Nyeste innlegg

#31
Jeg vil kort benytte anledningen til å takke Amatør1 og hans ukjente "medhjelpere" for å starte et nytt forum. Jeg har (selvsagt) registrert meg der og vil iallfall prøve å bidra med innlegg når jeg synes jeg har noe nytt å formidle eller absolutt må kommentere.

Takk også til Jostemikk (og seoto) for den formidable innsatsen du har lagt ned i dette forumet som har vært den viktigste kilden til klimarelatert stoff siden debattsentralen plutselig ble stengt for tre år siden. Selv om vi ikke alltid har vært enig i sak eller innfallsvinkel, så synes jeg diskusjonene våre har vært preget av gjensidig respekt og interesse.

Lykke til videre, om vi ses på det nye forumet eller ikke!
#32
Om andre ting enn klima / Sv: Noen sitater og litt til n...
Siste innlegg av Spiren - juli 28, 2014, 19:22:09 PM
"Democracy must be something more than two wolves and a sheep voting on what to have for dinner."
–James Bovard, Civil Libertarian (1994)
#33
Sitat fra: Amatør1 på juli 28, 2014, 14:39:18 PMVi ønsker derfor alle velkommen til http://www.klimadebatt.com/forum/ , et forum der vi håper de beste sidene ved det gamle forumet kan videreføres, og at vi kan få med oss de fleste av dagens medlemmer. Samtidig ser vi for oss at også den andre siden av debatten ser seg tjent til å bidra, slik at vi får til en reell menings- og informasjonsutveksling.

Vel møtt på http://klimadebatt.com/forum/

Flott, og lykke til!
#34
Amatør1: Bra tiltak, jeg har registrert meg på klimadebatt.com
#35
Sitat fra: Jostemikk på juli 28, 2014, 12:49:50 PM
Forumet forsvinner altså ikke den 1. august, men muligheten for medlemmer til å skrive innlegg blir borte.

Angående når forumet forsvinner, er det en liten forandring. Det koster ikke allverden å holde det i gang slik at det som står her vil være synlig. Derfor blir det stående fram til vårparten 2016.

Klimadebatten og temaene relatert til den oppfører seg omtrent som klimaet selv, det foregår i sykler. Selv ble jeg innvolvert på et relativt seint stadium – våren 2008. På det tidspunktet ble debatten i Norge stort sett ført på det som het Aftenpostens Debattsentral (AD blant venner).

Det fine med AD var at leserne selv kunne starte tråder og sette agendaen for temaer man ville diskutere. Aftenposten og de andre mediene tenkte nok at dette var en lur måte å skaffe stoff i et fallende marked, for leserne ville jo uansett bringe videre medienes journalistiske linje i de store sakene, slik som for eksempel klima og klimapolitikk jo hadde kommet til å representere. Kanskje var redaktørene en smule forbauset da de oppdaget at skeptiske argumenter ble stadig mer kunnskapsbaserte og vanskelig å imøtegå, så og si i deres egen stue. Man var iferd med å tape debatten og erklærte derfor å hevde at debatten var vunnet for lenge siden, som et forsøk på å begrense skadevirkningene slik de selv så det.

I realiteten var politikere og redaktørene i mediene fullstendig klar over at de var dømt til å tape en saklig debatt om klimaspørsmål og også en debatt om politikken som var fundert på et fundament av forfalsket vitenskap, og drevet av en ideologi som kun lar seg sammenligne med regimer vi helst ikke ønsker å sammenligne oss med.

Derfor fant debattredaktørene det riktig å starte en kampanje med provokatører i debatten, der strategien skulle være å misforstå alle saklige spørsmål, og avspore enhver kritikk med stråmenn og personangrep. Hensikten var å irritere skeptikere vekk fra debatten, eller i det minste forhindre nye rekrutter fra å delta, slik at alarmistene kunne råde grunnen alene.

Problemet med denne strategien var at kritikerne ikke ga seg, men istedet gjennomskuet spillet som foregikk. En måte å møte undergravingen på var å fortelle de heltidsansatte trollene om hva de holdt på med. Dette medførte selvsagt slettinger av innlegg og hele tråder på AD og andre steder. Det var riktignok ikke trollingen og avsporingene som ble slettet, det var enhver påpekning av at slikt foregikk som ble slettet.

Noen av oss tenkte at dette var jo for ille, her måtte redaktørene ta ansvar. Høsten 2010 samlet jeg en lang rekke skriftlige bevis på hva som foregikk, og sendte dette til nettredaktøren I Aftenposten - Ole Erik Almlid. Etter endel purringer kom svaret – ikke fra Almlid, men fra en av de "delegerte"

SitatKan du gi noen konkrete eksempler på hva du mener er feilmoderert?

Våre eksterne moderatorer følger nøye med på vår debattsentral. Likevel hender det at noe slipper gjennom som ikke skulle gjort det, og omvendt. Vi får mellom 1500 og 3000 på nett hver dag. Feilvurderinger skjer dessverre fra tid til annen, og vi har helt klart et forbedringspotensial.

Hører fra deg!

med vennlig hilsen
Liv Skotheim

Jeg ble altså oppfordret til å fortelle Aftenposten om hva som foregikk ved hjelp av konkrete eksempler. Samtidig fikk jeg vite at de brukte "eksterne moderatorer". Med andre ord satte de bort moderering av klimadebatten til den ene parten – klimaaktivistene selv.

Vel, som sagt så gjort. Jeg samlet opp en hel del informasjon I et dokument som altså ble delt med kun Aftenpostens redaktør selv. Ingen andre har til dags dato fått se dette. Jeg tenkte at dette var såpass sterkt at her ville det uten tvil skje en kraftig oppvask og debatten ville se helt annerledes etterpå. Her er dokumentet jeg sendte "Om Sensur i Aftenpostens "Debattsentral"
[attachurl=1]

Jeg regnet med rask respons, men det som skjedde var noe forkortet dette:
Sitat
06. Okt 2010, Amatør1 : Kjære Liv Skotheim & Nyhetsredaktør Ole Erik Almlid,
Da har det gått omtrent en uke siden jeg på Aftenpostens oppfordring oversendte dokumentasjon på sensur-praksisen som foregår på Aftenpostens Debattsentral (Miljøsidene). Jeg har ikke hørt noe fra dere.

06. Okt 2010, redaktør Ole Erik Almlid : Denne kommunikasjonen skal håndteres av Liv Skotheim. Jeg antar at hun fortsetter med det. Du kan regne med å høre fra henne om ikke alt for lenge.  Mvh Ole Erik Almlid

15. Okt 2010, Amatør1 : Kjære Liv Skotheim, Nyhetsredaktør Ole Erik Almlid antar at du følger opp din henvendelse til meg 29. September, der du ba meg ble bedt om å legge fram dokumentasjon ang. praksisen med den ensidige sensuren som foregår på Aftenpostens Debattsentral - spesielt miljøsidene. Dette gjorde jeg i epost 30. September - for mer enn 2 uker siden. Dessverre tar han feil. Jeg har ikke mottat noen form for oppfølging, ikke engang takk for svar.

04. Nov 2010 Hei! Beklager at det har tatt litt tid før du fikk svar. Jeg er vikar for Liv Skotheim, som er i permisjon. Jeg har sett på klagen din og eksemplene du har sendt oss.  Vi sensurerer ikke politiske ytringer i debattsentralen, og det er heller ikke snakk om sensur i dette tilfellet. Feil moderering forekommer fra tid til annen, men stort sett synes vi de gjør en svært god jobb.  Jeg vil likevel takke for konstruktiv kritikk, og håper du blir mer fornøyd framover. Vennlig hilsen Cornelia Kristiansen

Vel, så langt kommer man i en dialog angående hvordan klimadebatten føres i MSM. Jeg ble såpass fortørnet over dette at jeg skrev og sa at jeg ikke lengre ville henvende meg til redaktøren først, men heller eksponere informasjonen åpent. Dermed ble bloggen Debattens Fugl Føniks skapt, med formål å dokumentere medienes sensur for alle og envher. Fortsatt er den bloggen lesverdig som et tidsbilde, selv om den ikke lengre oppdateres.

Utover i 2011 ble ikke situasjonen bedre, sensuren på steder som Aftenposten og Forskning.no tiltok, og hele tiden var det skeptikerne som ble rammet av sensuren, mens elitens lakeier – alarmistene – hadde I hovedsak fritt spillerom med spamming, avsporinger og personangrep.

Noen av oss begynte å snakke sammen: Kunne det være et poeng å etablere et eget forum der det var mulig å føre en saklig debatt om spørsmål rundt klima og klimapolitikk? Hvor vi enn snudde oss inenfor MSM lot det til at skeptiske synspunkter ble aktivt motarbeidet i den grad at hele debatten ble forpurret. Svært glad ble jeg da Jostemikk og seoto fortalte at de hadde planer om å etablere et slikt forum. 16. Juni 2011 var forumet på klimaforskning.com et faktum, og jeg var entusiastisk med fra starten.

Å starte et nytt forum rett før fellesferien er nok ikke det enkleste og mest taktiske, men det var ikke egentlig taktikk vi var mest opptatt av, men heller det å få fram sannheten. Derfor var de første skrittene relativt beskjedne og trafikken var ikke stor.

Men så skjedde det: 22. Juli 2011. Dette er en dato som alle kjenner til, og alle tror i det minste de vet hva som skjedde den dagen. Forferdelig var det uansett. "Mer åpenhet, mer humanitet" sa Stoltenberg som reaksjon. Aftenposten fulgte opp med å ikke bare slette enkelte innlegg eller enkelte tråder, nei de slettet hele debattsentralen. 10 års offentlig debatt ble regelrett stjålet fra opphavsmennene og almenheten generelt. Det skulle heretter ikke forekomme at leserne selv skulle sette noen agenda i klimadebatten eller på andre områder, det var det redaktørene som skulle gjøre.

Resultatet var at forumet vårt fikk en jevn og kraftig vekst. Med mange kunnskapsrike bidragsytere, og ikke minst ifra Jostemikk og seoto selv, ble forumet på klimaforskning.com en stadig viktigere aktør, selvsagt i total fornektelse blant alarmistene. Men de leste forumet, og de gjør det fortsatt.

Diskusjonen gikk høyt om mange emner, både om forskningen og politikken. Intet kontroversielt emne ble helt utelatt, selv om noen gjerne så det slik. Et debattforum skal være kontroversielt, ellers blir det ingen debatt. Det eneste som det var for lite av var alarmister. Noen tapre sjeler prøvde seg, og det var egentlig synd at de ikke holdt ut i lengden, det mener jeg helt seriøst.

Hele tiden var det i hovedsak Jostemikk og seoto som var de drivende kreftene, som holdt forumet igang og som gjorde det så interessant som det har blitt. Men også andre bidragsytere ble etter hvert svært viktige, og her kan vi vel spesielt nevne Okular med sine dyptpløyende kunnskaper om fysikk og sin elegante formuleringsevne på både norsk og engelsk. Han har virkelig satt sit preg både nasjonalt og internasjonalt.

Etter hvert ble belastningen ganske stor på de som hadde båret de tyngste børene på forumet, og nå har Jostemikk erklært at han ikke ønsker å stå som vert for forumet i framtiden. Dette ønsket må vi bare respektere, etter alt han har bidratt med.  Jeg vil derfor rette en stor takk til både Jostemikk og seoto for den muligheten dere har gitt oss, og en stor takk for det enorme arbeidet dere har lagt ned. Jeg vet litt om det, og jeg bøyer meg i støvet  for den innsatsen dere representerer.

Det er jo ikke til å komme utenom at Jostemikk har erklært endel frustrasjon over at han mener ikke å få gjennomslag for endel av sine synspunkter. Dette er forståelig. Jeg må skynde meg å si at på svært mange områder er vi helt på linje, og jeg mener også at implikasjonene I klimadebatten strekker seg langt utover det rent faglige. På andre områder har vi litt forskjellig form og vektlegging, men for min egen del opplever jeg at respekt for dem man ikke alltid er enig med er noe man bør kunne ha. Noe av det jeg setter sånn inderlig pris på hos Jostemikk, er hans utrettelige evne til å grave i kilder og finne sammenhenger. Dette trenger vi I fortsettelsen, Joste!

Fortsettelsen ja, hva med den? Motivene for å ha et eget forum for klimadebatt og relaterte emner er ikke borte, på ingen måte. Tvert om er behovet minst like stort som sommeren 2011, uansett hvilken vinkling man vil legge på spørsmålet.

Derfor har 3 av oss snakket sammen. Vi har forstått og respektert Jostemikk sin beslutning, selv om vårt primære ønske har vært å videreføre forumet I sin nåværende form. Da dette viser seg å være umulig å få til, har vi valgt nest beste løsning: Vi starter et nytt forum for klimadebatt.

Vi ønsker derfor alle velkommen til http://www.klimadebatt.com/forum/ , et forum der vi håper de beste sidene ved det gamle forumet kan videreføres, og at vi kan få med oss de fleste av dagens medlemmer. Samtidig ser vi for oss at også den andre siden av debatten ser seg tjent til å bidra, slik at vi får til en reell menings- og informasjonsutveksling.

Vel møtt på http://klimadebatt.com/forum/

#36
Det kom to henvendelser angående stengingen av forumet i en annen tråd.

Sitat fra: Amatør1 på juli 28, 2014, 08:15:56 AMJoste, jeg tror vi skylder medlemmene og leserne av dette forumet en oppdatert avklaring om forumets videre status etter 1. August. Vil forumet fortsatt være åpent, eller står du fast på stengning?

Sitat fra: hetda på juli 28, 2014, 10:27:12 AM
La forumet fortsatt være åpent, vær så snill!
Jeg og alle trenger det!

Her er hva jeg skrev da jeg første gang fortalte at alt har sin ende:

Sitat fra: Jostemikk på juni 23, 2014, 20:35:26 PM
Forumet legges ned

Beslutningen om å legge ned er min, så føler noen for en utblåsning angående dette, vær vennlige å rett eventuell irritasjon mot meg.

1. august stenges forumet for muligheten til å skrive innlegg. Deretter vil det være åpent for lesere eller de som ønsker ta vare på det de selv eller andre har bidratt med.

1. januar 2015 går det i svart, og føyer seg inn i rekken av nettsider man i dag kun kan ane konturene av gjennom archive.org sitt glimrende tilbud.

Forumet forsvinner altså ikke den 1. august, men muligheten for medlemmer til å skrive innlegg blir borte.

Angående når forumet forsvinner, er det en liten forandring. Det koster ikke allverden å holde det i gang slik at det som står her vil være synlig. Derfor blir det stående fram til vårparten 2016.

Jeg hadde håpet å slippe å komme med allverdens begrunnelser for årsaken, men da disse ble etterspurt i starten av denne tråden, følte jeg en plikt til å svare. Derfor finnes nå flere poenger ført i tastene av undertegnede der jeg har kommet med noen av begrunnelsene. I ettertid har jeg fundert mye over dette, og jeg tror nå at det hele koker ned til et poeng. Noe jeg rett og slett ikke er villig til å akseptere. IPCC-skeptikere, som virkelig har opplevd hvordan skeptikersiden har blitt forsøkt dysset ned ved hjelp av ABC i hersketeknikk, er i realiteten like stygge og slemme som The Team, Kari Nordgaard, MSM, Prestrud, Hansson, og alle andre fundamentalister. De forsøker tie ihjel eller kjefte bort de som skriver noe de ikke liker at det blir satt søkelys på. De forsøker trolle bort uønsket kunnskap. De har sine egne regler for hva som skal være lov å debattere.

Det er for jævlig, er det ikke? Hvorfor skal noen sider av store hendelser i samfunnet være forbudt å ta opp? Hadde i det minste noen få av dem som har holdt på slik vist et ørlite snev av bedring etter nødvendig selvrefleksjon, kunne ballen blitt satt i spill igjen. De siste ukene har jeg selv åpnet for denne muligheten, men enten forsto ingen betydningen av det jeg skrev, eller så ønsket de ikke at dommeren skulle blåse i fløyta og sette spillet i gang igjen.

Jeg siterer noe jeg har skrevet tidligere, og som dessverre ikke ble tatt alvorlig den gang

Spørsmål om mellomkrigstiden

SitatDet denne tråden utviklet seg til forsøkte jeg forklare for noen dager siden i en annen tråd. Der skrev jeg:

SitatUten å være klar over det, har de fleste av oss allerede dannet oss en grunnleggende forklaringsmodell for det meste her i livet, og forsøker noen rokke ved den modellen, ja da kjenner vi først ørlite smerte og utrygghet. Røres det skikkelig om, da kan det føre til voldsomme pinsler og fullstendig panikk. Om dette dreier seg om AGW-teorien, eller at du får vite at foreldrene dine har et hemmelig liv som kannibaler går ut for det samme, det er bare reaksjonen som varierer utfra graden av sjokket.

I denne tråden har jeg stilt legitime spørsmål utfra hva flere og flere nevner angående klimasaken, ikke minst på utenlandske blogger, nemlig follow the money. Dette er allmenngyldig. Klimasaken er bare en liten del av denne helheten. De fleste ser ut til å mene at dette på en eller annen måte må være lov å nevne. Et godt argument. Ingen har mot til å følge argumentet til bunns. Da kommer kaldsvetten. De som tør forsøke, vil rokke ved sitt eget verdensbilde, og da skynder de seg bort fra temaet.

Donna Laframboise har gjort en glimrende jobb med å avsløre ørsmå deler av dette, og har i særdeleshet rettet blikket mot WWF. Jeg skal fortelle dere en ting. Jeg koblet WWFs rolle inn i klimasaken lenge før Donna Laframboise i det hele tatt startet bloggen sin.

Til slutt ble hun så spiselig for, og legg merke til dette uttrykket, mainstream skeptikere, at til og med Klimarealistene fattet interesse. Dette har vi også sett resultatet av her på Klimaforskning, da et av medlemmene, og takk til ham for det, har linket til den norske oversettelsen av Donna Laframboises bok. Det anbefales nå å spre budskapet, slik at flest mulig skal få muligheten til å lese hennes bok.

Så kommer et paradoks. Det er dessverre ikke uforklarlig. Når undertegnede tar opp nøyaktig samme forhold om WWF og norske forhold, da blir det stort sett taust. Som jeg skrev, er dette enkelt å forklare. De fleste havner utenfor egen komfortsone. Det blir for nært. Årsaken er at jeg kobler WWF til mennesker i norsk akademia. I norsk politikk. Toppolitikk. Til Gro Harlem Brundtland. Da støter jeg automatisk 30 % av den norske befolkning, og slik styggedom må enten forbigås i taushet, eller angripes på mest usaklige måte. Reelle argumenter spiller da ingen rolle. Det er personen som skal tas. Den som skaper kaos i årelangt, indoktrinert virkelighetsoppfatning.

Det som har skjedd i denne tråden er at en person forsøker sette agendaen. Det skal bestemmes hva som skal være lovlig å debattere. Alt utfra hvordan debattanten selv oppfatter hva som er best. Hva som skal dysses ned. Hva man bør la ligge. Null argumentasjon for å peke på direkte feil eller misoppfatninger. Kun et illsinne over at enkelte temaer i det hele tatt våges tatt opp.

Forrige avsnitt setter også søkelys på et viktig tema, noe som også ble tatt opp i et tidligere innlegg. Hva som bør være en del av klimadebatten. Et forslag til agenda. Aldeles glimrende. Ingen bastante krav eller ordre. Bare et forslag fremsatt i god mening. Slikt er konstruktivt, ikke minst fordi det ikke er støtende.

Så hva synes dere medlemmer? Skal alle tråder med henvisning til WWF, Donna Laframboise, pengemakta bak, politikernes uttalelser og press på samfunnet for at vi skal akseptere klimaforskningen for avgjort slettes? Skal vi oppfordre Klimarealistene å trekke den oversatte versjonen av Laframboises bok? Skal Bilderberghenvisninger, granskinger inn i samrøra mellom disse og Club of Rome, Jørgen Randers, WWF, og det faktum at alt fører i en eneste retning, rett inn i hvelvene til de mektigste og rikeste bankeierne på jorda, fjernes? Skal vi slutte å nevne Agenda 21, som er et rent politisk monster? Slutte å nevne FN, som jo kun dreier seg om politikk? Null debatt om EU, for slikt sårer? EU, som er AGW-alarmismens høyborg i Europa, men de skal ikke kritiseres, for da blir EU-tilhengerne lei seg? Hva med Summary for Policymakers? Det er ren politikk som setter agendaen for hvilke deler av den vitenskapelige delen som skal presenteres. UNEP? De tusener av Non Governmental Organizations? Absolutt stopp i sammenligningen mellom eugenikk og klimaforskning og sammenkoblingen som viser at det er samme familier som står bak, samme mennesker som setter agendaen? Ingen flere kommentarer om at flesteparten av disse menneskene uttaler en ren menneskeforakt, og sammenligner oss med dødelige pester, maggots og andre utriveligheter?

Hvis det er ønskelig skal jeg sette opp en poll, men da er det av stor viktighet at flest mulig avgir stemme. Jeg skal i så fall sette den opp så redelig jeg er i stand til, med enkle, utvetydige spørsmål. Hvis flertallet ønsker å kutte ut gransking og debatt om politikk, penger og makt og disses påvirkning av klimasaken fra Klimaforskning.com, og kun ønsker en akademisk debatt. Så får vi tre som modererer og eier dette forumet ta en intern debatt om resultatet av avstemningen.

Husk bare en ting. Hvem skal sette grensene for utskeielser i framtiden hvis resultatet ender opp med at vi kun skal ha en akademisk tilnærming til klimasaken? Hvem føler seg kapabel til å bestemme på vegne av alle de andre? Skal vi kunne debattere politiske klimaavgjørelser presentert i MSM, men ikke få lov til å debattere årsaken til avgjørelsene, det være seg om de er for eller imot IPCC-skeptikernes standpunkt i klimasaken? Hvis resultatet ender med et flertall om at alle sider av klimasaken bør kunne debatteres, hva vil være rette fordeling? 80 % klimavitenskapelig debatt mot 20 % politikk? Omvendt? 50/50? Er det enkelte politikere/politiske partier som bør utelates fra all kritikk? Er det noen av partiene som bør bli gjenstand for mer kritikk enn de har blitt fram til nå?

Til slutt en kort påminnelse. Det er helt frivillig hvilke debatter man vil delta i. Det er helt frivillig hvilke temaer man vil lese.

Noen forsto betydningen av det jeg skrev, mens andre ikke forsto noe som helst. Les gjennom svarene selv. Se hvem som innrømmet å ikke ha lest noe som helst av det som til da var skrevet i tråden, men til tross for det ikke hadde noe som helst problem med å bringe inn ufoer og konspirasjonsteorier. For en forbannet uverdig måte å føre debatt på. Eller "debatt".

Det skal bli så utrolig deilig å slippe å bli minnet på hver eneste dag at det finnes slike "skeptikere". Det vil aldri skje igjen at jeg er med på å gi slike et tak over "debatt"hodet. Slike mennesker er ikke en del av løsningen på problemene, de er problemet.
#37
Om andre ting enn klima / Sv: Dagens link om alt annet e...
Siste innlegg av hetda - juli 28, 2014, 10:27:12 AM
La forumet fortsatt være åpent, vær så snill!
Jeg og alle trenger det!
#38
Om andre ting enn klima / Om forumets videre status
Siste innlegg av Amatør1 - juli 28, 2014, 08:15:56 AM
Sitat fra: Amatør1 på juli 15, 2014, 17:02:51 PM
Sitat fra: Jostemikk på juli 14, 2014, 23:52:40 PM
Gjør dere dette er dere allerede sikret både frimurer og askenasikhazar, og med dem følger en garanti på at ingen ting av reell verdi eller viktighet noen gang vil bli tillatt debattert.

Lykke til.

Er det mer noen ønsker jeg skal skrive som er tilsvarende fornærmende, slik at det blir enda enklere å akseptere at forumet stenges om 2 uker? Det er greit for meg om det holder nå, og at folk setter pris på at jeg har gjort det enklere for dem.

For the record mener jeg dette er en helt unødvendig. Poenget er jo at ved å opprettholde forumet så tillates debatten, innkludert den både du og jeg er opptatt av. Ved å stenge vil det ihvertfall ikke bli noen fremgang.

Jeg innser at du har bestemt deg, og det kan jeg bare beklage. Jeg håper du ytrer deg videre om de sakene både du og jeg brenner for, for din stemme er viktig.

Joste, jeg tror vi skylder medlemmene og leserne av dette forumet en oppdatert avklaring om forumets videre status etter 1. August. Vil forumet fortsatt være åpent, eller står du fast på stengning?
#39
Om andre ting enn klima / Sv: Bildetråden om alt - men s...
Siste innlegg av Jostemikk - juli 27, 2014, 14:29:08 PM
Årets tordenvær har akkurat laget et gedigent show. Da det klarnet opp bygde det seg opp ei siste haugsky, men den mista raskt futten. Rakk å ta et bilde av den mens den var rimelig på topp.

[attachimg=1]