Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

ConTrari

Sitat fra: seoto på mars 16, 2012, 11:17:50 AM
ebye:
Når går marerittet mitt over?   :o

Det har bare såvidt begynt ::)

Jeg leste aldri Brundtland-rapporten den gang, trodde alt var til menneskehetens beste, men har lest noe av den i den senere tid - og det ligger der, alt sammen, spirene er der, de er nå utviklet til slyngplanter og har spredd seg i enorm fart. For de som ikke ønsker "A New World Order" vil jeg si: Tiden har løpt fra oss. Det ironiske i denne saken må være at det kan virke som om de eneste som kan "frelse" oss fra den nye verdensorden, er land som Russland, Kina, Nord-Korea og store deler av den islamske verden, der det har vært vanskeligere å få spirene til å "Gro". ;) Neimen ikke lett å være arabiske land i vår tid, med stadige "indre" opprør og krav om endringer.

Men...men, hvor manifesterer denne nye verdensorden seg? Annet enn i hodene til de som drømmer om den og de som frykter den?

Etter så mange år med ekstrem skremselspropaganda fra klimagjengen, har man ikke engang fått i stand et fond som skal overføre avsindige mange milliarder til u-land. Hvor skal disse pengene hentes fra? USA, Kina, India, Brasil?  Glem det.

Fra Gjellas? Fra EU? Penger er den enkleste testen på om viljen til silk verdensorden er til stede. Hvor ser vi tegn til politisk overnasjonalitet, som overstyrer det enkelte lands styresett?

Når man kommer ned på grunnfjellet, og det spisser seg til i kampen, følger hvert land sine egne beste interesser. Nasjonalstaten er blitt avskrevet mange ganger i moderne tid, men kommer alltid tilbake.

FN er nok gått ut på dato i sin nåværende form, men de har tross alt mange viktige funksjoner. Og hvor ser man at FN utøver reell maktpolitikk? Det er mye man kan frykte, men en ny verdensorden (gitt at den har en negativ effekt) ville bli møtt av så mange nasjonale interesser at verdensordnerne hadde søkt asyl i Haiti.

Husk hva Roosevelt sa: "The only thing we have to fear, is fear itself."

seoto

Etter så mange år med ekstrem skremselspropaganda fra klimagjengen, har man ikke engang fått i stand et fond som skal overføre avsindige mange milliarder til u-land. Hvor skal disse pengene hentes fra? USA, Kina, India, Brasil?  Glem det.

Glem det med penger til u-land. De fleste pengene som har vært overført er brukt til å forsterke FN-systemet i de forskjellige landene, samt å styrke NGO-ene.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ConTrari

Bishop Hill refererer til denne artikkelen av Richard Black, ikke en av våre beste venner. Tillater meg å sitere hele teksten:


"One of the biggest questions being asked in the lead-up to the Rio+20 conference this June is also one of the oldest.

In a nutshell: does the way humanity governs itself need a series of tweaks or a complete overhaul, in order to meet the broadest ambitions of improving the lot of the planet's poorest, safeguarding nature and making the global economy more sustainable?

It's a question that one academic grouping, the Earth System Governance Project, has spent a decade researching.

The group has published many research papers along the way, and some are pretty specialised.

But this week they lay out the top-level conclusion in a short article in the journal Science.

It is that in order to "change course and steer away from critical tipping points... that might lead to rapid and irreversible change", something radical is needed.

"This requires fundamental reorientation and restructuring of national and international institutions toward more effective Earth system governance and planetary stewardship," they write.

Theirs is a seven-point plan:

    reform the UN's environmental agencies and programmes
    morph the UN Commission on Sustainable Development (CSD) into something more representative and influential
    deploy innovative technologies such as synthetic biology and geo-engineering, with rules and safeguards
    reflect sustainability concerns in economic and trade institutions
    introduce qualified majority voting when making international decisions on environment and sustainability
    strengthen the voices of citizens as opposed to bureaucrats in global decision-making
    support developing countries more to ensure fairness.

Some of these are already being addressed in the Rio process, especially the first two; although their CSD proposal contains the innovative element of adjusting the weight given to each country's representation so that the G20 grouping accounts for 50% of the votes.
Hand with water Access to water - a main aim of Rio - would flow more smoothly after reforms, the academics argue

This might appear undemocratic; but actually it would ensure the voting reflects the size of countries' populations more accurately than it does now, though also skewing things towards the rich.

The most radical idea in procedural terms is introducing majority voting in UN fora to prevent a few recalcitrant nations from blocking the will of the vast majority.

There have been many times in the past when just one or two countries held up progress in UN processes such as the climate change convention - and the same issue is now being raised within the EU, where last week Poland on its own managed to block the setting of tougher carbon emission targets.

On the other hand, some countries' protests clearly matter more than others.

Whereas the 2007 UN climate summit in Bali hinged on whether the US would block the will of every other country on the planet - it eventually chose not to - the objections of Bolivia at the equivalent meeting in 2010 were basically ignored by everyone else, who decided in that case that a consensus could leave one nation out.

One suspects this particular reform would be tough to push through; and it isn't the only one.

As so often in environmental and sustainability circles, the plan contains no shortage of ideas on what should be done, and why, and by when.

The politics of how to make it all happen are a different matter."

Dette inngir ikke så veldig mye frykt. Hovedfokus ser ut tilå være å komme seg rundt enstemmighets-problemet i klimapolitikken, der FNhar kjørt seg selv i grøfta så grundig. Men legg merke til at Black er lite optimistisk når det gjelder å gjennomføre dette.

En kommentar i Bishop Hills spalte gir en god beskrivelse av hvor vagt det hele er:

"Probably Black has no precise idea at all of what he expects world government to achieve - just a vague feeling that democratically elected governments (like Poland's) have an irritating habit of putting the interests of their electors first, which gets in the way of superior minds (like Black's) imposing their superior solutions.
Having bent all three political parties to the will of Brussels and the IPCC, it's only natural that Black and his friends should try the same thing on the other 140 nations of the UN. Should be easy."


http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-17381730ConTrari

Sitat fra: seoto på mars 16, 2012, 12:30:04 PM
Etter så mange år med ekstrem skremselspropaganda fra klimagjengen, har man ikke engang fått i stand et fond som skal overføre avsindige mange milliarder til u-land. Hvor skal disse pengene hentes fra? USA, Kina, India, Brasil?  Glem det.

Glem det med penger til u-land. De fleste pengene som har vært overført er brukt til å forsterke FN-systemet i de forskjellige landene, samt å styrke NGO-ene.

Men u-landene vil ikke glemme at pengene uteblir. Og da er de ikke så lystne på denlags overnasjonale leker lenger.

seoto

Som vi jo vet innså FN på et svært tidlig tidspunkt hvor viktig disse såkalte NGO-ene ville være i deres framtidige arbeid.

Hva er NGO? Forkortelsen står for "Non-governmental organization". En slik form for organisasjoner har eksistert lenge, men de eksploderte først i antall etter at FN ble grunnlagt. En av de tidlige NGO-ene er f.eks. WWF (1961), som har vært til ekstremt stor nytte i spredningen av informasjon (eller budskap?) fra FN/IPCC når det gjelder såkalte menneskeskapte klimaendringer.
I Wikipedia står dette under "History":

SitatHowever, the phrase "non-governmental organization" only came into popular use with the establishment of the United Nations Organization in 1945 with provisions in Article 71 of Chapter 10 of the United Nations Charter for a consultative role for organizations which are neither governments nor member states—see Consultative Status.

I Norge har vi sett hvordan Miljøverndepartementet de siste tiårene har produsert medlemmer og ledere til WWF. Passer det med NGO? Jeg mener det er å blande politikk inn i organisasjonen. Til tider har jeg problemer med å se forskjell på FN, NGO-er og ønsket politikk.

En annen NGO som har hatt enorm påvirkning på blant annet utdanning, er  The World Futures Studies Federation (WFSF), som samarbeider svært tett med UNESCO. WFSF ble også utarbeidet med støtte fra FN (1960). Kanskje ikke så rart at vi får flere og flere "FN-skoler" i Norge? Det korrekte budskapet må jo spres.

FNs historie er greit forklart på Wikipedia

Under "History" står det bl.a.:
Since its creation, there has been controversy and criticism of the United Nations. In the United States, an early opponent of the UN was the John Birch Society, which began a "get US out of the UN" campaign in 1959, charging that the UN's aim was to establish a "One World Government."

Kan virke som om John Birch Society hadde et klart syn ...

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Men u-landene vil ikke glemme at pengene uteblir. Og da er de ikke så lystne på denlags overnasjonale leker lenger.

Skulle så gjerne ønske at det hadde vært sant! Nå skiller du mellom u-land og vesten, men på mange nivåer har disse grensene blitt visket ut i dag. NGO-er er et effektivt verktøy! Skulle gjerne visst hvor mye penger som går med til slik støtte, men det vil nok være en umulig oppgave. Den viktigste oppgaven til FN-tilknyttede NGO-er er arbeidet og påvirkningen de enkelte medlemmer kan gjøre i nærmiljøet.

Har du gjort noen undersøkelser på Internett om disse tingene? Også på FNs og deres underorganisasjoners sider er det mye informasjon å finne.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Sitat fra: ConTrari på mars 16, 2012, 12:19:15 PMMen...men, hvor manifesterer denne nye verdensorden seg? Annet enn i hodene til de som drømmer om den og de som frykter den?

Har du sett hvilket gigantisk beist FN har blitt? Et byråkratisk-politisk helvete uten en eneste reell mulighet for demokratisk kontroll. Finn deg et underorgan i FN-systemet. Klikk og les deg gjennom alle underorganene i dette underorganet. Du finner flere ukers lesestoff bare ved i utgangspunktet å ha vært litt interessert i årsaken til fasongen på bananflekker.

Alle disse forskjellige organene har egne adresser, egne styrer, egne ansatte, og ikke minst egne agendaer, der eneste mål synes å være å spå død og dommedag. Gjør de ikke det, avliver de seg selv. Legg spesielt merke til hvilke norske politikere som stadig er frampå og påpeker hvor viktig det er å få norske byråkrater/politikere inn i flest mulige stillinger i FN-systemet med begrunnelsen å sterkt influere den fremtidige verdenspolitikken.

Alt i alt ganske likt IPCC. IPCC er i realiteten ikke særlig annet enn ett av hundrevis av FN-organer, og det er denne ørlille delen vi IPCC-skeptikere bryr oss om. Du vil finne like mye kjøtt på ditt skeptiske bein hvis du går nærmere inn på hva som helst.

For ordens skyld, det med bananflekkene var fleip og kun ment som eksempel på hvor voldsom influens FN nå har på alles hverdag.

Like mye for ordens skyld som den forrige: Om dette kalles Ny verdensorden, Den nye verdensorden, Den nye politiske verdensorden, Den nye økonomiske verdensordenen - ja det spiller ikke særlig stor rolle, gjør det? Hva tror du er hensikten med kombinasjonen av disse betegnelsene? Resultatet er i hvertfall en total politisk-økonomisk kontroll over så stor del av verden som over hodet mulig.

At dette skjer er jo åpenbart. Hva det betyr, eller hva resultatet blir? Ikke godt å si. Det virker som nasjonalstatene svekkes mer og mer. Er dette bra eller ille? Tja, det kommer an på hva man synes om det IPCC har stått for de siste 20 år. Liker man ikke den maktutøvelsen dette har ført til politisk og økonomisk, da bør man virkelig frykte fremtiden, for resten av FN-systemet er voldsomt stort og minst like dominerende for agendaer vi alle bør bry oss om, kanskje frykte.

Dette er ikke noe enkelte babler om kan skje. Vi står midt oppe i det. At de samme MSM-journalister som på skammelig måte har dekket klimasaken nå åpent forteller at de ønsker seg mer av samme type dominans vi har sett fra IPCC forteller vel det meste om det James Delingpole kaller Vannmeloner og deres egentlige agenda?

Verdenssamfunnet, kulturelt fellesskap, kulturelt mangfold, en eneste stor kulturell smeltedigel, Norge skal ta imot titalls millioner "klimaflytkninger" (CICERO), alt i alt både positive og kanskje litt skremmende ønsker. Ønsker vårt lands politikere har hatt i tiår, og de har da også gitt uttrykk for dem både titt og ofte. Det er ikke så enkelt å vite hva som vil medføre godt, hva som vil medføre ondt.

En ting synes imidlertid svært sannsynlig. VM i friidrett om 20-30 år vil nok blit kalt FNs kretsmesterskap i gammeldags kroppsutfoldelse eller lignende. ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: seoto på mars 16, 2012, 12:44:28 PM
Men u-landene vil ikke glemme at pengene uteblir. Og da er de ikke så lystne på denlags overnasjonale leker lenger.

Skulle så gjerne ønske at det hadde vært sant! Nå skiller du mellom u-land og vesten, men på mange nivåer har disse grensene blitt visket ut i dag. NGO-er er et effektivt verktøy! Skulle gjerne visst hvor mye penger som går med til slik støtte, men det vil nok være en umulig oppgave. Den viktigste oppgaven til FN-tilknyttede NGO-er er arbeidet og påvirkningen de enkelte medlemmer kan gjøre i nærmiljøet.

Har du gjort noen undersøkelser på Internett om disse tingene? Også på FNs og deres underorganisasjoners sider er det mye informasjon å finne.

NGO'er har helt klart mye makt og påvirkning, også utenfor det som vi får vite om, men de er en del av vårt politiske system. De tillates, fordi man ser verdien av at interessegrupper kan fremme sitt syn utenom de politiske partiene.

Men de når bare frem til en viss grad. Tenk på klimasaken, de har oppnådd å forme en opinion, og lede politiske prosesser i den retning de ønsker, men når det kommer til stykket, når de virkelig store penger står på spill, da overtar politikerne roret igjen og opinionen vender seg mot dem, slik vi ser idag. Heldigvis.

Og husk at det er fullt mulig å danne en NGO som bekjemper ny verdensordning.  8)

seoto

FNs kretsmesterskap i gammeldags kroppsutfoldelse eller lignende.

Ha-ha! Den var god - ga meg en god latter  ;D

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ConTrari

Sitat fra: Jostemikk på mars 16, 2012, 12:49:20 PM
Sitat fra: ConTrari på mars 16, 2012, 12:19:15 PMMen...men, hvor manifesterer denne nye verdensorden seg? Annet enn i hodene til de som drømmer om den og de som frykter den?

Har du sett hvilket gigantisk beist FN har blitt? Et byråkratisk-politisk helvete uten en eneste reell mulighet for demokratisk kontroll. Finn deg et underorgan i FN-systemet. Klikk og les deg gjennom alle underorganene i dette underorganet. Du finner flere ukers lesestoff bare ved i utgangspunktet å ha vært litt interessert i årsaken til fasongen på bananflekker.

Alle disse forskjellige organene har egne adresser, egne styrer, egne ansatte, og ikke minst egne agendaer, der eneste mål synes å være å spå død og dommedag. Gjør de ikke det, avliver de seg selv. Legg spesielt merke til hvilke norske politikere som stadig er frampå og påpeker hvor viktig det er å få norske byråkrater/politikere inn i flest mulige stillinger i FN-systemet med begrunnelsen å sterkt influere den fremtidige verdenspolitikken.

Alt i alt ganske likt IPCC. IPCC er i realiteten ikke særlig annet enn ett av hundrevis av FN-organer, og det er denne ørlille delen vi IPCC-skeptikere bryr oss om. Du vil finne like mye kjøtt på ditt skeptiske bein hvis du går nærmere inn på hva som helst.

For ordens skyld, det med bananflekkene var fleip og kun ment som eksempel på hvor voldsom influens FN nå har på alles hverdag.

Like mye for ordens skyld som den forrige: Om dette kalles Ny verdensorden, Den nye verdensorden, Den nye politiske verdensorden, Den nye økonomiske verdensordenen - ja det spiller ikke særlig stor rolle, gjør det? Hva tror du er hensikten med kombinasjonen av disse betegnelsene? Resultatet er i hvertfall en total politisk-økonomisk kontroll over så stor del av verden som over hodet mulig.

At dette skjer er jo åpenbart. Hva det betyr, eller hva resultatet blir? Ikke godt å si. Det virker som nasjonalstatene svekkes mer og mer. Er dette bra eller ille? Tja, det kommer an på hva man synes om det IPCC har stått for de siste 20 år. Liker man ikke den maktutøvelsen dette har ført til politisk og økonomisk, da bør man virkelig frykte fremtiden, for resten av FN-systemet er voldsomt stort og minst like dominerende for agendaer vi alle bør bry oss om, kanskje frykte.

Dette er ikke noe enkelte babler om kan skje. Vi står midt oppe i det. At de samme MSM-journalister som på skammelig måte har dekket klimasaken nå åpent forteller at de ønsker seg mer av samme type dominans vi har sett fra IPCC forteller vel det meste om det James Delingpole kaller Vannmeloner og deres egentlige agenda?

Verdenssamfunnet, kulturelt fellesskap, kulturelt mangfold, en eneste stor kulturell smeltedigel, Norge skal ta imot titalls millioner "klimaflytkninger" (CICERO), alt i alt både positive og kanskje litt skremmende ønsker. Ønsker vårt lands politikere har hatt i tiår, og de har da også gitt uttrykk for dem både titt og ofte. Det er ikke så enkelt å vite hva som vil medføre godt, hva som vil medføre ondt.

En ting synes imidlertid svært sannsynlig. VM i friidrett om 20-30 år vil nok blit kalt FNs kretsmesterskap i gammeldags kroppsutfoldelse eller lignende. ;D

FN er sikkert blitt totalt overbyråkratisert, og byr på himmelsk grønne gressgange rfor de som kan sno seg i systemet, men hvor er verdensmakten?

Hvis VM i friidrett skal være et FN-kretsmesterskap om 20-30 år, må FN ha utvidet virksomheten til andre planeter, for en idrettskrets er pr. definisjon en del av noe større.  8)

Så NASA må henge i stroppen, men tror du USA vil overlate styringen av NASA til et FN-organ?

seoto

ConTrari sa:
Og husk at det er fullt mulig å danne en NGO som bekjemper ny verdensordning.  8)

He-he! Og hva ville man da bli kalt?  :P
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ConTrari

Sitat fra: seoto på mars 16, 2012, 12:58:03 PM
ConTrari sa:
Og husk at det er fullt mulig å danne en NGO som bekjemper ny verdensordning.  8)

He-he! Og hva ville man da bli kalt?  :P

"Nasjonal-demokratisk aksjonsgruppe for motstand mot ny verdensordning" (NDAFMNV)

Med medlemmer fra Tuvalu til Timbuktu.

Jostemikk

Sitat fra: ConTrari på mars 16, 2012, 12:52:43 PM
Og husk at det er fullt mulig å danne en NGO som bekjemper ny verdensordning.  8)

Klimaforskning er en uformell NGO. Hvor kan vi få solide driftstilskudd slik at det kan ansettes noen som har som heltidsjobb å flate ut effekten av mine kraftfulle hoftesvinger og ville sleivskudd? ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Sitat fra: ConTrari på mars 16, 2012, 13:00:50 PM
Sitat fra: seoto på mars 16, 2012, 12:58:03 PM
ConTrari sa:
Og husk at det er fullt mulig å danne en NGO som bekjemper ny verdensordning.  8)

He-he! Og hva ville man da bli kalt?  :P

"Nasjonal-demokratisk aksjonsgruppe for motstand mot ny verdensordning" (NDAFMNV)

Med medlemmer fra Tuvalu til Timbuktu.

Betyr det at du ikke ville kalle medlemmene i en slik gruppe for konspirasjonsteoretikere? ;)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ConTrari

Sitat fra: Jostemikk på mars 16, 2012, 13:17:12 PM
Sitat fra: ConTrari på mars 16, 2012, 12:52:43 PM
Og husk at det er fullt mulig å danne en NGO som bekjemper ny verdensordning.  8)

Klimaforskning er en uformell NGO. Hvor kan vi få solide driftstilskudd slik at det kan ansettes noen som har som heltidsjobb å flate ut effekten av mine kraftfulle hoftesvinger og ville sleivskudd? ;D

Ut å søke penger  8) Må da være flust opp med rabiate karbonlobbyister der ute med lommer som flommer over av tusenlapper?

Kanskje spørre Lysbakken om tips?