en positiv AO å kimse av heller.

Selv om mye av dette er allment kjent og akseptert, og det jeg egentlig er mest nysgjerrig på er hva som driver variasjonene i AO, tar jeg med litt om selve fenomenet. For det første kan det være greit for folk flest å få tatt en titt på hva AO stiller i stand, og for det andre er jeg ikke akkurat ei AO-stjerne selv heller.

Bilder med forklaring under er fra NSIDC.org og JISAO Washington.edu.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Dette betyr i klartekst at med positiv AO som nå i vinter, blir det mild vinter i USA og vår del av Europa, men rimelig kaldt i deler av Arktis, noe vi har sett så til de grader på isveksten øst for Grønland og i Beringhavet denne vinteren.

Ved negativ AO blir det iskalde vintre som det var 2010/11 i både Norden og USA, og litt høyere temperaturer i Arktis. Dette har ikke noe som helst å gjøre med CO2.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg har lyst til å rette fokus ganske så kraftig mot en som stort sett nekter å sette fokus på de naturlige variasjoner i havstrømmer og trykksystemer i atmosfæren, Terje Wahl. Den 17. mars skrev han på bloggen hos forskning.no:

SitatKald stratosfære i februar

De offisielle tallene fra februar-måned fortsetter å renne inn. I nedre troposfære og ved bakkenivå endte februar 2012 slik (plassering / antall år med målinger):

UAH:  22 / 34
RSS:  26 / 34
NOAA NCDC:  22 / 133
NASA GISS: 16 / 133

Herfra går det nok raskt oppover mot meget høye globale temperaturer utover året. Så sant det ikke kommer et stort vulkanutbrudd, da.

Den eneste februar-rekorden kom i stratosfæren. Aldri har satellitene målt en så kald februar-måned i stratosfæren som i år. Det er rimelig å anta at både lavt ozonnivå og høyt CO2-nivå har bidratt til dette.

Var det rekordkaldt? Det var kaldt sammenlignet med målingene etter 2002. Men rekordkaldt? Ta en titt på hjemmesiden til AMSU. Stratosfæren går fra ca. 20 km til ca 50 km, og skal altså ifølge drivhusteorien bli kaldere når det slippes mindre varme fra troposfæren grunnet mer drishusgass.

Terje Wahl er satellitt- og romfartsmann. Hva sier målingene om tap av LW på toppen av atmosfæren? Har han tenkt på at stratosfæren rett og slett kan ha tapt varme oppover? Noe annet er denne. Se hva den skriver om stratosfæretemperaturen under en positiv AO:Det er dette jeg mener med at folk er alarmister, ikke realister. Vil man skremme penger inn i egne driftsbudsjett, da gjør man som Terje Wahl gjør. Det blir fullstendig uinteressant å lese det han skriver, men det tror jeg egentlig han blåser en lang marsj i. Rett nok viser bildet over kun stratosfæretempen over Arktis, så den er ikke aldeles dekkende for å avkrefte Wahls påstand. Men hvorfor kun nevne drivhusgassene? Ikke engang i sin villeste fantasi er han i stand til å dokumentere årsaken til det han skremmer med, og la noen merke til et forsøk på å vise noen hot-spot der disse såkalte drivhusgassdrevne temperaturene hopet seg opp? Han beveger seg på meget tynn is.

Jeg vet ikke om det er publisert data over LW ut på TOA i februar, men det skal bli spennende å se når de kommer. Enn så lenge klarer jeg ikke finne dem.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Knall at du startet denne tråden, Jostemikk :D

Kommer tilbake med litt mer etter hvert. Ville først og fremst bare gi deg tommelen opp akkurat nå.

Men, litt kan jeg vel si ...

Verdt å merke seg hvor AO har sitt utspring - i den polare atmosfæriske sirkulasjonscellen. I likhet med Hadley-cellen er denne stabil og 'selvdreven' på den måten at den kommer i stand helt naturlig kun ved termikk - mens Hadley-cellen(e) er jordas varmepumpe, er polarcellen(e) dens varmesluk; på samme måte som lavtrykksbeltet i det ekvatoriale konvergensbeltet aldri kan eller vil dissipere, kan ikke høytrykket ved nord- og sydpolen det heller. Imellom de polare cellene og Hadley-cellene, derimot, ligger de høyst ustabile og variable Ferrel-cellene. Det er her vi bor. Det er her alt det ustadige, uforutsigbare 'været' finnes og genereres. Og her settes de store meridionale atmosfæriske oscillasjonene opp over havene (Nord-Atlanteren og Nord-Stillehavet), mellom de subtropiske høytrykkene i sør og de subpolare lavtrykkene i nord. Dette er NAO og NPO. NAO er tett sammenvevd med AO. NPO sin forbindelse er mer kompleks, fordi både lavtrykket (Aleutian Low) og høytrykket her svinger langt mer mellom sommer og vinter - trykkfordelingsmønsteret i det nordlige Stillehav er i det hele tatt langt mer variabelt enn i Nord-Atlanteren, mye fordi ENSO i sine 'pluss'- og 'minus'episoder yter en vesentlig innflytelse fra sør.

Men forbindelsen må være der. Og derfor er det forholdsvis trygt å si at AO helt klart på flere måter enn én spiller en avgjørende rolle i jordas klima.


Okular

Dette er en veldig interessant artikkel, og må leses. Som jeg (og flere, så klart) har vært inne på, eksisterer et innfløkt nettverk av årsaker og drivere i koblingen mellom verdenshavet og atmosfæren som styrer jordens klima. Å finne alle trådtampene og få oversikt over hvordan de knytter sammen i det store nøstet er vel et nærmest umulig prosjekt, men det går tross alt an å forenkle litt underveis.

Denne tråden handler jo om Arctic Oscillation, AO. Antarktis har jo dessuten sin Antarctic Oscillation, AAO, som fungerer mer eller mindre på samme måte, men hvis innflytelse er en ganske annen, rett og slett på grunn av forskjellen i hav/land-distribusjon på den nordlige og den sørlige halvkule.

I artikkelen impliserer Erl Happ sterkt noe jeg har nevnt som en mulighet tidligere, nemlig at endringer i AO påvirker atmosfæren sørover mot Hadley-cellene via Ferrel-cellene, slik at de til syvende og sist vil kunne ha innflytelse på ENSOs dekadale skiftninger. Og det er selvsagt igjen sola som er den enedelige dukkemesteren.

Interessant er det dessuten å lese om vindenes betydning for klimaet, særlig med bakgrunn i hva jeg nettopp fant ut angående endring i passatvinder over og frigivelse av latent varme fra det tropiske Øst-Stillehav, som en mulig bakgrunn for regimeskiftet i 1976. Vi ser dessuten et klart rykk ned i årlig utjevnet SOI i det samme året, en indikasjon på at trykkgradienten mellom det østlige og vestlige Stillehav (dog sør for ekvator, men likevel) ble svekket på et overordnet nivå på denne tiden:Her er artikkelen fra Talkshop'en:

Erl Happ: Climate changes - oh so naturally


Okular

Jeg skjønner at Erl Happ-artikkelen jeg linket til er lang og at det er mye å sette seg inn i, ganske teknisk også. Men det er en del juicy saker her som er verdt å få med seg, for alle.

Derfor skal jeg se om jeg ikke får tid til å oppsummere den etter hvert.

Jostemikk

Det ville vært flott med en slik oppsummering, Okular, for jeg må innrømme at jeg sliter litt med nøyaktig hva Happ ønsker å vise sine lesere. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Judith Curry presenterer forskning som trekker i retning av naturlige klimavariasjoner som årsak til mildere vintre over deler av Arktis. AO er nevnt som hovedårsaken til et skifte mot disse mildere vintrene som kom på 80-tallet. Først linken til stoffet hun presenterte i dag:

Climate Etc. - Apportioning natural and forced components in the Arctic amplification

I sin egen kommentar nederst har hun lagt ut link til to publikasjoner om klimaforandringen i Arktis, og hun er medforfatter av begge:

Recent Arctic sea ice variability: connections to the Arctic Oscillation and the ENSO

Causes of the northern high-latitude land surface winter climate change


På VGD la Kayell ut link til denne nettsiden:

The Migrant Mind - CO2 is not melting the Arctic.

Jeg har ikke tid til å komme med personlige betraktninger, men anbefaler de interesserte å lese gjennom de to vitenskapelige publikasjonene fra Judith Curry, samt det glimrende blogginnlegget hos The Migrant Mind.

Naturlige klimavariasjoner grunnet atmosfæriske oscillasjoner blir trukket mer og mer fram som årsak, hel eller delvis, til klimavariasjoner i stadig flere av jordas regioner. Den menneskeskapte påvirkningen svinner mer og mer, og dette er noe media både her i landet og ellers er nødt til å ta inn over seg hvis de skal ha noen framtid som sannhetsformidlere.

Jeg minner om denne grafen fra første innlegget i tråden. Det er senhøst- og vintertemperaturene på Blindern sett opp mot AO:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#11
Trådstarter Joste, og dere andre,

Kanskje dette kan være et interessant påheng til denne tråden? WUWT startet en ny (lang og omfattende) Tisdale-artikkel 24. sept:

How Much of an Impact Does the Atlantic Multidecadal Oscillation Have on Arctic Sea Ice Extent?

Poenget med artikkelen er å kommentere mulige/potensielle korrelasjoner mellom AMO (inkl. evt. El Nino-koblinger - interessant?!) og den arktiske isutbredelsen.

Artikkelen er altså meget omfattende, så dere må nesten lese den selv. Men oppsummeringen kan vi ta her:

SUMMARY

Since there is no evidence of a manmade component in the warming of the global oceans over the past 30 years, the natural additional warming of the sea surface temperature anomalies of the North Atlantic—above the natural warming of the sea surface temperatures for the rest of the global oceans—has been a major contributor to the natural loss of Arctic sea ice over the satellite era. Add to that the weather events that happen every couple of years and we can pretty much dismiss the hubbub over this year's record low sea ice in the Arctic basin. Personally, I'd find it comical—if the desperation on the parts of AGW proponents wasn't so evident. That makes it sad.


http://wattsupwiththat.com/2012/09/24/tisdale-how-much-of-an-impact-does-the-atlantic-multidecadal-oscillation-have-on-arctic-sea-ice-extent/
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Hvis vi tar som utgangspunkt at menneskeskapt CO2 etc. har en ikke-målbar effekt på havtemperaturene generelt, innkludert Arktis, da blir neste spørsmål hva består de naturlige variasjonene i (veldig tynn is her  ;D pun not intended, siden Okular m.fl. har utredet svært mye om dette).

Men om vi tar null-hypotesen som vår beste hypotese, så blir spørsmålet hvilke naturlige effekter påvirker havtemperaturene, og hvor mye for hver effekt?

- Stråling fra Sola i det synlige spekteret + UV
- Varmeledning/konveksjon med atmosfæren, dersom atmosfæren er varmere enn havet
- omfordeling av varme i havene fra tropene til arktis gir rom for mer varmeopptak i tropene
- jordvarme

Det er kanskje slik at AMO etc. er et uttrykk for slik omfordeling, og at dette er en intern oscillasjon i jordas varmesystem som ofte dominerer over andre effekter?

Veldig amatørmessig dette, men så er jeg da også den første blant amatører  ;D  ;D
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Okular

Sitat fra: Jostemikk på mai 15, 2012, 14:02:04 PM
Bilder med forklaring under er fra NSIDC.org og JISAO Washington.edu.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Dette er jo utvilsomt plansjer som burde kunne presenteres til selvavslørte ignoranter som dumskalle (som trodde AO ikke var noe annet enn nordatlantiske havoverflatetemperaturer). Dette fenomenet vet han med andre ord åpenbart ingenting om. Kanskje han ikke engang har hørt om det eller vet at det eksisterer, stakkar. Dette er jo en fin, enkel redegjøring. Bør dessuten suppleres med følgende graf:


Extended AO Winter, 1899-2011.

Vanskelig å komme rundt skiftet som fant sted i 1988/89.

Amatør1

Det skal bli spennende å se om vi havner på den blå siden i vinter også, med høytrykk og kaldvær. Det hadde nok hjulpet på realismen rundt om dersom vi fikk en gjentagelse av 2010/2011.

Interessant plansje. Det har jo vært hevdet at grand solar max som mange mener fant sted mot slutten av det 20 århundrede egentlig bare var et problem med tellemåten. Men her viser jo AO en lignende variasjon, så kanskje er AO styrt av solaktiviteten.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to