Dagens link om alt annet enn klima

Startet av seoto, august 24, 2011, 12:48:32 PM

« forrige - neste »

translator

Her en dokumentar om NSA-avsløringene dere kanskje ikke har sett. Den ble sendt på NRK for en tid siden, men er borte fra sidene der nå. Heldigvis har noen tatt opptak av det og lagt ut på youtube. Her er omtalen fra NRK:

SitatUSAs hemmelige avlytting
Kategori: Dokumentar og fakta
Programinformasjon
Am. dokumentar. I kjølvannet av terrorangrepet 11. september startet amerikanske myndigheter et enormt prosjekt for å overvåke og samle inn informasjon om millioner av mennesker i hele verden, inkludert landets egne innbyggere. Selv etter Edward Snowdens avsløringer fortsatte overvåkingen. Dokumentaren forsøker å fortelle denne historien fra innsiden av NSA, det nasjonale sikkerhetsbyrået. Hvor langt gikk man for å holde saken hemmelig? (United States of Secrets, Politics )

Første gang sendt:
NRK2 09.06.2014 21:10
Siste gang sendt:
NRK2 10.06.2014 23:45
Originaltittel:
United States of Secrets, politics (120min)
Varighet:
1 time, 53 minutter

http://www.youtube.com/watch?v=tgAZG6Ysdow

seoto

Brasil-Tyskland endte med 7-1 i seier for Tyskland, og det kan virke som om det er noe hele verden var opptatt av. Israels, sannsynligvis, iscenesatte krig mot Gaza ligger foreløpig på 81-0, der de 81 selvsagt er palestinere. Hvor blir det av engasjementet fra den øvrige verden? Her i Norge ser vi enda en gang hvordan mediene vrir på virkeligheten, slik de også gjør i Ukraina-saken.

Sott.net hadde i går en god artikkel, med også litt historisk bakgrunn, om det som skjer i Gaza for tiden. Joe Quinn, som skrev artikkelen, er neppe kjent som en sionist-venn, men vi trenger så sårt opplysninger som kommer fra noen som ikke er sionist-slaver.

Psychopathic 'Morality': The Truth Behind the Kidnapping and Murder of 3 Israeli Teens

SitatA week ago I expressed my suspicions about the timing of the kidnapping and murder of the three Israelis teens. Since then, more details have come to light that confirm that the kidnapping was most likely a carefully orchestrated Israeli government propaganda campaign designed to destroy the Fatah/Hamas unity government, demomize the Palestinians as 'terrorists', and, as always, give the psychopaths in Tel Aviv another opportunity to blow Palestinian women and children to pieces.

SitatNetanyahu and his ilk have a deep, almost unconscious desire to obliterate the Palestinians, to 'erase them from the pages of history', because the Palestinians stand in the way of them achieving their goal of a idealized Jewish state where they reign supreme. The Israeli/Zionist ideologues are frequently and privately enraged at the Palestinians because the Palestinians force the Israeli/Zionists to struggle to find a way to achieve their racist goals without tarnishing their own self-image as 'seeking peace' 'defending the Jewish people' being 'the only Democracy in the Middle East' etc. To the psychopaths in Israel therefore, all Palestinians are 'evil', but there's a problem: the Palestinians are not evil and their cause is just by normal human standards.

Sitat... To get what they want therefore, the Israeli psychopaths must solve the problem of the Palestinians not conforming to the evil image they (the Israelis) need them to have in order for them (the Israelis) to give vent to their destructive urges and achieve their idealized vision of a Jewish state.

SitatThe truth of what the Israeli government really knew about the fate of the boys appears, however, to be rather different.

Sitat... The fact that blood, the boys' DNA and spent bullet casings were discovered in the burned-out car found shortly after the kidnapping tends to confirm this hypothesis. But rather than inform the boys' families and general public of these details, the Israeli government embarked on a propaganda campaign that was almost certainly planned many weeks in advance. A gag order on the press was quickly issued preventing them from revealing the truth about the fate of the boys and the IDF proceeded on a two week-long 'search for the missing boys' as Israeli politicians and religious leaders whipped Israeli public opinion into a racist frenzy with calls for revenge and some individuals on FB responding to the murder of a Palestinian teenager by the IDFsuggesting that all 4 million Palestinians should be "herded into gas chambers and their bodies burned".

Sitat... leading Israeli journalist Noam Sheizaf stated in a Facebook post that the gag order was to "preserve the local and international legitimacy" for a military policy aimed at Hamas - and, as such, the gag order was a form of "media manipulation". Sheizaf also cited a Haaretz article of June 20th by Amos Harel that hinted that the military knew the teens were dead because the IDF operation in the West Bank clearly had nothing to do with finding the boys and was even harming the search for them.

SitatWhat this means is that Netanyahu and his psycho cohorts callously used the kidnapping and murder of three Israeli teenagers to emotionally manipulate the Israeli population into calling for Palestinian blood (which they most assuredly did) and to justify the Israeli military bombardment of Gaza.

SitatCallously using the death of children for political purposes is one thing (and par for the course in our psychopath-ruled society) but is it possible, as I have suggested previously, that the Israeli government was involved in some way in the kidnapping and murder itself?

Israel/Mossad liker "false flag"-operasjoner, og noe av dette beskrives i siste del av artikkelen.

Hvor falske de sionisteide mediene i USA er, får man et tydelig bilde av i den lille video-snutten i bunnen av artikkelen, der Diane Sawyer prøver å gå inntrykk av at ødeleggelsene i Gaza har skjedd i Israel!

[attachimg=1]
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

#1307
Sitat fra: translator på juli 09, 2014, 20:39:25 PM
Her en dokumentar om NSA-avsløringene dere kanskje ikke har sett. Den ble sendt på NRK for en tid siden, men er borte fra sidene der nå. Heldigvis har noen tatt opptak av det og lagt ut på youtube. Her er omtalen fra NRK:

SitatUSAs hemmelige avlytting
Kategori: Dokumentar og fakta
Programinformasjon
Am. dokumentar. I kjølvannet av terrorangrepet 11. september startet amerikanske myndigheter et enormt prosjekt for å overvåke og samle inn informasjon om millioner av mennesker i hele verden, inkludert landets egne innbyggere. Selv etter Edward Snowdens avsløringer fortsatte overvåkingen. Dokumentaren forsøker å fortelle denne historien fra innsiden av NSA, det nasjonale sikkerhetsbyrået. Hvor langt gikk man for å holde saken hemmelig? (United States of Secrets, Politics )

Første gang sendt:
NRK2 09.06.2014 21:10
Siste gang sendt:
NRK2 10.06.2014 23:45
Originaltittel:
United States of Secrets, politics (120min)
Varighet:
1 time, 53 minutter

http://www.youtube.com/watch?v=tgAZG6Ysdow

Det er ikke bra det som ble vist her, translator. Alvorlig tema. De kunne allikevel presentert det mer sannferdig med tanke på hva som ligger bak.

Å gjøre om lover på tvilsom måte for å begrense menneskers privatliv og rettigheter er motbydelig, og jeg håper at eneste årsaken til at folk ikke har flydd i taket angående dette er at de rett og slett ikke vet, eller ikke skjønner hva som har skjedd. Det er også et problem at de som tar opp dette så folk skal få muligheten til å bli oppmerksomme på elendigheten blir kalt konspirasjonsteoretikere.

I mange år har jeg ment at kampen mot "terror" ikke bare handlet om å gå berserk i Midtøsten. Det dreide seg om mye mer, blant annet å trumfe gjennom lover som fullstendig ribbet mennesker for vern mot overgrep fra myndighetene.

I USA var den nye anti"terror"loven (The Patriot Act) klar ca. 2 sekunder etter første eksplosjon i WTC 11. september 2001. I Norge har de holdt på med datalagringsdirektivet, men det er mer. Mye mer. Ting folk ikke er klar over i det hele tatt. Det er jo ingen hemmelighet at jeg tror at e-tjenestene står bak, og at de som står bak e-tjenestene er bank- og finansoligarkene. I så fall er Mossad, MI6, CIA og norsk e-tjeneste representanter for den største trusselen mot menneskeheten noen sinne. Jeg har nok ganger fortalt om hvem disse oligarkene er.

Hvem har begått ulovlighetene i forbindelse med ending av teksten i Grunnloven, og hvem har foreslått ny straffelov?

Ja, dette handler om vårt land. Dette er stoff som jeg har vært så heldig å få en gjennomgang av av en jurist. Juristen var vettskremt, og det smittet raskt over på meg da jeg forsto hvor slue menneskene bak er. Men hvem er disse menneskene? Hvem er det som har foreslått endringer i Straffeloven?

Det endringene i Straffeloven innebærer hvis de blir vedtatt er at undertegnede vil bli arrestert og dømt for brorparten av innleggene jeg har skrevet her på Klimaforskning. Selv å skrive noe avslørende negativt om USA eller Israel vil kunne straffes fordi det er angrep på en samarbeidende nasjon. Alt dette er det kampen mot "terror" i realiteten innebærer. De strammer nettet rundt innbyggerne i den vestlige delen av verden, og folk flest nekter å tro at det er sant selv om dokumentasjonen er overveldende. Et eksempel på forslag til ny straffelov:

§ 126. Annen ulovlig etterretning
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som på norsk område til fordel for en fremmed stat eller terrororganisasjon
a)    innsamler opplysninger om personlige forhold, når meddelelse av disse kan volde fare for noens liv, helse, frihet eller eiendom, eller
b)    innsamler opplysninger som kan skade andre staters sikkerhetsinteresser.

Ikke ikr.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28

SitatKorttittel   Straffeloven 2005 - strl. 2005
Loven er med unntak av kapittel 16 ikke satt i kraft.

Kort om loven:
Loven er ment å erstatte nåværende straffelov fra 1902 (straffeloven 1902). Loven er vedtatt, men er ikke satt i kraft med unntak av kapittel 16 om folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse. Straffeloven 2005 i sin helhet vil ikke bli satt i verk før tidligst 2014. Politidirektoratet mener at straffeloven 2005 må legges inn i politiets datasystem før man kan begynne å bruke den. Årsaken til at den nye loven ikke kan tre i kraft i sin fulle bredde er p.g.a. politiets datasystem som først skal fornyes.

USA har allerede blitt en politistat, Norge haster etter i il-marsj. Militæret, politiet og private "sikkerhets"selskaper kan nå settes inn, og de har allerede blitt det, mot amerikanske innbyggere og utenlandske turister som oppholder seg i USA. Våpenlovene skal strammes inn, og dette gjøres ved hjelp av direkte brudd mot den amerikanske grunnloven. De har bygget opp Department of Homeland "Security", og alt eksploderte så raskt at det er bevist utenom enhver tvil at det hele var planlagt allerede før 11. september 2001. Og hvem står bak? Haugevis av hauker med dobbelt statsborgerskap USA/Israel. Jeg har nevnt svært mange av dem i tråden der jeg har tatt opp 11. september-handlingene.

Hva med mulighetene de har for å overvåke oss via Internett? Det er ikke lenger snakk om en mulighet, det er snakk om en eksisterende hendelse. 100 % kontroll over alt vi gjør. Og hvem er disse som har gitt e-tjenestene denne muligheten?

https://ia600208.us.archive.org/6/items/TheJewishHandBehindTheInternet/TheJewishHandBehindInternet.pdf

Jeg må si det som det er, rett ut uten å pakke det inn i bomull. Det er aldeles uforståelig at folk ikke har gjennomskuet dette for lenge siden. Helt umulig å forstå. Granskingen av eierskapet bak Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay etc. er gjort av en som kommer fra innsiden blant den påståtte etnisiteten disse menneskene påstår å tilhøre. Les det og gråt. Se hvem de har havnet på godfot med. Flesteparten av oss sitter også bak en Microsoft-PC når vi er på Internett. Jens Stoltenbergs nære venn, Bill vi må redusere verdens befolkning dramatisk og raskt Gates.

Når det gjelder overvåking, er det ganske skremmende å tenke på hva de må ha visst hele tiden i forbindelse med 11. september, bombingen i London, og det som skjedde i Norge 22. juli 2011. Tenk at det samme dag som hendelsene skjedde ble gjennomført en stor øvelse med nøyaktig samme scenario som øyeblikk senere ble en realitet. Tygg litt på hva dette betyr. Hvem som må ha vært involvert.

22. juli-rettssaken var en farse, og jeg kunne kommet med flere eksempler som viser direkte feil og selvmotsigelser. Jeg vet det er verdiløst å bare påstå dette, men jeg håper det er enkelt å forstå at jeg ikke har allverdens lyst til å ta opp dette. De som er interesserte i å finne ut av dette på egenhånd kan begynne med å studere Oklahoma-bomben(e). De benyttet samme triks der. Stikkordet er svovel. Sjekk også dommen opp mot to forskjellige leiebil-firmaer. Undersøk tidligere tilfeller av lekket eller frigjort materiale i forbindelse med droger CIA og Mossad har benyttet oppigjennom historien når det gjelder å få folk til å utføre de grusomste handlinger uten at de husker noe som helst av dette i ettertid. Det er helt for jævlig det som har skjedd.

1.6 Billion Rounds Of Ammo For Homeland Security? It's Time For A National Conversation

http://www.forbes.com/sites/ralphbenko/2013/03/11/1-6-billion-rounds-of-ammo-for-homeland-security-its-time-for-a-national-conversation/

Ingen er så på jordet at de tror at USA skal bli invadert av en fiendtlig nasjon. Da er spørsmålet hva de trenger så enorme mengder ammunisjon til. De har bygget opp våpenarsenalet sitt på alle andre måter også. Pansrede kjøretøy, dronesystemer, og alt annet som er direkte militært tilknyttet. Samtidig har de bygget konsentrasjonsleire med plass til mange millioner mennesker. 11. september, bløffen om Sandy Hook-massakren, Boston-"bombingen" - alt dreier seg om en ting. Et gigantisk kupp som kommer til å snu opp-ned på tilværelsen slik vi kjenner den i dag.

Folk må våkne, og vi må begynne å feie for egen dør først.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#1308
Sitat fra: Jostemikk på juli 11, 2014, 13:59:54 PMNår det gjelder overvåking, er det ganske skremmende å tenke på hva de må ha visst hele tiden i forbindelse med 11. september, bombingen i London, og det som skjedde i Norge 22. juli 2011. Tenk at det samme dag som hendelsene skjedde ble gjennomført en stor øvelse med nøyaktig samme scenario som øyeblikk senere ble en realitet. Tygg litt på hva dette betyr. Hvem som må ha vært involvert.

22. juli-rettssaken var en farse, og jeg kunne kommet med flere eksempler som viser direkte feil og selvmotsigelser. Jeg vet det er verdiløst å bare påstå dette, men jeg håper det er enkelt å forstå at jeg ikke har allverdens lyst til å ta opp dette.

Som jeg har skrevet tidligere, pokker heller! Litt må det gå an å nevne, særlig da mesteparten av det som kommer nå allerede står på trykk hos MSM.

Det som var antatt å være de viktigste intervjuene av ABB, gjort rett etter at de fikk ham inn til avhør kvelden 22. juli, er stjålet.

http://www.p4.no/story.aspx?id=567960

Klikk gjerne linken, for deretter å høre opptak av nyhetsoppslaget (radio).

SitatBreivik-avhør på avveie
Et langt og sensitivt avhør av terrordømte Anders Behring Breivik forsvant i 2011 fra et låst kontor på Politihuset i Oslo.

Publisert 25.04.2014 05:18 av Eirik Torbjørnsen.

Spesialenheten for politisaker mener politiansatte sto bak tyveriet, skriver Dagsavisen.

Verken Breiviks forsvarerer eller andre involverte advokater i 22. juli-saken er før nå blitt kjent med saken, fordi Spesialenheten ikke mente det var behov for å varsle om tyveriet.

Hva hadde påtalemyndighet og politiet (eller andre) å skjule? Hva var de så redde for? Ingen grunn til å varsle om tyveriet? Politistat, noen?

Fra 22. juli-dommen

http://www.dagbladet.no/22juli/heledommen.pdf

SitatDen 15. juli 2011 hentet tiltalte «bombebilen», en VW Crafter, hos Avis bilutleie i Oslo.
Tiltalte hadde også leid en Fiat Doblò. Den 20. juli 2011 kjørte han Crafteren til Oslo.

Bare så leit for dommen og etterforskningen at Avis ikke leide ut VW Crafter. Det gjorde derimot Bislet Bilutleie, noe Wikipedia har fått med seg:

http://no.wikipedia.org/wiki/Bombeangrepet_p%C3%A5_regjeringskvartalet#Bomben

SitatEksplosjonen var forårsaket av en gjødselbombe på ca 950 kilo[16], plassert i en varebil av type Volkswagen Crafter, utleid fra Bislett Bilutleie til oslomannen Anders Behring Breivik.

http://forum.hegnar.no/post.asp?id=17606434

SitatEksplosjonen var forårsaket av en gjødselbombe på ca 950 kilo, plassert i en varebil av type Volkswagen Crafter, utleid fra BISLETT BILUTLEIE til oslomannen Anders Behring Breivik.

http://no.wikipedia.org/wiki/Bombeangrepet_på_regjeringskvartalet

Varebilen som var avbildet på Utøya er en leiebil fra BISLETT BILUTLEIE. Det er en Opel Movano med reg.nr. DN61610.

http://img546.imageshack.us/img546/5918/vansa.jpg

http://www.dagbladet.no/2011/11/25/nyheter/terror_i_oslo/innenriks/terrorangrepet/auf/19145843/


Så har jeg sjekket:
- Avis har ikke Crafter på sine utleiesider.
- Bislett har ikke Opel Movano på sine utleiesider, men de har Crafter. De har også MB Sprinter (MB rapportert av vakten i regjeringskvartalet) og Fiat Doblo (bilen Breivik brukte til Utøya). Kan alle disse bilene knyttes til Bislett Bilutleie?

http://www.diskusjon.no/index.php?s=4bd38aa34e02909adf8f8807e865f013&showtopic=1360645&page=467#entry18335258

SitatNår kom den andre Bislett Bilutleie bilen til Utøya ?

http://www.dagbladet...error/17441844/

[attachimg=1]

Svovelstank i Oslo og direkte løgner på Wikipedia

SitatDet ble meldt om lukt av svovel i området, hvilket kunne peke mot at eksplosjonen var forårsaket av en bilbombe laget med kunstgjødsel. Politiet kunngjorde senere at bomben faktisk besto av en såkalt gjødselbombe (ANFO), av samme type som den benyttet i bombingen i Oklahoma City.

Dette er direkte slemt. En idiotisk løgn. Det lukter ikke svovel av ei ANFO-bombe, og det er derfor alt annet enn forenlig med en eksplosjon fra kunstgjødsel og diesel. ANFO er ammonium-nitrat fuel oil, og det er ingen kjemiske forbindelser i dette som gir svovellukt.

Fra ABC-nyheter:

Sitat- Svovellukt

Kilder sier til den britiske nyhetskanalen Sky News at det luktet sterkt av svovel etter eksplosjonen, noe som kan peke mot at det er snakk om en bilbombe laget med kunstgjødsel.

Dette, sammen med at det ble holdt øvelse om samme scenario som utspilte seg kun timer senere ved Regjeringskvartalet og på Utøya, noe jeg kommer tilbake til, var det jeg reagerte kraftigst over ettermiddagen og kvelden den 22. juli 2011. Jeg reagerte rett og slett med sjokk!

Derfor var det med svovellukt noe av det første jeg begynte undersøke. Jeg kontaktet rett og slett skytebaser fra de største firmaene i Norge som driver med sprenging og spurte dem om det var mulig at det luktet svovel etter en ANFO-detonasjon. Alle svarte et entydig og soleklart nei. Det var ikke mulig, og de hadde heller aldri opplevd det, med en kommentar verdt å merke seg. Han ene sa at det kunne forekomme en svak svovellukt det ble sprengt ut fjell med høyt svovelinnhold, noen han selv ikke hadde vært med på, men hørt om.

Ifølge opplysninger under etterforskningen skal Breivik ha bestilt ca. 300 gram svovel pr. postordre fra Sverige, men det ble også nevnt at han aldri brukte det. Det ville også vært en altfor liten mengde.

Hva slags sprengstoff inneholder store mengder svovel? Militære sprenglegemer. Samme fenomen ble observert etter eksplosjonen i Oklahoma, der en tidligere sprengningsekspert fra styrkene i Vietnam var tidlig på åstedet, og han forsto raskt hva slags sprenglegemer de hadde benyttet der. Dette rekker jeg tvilsomt å komme tilbake til før forumet blir stengt for kommentarer.

SitatEvan Solomon: We've heard something quite extraordinary - could be a coincidence or not - that your firm, on the very day that the bombs went off in London, were running an exercise simulating three bombs going off, in the very same tube stations that they went off. How did this happen? Coincidence, or were you acting on information that you knew?

Peter Power: I don't think you could say that we had some special insight into the terrorist network, otherwise I would be under arrest myself. The truth of it is -

Solomon: But it is a coincidence.

Power: It's a coincidence, and it's a spooky coincidence. Our scenario was very similar - it wasn't totally identical, but it was based on bombs going off, to the time, the locations, all this sort of stuff. But it wasn't an accident, in the sense that London has a history of bombs, and the reason why our emergency services did so well, and prepared probably better than any other city in the world, sadly they have to be. So it wasn't exactly rocket science or totally out of the pale to come up with that scenario unusual though it be to stop the exercise and go into real time, and it worked very well, although there was a few seconds when the audience didn't realise whether it was real or not.

POWER: Today we were running an exercise for a company - bearing in mind I'm now in the private sector - and we sat everybody down, in the city - 1,000 people involved in the whole organisation - but the crisis team. And the most peculiar thing was, we based our scenario on the simultaneous attacks on an underground and mainline station. So we had to suddenly switch an exercise from 'fictional' to 'real'. And one of the first things is, get that bureau number, when you have a list of people missing, tell them. And it took a long time -

INTERVIEWER: Just to get this right, you were actually working today on an exercise that envisioned virtually this scenario?

POWER: Er, almost precisely. I was up to 2 oclock this morning, because it's our job, my own company. Visor Consultants, we specialise in helping people to get their crisis management response. How do you jump from 'slow time' thinking to 'quick time' doing? And we chose a scenario - with their assistance - which is based on a terrorist attack because they're very close to, er, a property occupied by Jewish businessmen, they're in the city, and there are more American banks in the city than there are in the whole of New York - a logical thing to do. And it, I've still got the hair...

http://usatoday30.usatoday.com/news/nation/2002-08-22-sept-11-plane-drill-_x.htm

SitatFederal agency planned plane-crashing-into-building drill ... last Sept. 11

WASHINGTON (AP) — In what the government describes as a bizarre coincidence, one U.S. intelligence agency was planning an exercise last Sept. 11 in which an errant aircraft would crash into one of its buildings. But the cause wasn't terrorism — it was to be a simulated accident.

Her er fra Aftenposten 26. august 2011:

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4208952.ece#.Ud5xNuXIfto

SitatTrente på Utøya-scenario 22. juli

Kun timer før Anders Behring Breivik begynte å skyte ungdommer på Utøya, avsluttet politiets beredskapstropp en øvelse hvor de øvde på en nesten identisk situasjon.


De fire dagene i forveien, og også den samme fredagen som angrepet ble utført, trente politiets beredskapstropp på en pågående terroraksjon som var tilnærmet lik den situasjonen som timer senere møtte de 22 polititjenestemennene i beredskapstroppen på Utøya.

Aftenposten får bekreftet fra sentrale kilder i ledelsen i Oslo-politiet at øvelsen ble avsluttet klokken 15 den samme fredagen.

Alle tjenestemennene fra beredskapstroppen som deltok i Regjeringskvartalet etter bilbomben og senere kom i land på Utøya og pågrep Anders Behring Breivik, hadde tidligere samme dag og i dagene i forveien deltatt i trening på et helt likt scenario.

Dermed rakk politiet så vidt å avslutte treningen før det de hadde trent på ble virkelighet.

Treningen skal etter det Aftenposten vet, ha gått rett inn i det som møtte politiet i Tyrifjorden den samme dagen: et mobilt terrorangrep hvor en eller flere gjerningspersoner kun har som mål å skyte flest mulig mennesker og så skyte politiet når de kommer.

– Det var veldig nærme fasiten. Tilfeldighetene ville det slik, sier en sentral politikilde, som ikke vil siteres med navn.

http://intellihub.com/2013/06/13/homeland-security-admits-boston-drill-eerily-similar-to-marathon-bombing/

SitatHomeland Security Admits Boston Drill Eerily Similar to Marathon Bombing

The Department of Homeland Security has now officially acknowledged the 'frighteningly similar' scenarios between an Operation Urban Shield drill they planned for Boston and the actual Marathon bombing event in a Boston Globe article.


TruthStream Media.com reported back on April 23 about the connection between the drill underway on April 15 at the finish line and the counterterrorism exercises conducted by Boston's Urban Shield team, which including overlapping layers of Homeland Security, FEMA, statewide and regional emergency responders and the City of Boston, including its Office of Emergency Management.

This includes suggestive photographic evidence that may prove members of these emergency agencies were on scene at the finish line bombing no more than 2-3 minutes after the incident (in addition to the Craft International figures who've been much discussed). In other words, they were already at the finish line, in formation, conducting a drill.


http://no.wikipedia.org/wiki/Bombeangrepet_p%C3%A5_regjeringskvartalet
http://www.abcnyheter.no/nyheter/110722/stor-eksplosjon-i-oslo
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Vi har en mann, muligens bare halvveis mann. Sønn av en askenasisk pornofilmskuespiller med røtter i Baltikum, og en pornofilmregissør og hyperkommunist fra USA. Mannen heter Barac Obama. Han er i tillegg utdannet skuespiller slik at han lærte seg å opptre som en president.  Skuespillertimene ble tatt i Chicago mellom mengder av besøk på det mest fasjonable homsehorehuset i byen.

Han blir brukt som frontfigur av oligarkene, og et av hovedmålene deres er å avvæpne amerikanerne. Det gir seg slike bisarre utslag:http://www.prisonplanet.com/homeland-security-feds-swarm-small-town-in-bizarre-unannounced-show-of-force.html
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Som en oppfølging til forrige innlegg, og som en erstatning for et tidligere innlegg som ser ut til å ha forsvunnet

Ann Dunham, Obamas mor:

[attachimg=1]

http://www.youtube.com/v/UMUlWbO1rhk

Fotografen var Frank Marshall Davis, Barack Obamas senere mentor, en hardbarket kommunist, bosatt på Hawaii i den aktuelle perioden:

[attachimg=2]

Barack Hussein Obama sr. Kenyansk student på Hawaii:

[attachimg=3]

Presidentdukkemannen Obama, som snytt ut av - ja hvem av dem?

[attachimg=4]

SitatNational Press Club, Washington DC July 19, 2012

Director of Dreams from My Real Father
ObamasRealFather.com


Director at National Press Club

Joel Gilbert excoriates Mainstream Media in DC

As I speak today, here at the National Press Club in Washington DC, what strikes me as most disturbing is that any one of the hundreds of American journalists in this building could win the Pulitzer Prize, just by writing about the evidence presented in Dreams from My Real Father.

I accuse all major American Television networks and most Cable News networks of gross violations of the Journalists Creed.
I accuse ABC, NBC, and CBS network news Divisions of violating the public trust by refusing to cover my documentary film, and for ignoring all the revelations about Obama's background that other researchers have produced. I accuse MSNBC of an intentional and often vile campaign of lies and misrepresentations to protect Barack Obama's false narrative.

I accuse Newmax.com of censorship and suppression of the news. On May 2 of this year, I paid Newsmax $ 4,350, in advance, for an advertising campaign. They pulled it at the last second. "Why?" They said it was because they wanted "to move to the Center".
I also accuse all the main stream print media, like the Washington Post, the New York Times, Newsweek, Time Magazine, all their ilk, of intentionally suppressing the truth about Barack Obama's history and agenda and refusal to cover my findings.

Link til avskrift av talen finnes under. Her er videoen:

http://www.youtube.com/v/jOmzTLdr_m4


SitatWhy Obama is Subjected To Blackmails

SPECIAL REPORT. Obama and Emanuel: members of same gay bath house club in Chicago


By Wayne Madsen
President Obama and his chief of staff Rahm Emanuel are lifetime members of the same gay bath house in uptown Chicago, according to informed sources in Chicago's gay community, as well as veteran political sources in the city.
The bath house, Man's Country, caters to older white men and it has been in business for some 30 years and is known as one of uptown Chicago's "grand old bathhouses." WMR was told by sources who are familiar with the bath house that it provides one-year "lifetime" memberships to paying customers and that the club's computerized files and pre-computer paper files, include membership information for both Obama and Emanuel. The data is as anonymized as possible for confidentiality purposes. However, sources close to "Man's Country" believe the U.S. Secret Service has purged the computer and filing cabinet files of the membership data on Obama and Emanuel.

Members of Man's Country are also issued club identification cards. WMR learned that Obama and Emanuel possessed the ID cards, which were required for entry.

Obama began frequenting Man's Country in the mid-1990s, during the time he transitioned from a lecturer at the University of Chicago Law School to his election as an Illinois State Senator in 1996. Emanuel, reportedly joined Man's Country after he left the Clinton White Hosue and moved back to Chicago in 1998, joining the investment firm of Wasserstein Perella and maintaining his membership during his 2002 campaign for the U.S. 5th District House seat vacated by Rod Blagojevich, who was elected governor.

...

[attachimg=5]
Man's Country, one of Chicago's "grand old bathhouses" and located at
5015 North Clark Street in Chicago's "Boystown," was a frequent hangout
for State Senator Obama and Rahm Emanuel


Alt det folk tror er virkelighet er ikke annet enn et eventyr, et spill, noe som presenteres som sannhet for å holde folk flest trygt plassert i sin alternative virkelighet.

En homoseksuell, men giftet seg allikevel med en kvinne?

Stadig flere tviler sterkere og sterkere på akkurat det, og har respektløst nok gitt Michelle et nytt navn. Michael Obama. Har de rett?

[attachimg=6]

[attachimg=7]

[attachimg=8]
http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Dunham
http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Marshall_Davis
http://www.obamasrealfather.com/breaking_news003/
http://www.obamasrealfather.com/downloads/gilbertNationalPress.pdf
http://www.opinion-maker.org/2010/08/why-obama-is-subjected-to-blackmails/
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#1311
Hold på hatten - dette er 22. juli-relatert

Gene "Chip" Tatum er tidligere CIA-agent og heikopterpilot, og ikke minst en massedrapsmann på oppdrag for verdens største kokain-smuglere, deriblant George Bush sr. og Bill Clinton. Jeg har tidligere skrevet om Tatum her og her.

Den opprinnelig danske, men nå svenske forfatteren Ole Dammegård har skrevet en meget avslørende bok om Palmedrapet, Coup D'etat in slow motion. Jeg siterer fra denne meget lesverdige boka, og oppfordrer alle til å kjøpe den. Det er over 1100 sider med oppsiktsvekkende stoff.

SitatTatum also describes his involvement in the assassination of Amiram Nir, the former Israeli Mossad agent who went under the assumed name of Pat Weber. Nir was scheduled to testify to the Senate Subcommittee, and it was feared he would reveal the truth. He
perished, following the shooting-down of his aircraft with missiles from Tatum's helicopter.

Other "neutralisations" verge on the bizarre. An individual who must remain nameless for a variety of reasons – but whose name is known to this writer – underwent an experience that is both horrific and chilling. Readers are warned that what follows is not at all pleasant. For the sake of ease, I shall call this individual "Mr. X" or, simply, "X".

Mr. X was a leader of one of the largest CIA-backed Contra groups. He recently testified before the US Senate Intelligence Committee. Formerly, X was a senior executive in a South American subsidiary of a leading US soft drinks corporation. During his Senate testimony, he denied any knowledge of CIA involvement in the narcotics trade, adding that condoning such activity would have been foreign to his way of life. Not so, says Tatum. Mr. X had been recruited into the CIA by then-Director William Casey, with the assistance of Oliver North.

In 1990, when Nicaraguan leader, Daniel Ortega, announced there would be "free elections", X was ecstatic. He began jostling for position, and asked President Bush to ensure he be given a prominent position in the new government – in return for his years of toil at the behest of the CIA and the Enterprise. The pressure came in a form that Bush could not ignore. Failure to help his friend would result in X's intimate knowledge of Bush's involvement in the dope trade being made public. His threat left Bush with a sour taste. A Pegasus team was assigned to "neutralise" him in early 1990.

[attachimg=1]

SitatMr. X, Tatum states, "fancied himself a lover of women. Tall, large-breasted blondes were his favourite. It was determined that, if effectively neutralised, [X] could be an asset. Therefore, it was decided that intimidation would be used to control [X]."

They chose to use the drug, Scopolamine, which also went by the nickname "Burundanga" or "the Voodoo drug". The drug is extracted from the pods of a flowering shrub that grows in remote regions of South America. In its processed, powdered form, Scopolamine is "void of smell, void of taste". When properly administered "it causes absolute obedience" without this being "observable by others". Importantly, the target will not recall any of the events that occurred during the period they were under the spell of the drug.

In outlining these details, Tatum adds that it is important to administer the drug in the correct dosage, for he has known targets to die from too high a dose. Others have "remained under the influence of Burundanga for up to three weeks". Precise dosage can be achieved by liquid ingestion, the powder being readily soluble. Ingestion via cigarettes is also an optimum method of ingestion. It is fast-acting and takes no more than 20 minutes to work.

Tatum states that X was invited to spend a relaxing weekend at a luxury hotel as a guest of his friend, George Bush. His host for the weekend was a trusted 18-year veteran field-intelligence officer. The evening started with cocktails and was followed by a fine meal. "'Nothing but the best' were the orders."

Following the meal, he was ushered into the suite of a "blonde bombshell" supplied by the CIA. Mr. X had already ingested a dose of Burundanga during pre-dinner cocktails. X was gallant with the blonde as they both moved into the bedroom, where video cameras were already set up in one corner. In short order, the blonde had X standing naked in front of her, and began to indulge his desires. All the while, the video cameras whirred. Slowly stripping off, the "blonde" revealed his manhood in all its glory. Mr. X was instructed to reciprocate the favour and perform fellatio. He obliged, his intimate activities recorded at 24 frames a second on videotape.

Tatum says the male prostitute was hired from a bar in New York, and killed that same evening. Two weeks later, X – wholly unaware of the events of that evening – was visited in Nicaragua. He was presented with a copy of the video footage, along with instructions.
Tatum says that X can never allow that video to be seen: "Not only does it reveal his homosexuality, but it also reveals his bestiality and satanic worship rituals." As frame after frame flicked by, X reportedly wept, forced to watch himself kill his homosexual "lover", and then engage in the most grisly cannabalistic ritual imaginable.

Neutralized, Mr. X became a leading member of the Nicaraguan government a few short weeks later.

Anders Behring Breivik har ingen minner fra det som skjedde på Utøya

I domsavsigelsen står det ikke noe om Breiviks hukommelsestap. Intet som kan forklare hvordan et menneske klarte gjennomføre så grusomme handlinger at det er en umulighet for selv de mest hardbarkede forbrytere.

http://www.dagbladet.no/22juli/heledommen.pdf

NRK med flere forsøker seg med en forklaring om sinnet:

http://www.nrk.no/livsstil/brukes-under-brutale-lovbrudd-1.7728979

SitatAnabole steroider brukes under brutale lovbrudd

Anders Behring Breivik tok anabole steroider i månedene før angrepet. Stadig flere bruker stoffgruppen nettopp for å bli i stand til å gjennomføre planlagte lovbrudd.


– Ville bli sterkere, mer effektiv og holde seg våken

Behring Breiviks advokat Geir Lippestad sa på en pressekonferanse med internasjonal media i går:

– Han dopet seg for å bli sterkere, mer effektiv og å holde seg våken.

– Denne bruken blir stadig mer vanlig, sier sosionom og dopingekspert med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Tommy Moberg til NRK.no.

– Anders Behring Breivik beskriver i sitt manifest hvordan han har brukt anabole steroider; han har planlagt det hele veldig godt, og bruken er en kalkulert del av hele opplegget. På samme måte som han har skaffet ammunisjon, har han skaffet og brukt anabole steroider i blanding med andre ting for å bli årvåken og aggressiv, sier Moberg.

Det er i enkelte miljøer vanlig å bruke anabole steroider sammen med sentralstimulerende stoffer, noe også Behring Breivik gjorde. Dette kalles, ifølge Tommy Moberg, en «torpedococtail».

Torpedovirksomhet kan da ikke sammenlignes med det fullstendig bestialske som ble utført på Utøya. Denne Moberg nevner heller ingen ting om hukommelsestap.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/terrorangrepet-22-juli-anders-behring-breivik/breivik-skal-faa-se-doedsbilder-fra-utoeya/a/10078743/

SitatAnders Behring Breivik ønsker å se politiets bilder fra massakren på Utøya.

- Har slettet minnene

I avhør har Breivik forklart at han synes det var traumatisk å gjennomføre terrorhandlingene på Utøya, og at han har slettet minner derfra.

- Jeg tror hjernen min har slettet minner for å beskytte meg, forklarte han til avhørerne.SitatPolitiet har fått resultatet av blodprøvene, som bekrefter at Anders Behring Breivik var påvirket av rusmidler under terrorangrepene.

Det fremgår av analysen av blodprøvene som ble tatt etter pågripelsen, forteller politiadvokat Christian Hatlo i Oslo-politiet.

- Han var påvirket, uten at jeg vil gå i detaljer om hva slags stoff det var, sier Hatlo.

Etter det VG Nett får opplyst viser blodprøvene at Breivik blant annet var påvirket av anabole steroider og koffein.

- Snakk om en cocktail

Ifølge advokat Geir Lippestad, forklarer Breivik seg detaljert om hvordan har har gått frem.

- Har det kommet frem hva han var ruset på under terroraksjonen og massemordet?

- Resultatene er ikke klare, men etter det han har forklart, så er det snakk om en cocktail av medikamenter, sier advokaten.

Bare vage antydninger om analysene med beskjed om at man ikke vil gå i detalj. Det var snakk om en cocktail. Vi tar en titt på drogene Chip Tatum fortalte ble brukt av CIA i Sør-Amerika i forbindelse med drapet og kannibalismen av den prostituerte transvestitten fra New York.

Scopolamine

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2143584/Scopolamine-Powerful-drug-growing-forests-Colombia-ELIMINATES-free-will.html

SitatThe most dangerous drug in the world: 'Devil's Breath' chemical from Colombia can block free will, wipe memory and even kill

 • Scopolamine often blown into faces of victims or added to drinks
 • Within minutes, victims are like 'zombies' - coherent, but with no free will
 • Some victims report emptying bank accounts to robbers or helping them pillage own house

 • Drug is made from borrachero tree, which is common in Colombia

A hazardous drug that eliminates free will and can wipe the memory of its victims is currently being dealt on the streets of Colombia.
The drug is called scopolamine, but is colloquially known as 'The Devil's Breath,' and is derived from a particular type of tree common to South America.
Stories surrounding the drug are the stuff of urban legends, with some telling horror stories of how people were raped, forced to empty their bank accounts, and even coerced into giving up an organ.

...

The drug, he said, turns people into complete zombies and blocks memories from forming. So even after the drug wears off, victims have no recollection as to what happened.
One victim told Vice that a man approached her on the street asking her for directions. Since it was close by, she helped take the man to his destination, and they drank juice together.

She took the man to her house and helped him gather all of her belongings, including her boyfriend's cameras and savings.
'It is painful to have lost money,' the woman said,' but I was actually quite lucky.'
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#1312
Et eksempel på hvorfor faktasøking er et utakknemlig arbeide - innrømmelser om feil dukker aldri opp

Sitat fra: Amatør1 på oktober 27, 2013, 00:32:43 AM
Sitat fra: Jostemikk på oktober 25, 2013, 22:06:49 PM
Det er meldt et jordskjelv med antatt styrke 7,3 rett utenfor kysten av Japan og regionen der den store kjernefysiske nedsmeltingen i de ødelagte Fukushimareaktorene befinner seg.

Det har dog ikke vært noen kjernefysisk nedsmelting i Fukushimareaktorene. Her bør vi være like presise som ellers.  ::)

Sitat fra: Jostemikk på oktober 27, 2013, 02:23:30 AM
Sitat fra: Amatør1 på oktober 27, 2013, 00:32:43 AM
Sitat fra: Jostemikk på oktober 25, 2013, 22:06:49 PM
Det er meldt et jordskjelv med antatt styrke 7,3 rett utenfor kysten av Japan og regionen der den store kjernefysiske nedsmeltingen i de ødelagte Fukushimareaktorene befinner seg.

Det har dog ikke vært noen kjernefysisk nedsmelting i Fukushimareaktorene. Her bør vi være like presise som ellers.  ::)

Jo, det har det. I tre av reaktorene. I den fjerde, den som var ute av drift grunnet vedlikehold, var det oppbevart flere tusen brenselstaver, og disse er de man virkelig frykter, da det blant annet er plutoniumstaver blant dem. Jeg vet ikke hvordan det går med disse, men går det galt, skulle vi være sikret mange tusen år med høyradioaktiv lekkasje.

Sitat fra: Amatør1 på oktober 27, 2013, 07:40:55 AM
Sitat fra: Jostemikk på oktober 27, 2013, 02:51:02 AM
http://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_Daiichi_nuclear_disaster

SitatThe damage caused by the tsunami produced equipment failures, and without this equipment a loss-of-coolant accident followed with nuclear meltdowns and releases of radioactive materials beginning on March 12.[6] It is the largest nuclear disaster since the Chernobyl disaster of 1986 and the second disaster (along with Chernobyl) to measure Level 7 on the International Nuclear Event Scale,[7] releasing an estimated 10 to 30% of the radiation of the Chernobyl accident.

Jeg er mer enn villig til å innrømme at det kan være vanskelig å tolke informasjonene og desinformasjonene rundt både "klimakatastrofen" og Fukushima-krisen, så vi er nødt til å grave litt for å få et realistisk bilde.

Vi vet jo også at Wikipedia er en notorisk upålitelig kilde for politisk sensitivt stoff. Fukushima er definitivt politisk sensitivt. Vi vet også at de samme kreftene som står bak 'klimakrisen' har interesse av å maksimere beskrivelsen av skadevirkningene fra skadene som Fukushima-kraftverket ble påført på grunn av Tsunamien i 2011.

Tilbake til Wikipedia: I den Wikipedia-linken som du viste til uthevet du 'nuclear meltdowns', her er det grunn til å trå varsomt. Det Wikipedia gjør er å desinformere: Følg linken som du uthevet: 'nuclear meltdowns', da kommer du til
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_meltdown

Der står (min uthevning):
SitatNuclear meltdown is an informal term for a severe nuclear reactor accident that results in core damage from overheating. The term is not officially defined by the International Atomic Energy Agency[2] or by the U.S. Nuclear Regulatory Commission.[3] However, it has been defined to mean the accidental melting of the core of a nuclear reactor,[4] and is in common usage a reference to the core's either complete or partial collapse. "Core melt accident" and "partial core melt"[5] are the analogous technical terms for a meltdown.

Det er med andre ord liten tvil om at Wikipedia formidler et inntrykk av at det foregikk nedsmelting av reaktorkjernene ved Fukushima, og det er derfor Wikipedia i dette tilfellet står for desinformasjon, på linje med endel andre saker vi har sett f.eks. klimarelaterte.

Tsunamien og Fukushima var meget alvorlige ulykker, men det er svært uredelig av Wikipedia og alarmist-medier å bruke begrepet 'meltdown' fordi dette betyr kjernenedsmelting, og slik kjernenedsmelting skjedde ikke (basert på hva jeg har klart å finne ut, i det minste). De samme mediene kjenner vi fra klimadebatten, og mønsteret er tydelig: Disse kreftene bruker alle midler for å redusere energitilgangen til vanlige mennesker, og for de samme kreftene var Fukushima en gude-sendt gave: Ulykken utløst av tsunamien kunne utnyttes til også å demonisere atomenergi ytterligere, etter at man hadde lykkes med å demonisere energi basert på kull, gass og olje.

How Japan's Nuclear Crisis Works

Hva var det så som faktisk skjedde på Fukushima? Her er et forsøk på kortversjon:

 • Fukushima er et kraftverk basert på kokende vann, dvs. atomkraften varmer opp vannet som så driver damp-turbiner.
 • Dersom problemer oppstår, skrus reaktoren av ved å føre kontrollstaver inn i reaktorkjernen mellom brenselsstavene, slik at reaksjonene i reaktorkjernen stopper ved at kontrollstavene absorberer nøytroner. Det vil allikevel foregå varmeproduksjon i noen tid.
 • Varmeproduksjonen krever tilførsel av kjølevann. Et kritisk punkt.
 • Tilførselen av kjølevann er i Fukushima-kraftverket avhengig av elekrisk drevne pumper. Tilførselen av elektrisitet til pumpene er derfor et kritisk punkt.
 • Kraft-tilgangen til kjølevannet er basert på flere uavhengige subsystemer som tar over dersom primær kraft-tilgang skulle svikte

  • Kraftverket selv produserer under normal drift kraft til kjølepumpene.
  • Kjølepumpene kan også få kraft fra det eksterne kraftnettet (andre kraftverk).
  • Dersom 1 og 2 er satt ut av drift, kan kjølepumpene drives med flere uavhengige dieselgeneratorer.
  • I siste instans, dersom også punkt 3 feiler, er det et system med batterier som holder kjølingen igang til ny strømtilførsel er etablert.

Man hadde altså systemer for å stanse reaktoren og man hadde redundante systemer for å holde kjølepumpene igang. Det viste seg at disse systemene hadde et svakt, felles punkt. Det som skjedde var at tsunamien i 2011 var mye større enn man hadde forutsett. Reaktoren klarte fint å overleve kjempe-jordskjelvet og den påfølgende kjempe-tsunamien, reaktoren ble avstengt automatisk slik den skulle ved at kontrollstavene ble ført inn i kjernen. Problemene oppstod med kjølevannet:

 • Reaktoren sluttet å produsere strøm
 • På grunn av den massive tsunamien med skader mange andre steder enn Fukushima, ble elektrisitetsnettet ustabilt, og kunne ikke levere strøm til kjølepumpene.
 • Diesel-generatorene (som var uavhengige av hverandre), var alle plassert på et for lavt nivå over havet, så alle ble satt ut av spill av tsunamien.
 • Nye generatorer ble skaffet, men det tok for lang tid å koble disse opp.
 • Batteriene virket, men da disse var uttømt, var det ikke strøm til kjølesystemet

Det som skjedde da var at kjølevannet begynte å koke bort, og toppen av brenselsstavene ble eksponert. Aluminiumskappen rundt stavene utviklet sprekker slik at vann trengte inn til brenselet. Vannet ble da så varmt at det ble spaltet i Hydrogen og Oksygen. Denne blandingen i gass-form er jo kjent som knallgass, og det var denne blandingen som eksploderte og ødela reaktorbygningene. Det er dog viktig å merke seg at trykktankene rundt reaktorkjernen ikke ble ødelagt, og det ble heller ikke frigitt vesentlige mengder radioaktivitet ved disse eksplosjonene.

Men i denne situasjonen med kjølevann som kokte bort, stod man virkelig i fare for å bli utsatt for en nedsmelting av kjernen, så hva gjorde man da? Jo, man fylte reaktorene med sjøvann tilsatt bor, noe som ødela rektorene for alltid, men som hindret nedsmelting

http://science.howstuffworks.com/japan-nuclear-crisis4.htm
SitatThe explosions also indicated that things had gotten out of control. If water were to continue boiling off, a meltdown would be almost assured.

So operators decided to flood the reactors with seawater. This is a last-ditch effort to control the situation, since seawater completely ruins a reactor, but it's better than a meltdown. In addition, the seawater was mixed with boron to act something like a liquid version of the control rods. Boron absorbs neutrons and is one of the main constituents in the control rods.

Med andre ord: Ulykken var meget alvorlig, og det har lekket ut radioaktivitet, men det skjedde ingen nedsmelting av reaktorkjernene, til forskjell fra Tsjernobyl-ulykken i 1986 der det jo faktisk skjedde en kjerne-nedsmelting.

Det store tapet av liv i Japan var på grunn av tsunamien, ikke på grunn av radioaktivitet.

http://science.howstuffworks.com/japan-nuclear-crisis5.htm
SitatThe nuclear incidents in Japan are described as Level 6 INES events (International Nuclear and Radiological Event Scale). Three Mile Island was a Level 5 event. Chernobyl was a Level 7 event, and that is the top of the event scale [source: Reuters]. Obviously, it's a serious situation.Fukushima's Worst-Case Scenarios
Much of what you've heard about the nuclear accident is wrong.

Les bl.a. om John Holdren's rolle. Navnet er jo kjent?

Sitat fra: translator på oktober 27, 2013, 11:02:31 AM
Sitat fra: Amatør1 på oktober 27, 2013, 07:40:55 AM

Jeg er mer enn villig til å innrømme at det kan være vanskelig å tolke informasjonene og desinformasjonene rundt både "klimakatastrofen" og Fukushima-krisen, så vi er nødt til å grave litt for å få et realistisk bilde.


Takk for denne solide redegjørelsen Amatør1. Den bekrefter den forståelsen jeg har hatt av dette tidligere, nemlig at atomkraftverket motsto både jordskjelvet og tsunamien. Det var først indirekte, når man fikk problemer med strømmen, at kraftverket fikk problemer.

Derfor var det en overilt reaksjon av Angela Merkel å sette stopp for all produksjon av strøm fra kjernekraftverk i Tyskland. Men politisk var det kanskje et smart trekk, fordi det ga henne anledning til å ta fra De grønne deres kanskje viktigste symbolsak, kjernekraftsaken.

Sitat fra: Jostemikk på oktober 27, 2013, 15:01:19 PM
Det jeg har lest her nå minner meg om en klassisk VGD-tråd, bare snudd på hodet.

Sitat fra: Jostemikk på november 05, 2013, 19:21:36 PM
Jeg sendte i dag denne e-posten til Statens strålevern.

SitatTil: Statens strålevern
Emne: Henvendelse fra web - nrpa.no: Fukushima

Henvendelsen gjelder: Fukushima

Hei!

Er det korrekt at reaktor 1-3 på Fukushima Daiichi-anlegget har opplevd en kjernefysisk nedsmelting, og at man pr. i dag ikke har oversikt over nøyaktig plassering av brenselstavene?

Videre lurer jeg på hvordan det kunne forekomme en hydrogeneksplosjon i reaktor 4 når denne var ute av drift grunnet vedlikehold.

Det tredje spørsmålet dreier seg om sistnevnte reaktors lager av svært mange brukte brenselstaver, blant annet mengder med plutonium. Har man i dag oversikt over disse og kontroll med nødvendig nedkjøling?

Vennlig hilsen Jostemikk

Jeg ble positivt overrasket over hvor raskt svaret kom.

SitatHei,

Ja, det er riktig at reaktorene 1 – 3 ved Fukushima Daiichi-verket er ødelagt ved at brenselet i kjernen helt eller delvis har smeltet. Brenselet befinner seg fortsatt inne i reaktortankene, men altså ikke i den oppstilling de normalt skal ha. Siden kapslingen er smeltet, er også radioaktive stoffer fra kjernen frigjort til vannet som er inne i tankene. Og siden en stadig må sirkulere nytt kjølevann rundt i tankene kommer det radioaktivitet ut, en aktivitet som nå lagres i store vanntanker ute på anlegget. Det er også sannsynlig at selve reaktorinneslutningen på i hvert fall en av reaktorene fikk skader ved jordskjelvet, skader som en ikke rakk å oppdage før tsunamien traff.

Reaktorene 3 og 4 hadde felles ventilasjonssystem, derfor ble hydrogen fra reaktor 3 transportert over i reaktor 4 og forårsaket der en eksplosjon.

Det brukte brenselet i reaktor 4 ble ikke vesentlig skadet, selv om det lenge var frykt for at dette skulle skje. Der har man nå full kontroll med både brenselet og kjølingen.

Vennlig hilsen

Sverre Hornkjøl
Seniorrådgiver
Statens strålevern

Det er flere ting her som er verdt ytterligere kommentarer, men jeg må ta det senere.

Dermed var det slutt på den debatten. Ikke en eneste kommentar. Flere timer med ekstraarbeide fordi det finnes øyne som ikke ser. Alt dette til tross for mengder av dokumentasjon i tidligere innlegg, der foto-bevisene var overveldende. Reaktorene i Fukshima-kraftverket finnes ikke lenger. De er borte. Ingen vet hvor brenselstavene befinner seg.

Minner om at dette er en pågående katastrofe som sannsynligvis vil fortsette i mange tiår. Hvorfor hjelper ingen til med å spre kunnskapen og dokumentasjonen jeg har lagt fram? Er ikke Kari og Ola interessert i sannheten om noe som helst?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på juli 14, 2014, 16:28:48 PM
Dermed var det slutt på den debatten. Ikke en eneste kommentar.

Jeg vet ikke hvem som har rett her. Men det jeg vet er at jeg forsøker å orientere meg i mange ulike saker, innkludert denne. Jeg synes det er en ærlig sak. Jeg er åpen for at jeg kan ha feiltolket informasjonen som har blitt meg til del, men det er ikke slik at alt er opp og avgjort fordi om noen sier det.

Jeg synes vi skal gi hverandre såpass med slakk at vi respekterer hverandres vurderinger. Det kan også være mange utenforliggende grunner til at man ikke kommenterer en sak. Slik er det her.

Forøvrig er jeg mest opptatt av å bevare dette forumet slik at de som ønsker kan få sagt det de vil om både dette og andre forhold.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på juli 14, 2014, 19:22:40 PM
Sitat fra: Jostemikk på juli 14, 2014, 16:28:48 PM
Dermed var det slutt på den debatten. Ikke en eneste kommentar.

Jeg vet ikke hvem som har rett her. Men det jeg vet er at jeg forsøker å orientere meg i mange ulike saker, innkludert denne. Jeg synes det er en ærlig sak. Jeg er åpen for at jeg kan ha feiltolket informasjonen som har blitt meg til del, men det er ikke slik at alt er opp og avgjort fordi om noen sier det.

Jeg synes vi skal gi hverandre såpass med slakk at vi respekterer hverandres vurderinger. Det kan også være mange utenforliggende grunner til at man ikke kommenterer en sak. Slik er det her.

Forøvrig er jeg mest opptatt av å bevare dette forumet slik at de som ønsker kan få sagt det de vil om både dette og andre forhold.

Ikke noe er opp og avgjort selv om noen sier det, Amatør1. Ingen ting blir noen sinne opp og avgjort samme hva noen som helst gjør. Folks meninger er styrt ut fra personlige ønsker om hvordan ting skal være, ikke hva virkeligheten forteller oss.

Dette er så stikk motsatt av mesteparten av de sakene jeg selv har presentert som noe kan komme. Jeg legger ut stoff om ting jeg ikke ønsker skal være slik, men da alt peker på at slik er det, er det meningløst å flyte med strømmen og ønske seg ting. Å lete etter sannheten går nesten alltid på tvers av ønsker. Det gjør dessuten vondt.

Jeg har skrevet mange og utfyllende innlegg om hva som skjedde i Fukushima. Dessverre er innleggene med de mest avslørende bildene slettet. Forsvunnet. Borte vekk. Jeg har aldri sett tidligere at noe har blitt slettet så regelmessig på titalls blogger og andre fora. Selve reaktorene er forsvunnet, og jeg utfordrer alt som finnes av ingeniører og akademikere til å gjenskape et slikt blandingsforhold mellom hydrogen og oksygen. Hvordan skal dere klare å få knallgass til å ødelegge noe som er bygget for å tåle alt annet enn en direkte kjernefysisk detonasjon?Det bildene viste var at det ikke lenger finnes noen reaktorer synlige. Alt er borte. Ingen vet noe som helst om hvor brenselstavene befinner seg. Det eneste alle har fått med seg er at det er en endeløs rekke dager siden eksplosjonen som har en ting til felles. De er hver for seg en kjernefysisk katastrofe. De har ikke kontroll med noe som helst, og de kommer heller ikke til å få det. Hvordan skulle de klare det?

De opplyste må dessuten gjerne fortelle meg hva en strømstans hadde å si for ventilasjonssystemet. Skal bli interessant å lese. Her er noe annet som bør være av interesse:

USS Ronald Reagan, strålingssyke, to skjelv, og et utrivelig "kamera"

Når det gjelder det jeg skrev om at ingen ting noen sinne kan dokumentere noe som helst, her er et eksempel:Det er fire ting, 4 ting, enhver som bruker øynene vil finne interessant å gå videre med på denne animasjonen jeg laget. Her er en utfordring til alle. Hvilke fire ting er det som ikke henger på greip? Det bør være enkelt. Det skjer rett foran nesetippen til alle som tar en titt på den.

SitatForøvrig er jeg mest opptatt av å bevare dette forumet slik at de som ønsker kan få sagt det de vil om både dette og andre forhold.

Hva mener du med det?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

#1315
Sitat fra: Jostemikk på juli 14, 2014, 20:33:06 PM
SitatForøvrig er jeg mest opptatt av å bevare dette forumet slik at de som ønsker kan få sagt det de vil om både dette og andre forhold.

Hva mener du med det?

Jeg mener nøyaktig det som er sagt. Du peker med rette på mange svært problematiske forhold, og får for liten respons. Årsakene til dette kan være slik du ofte peker på, men det kan også være andre forhold som spiller inn.  Jeg mener f.eks. at dine poenger om Fukushima er gode, og det har gitt meg noe å tenke på, men jeg er ikke så klar på konklusjonen om hva som har skjedd at jeg er istand til å si noe vettugt om det på dette stadiet.

Om vi snakker om ytringsfrihet, så handler det om nettopp dette: retten til å ytre seg om ethvert tema, samt retten til å avstå fra å ytre seg.

Dette forumet ble opprettet i en tid (Juni 2011) da Aftenpostens Debattsentral la alle mulige og umulige hindringer iveien for fri meningsutveksling om "klima og klimapolitikken" (det var nemlig det som var det opprinnelige temaet på AD før de forsøkte å fjerne det med politikk, og late som om det handlet kun om 'klimasensitivitet' og denslags). Heldigvis var forumet oppegående i Juli 2011 da Aftenposten endelig fikk et påskudd de så lenge hadde higet etter: Å stenge muligheten for kritiske røster.

Og ja, jeg er enig med deg i at det er overveldende dokumentasjon på at bl.a. 11. September var noe helt annet enn 19 arabere med tapetkniver. Den saken har jeg studert såpass inngående at den offisielle konspirasjonsteorien har vært forkastet i over 10 år for min del. Det er liten tvil om at både Bush og Obama er 'puppets' og de egentlige makthaverne er ansvarlige for bl.a. 911. Begrunnelsen er rent fysisk, i tillegg til at det jo var et åpent og uttrykt mål for de samme folkene, ref PNAC. Lite tyder på at det stopper med dette, noe bl.a. du har presentert gode argumenter og dokumentasjon til støtte for.

Disse kreftene representerer som det så ofte helt riktig sies på dette forumet ekstremt autoritære posisjoner. George Orwell overdrev ikke i sin bok 1984 om disse folkene får viljen sin. I boka, beskriver Orwell "2-minutters hatet" der enhver (med unntak av eliten) var forpliktet til hate og skrike mot det samfunnet bestemte var politisk ukorrekt, nemlig den fiktive og oppkonstruerte Goldstein:
I det samfunnet jeg vil ha, er det enhvers rett til å ytre seg velbegrunnet om en sak man brenner for, samtidig som det er enhvers rett å avstå fra slik ytring. Ikke dermed sagt at jeg er uten mening om det finnes saker man bør ytre seg om, det gjør det.

Mitt hovedbudskap er at forumet på klimaforskning.com utfører en viktig demokratisk funksjon ved å være en kanal der folk kan ytre seg om de temaene som tas opp her, dersom de selv ønsker det. Jeg beklager derfor om den annonserte stengningen av forumet realiseres, da effekten vil være i henhold til de autoritæres ønsker.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på juli 14, 2014, 22:28:01 PM
Mitt hovedbudskap er at forumet på klimaforskning.com utfører en viktig demokratisk funksjon ved å være en kanal der folk kan ytre seg om de temaene som tas opp her, dersom de selv ønsker det. Jeg beklager derfor om den annonserte stengningen av forumet realiseres, da effekten vil være i henhold til de autoritæres ønsker.

Dette er kloke ord du har sagt fra dag én, og jeg er helt enig med deg. Saken er bare den at etter tre år (her) med å forsøke få folk til å forstå sammenhenger, ofte svært enkle sammenhenger, er det kun en ting dette har dokumentert. At det er helt fåfengt. Ei tabbe.

Dette kunne jeg taklet og levd med. Ikke noe problem. Å sitte som en ene-idiot, erklært slik av både meg selv og andre er ikke noen fæl skjebne. Dumt, men ikke umulig å avfinne seg med. Det som skjedde var mye verre enn dette. Folk sluttet å linke til klimarelatert stoff her. Det skjedde på VGD og det skjedde andre steder. Jeg og alle andre som har fulgt med vet at det ikke finnes maken til enestående mengde klimakunnskap noe annet sted på nettet her i Norge. Dette til tross ble vi fornektet. Fornektet av de som kalles fornektere. Kanskje trollene har rett? At de fleste IPCC-skeptikere virkelig er fornektere?

De få kommentarene som har kommet på det jeg har skrevet holder ofte en tragisk lav kvalitet. Allikevel rømmer de forumet. De er ikke i stand til å ta en debatt om noe som helst, de bare vet at for eksempel konspirasjonsteorien til myndighetene i USA om 11. september er korrekt, og således ikke er noen konspirasjonsteori, for myndighetene kommer ikke med slikt, det er det bare de som avslører svineriet myndighetene står bak som kommer med.

Som tidligere nevnt ble jeg sparket ut over sidelinja, og det finnes helt tydelig ingen medlemmer her på forumet som er interessert i å ta innkastet. Alle er gitt rikelig med muligheter.

Jeg angrer fælt på at jeg ikke forløpende og på et tidlig stadium kastet de som benyttet ordet konspirasjonsteoretiker som skjellsord og hersketeknikk rett ut. Det er min største tabbe. Vi snakker om fullstendig verdiløse mennesker når det gjelder debatt og søken etter fakta. Jeg gjentar: Fullstendig verdiløse.

Hadde bare noen få medlemmer giddet ta igjen med dem i stedet for å støtte dem ville forumet fortsatt å eksistere. Alle fikk valget, og valget falt i min disfavør. Det har jeg tatt konsekvensen av. Det var slett ikke vanskelig. Jeg har blitt en ikke-person i både klimadebatt og annet.

Et lite PS til slutt. Ingen vil noen sinne finne fakta om Fukushima-saken/tsunamien på offisielle nettsider. Det kan sammenlignes direkte med klimasaken og 11. september-saken, samt mye av det andre som er tatt opp her på forumet.

De som søker sannheten om noe som helst på offisielle nettsider er ikke skeptiske, de har en agenda der de tilfeldigvis er enig med myndighetene. Fukushima-saken er verre enn 11. september. Mye verre. Det var heller ikke første gang de benyttet denne terroren. Tenk selv.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på juli 14, 2014, 22:55:53 PM
Sitat fra: Amatør1 på juli 14, 2014, 22:28:01 PM
Mitt hovedbudskap er at forumet på klimaforskning.com utfører en viktig demokratisk funksjon ved å være en kanal der folk kan ytre seg om de temaene som tas opp her, dersom de selv ønsker det. Jeg beklager derfor om den annonserte stengningen av forumet realiseres, da effekten vil være i henhold til de autoritæres ønsker.

Dette er kloke ord du har sagt fra dag én, og jeg er helt enig med deg. Saken er bare den at etter tre år (her) med å forsøke få folk til å forstå sammenhenger, ofte svært enkle sammenhenger, er det kun en ting dette har dokumentert. At det er helt fåfengt. Ei tabbe.

Jeg forstår ikke at du kan være enig med det jeg sier, og samtidig gå for stengning av forumet. Det henger ikke sammen logisk. Jeg er uenig i at det har vært en fåfengt tabbe. Mange har lært og forstått mye de ikke kunne tidligere, innkludert meg selv. Derfor er jeg også uenig i å stenge et slikt forum som dette, det er ikke meningsfylt slik jeg ser det.

Mange av de som har lært mest er anonyme lesere, og de er blant våre viktigste målgrupper. Det er fortsatt mye å gjøre, og vi kommer til å vinne til slutt.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

#1318
Sitat fra: Amatør1 på juli 14, 2014, 23:29:16 PM
Jeg forstår ikke at du kan være enig med det jeg sier, og samtidig gå for stengning av forumet. Det henger ikke sammen logisk. Jeg er uenig i at det har vært en fåfengt tabbe.

Hvor mange ganger må jeg skrive at jeg har blitt en belastning for "klima"saken? Responsen på det som har vært viktigst for meg å forsøke fortelle om er årsaken. For meg ville det vært meningsløst å avsløre klimasvindelen bare gjennom den vitenskapelige delen. De har aldri hatt noen vitenskap å støtte seg til. Det er politikk. Hvem er politikerne? Hvem representerer de? Navn, navn, navn. Det er folk av kjøtt og blod som står bak. Michal Mann og Gavin Schmidt et al er bare noen ynkelige krokrygger av noen askenasier uten reell makt hvis det ikke er politiske oligarkkrefter bak som ønsker det slik.

Be ConTrari og ebye starte et nytt forum og meld dere inn der. Kommer til å bli rene herligheten. Halleluja-sang og kaker og kaffe. Velg jarlgeir som moderator og Bebben som ansvarlig for etikk og moral samt juridiske tolkinger hvis noen benytter fy-ord. Dere kommer til å kuppe halve menigheten til Frp og Pinsebevegelsen. Sett opp poller der folk kan stemme på hvilket medlem av Klimarealistene som skal æres. Gjerne fem poller i uka, slik at alle sammen kan vinne mange ganger i året. Kontakt vårt tidligere medlem zulu og be ham melde seg inn slik at dere har noen å kverulere med.

Gjør dere dette er dere allerede sikret både frimurer og askenasikhazar, og med dem følger en garanti på at ingen ting av reell verdi eller viktighet noen gang vil bli tillatt debattert.

Lykke til.

Er det mer noen ønsker jeg skal skrive som er tilsvarende fornærmende, slik at det blir enda enklere å akseptere at forumet stenges om 2 uker? Det er greit for meg om det holder nå, og at folk setter pris på at jeg har gjort det enklere for dem.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#1319
Litt om hva som tidligere er skrevet om stoff relatert til Fukushima-hendelsen.

Sitat fra: seoto på mai 30, 2012, 10:54:31 AM
Internett er ingen god innretning for de som har noe å skjule ;)

Det er flere som gjerne vil stoppe folk som kommer med upassende opplysninger:

Staten tar over nettstedet til stråleaktivister med tvang
Konflikten mellom Statens strålevern og Folkets strålevern spisser seg til. Førstnevnte tvangsovertar nå nettstedet til interesseorganisasjonen.

http://www.stralevern.no/

Her er litt av det som sto i artikkelen i Aftenbladet:

SitatStaten tar over nettstedet til stråleaktivister med tvang
Konflikten mellom Statens strålevern og Folkets strålevern spisser seg til. Førstnevnte tvangsovertar nå nettstedet til interesseorganisasjonen.


...

- Den siste sovjetstat

-Statens strålevern skyr tydeligvis ingen midler. Etaten oppfører seg som den siste sovjetstat. Dette oppfatter jeg som et slag under beltestedet, sier Sissel Halmøy, leder av Folkets strålevern, til Aftenbladet.no.

Allerede fra starten av det som hadde med Fukushima-saken å gjøre fikk jeg i hende dokumenter og fotografier som viste noe helt annet enn den offisielle versjonen. Jeg forsto ikke alt den gang, og det gjør jeg ikke nå heller. Derfor var jeg også særdeles forsiktig med ikke å trekke noen bastante konklusjoner om annet enn det som allerede var synlig for de to øynene jeg er utstyrt med, og som forhåpentligvis er koblet til hjernen på en eller annen måte.

Her er innledningen, der kun halvparten var ment å handle om Fukushima, som ble tatt med fordi internasjonale biologer pekt på hendelsen som en mulig årsak. Den gang som nå tror jeg ikke at radioaktiviteten var ansvarlig for det reelle problemet det første innlegget tar opp.

Les det gjerne, og ta også med dere svarene fra andre hvis dere har tid og interesse for det.

Arktiske pattedyr lider av mystiske årsaker

Det rare er at ingen syntes å være interessert i hva pokker det var som skjedde med folk og fe i de arktiske områdene. De som har kommet til, eventuelt har utviklet en viss nysgjerrighet i ettertid, kan ta en titt etter mulige årsaksforhold i denne tråden:

Skydannelse - jeg trenger hjelp

De som ønsker hardcore-innhold med en gang, kan hoppe framover i tråden til dette innlegget og videre:

Forbud? Javelnei, ikke det neivelja

Tre linker og en animasjon fra innlegget:

http://wwwppd.nrl.navy.mil/

http://wwwppd.nrl.navy.mil/whatsnew/index.html

http://wwwppd.nrl.navy.mil/whatsnew/haarp/absez.html

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren