Hambros blogg og Klif

Startet av ebye, desember 20, 2012, 12:17:26 PM

« forrige - neste »

ConTrari

Men hvis alle skal straffe hverandre, tror jeg straffen blir rimelig mild  8).

For det må nødvendigvis være maktpersoner eller sentrale institusjoner som driver denne prosessen, og som må gå til det ubehagelige skritt å kjøre sak mot sine elite-kolleger.

En "folkedomstol" er neppe aktuell  8), og hva skulle man dømmes til? Halshugging? Gapestokk? Rekordstore bøter? Tvangslesning av alle innlegg på klimaforskning.com?

A1 skriver: "Hvis vi først er enige om at det har foregått og foregår kriminell virksomhet, slik lovene og rettsvesenet definerer det,..."
Vel, det er et meget stort spørsmål, her tror jeg det trengs usedvanlig kreativ jus for å finne noe å henge en sak på. Spesielt fordi de man ønsker å tiltale utgjør en så bred del av samfunnet, at alle kan dekke seg bak hverandre.

Den eneste muligheten jeg kan se, er hvis det eksisterte et genuint folkekrav om et oppgjør av denne typen, men det eksisterer ikke, og vil heller ikke komme i fremtiden. Til det er klimasaken altfor uviktig for folk flest, og de aller aller fleste har ikke blitt mer skadelidende enn at de har betalt noe mer i avgifter, avgifter som like gjerne kunne ha fått et annet navn. For staten er det totalen som teller.

I en hypotetisk rettssak måtte det bevises at man bevisst løy og forfalsket kunnskap om klima. Det vil være meget enkelt å bare si "jeg tok feil", og det er ingen forbrytelse. Og politikerne og MSM vil alltid kunne redde skinnet ved å henvise til fagmiljøene. Nei, dette er nok en utopi, og særlig fordi et slikt oppgjør ikke er genuint viktig for folk flest.

Jostemikk

#31
Pr. nå er det ikke et folkekrav å straffe dem, ConTrari. Og som du skriver, folk flest er ikke interesserte. Dette er en kombinasjon av at folk er likegyldige, og slettes ikke er klar over hvor alvorlig denne svindelen er.

Hva er korrekt straff for å ha ført til lidelse og død? Stjålet trilliarder av vanlige menneskers kroner og gitt til de rike? Dette kan vi ta videre. Hva er straffen for å stjele vårt lands selvråderett? Vet om et par som ble stilt mot muren på Akershus festning for å ha gjort seg skyldig i slikt.

At de ikke blir dømt, hvis det er slik det går - noe jeg jo har erkjent jeg er enig med deg i, betyr ikke at de ikke burde vært strengt straffet. Det er en av de største svindlene verden har sett. Å få dem straffet er også eneste mulighet til å hindre lignende elendighet i en endeløs kjede av repetisjoner. Politikerne kan ikke gjemme seg bak jeg visste ikke-alibiet. Det er de som står bak sammen med drivkrefter du kan spore helt tilbake til eugenikkens gullalder. Og når vi er inne på dem, så burde de også vært straffet. Kanskje vi da kunne unngått klimasvindelen? Men det var jo de samme maktmenneskene den gang som nå. Bare nye klær og en ny generasjon.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Hmmm ja, men mange mennesker tar faktisk feil både titt og ofte, og gjerne med de beste motiver.

Dumhet er ingen forbrytelse. Og når det gjelder det økonomiske, kan man lett finne like ville eksempler på sløsing med offentlige midler. Til syvende og sist hviler ansvaret på folket selv, det er vi som har tillatt dette systemet.

Amatør1

Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 19:30:53 PM
Ja, på samme måte som "konsensus" om eugenikken også påførte menneskeheten store lidelser. Men ble det vitenskapelige miljøet bak dette noen gang stilt til ansvar?

Nei, kanskje det var derfor det ble mulig å gjennomføre klimasvindelen?

Merk at jeg på ingen måte er ute etter å straffe forskere som tar feil, ingenting kunne vært lengre fra sannheten. Det er ikke straffbart, og skal ikke være straffbart, å framsette en feilaktig vitenskapelig hypotese. Også forskere med finansiering fra det offentlige har lov til å gjøre feil. Alle kan gjøre feil. Det hører med til den vitenskapelige metode at det gjøres feil.

Men det finnes arbeider som ikke er vitenskapelige, der man bevisst har trikset med data for å oppnå et villet resultat, eller der man nekter å legge fram grunnlagsdata slik at uavhengige forskere kan etterprøve resultatene. Da er vi utenfor den vitenskapelige metode og nærmer oss det juridiske. Men selv her kan det være spørsmål om det er kriminalitet eller bare en vanvittig udyktig forskning som har foregått, der forskeren har latt seg beruse  av egen tilsynelatende suksess, iform av økende forskningsmidler....

La oss si det er slik, det er bare tredjerangs forskere som ikke vet hva de driver med, kan ikke straffe slike må vite. Men så får vi tredjerangs politikere som gjerne vil omvelte samfunnet, avvikle industrien og forby privatbilismen etc., men dette har ikke latt seg gjøre hittil, så dyktige er de ikke. Kan ikke straffe slike.

Men så spør den tredjerangs politikeren den tredjerangs forskeren: "Kan ikke dere forske dere fram til at CO2 fører til verdens undergang? Vi betaler dere selvsagt godt". "Jo", sier den tredjerangs forskeren, "det skal vel la seg gjøre, men ikke si det til noen, og sørg for at det ikke blir mulig å stille spørsmål om resultatene i media". "Ok", sier den tredjerangs politikeren.

Omtrent slik er status idag. Ingenting kan gøres? Det er feil. Selvsagt kan noe gjøres. Det handler om vilje til å følge landets lover.

Nei, dette er ikke vanskeligere enn andre straffesaker. Det handler om konkrete ting som dokumentfalsk og manipulasjoner som det kan føres bevis for, akkurat som i andre straffesaker, det handler IKKE om vitenskapelige påstander.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Vel, da ønsker jeg lykke til  8)

Men landets lover er neppe egnet til en slik operasjon. Så en grundig juridisk grenseoppgang bør være første skritt hos de som eventuelt sponser prosessen.

"Men så spør den tredjerangs politikeren den tredjerangs forskeren: "Kan ikke dere forske dere fram til at CO2 fører til verdens undergang? Vi betaler dere selvsagt godt". "Jo", sier den tredjerangs forskeren, "det skal vel la seg gjøre, men ikke si det til noen, og sørg for at det ikke blir mulig å stille spørsmål om resultatene i media". "Ok", sier den tredjerangs politikeren."

Ikke ville jeg påta meg oppgaven med å bevise 1) at dette er kriminell oppførsel, eller 2) at slike avtaler er gjort.


Amatør1

Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 21:41:56 PM
Vel, da ønsker jeg lykke til  8)

Men landets lover er neppe egnet til en slik operasjon. Så en grundig juridisk grenseoppgang bør være første skritt hos de som eventuelt sponser prosessen.

Det var vankelig dette, men spørsmålet er om din tolkning av loven er den rette..

"Nei, dette er ikke vanskeligere enn andre straffesaker. Det handler om konkrete ting som dokumentfalsk og manipulasjoner som det kan føres bevis for, akkurat som i andre straffesaker, det handler IKKE om vitenskapelige påstander."

Det stopper selvsagt ikke med slike ting som dette, men om aktiv manipulasjon av den offentlige debatten i form av betalte troll, samt en hel del andre saker som ikke hører hjemme i en retsstat.

Det beste er jo om de vitenskapelige miljøene tar for seg forskerne og straffer dem som har forbrudt seg, slik som tilfellet Sudbø. f.eks. Men hvis de ikke gjør det, vil det ramme hele miljøet. På tilsvarende måte bør politikerne kjenne sin besøkelsestid, man er ikke hevet over loven selv om man har en plass på stortinget eller i regjeringen.

Som sagt, poenget er å få stoppet vanviddet. Det kan det være flere måter å få til det på, og mange har blitt forsøkt. Dersom jukseforskerne og juksepolitikerne ikke vil ta inn over seg at dette spillet snart er over, så må de bare innse at de kan komme til å måtte svare for seg i åpen rett.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Men spørsmålet er om retten vil åpne for slike saker.....

Jeg tror ikke det, og fenomener som "aktiv manipulasjon av den offentlige debatten..." , vel hvis det skal straffes som en forbrytelse, så frykter jeg for ytringsfriheten. For meg fremstår et rettsoppgjør som en drøm, en utopi.

Men sjekk dette med jurister. Min teori er at de heller ville være forsvarere enn anklagere i en slik sak....

Amatør1

Jeg forstår ikke din holdning til dette spørsmålet. Lovene her til lands er til for å holdes. Hvis de ikke holdes, så skal det etterforskes og eventuelt dømmes.

Med aktiv manipulasjon av den offentlige debatten mener jeg for eksempel at en helt eller delvis statsfinansiert virksomhet som er avhengig av midler for å drive sin alarmisme, finner det "regningssvarende" å ansette troll som jobber 24/7 med å avspore alle innvendinger mot virksomheten, samt at mediene er med på dette. Det er dette som er en fare for ytringsfriheten, ikke kritikken av slik virksomhet.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ConTrari

Sitat fra: Amatør1 på desember 23, 2012, 22:43:42 PM
Jeg forstår ikke din holdning til dette spørsmålet. Lovene her til lands er til for å holdes. Hvis de ikke holdes, så skal det etterforskes og eventuelt dømmes.

Med aktiv manipulasjon av den offentlige debatten mener jeg for eksempel at en helt eller delvis statsfinansiert virksomhet som er avhengig av midler for å drive sin alarmisme, finner det "regningssvarende" å ansette troll som jobber 24/7 med å avspore alle innvendinger mot virksomheten, samt at mediene er med på dette. Det er dette som er en fare for ytringsfriheten, ikke kritikken av slik virksomhet.

Det er ingenting å forstå. Lovene skal holdes, og finner man at de er brutt i klimasaken, så saksøk i vei!

Joda, ansatte troll er en pest og en plage, men det hele koker ned til om det de gjør er ulovlig.

Igjen vil jeg råde til en juridisk sondering før man låser sine håp for mye i retning av straffesak. Det holder ikke å bare tro at loven er brutt, og husk at presedens kan være vel så gyldig som lovteksten for utfallet av en sak.

Amatør1

Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 23:16:54 PM
Igjen vil jeg råde til en juridisk sondering før man låser sine håp for mye i retning av straffesak. Det holder ikke å bare tro at loven er brutt, og husk at presedens kan være vel så gyldig som lovteksten for utfallet av en sak.

Min familie har lange jurist-aner.

Jeg personlig har ingen umiddelbare planer om å anlegge noen sak, det jeg snakker om er at demokratiet og samfunnet må forsvare seg selv mot undergravere. Det er slikt vi har riksadvokater og slik til. Det er jo veldig nervøse overfor "antiglobalister" har jeg hørt, så en og annen korrupt forsker og ditto politiker som har tenkt å snu opp ned på samfunnet uten å ha spurt velgerne om lov burde jo også føle en pust i nakken, n'est-ce pas?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

BorisA

Sitat fra: BorisA på desember 22, 2012, 12:12:34 PM
Jeg venter i spenning på hennes tilbakemelding, og jeg har også tatt meg den frihet å "mase" litt på henne.

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/#comment1074

Men hun har det vel klimajuletravelt.....
Og fortsatt ingen respons fra Klima-Ellen :-\
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Jostemikk

Sitat fra: BorisA på januar 03, 2013, 20:13:04 PM
Sitat fra: BorisA på desember 22, 2012, 12:12:34 PM
Jeg venter i spenning på hennes tilbakemelding, og jeg har også tatt meg den frihet å "mase" litt på henne.

http://blogg.klif.no/Ellens-blogg/2012/Vatt-nytt-ar/#comment1074

Men hun har det vel klimajuletravelt.....
Og fortsatt ingen respons fra Klima-Ellen :-\

Dette problemet har hun elegant løst ved å stikke fingrene i ørene, knipe øynene hardt igjen, mens hun hele tiden har hylt av sine lungers fulle kraft Lalalalalalalalalala!

En helt normal måte å takle ubehagelige problemer på innen vårt lands forvaltningsorganer.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Amatør1 på desember 23, 2012, 23:29:33 PM
Sitat fra: ConTrari på desember 23, 2012, 23:16:54 PM
Igjen vil jeg råde til en juridisk sondering før man låser sine håp for mye i retning av straffesak. Det holder ikke å bare tro at loven er brutt, og husk at presedens kan være vel så gyldig som lovteksten for utfallet av en sak.

Min familie har lange jurist-aner.

Jeg personlig har ingen umiddelbare planer om å anlegge noen sak, det jeg snakker om er at demokratiet og samfunnet må forsvare seg selv mot undergravere. Det er slikt vi har riksadvokater og slik til. Det er jo veldig nervøse overfor "antiglobalister" har jeg hørt, så en og annen korrupt forsker og ditto politiker som har tenkt å snu opp ned på samfunnet uten å ha spurt velgerne om lov burde jo også føle en pust i nakken, n'est-ce pas?

Hvis samfunnet som helhet skal gå til strafferettslige tiltak, må selve samfunnets fundamentale rettigheter og styresett være truet. Det er de ikke idag.

Jostemikk

Sitat fra: ConTrari på januar 03, 2013, 21:25:05 PM
Hvis samfunnet som helhet skal gå til strafferettslige tiltak, må selve samfunnets fundamentale rettigheter og styresett være truet. Det er de ikke idag.

Det er så absolutt truet. Fra alle kanter. Selvråderett, demokrati, samt alle rettigheter angående dette og åpenhet har aldri vært mer truet enn det er nå. De kaller det internasjonalisering. Ytringsretten har ikke vært så truet her til lands noen gang i moderne tid. Vi tar dessverre etter USA og svindelen etter 911. Der kan folk hentes i eget hjem uten at domstolene er del av det som skjer. De kan frakte eget lands innbyggere hvor de vil, torturere dem, og til slutt henrette dem. Uten lov og dom. Og når det har gått så langt i "ytringsrettens og frihetens høyborg", burde vel de fleste snart være i stand til å klore snerken ut av øynene og åpne dem for realitetene?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Da lever vi i forskjellige virkeligheter.