Hambros blogg og Klif

Startet av ebye, desember 20, 2012, 12:17:26 PM

« forrige - neste »

seoto

For Ellen Hambro å skulle tillate seg å betvile at IPCC gir korrekte fakta, ville være like utenkelig som å høre en prest si fra prekestolen at han ikke har tillit til Gud og Bibelen. Noen ganger må troen være blind, ellers ville alt rakne. Hvordan skulle hun kunne preke fra sitt direktorat dersom hun viste tvil i det hun gjorde og sa? Hun må være håndplukket for sin naive tro og sterke tillit til at de som står over henne i hierarkiet kun ønsker hennes beste. Vel, de gjør kanskje det, så lenge hun viser den rette tro ...
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Vi har vel en form for en Gordisk knute her, nærmest umulig å løse opp.

Fra Wikipedia:

SitatUttrykket «gordisk knute» brukes ofte om vanskelige og øyensynlig umulige problemer som kun kan løses med radikale eller resolutte midler. Anekdoten er beslektet med historien om Columbi egg.

Direktøren for Klif kan a priori ikke være i strid med Regjeringen/Departementet. Da er det noen muligheter:

a. Hun erkjenner at poblemet ikke er menneskeskapt, og går av.
b. Hun erkjenner at problemet ikke er menneskeskapt, er så faglig sterk at hun påvirker Regjeringen.
c. Hun lukker for et alternativt syn, og forblir lojal i stillingen.
d. Hun stoler fullt og fast på IPCC (og CICERO og Bjerknes) og forblir i stillingen.

Det er selvfølgelig ikke mulig å tenke b, med dagens direktør. Assosiasjonene går til Semmelweis, han med håndvasken og Dr. Stockmann hos Henrik Ibsen (En folkefiende) - smak på navnet. Han med rent drikkevann.

Har vi hatt fagbyråkrater som har stått opp mot Regjeringen og det aksepterte vitenskapelige synet? Har vi hatt fagbyråkrater som har vært retningsangivende for Regjeringens syn? Jeg kommer på noen muligheter: Helge Sivertsen (skole), Torleif Mork (helse) og Georg Apenes (datatilsyn). Var disse slike opposisjonelle? Er det andre?

Men uten sterk faglig kompetanse på vitenskapen knyttet til klimavariasjonene, er det ikke mulig for Hambro å opponere. Det har du helt rett i, seoto.

Jeg sitter igjen med ett hjørne i trekanten, som kan løse den gordiske knuten. Det er klimaforskerne, de besitter den faglige pondusen som skal til for å innse at IPCC-hypotesen er falsifisert. Når kommer det?     ;)      8)


Jostemikk

ebye, forskningen vil før eller senere bli selvkorrigerende, men da er svært mye for sent. Dessuten er de ikke avhengige av "klimaforskningen" når den har gjort nytta. Da er det bare neste steg på veien. Doktoravhandling i Sverige - Hvem står bak galskapen?.

Alexander King redogjorde även under sin tid som president för Romklubben i sin bok The first global revolution (skriven tillsammans med Bernard Schneider 1991) för tankegångar om att de nuvarande demokratiska principerna inte alltid kunde anses vara ideala för att möta framtidens problem. För att möta miljöproblemen föreskrev Romklubben i boken Mankind at the Turning Point att ett "organiskt" och holistiskt världssamfund behövde skapas. Ett sådant system krävde i sin tur att nationernas självbestämmande behövde begränsas och att världen skulle delas upp i tio regioner. För att uppnå detta mål diskuterade King och Schneider möjligheten att ena mänskligheten kring ett antal miljöhot. Ett av dessa var den globala uppvärmningen.

Folk kan diskutere vitenskap så mye de vil. Det vil ikke hjelpe noe som helst på det som er det faktiske problemet. Jeg har advart mot dette lenge, og så dukker det opp en doktoravhandling fra Sverige som peker på nøyaktig det samme jeg selv har høstet kjeft eller taushet for å ha fortalt om.

Kritiker som Townsend och Golub ansåg att ledningen inom Romklubben hade autokratiska tendenser och att de strävade efter att skapa en världsordning modellerad i enlighet med de multinationella korporationernas intressen.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: ebye på desember 22, 2012, 18:25:17 PM
Torleif Mork (helse)

Jeg tror du tenker på Togbjøgn Mogk.

Sitat fra: ebye på desember 22, 2012, 18:25:17 PM
Det er klimaforskerne, de besitter den faglige pondusen som skal til for å innse at IPCC-hypotesen er falsifisert. Når kommer det?     ;)      8)

Hvis det er de vi skal feste lit til, så kommer det ihvertfall aldri...
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Ja, Amatør1, det var - i klartekst - Torbjørn Mork.

Sigurd Hoel skrev boken: Veien til verdens ende. Ett kapittel: R. En fantastisk fortelling.   :)

ConTrari

Sitat fra: ebye på desember 22, 2012, 18:25:17 PM

Jeg sitter igjen med ett hjørne i trekanten, som kan løse den gordiske knuten. Det er klimaforskerne, de besitter den faglige pondusen som skal til for å innse at IPCC-hypotesen er falsifisert. Når kommer det?     ;)      8)

Det kommer når klimaforskerne er trygge på at deres bevilgninger vil fortsette som før, da vil de våge å gå ut med sin kritikk av den rådende klimateorien, jeg er ganske sikker på at mange av dem er "skapskeptikere" for lenge siden.

Det blir som et hamskifte; en ny versjon av den gamle hovedformen. Nytt fokus, kanskje mer naturvernpreget, kanskje mer kosmisk preget, hvem vet? Men med den utbrukte og avkastede CAGW-hammen liggende råtnende på bakken.

ebye

Da er jo løsningen snublende nær, ConTrari. CICERO og Bjerknes stryker CO2 fra oppskriften sin, endrer formålsparagrafen til "virksomhet for å skaffe mer kunnskap om klimaendringer, nasjonal og regional sårbarhet og utvikle planer for økt sikkerhet omkring regional og nasjonal infrastruktur. Da blir det enklere for stabene også, de kan sette strek over årsaksforskning (veldig komplisert), og konsentrere seg om konsekvens- og tiltaksforskning. Dette er tidligere foreslått i bloggsfæren

Game over!

Godt eksempel:

Vi oppretter Østbredden og Vestbredden langs alle norske elver. Hovedmålet er å ikke ha noen nye bosettinger i disse områdene.

Leder: En som er såbar!

Hvis de to institusjonene får en reell problemstilling å arbeide med, kan det tenkes det blir praktske resultter av virksomheten. Redusert sårbarhet er bra for alle.

Alle skal med!    ;D

Amatør1

Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 02:49:57 AM
Sitat fra: ebye på desember 22, 2012, 18:25:17 PM

Jeg sitter igjen med ett hjørne i trekanten, som kan løse den gordiske knuten. Det er klimaforskerne, de besitter den faglige pondusen som skal til for å innse at IPCC-hypotesen er falsifisert. Når kommer det?     ;)      8)

Det kommer når klimaforskerne er trygge på at deres bevilgninger vil fortsette som før, da vil de våge å gå ut med sin kritikk av den rådende klimateorien, jeg er ganske sikker på at mange av dem er "skapskeptikere" for lenge siden.

Da er det or sent for dem, om de ønsker å framstå med integritet, men det gjør de jo ikke, det vet vi.

Det du sier, betyr at klimaforskerne er rene opportunister, som ikke sier annet enn det de tror forventes av dem. Med andre ord lydige hunder som henter pinnen når deres herre kaster den og roper "Apport!".

Slike forskere trenger vi ikke. Ikke nå, ikke i framtiden. Det spiller ingen rolle om de begynner å hevde noe annet enn det de hevder idag, hvis forståelsen deres henger sammen med lønnsutbetalingen.

De må bort.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Sitat fra: ebye på desember 23, 2012, 10:27:23 AM
Da er jo løsningen snublende nær, ConTrari. CICERO og Bjerknes stryker CO2 fra oppskriften sin, endrer formålsparagrafen til "virksomhet for å skaffe mer kunnskap om klimaendringer, nasjonal og regional sårbarhet og utvikle planer for økt sikkerhet omkring regional og nasjonal infrastruktur. Da blir det enklere for stabene også, de kan sette strek over årsaksforskning (veldig komplisert), og konsentrere seg om konsekvens- og tiltaksforskning. Dette er tidligere foreslått i bloggsfærenJa, jeg tror noe som dette blir virkeligheten om noen år. CAGW vil da være totalt fortiet av klimaforskerne, og "die-hards" av den mer aggressive sorten vil være dyttet ut av redet. Det er uhorvelig vanskelig å kvitte seg med en institusjon, og selv om jeg ønsker både Bjerknes og CICERO nedlagt, vil de nok være blant oss i fremtiden også.

Det er klart at det beste ville være et omfattende oppgjør med hele klimahysteriet og fryktprofittørene, men hvem skal stå for dette? Jeg tror det bare kunne skje som følge av et politisk initiativ. Men hele politikerstanden har solgt seg til klimarørsla. Da har de ingenting å tjene på å rippe opp i gamle feil og svik. Klimakrisen vil være glemt uansett om noen år, og hvorfor lage problemer for seg selv? Å holde på noen institutter og et lite fagmiljø som har feilet, vel, det er litt ubehagelig, men langt mindre ubehagelig enn å frivillig gjøre seg til latter for folket. Dessverre.

Det triste faktum er at når man først har karret til seg noen smuler fra det store statsbordet, er det svært vanskelig å miste bordplassen.

Men det vil  i det minste bli verre for dem å starte en ny politisk kampanje.

Amatør1

Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 11:55:50 AM
Det er klart at det beste ville være et omfattende oppgjør med hele klimahysteriet og fryktprofittørene, men hvem skal stå for dette? Jeg tror det bare kunne skje som følge av et politisk initiativ.

Nei, og nei.

Oppgjøret med profittørene må skje gjennom rettsvesenet... det var dette med maktens tredeling. Et oppgjør med kriminelle profittører må skje basert rettsstatens prinsipper og vedtatte lover, ikke basert på ideologenes autoritære og politiserte tankegang. Da har man i såfall tapt i utgangspunktet.

Men selvsagt må også alle sider av samfunnet også ta et oppgjør med seg selv. Det gjelder ikke minst politikerne som forventer å bli akseptert som representanter for folket. Tygg litt på denne: Hvor stor reell andel av befolkningen mener det eksisterer en menneskeskapt 'klimakrise', versus hvor stor andel av de politiske partiene er det som offisielt mener det samme? Er disse politiske partiene å anse som folkets representanter?

Så har vi næringslivet. Jeg er ansatt i en større norsk bedrift. Ifølge alarmistenes myter ville denne arbeidsgiveren være blant deres hovedmotstandere. Men hva er virkeligheten? Jo, selvsamme bedrift leier inn folk som Frederic Hauge, og pålegger samtlige ansatte og sitte å høre på hans klima-alarmisme midt i arbeidstiden. Det er selvsagt ikke rom for spørsmål eller debatt, eller åpenhet på noe vis. Samme bedrift er opptatt av etikk, og sender eposter til sine ansatte der det gis leksjoner man skal akseptere, innkludert påstanden om at det eksisterer en menneskeskapt 'klimakrise'. Når man så skriver til HR-avdelingen og påpeker at slike leksjoner ikke har noe med etikk å gjøre (tvert imot), og siden jeg har studert dette i årevis og vet endel mer om saken enn gjennomsnittet, samt at 'forskere' som Michael Mann, Keith Briffa mfl. er tatt for juks, så representerer påstandene pseudovitenskap, og er ikke annet enn politisk propaganda. Som vi altså får servert fra arbeidsgiveren direkte i vår innboks, der vi ellers forsøker å basere alt vi sier og gjør på vitenskapelige prinsipper og fakta. Hva svarer bedriften på slike henvendelser? Jo, at styret har vedtatt at slik skal det være. Glimrende etikk?

Hvordan er det mulig at det har blitt slik i demoratiske og opplyste Norge? Vi stolte borgere lar oss vel ikke pille på nesen, vi er selvstendige mennesker som tenker selv? Vi går ikke på akkord med de demokratiske prinsipper og holder sannheten høyere enn opportunismen?

Faktum er at dette hysteriet overlever så lenge en større andel av oss opptrer som zombier, og aksepterer politikere som ødsler med samfunnets midler til egen fordel, mens samfunnets infrastruktur forfaller. Hysteriet overlever sålenge vi aksepterer å bli trakkasert med sentralstyrt politisk propaganda midt i arbeidstiden. Hysteriet overlever sålenge vi aksepterer direkte inngripen i hvordan våre hjem skal utformes, basert på pseudovitenskap og ideologi. Hysteriet overlever sålenge vi aksepterer ensretting i media og politisk manipulasjon med offentlig debatt.

Vi trenger såvisst et omfattende oppgjør med hele klimahysteriet og fryktprofittørene, det må skje gjennom rettsvesenet, men det første vi trenger er en erkjennelse av at noe er fryktelig galt i Norge idag.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Jojo, men dette er tross alt en repetisjon av tilsvarende tidligere myter og fordommer. Lite nytt, egentlig, selv om inntektspotensialet kanskje har vært større for klimaindustrien enn for de fleste andre undergangsmyter.

Rettssak? Javel, men hvem skal anmelde hvem for hva? Man kunne kanskje oppnå å dømme et par personer for forskningsjuks, men jeg tror det blir svært vanskelig, for alle kan dekke seg bak hverandre og si at "alle andre sa det samme", det er det som er så genialt ved "konsensus", det er et perfekt forsvar.

Rettsvesenet vil ikke selv sette igang en slik prosess. Heller ikke politikerne, og hvem skal da ta belastningen? Det burde være en folkebevegelse for det, ja, men folket er lei av klimakrise, og føler seg ikke tilstrekkelig tråkket på til å skape en bred og aktiv oppslutning.

Så domstol-sporet tror jeg vil være en blindvei.

ebye

Debatten her viser med all tydelighet at dette er store, omfattende og vanskelige spørsmål. Inntil vi har kommet nærmere en løsning, blir jeg mer opptatt av rusket i øyet mitt. Og en relasjon til Klif er det:

Her er en artikkel som sto på forskning.no for en uke siden (13. desember 2012)

En flytur til London forurenser like mye som et halvt år med bilkjøring

http://www.forskning.no/artikler/2012/desember/342262

Som den pedanten jeg er, henger jeg meg straks opp i tittelen - "forurensning". Preludium før noe er lest: Alarmisme. Bruker søkefunksjonen og skal finne andre steder der ordet forurensning inngår! Overraskende, kun ett sted, helt mot slutten:

SitatHan poengterer også at ny motorteknologi forurenser mindre enn elldre motorteknologi.

Behersket alarmisme, beskjeden formidling av "forurensning". Her kan antakelig til og med redaktøren ha formulert tittelen.

Spørsmålet er: er CO2 en forurensning? I følge Klif er det ikke miljøfarlig! Det finnes ingen dokumentasjon som karakteriserer CO2 som miljøfarlig. Dette er stadfestet i mail fra avdelingen som har ansvar for dette, CLP (Classification, Labeling, Packaging).

Tidligere er det spurt Ellen Hambro, Klif om noe tilsvarende:

CO2-utslipp får en pris i flere og flere land

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/CO2-utslipp-far-en-pris-i-flere-og-flere-land/

SitatSpørsmål 5:

Hei Ellen,

Du skriver i forbindelse med CO2-prising:

"Forurenser må betale".

Hva i all verden er det som gjør at dere behandler CO2 som en forurensning? På hvilket faglig grunnlag gjør dere dette? Hvilken vitenskaplig dokumentasjon legger dere til grunn for dette?
http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/CO2-utslipp-far-en-pris-i-flere-og-flere-land/#comment862

Svaret fra fung. avd. direktør Harald F. Lund i sommer:

SitatSvar 9:

Ifølge FNs klimapanels fjerde hovedrapport er det meget sannsynlig at menneskeskapte utslipp av CO2 og andre klimagasser har forårsaket mesteparten av den observerte globale temperaturøkningen siden midten av 1900-tallet. Du kan lese mer om siste hovedrapport fra FNs klimapanel her: www.klif.no/klimapanel.

Karbonprising (kvotehandel og avgifter) er et viktig virkemiddel for å få ned disse utslippene.

For å bli betraktet som forurensning etter forurensningslovens forstand er det ikke krav om at det som tilføres miljøet er et fremmedelement i naturen. I likhet med CO2 kan også støy, rystelser og påvirkning av temperaturen være forurensning.

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/CO2-utslipp-far-en-pris-i-flere-og-flere-land/#comment865

Det betyr at det finnes ingen dokumentasjon på at CO2 er miljøfarlig, CO2 er ikke klassifisert som en miljøfarlig forbindelse. Men påvirkning på temperaturen kan være en fourensning. IPCC har uttalt at det er meget sannsynlig at bl.a. CO2 har forårsaket temperaturøkningen siden midten av 1990-tallet.

Det vi vet nå er at sannsynligheten blir bestemt ved "håndsopprekking", og Klif stadfester at det finnes ingen standardisert dokumentasjon som klassifiserer CO2 som  miljøfarlig.  Dette er følgelig den hjemmelen de bruker for å ilegge CO2-avgifte. Er ikke det godt gjort da?

Og resten av artikkelen på forskning.no? Den omhandler at vi flyr for mye, prisene er for lave. Dessuten, trekkes det opp til en debatt, om utslipp fra fly oppe i atmosfæren har større klimaeffekt enn utslipp fra bil, på bakken. Her er det stor uenighet, men CICERO's forsker (Aamaas) er rimelig sikker. Ved å legge seriøse forskere inn i utsagnet, får han større trodd/innbildt troverdighet:

SitatEn av grunnene er at utslipp fra fly oppe i atmosfæren i følge flere forskere har opp til dobbelt så stor klimaeffekt som utslipp på bakken.
– Både biler og fly slipper ut CO2 , men fly bidrar i tillegg med kondensstriper som fører til skyformasjon og cirrusskyer, forklarer klimaforsker Borgar Aamaas til NRK.no.

SitatUenighet om høydeeffekt
– Når det gjelder CICEROs påstander om effekten av utslipp i store høyder, er dette svært omdiskutert og forskningsmiljøene er uenige om nettoeffekten. Noen mener også det stikk motsatte, at det har mindre effekt, sier Lasse Sandaker-Nielsen som er informasjonssjef i Norwegian til NRK.no.
Aamaas er ikke helt enig.
– Hvor stor nettoeffekten er diskuteres, men den allmenne oppfatninga blant seriøse forskere er at den er positiv, sier han.

Avslutningsvis, det ser altså ut til at det er IPCC's klimaalarmisme om CO2 som er grunnlaget for skatter og avgifter. Er denne håndsopprekkingen tilstrekkelig som hjemmelsgrunnlag for denne avgiftspolitikken?    :o    ;)      8)Amatør1

Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 13:03:02 PM
Jojo, men dette er tross alt en repetisjon av tilsvarende tidligere myter og fordommer. Lite nytt, egentlig, selv om inntektspotensialet kanskje har vært større for klimaindustrien enn for de fleste andre undergangsmyter.

Rettssak? Javel, men hvem skal anmelde hvem for hva? Man kunne kanskje oppnå å dømme et par personer for forskningsjuks, men jeg tror det blir svært vanskelig, for alle kan dekke seg bak hverandre og si at "alle andre sa det samme", det er det som er så genialt ved "konsensus", det er et perfekt forsvar.

Rettsvesenet vil ikke selv sette igang en slik prosess. Heller ikke politikerne, og hvem skal da ta belastningen? Det burde være en folkebevegelse for det, ja, men folket er lei av klimakrise, og føler seg ikke tilstrekkelig tråkket på til å skape en bred og aktiv oppslutning.

Så domstol-sporet tror jeg vil være en blindvei.

Det er mulig budskapet mitt ikke kommer klart nok fram.

Jeg er ikke først og fremst ute etter en rettsak, det vesentligste er å få stoppet vanviddet. Men det kan virke som om det ikke lar seg stoppe med mindre en bruker lovverket.

Hvis vi først er enige om at det har foregått og foregår kriminell virksomhet, slik lovene og rettsvesenet definerer det, så er det samfunnets og rettsvesenets plikt å ta det opp i form av tiltale. Noe annet er å akseptere at loven ikke gjelder, eller at det finnes noen den ikke gjelder for. Da vil jeg hevde at vi befinner oss i en tilstand av anarki, dvs. omtrent det samme som du advarte mot tidligere i tråden.

Så kan man selvsagt være uenig i at profittørene på 'klimakrisen' bedriver kriminell virksomhet, men dokumentfalsk med formål inntekt pleier å bli karakterisert som kriminalitet. Den virksomheten vi diskuterer er utvilsomt organisert, og kvalifiserer etter min vurdering til organisert kriminalitet, der straffelovens §60a har en særskilt bestemmelse myntet på alvorligheten ved slik organisering:
Sitat§ 60a. Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

Med organisert kriminell gruppe menes en organisert gruppe på tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller hvor en vesentlig del av virksomheten består i å begå slike handlinger.

Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.

Tilføyd ved lov 4 juli 2003 nr. 78.

Det er ikke en fille-sak vi snakker om. Det dreier seg ikke om en enkelt forsker som har jukset seg til litt ære og berømmelse (og penger) og som umiddelbart fikk sparken.

Dette er juksemakere som påfører samfunnet store lidelser over tiår, samtidig som de beriker seg selv. Det kan faktisk vurderes om vi snakker om forbrytelser mot menneskeheten..
SitatForbrytelser mot menneskeheten (eller Forbrytelser mot menneskeligheten, jfr. tysk Verbrechen gegen die Menschlichkeit)[note 1] er i folkeretten betegnelsen på straffbare handlinger begått mot en gruppe mennesker under visse omstendigheter. Forskere på internasjonale forhold har definert det som handlinger som er så alvorlige og av et så stort omfang at de rammer hele menneskeheten.It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Ja, på samme måte som "konsensus" om eugenikken også påførte menneskeheten store lidelser. Men ble det vitenskapelige miljøet bak dette noen gang stilt til ansvar?

Misforstå meg rett, jeg skulle gjerne sett en slik prosess mot klimahysterikerne, men jeg har minimal tro på at dette vil skje.

Jostemikk

Jeg er enig med både Amatør1 og ConTrari. Jeg mener at disse mennesken bør trekkes for domstolene og straffes så det svir. Dette for å statuere et eksempel. Slikt som de har gjort, det aksepteres rett og slett ikke av samfunnet. Denne mulige straffen er en av drivkreftene mine.

Er også enig med ConTrari i at det nok er tvilsomt at dette skjer. Hvem skal stille de øverste i samfunnet til ansvar? Men drivkraften er å få dem straffet alle som en. En for alle, alle for en.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren