ENSO som solas enerådende og allmektige eksekutør

Startet av Okular, mars 24, 2012, 13:29:53 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Den var genial, Okular. Ikke enkelt å finne annet spor i skiftene enn dem du har funnet fra ENSO. Da CO2-nivået umulig kan styre ENSO, er det noen som har et aldri så lite forklaringsproblem.

Jeg håper du finner en genial måte å få dette til å ta skikkelig gjenger, og at du har noen som kan trå til med hjelp.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

PDO som vær-, klima- og ENSO-regulator? Fra NASA JPL:

Unlike El Niño and La Niña, which may occur every 3 to 7 years and last from 6 to 18 months, the PDO can remain in the same phase for 20 to 30 years. The shift in the PDO can have significant implications for global climate, affecting Pacific and Atlantic hurricane activity, droughts and flooding around the Pacific basin, the productivity of marine ecosystems, and global land temperature patterns. #8220;This multi-year Pacific Decadal Oscillation 'cool' trend can intensify La Niña or diminish El Niño impacts around the Pacific basin," said Bill Patzert, an oceanographer and climatologist at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. "The persistence of this large-scale pattern [in 2008] tells us there is much more than an isolated La Niña occurring in the Pacific Ocean."
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#122
Noen tanker om ENSO og PDO. Et høna eller egget-innlegg.

Jeg forsøker å forstå hva som styrer de lange oscillasjonene. Bob Tisdale har så vidt jeg kan forstå lagt fram solid dokumentasjon på at ENSO styrer både global SST og global troposfæretemperatur. Okular har tatt dette et skritt videre, og han har gjort det genialt. Han har skrevet dette på norsk, og han har gjort det på en måte som gjør det rimelig greit å henge med i svingene. Jeg har fulgt Tisdales mange tråder på WUWT de siste årene, og jeg har til gode å se en eneste kommentar som feier beina under hypotesen. De fleste kjente AGW-tilhengerne holder seg langt unna.

Takket være en del av det de to nevnte har skrevet, og en del jeg selv har klart finne, har jeg nå også en rimelig grei forståelse av hva som driver den kelvinbølgen som skaper globale temperaturopprykk eller midlertidig oppvarming hver gang den slår østover og inn mot kysten av Sør-Amerika. Under en La Niña strømmer kaldt vann opp langs ekvatorial kyst av Sør-Amerika, og dette kalde vannet blir ført vestover mot WPWP (west Pacific warming pool) av passatvindene. På veien dit blir vannet varmet opp av sola, og en forsterkende effekt er mindre skydekke over det tropiske Stillehavet under en La Niña.

Det er ikke kun fenomenet med oppvarmet vann å tenke på. I tillegg er det enorme mengder av det. Den østlige delen av det tropiske Stillehavet blåser vestover, og der dynger det seg opp og fører til kraftig økning av havnivået. Jeg har pekt på WPWP-regionen på dette bildet:

[attachimg=1]

Tenk dere at dere blåser på kaffen i et fullt kaffekrus. Det vil gi høyre nivå på motsatt side av kruset. Slutter dere å blåse, vil gravitasjonen sørge for å flate det ut igjen. Disse G-kreftene arbeider hele tiden mot oppdyngingen av varmt vann i WPWP, og hvis passatvindene blir svekket, antar man at dette er nok til å utløse bølgen av varmtvann østover mot kysten av Sør-Amerika. Det er da det oppstår en El Niño. Kanskje kan en styrking av vestavindsbeltet på høyere breddegrader på begge sider av Ekvator spille en rolle for svekking av passaten. Skiftet i trykksystemer i forbindelse med El Niño/La Niña, corioliseffekt, jordrotasjonen i seg selv og andre påvirkere har alle en samlet effekt.

Høna eller egget?

Jeg tar ikke opp noe som har med selve effekten av ENSO-fenomenet på global temperatur. Det har allerede Okular gjort mye bedre enn jeg kunne gjenfortalt det. Det jeg skal ta opp er noe jeg selv lurer mye på. Jeg har rett og slett behov for å få en brikke eller to til på plass.

Okular har vist at temperaturvariasjonene de siste årene, den trappvise oppvarmingen, er forårsaket av det som skjer i det tropiske Stillehavet. Det kan forklare hele oppvarmingen etter midten av 70-tallet og Det store klimaskiftet.

Bob Tisdale forteller at PDO (Pacific decadal oscillation) i det nordlige Stillehavet ikke er annet enn et resultat av ENSO, og Okular har sitert ham på dette. Tisdale sier også at det ikke finnes noen dekadale svingninger i det de nordlige deler av Stillehavet. Jeg mener at Tisdale tar feil her, for han har bare sett på gjennomsnittlig SST for området. Det som kjennetegner PDO er at det finnes en syklus på ca. 30 år med positiv fase, og en tilsvarende lang i negativ fase. Ved positiv PDO er det varmt vann langs kysten av Japan, Russland, gjennom Beringhavet og videre nedover langs vestkysten av Canada og USA. Kaldere vann samles i midten av det nordlige Stillehavet. Ved negativ PDO er det motsatt. Kaldt vann langs kystområdene, og en opphoping av varmt vann i midten av det nordlige Stillehavet.

Her er en illustrasjon som jeg har hentet fra NASA, linket til i mitt forrige innlegg i tråden. Det viser SST under en negativ PDO:

[attachimg=2]

Dette er en virkelig og fysisk prosess. Nedbør, temperatur, luftfuktighet, vindretninger - alt forandres mellom disse faseskiftene i PDO. De finnes i meteorologiske data i alle impliserte land. Selv fiskebestander varierer i takt med PDO-skiftene, og det var slik PDO først ble oppdaget i forbindelse med forskning på laksebestandene i Stillehavet.

Hva er det som fører til disse fasene? Hvis ENSO ikke har dekadale sykluser slik Tisdale skriver, og PDO er et resultat av ENSO- ikke motsatt, da har Bob Tisdale et forklaringsproblem. En påstått ikke-syklisk (dekadal) prosess, ENSO, fører til en syklisk dekadal prosess, PDO? Det høres rart ut, og det er ikke forklart.

Hvis det derimot er slik at PDOs dekadale sykluser påvirker ENSO, da kan dette kanskje forklare både negative og positive trinnendringer i ENSO/global temperatur. Ta en titt på PDO på denne grafen:PDO fører til forandringer i trykksystemer. De fører til variasjoner i skydekket, og PDO i negativ fase øser kjølig havvann sørvestover mot det tropiske Stillehavet og WPWP. Ta en titt her:Så hva kommer først, høna eller egget? Så vidt jeg kan forstå rokker ikke noe av det jeg har skrevet nå ved Tisdales hypotese, men jeg tror at han kan ta feil, og at PDO må med i regnestykket. Legg merke til at jeg skrev at jeg tror. Jeg vet ikke. Jeg har ikke Okulars evner eller kunnskap til å uttrykke meg vitenskapelig, og jeg er ikke en gang i nærheten av å kunne forklare de fysiske prosessene i samspillet mellom hav- og luftsirkulasjoner. Jeg tror bare ikke at ENSO er starten på klimasystemet. Starten foregår i den gule kula over hodene våre, og de forskjellige hav- og atmosfæresirkulasjonene på jorda er på langt nær forstått. De er bare pirket borti. Og dette attpå til bare de som er oppdaget. Det finnes dyphavsstrømmer man ikke vet om. Noen man mistenker å være der, men som ikke har fått navn. I fjor oppdaget havforskerne en ny dyp strøm mellom Island og Grønland.

Den fysiske prosessen bak de helt tydelige dekadale syklusene er heller ikke forstått eller forklart. Verken av leg eller lærd. Svært mange lærde nekter for at de i det hele tatt eksisterer, og velger således å lukke øynene for dokumenterte prosesser som gjør seg synlige i variasjoner av dyr- og fiskebestander og meteorologiske data.

Den mest nærliggende forklaringen jeg kan komme på er at klimasystemet overkompenserer på samme måte som dårlige bilførere gjør når de får en sladd. Høyresladd blir avløst av venstresladd. Klimaet passerer over ei likevektslinje, for deretter å falle under den igjen osv. Dette er selvfølgelig kun ukvalifiserte spekulasjoner, men hvis jeg er inne på noe, vil jeg anta at jordas geologiske formasjoner spiller inn.

Et avslutningspørsmål. Hvis ENSO kommer før global SST og troposfæretemperatur, og PDO kommer før ENSO, hva kommer før PDO?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg fortsetter min noe nær endeløse monolog.

Bob Tisdale fortsetter å sjekke data. Han poengterer dette gang etter gang når mengder av elendige "motargumenter" kommer hans vei på blant annet WUWT, samt hans kommentar på bloggen til J. Curry om SST, .

Tisdale gjør en strålende jobb, men jeg skulle ønske jeg følte å beherske engelsk skriftlig godt nok til å stille ham noen spørsmål. Som jeg ser det gjør nemlig Tisdale en tabbe angående PDO. Han ser kun på gjennomsnittlig SST i det nordlige Stillehavet, men glemmer det jeg har vært inne på i tidligere innlegg, at temperaturen i havoverflaten flytter seg over gigantiske områder i skiftet mellom positiv og negativ fase i PDO. Med disse faseskiftene forandres også temperatur på det havvannet som strømmer sørvestover og inn i de tropiske områdene av Stillehavet, og ikke minst forandres vær og trykksystemer over enorme hav- og landområder. Når selve ENSO-fenomenets skifter mellom El Nino og La Nina krever en svekkelse av passatvindene for å trigge kelvinbølgens bevegelse mot den Sør-Amerikanske stillehavskysten, virker det naivt å bevisst overse et så enormt system som PDO.

Nei, dette forandrer ikke en tøddel på Tisdales og Okulars fremragende konklusjoner om hvordan ENSO styrer den globale temperaturen. Bare så det er sagt. Jeg synes bare det er halvveis meningsløst å ikke kunne forklare de syklusene som helt tydelig styrer den globale temperaturen i ca. 60 års svingninger. Hva fører til et positivt trinnskifte? Hva fører til et negativt trinnskifte? Jeg har en hypotese om hva som styrer PDO, og har hatt det lenge. Jeg er imidlertid så usikker at jeg har holdt tilbake, men det var en NASA-rapport som satte meg på sporet. Solas innvirkning på geomagnetismen med forandringer i skydekket som resultat. Dette som et hint til de som kan både vitenskapelig metode, fysikk og matematikk. Er jo bare å sette i gang, for et uforklart fenomen er vel bare halvveis til mål?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Sitat fra: Jostemikk på desember 17, 2012, 02:24:01 AM
Jeg fortsetter min noe nær endeløse monolog.

Hei, Jostemikk.

Jeg leser det du legger inn. I går skrev jeg til og med et middels langt svar til deg angående PDO. Men akkurat like før jeg skulle legge det inn, trykket jeg tydeligvis på en feil tast et sted, og dermed forsvant alt sammen - poff!

Så da ble jeg bare irritert og gadd ikke begynne på nytt igjen.

Men jeg skal få svart ... ;)

Jostemikk

Innsatsen din har vært enestående, Okular. Ikke noe å stresse med dette, selv om det utvilsomt vil være mer å hente for undertegnede hvis jeg blir korrigert for åpenbare feil. Dette dreier seg rett og slett om et ønske om å finne ut av årsaken til varierende trender i global temperatur, noe jeg ikke finner forklart annet steds, heller ikke i Tisdales bok. Er ikke helt ferdig med den, så det kan jo være årsaken. Eller jeg kan ha misoppfattet noe eller oversett det.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

En svært interessant sak, og absolutt on topic i denne tråden.

The Resilient Earth - Science Gets The Stratosphere Wrong

Man kan visst gjøre hva man vil med data. Torturere dem til de gjør som man vil.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Obelix

Sitat fra: Okular på mars 24, 2012, 13:29:53 PM
Er det sånn at solas innflytelse på atmosfærens langtidige temperaturutvikling ikke er mulig å se direkte, men kun og helt og holdent indirekte, bakt inn i ENSO-fenomenet og, i forlengelsen av dette, AMO, ved på ulike måter å regulere den storskala tilførselen av energi til Stillehavet i store svingninger, sakte, men sikkert over tid?

I slutten av 2008 presenterte Bill Illis sitt forsøk på rekonstruksjon av HadCRUT3 sin globale (atmosfæriske) temperaturkurve ved å forene de fluktuerende verdiene til ENSO og AMO fra 1871 til 2008. Sånn her så det ut:Det som slår en umiddelbart når en kikker på Illis sin røde kurve, er at den mangler trenden til HadCRUT sin blå. Ellers gjenskaper den modellerte kurven den 'reelle' nesten perfekt i detaljene (og det er jo imponerende i seg selv), og den får endog med seg syklenes timing ganske så fint. Problemet er bare at den til syvende og sist, slik den framstår her, ikke synes å være i stand til å besvare det egentlige spørsmålet – hva har fått snittemperaturene til å stige fra 1800-tallet og fram til i dag?

Ett forkortet sitat fra Okular sin interessante tråd.  :D  Håper forkortingen ikke er å regne som siteringsjuks.

Jeg lurer på om solas sykluser mellom perioder med høy og lav aktivitet kan 'superimposeres' i grafene sammen med La Nina og El Nino-årene? Det er så vidt jeg har sett i andre artikler, en korrellasjon mellom de forskjellige hendelsene.

Når det gjelder ENSO (blant annet) så er det interessant også å se på den lille endringen på jordens helningsvinkel. Dette har medført at det som amerikanenerne har døpt" Hurricane Beltway" for hvert år de siste årene flytter seg lenger og lenger nordover. Denne naturlige hendelsen som at vinkelen gradvis endres vil vel, slik jeg tenker, ha den følgen at mer og mer varme konsentrerer seg på den nordlige hemsifære, og "taperen" blir spesielt sørlige delen av SH.

I grafen som viser ENSO  lagt oppå Hadcrut3-grafen så ser vi at for det meste så er det korrellasjon mellom de to grafene. Det burde jo være en korrellasjon hele veien til 2008 mener nå jeg, siden hadcrut-grafen som vi vet, er en kompositt av sjøtemperaturen og landtemperaturen. Skal jeg tippe på et svar på hvorfor det er et avvik på sluten av grafen, så kan vel det skyldes juksteringer i hadcrutgrafen. Vi vet at andre organisasjoner har bedrevet det, så....? For det at den røde grafen skulle med ett synke under hadcrut-grafen kan vel være en grunn til å spørre om det er Hadcrut som har fått det hele feil, dersom det ikke skyldtes juksteringer.

For vi vet at alarmistene hevder nå at grunnen til at vi ikke kan se temperaturstigningen i atmosfæren er at varmen har gått i havene. Men skulle dette være sant, så burde vel hadcrut-grafen være under den røde, eller hva?

Skal jeg forsøke meg på et svar på Okular's spørsmål "hva har fått snittemperaturene til å stige fra 1800-tallet og fram til i dag?" så må det vel være at jorden hadde kommet ut av den lille istiden, og at temperaturnivået da var historisk lavt i hele denne 'inter-glaciere' perioden, så når solens solflekkaktivitets-syklus var ute av sine lavere aktivitetsperioder, så ble jorden gradvis oppvarmet, sten på sten, i et forsøk på å nå sin gamle temperatur som den hadde i middelaldreren. Som vi alle vet, vi har ikke kommt dit, ennå. Så slik jeg ser det, så er det den økende energien fra sola som fikk oss ut av den lille istiden, og mot det gamle nivået i middelaldren, men vi har til nå  bare kommet halvveis i ferden tilbake til gamle temp-nivåer.

Jeg vil rette en stor takk til Okular for det glimrende arbeidet som er gjort  :D  Mye interessant, og mye som jeg vil anta har mye for seg i å forklare klimapåvirkningene på en god måte. Det tv-programmet som vi snakket om i andre tråder- i denne uka, som tar for seg jorden i løpet av et år med henblikk på blant annet jordrotasjonen, er med på å forklare dette med havstrømmer og vindstrømmer. Disse er effektive forflyttere av store mengder konvektiv varme. Så det var en glimrende idé av Okular å rette fokuset mot ENSO   :D  Det viser at det er et hav av andre muligheter enn å bare se seg blind på CO2 som forklaringsmodell for jordens varierende klima.
No fear for the real men! No hope for the scared!

Jostemikk

#128
Okular fortsetter på sin pedagogisk gode måte å forklare ENSO-fenomenet, og hvordan Nino 3.4 fullstendig dominerer den globale temperaturutviklingen. Denne gang i en nystartet tråd på VGD - Om hvordan verden egentlig ble varmere fra 1970 Før jeg tar meg den frihet å sitere et av hans innlegg derfra, kopierer jeg inn et han skrev en tid tilbake på WUWT. Dette er viktig, og spørsmålet han stiller er så vanskelig å gi et annet svar på enn at verden er full av BS, at jeg ikke har noe valg. Verden er full av BS. Halvfet utheving er gjort av meg.

SitatKristian says:
May 20, 2013 at 3:44 am

I'm amazed at how people reading this blog, people that should be well familiar with the work of Bob Tisdale, one of its more active contributors, still manage to just blank out completely when reading about 'climate sensitivity'.

Look, the entire rise in global temperatures since ~1970-75 can be derived from Pacific oceanic processes and their global atmospheric propagation. After the great Pacific climate shift (1976-79) evidently forced the world to switch from a La Niña-favored response regime to an El Niño-favored one, there have only been two (2) global upward shifts in temperatures relative to the NINO3.4 SSTa (representing the part of the ENSO pendulum (the central/eastern one) with the strongest signal), following it slavishly for the rest of the time, no general divergence whatsoever. Furthermore, the sudden global shifts are easily traceable to the western part of the ENSO pendulum (the West-Pacific/East-Indian oceans) and to the North Atlantic (AMO). They are fully explained (extensively and thoroughly by Tisdale) by natural oceanic and atmospheric processes, all known and described in the scientific literature and easily observed and tracked in all kinds of relevant climatic data.

http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/NINO34vsHadCRUT3gl2_zps3d189621.png
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/EPacvsGlSSTa2_zpsc33ca917.png
http://i1172.photobucket.com/albums/r565/Keyell/EPacvsGlSSTa_zpsbc15e85d.png

There simply is nothing left for a CO2 warming signal. And still people are absolutely convinced that there has to be some GHG warming effect of significance somewhere. If natural processes explain all of the 0.6 C rise in global temperatures from 1970 to 2013 (43+ years) and that entire rise occurred in three (3) sudden shifts (1976-79 (major/phase climate shift), 1988 (mode climate shift) and 1998 (another mode climate shift)) and nowhere else whatsoever, during the period with the most rapid rise and allegedly the highest absolute content of atmospheric CO2 for many hundreds of thousands of years ... THEN THERE IS NO CLIMATE SENSITIVITY TO CO2. THE SENSITIVITY IS ZERO! There is no background trend. There is only the very specific and process-related shifts.

And OLR at ToA just follow temps over the last decades of global warming, as temps follow ENSO. No sign anywhere of an 'enhanced GHE' as the warming cause. Pure and simple.

This is what observational data from the real Earth system is telling us, showing us. And it's simply ignored. All for the sake of 'Oh, but CO2 has to do something, right?'

Snap out of it!

Fra VGD:

SitatDet begynte med denne rekka av tidssegmenter fra 1957/58 til i dag hvor økningen i atmosfærisk CO2 (Mauna Loa) sammenstilles med global overflatetemperatur (HadCRUt3). Det finnes ingen oppadgående trend å spore i temperaturdataene over hele segmentkomposittet fra 1957 til 2013 (drøyt 56 år). Det atmosfæriske CO2-innholdet, derimot, har over samme periode steget jevnt og trutt, totalt med gode 25%, en fjerdedel!

Det finnes intet CO2-oppvarmingssignal noe sted. Og det er jo heller ikke særlig rart. Det atmosfæriske CO2-innholdet har ingen innvirkning i det hele tatt på den globale temperaturutviklingen.

Denne er styrt av noe ganske annet. Noe helt naturlig. To ord: 'sola' og 'havsykler'.

Så la oss glemme dette CO2-tullet. Legge det bak oss en gang for alle. Det er ikke annet enn en freidig påstand uten dekning i data fra den virkelige verden. Og slikt kan man jo ikke kaste bort tid på å diskutere. Vil de ikke eller kan de ikke dokumentere sin hypotetiske mekanismes effekt på/i det ordentlige jordsystemet, vel, så er det jo bare å gå videre. 'Kom tilbake når dere har noe.' Noe ...

- - -

Ja, så var det disse 4 tidssegmentene (over). For det foregikk jo faktisk global oppvarming i moderne tid over en periode på 25 år, fra 1976/77 til 2001/02, ganske som det gjorde i en tilsvarende periode på 1910-, 20- og 30-tallet. Så hvor er da selve oppvarmingen å finne? Mellom segmentene. I tre distinkte opprykk i global snittemperatur.

Vel, egentlig har jeg faktisk ikke delt segmentene inn helt presist. Selve opprykkene kan nemlig tidfestes og defineres temmelig nøyaktig. Det første (og avgjørende) av de tre fant sted i perioden 1976/77-1979 (Det store klimaskiftet i Stillehavet). (Det kan argumenteres med utgangspunkt i visse parametre at skiftet startet allerede i 1970 eller 1972, men ser man spesifikt på SST (og globale temperaturer), skjedde alt innenfor tidsrommet 1976-79.) Det andre opprykket fant sted i 1988 og det tredje og siste fant sted i 1998. Begge disse opprykkene er lik det første direkte assosiert med såkalte klima- eller regimeskifter i Stillehavet, bare av en annen type enn skiftet på slutten av 70-tallet. Dette kommer vi tilbake til.

Hvordan ser jeg så at skiftene inntraff akkurat ved disse tidene? Det hele er såre enkelt. Globale temperaturer er slaver av SSTa i NINO3.4-regionen i den ekvatoriale delen av det sentrale/østlige Stillehavet (5N-5S, 120-170V). Havtemperaturene her og svingningene i dem samt de koblede oseanisk/atmosfæriske prosessene de fører med seg, er åpenbart så altoverskyggende innflytelsesrike at hele klodens snittemperatur blir trukket/tvunget med på ferden; den makter simpelthen ikke å vike fra NINO3.4 i trend over tiårsperioder. Innenfor disse følger den dessuten slavisk NINO3.4 sine primære utslag (markante/solitære El Niños og La Niñas) og til en vesentlig grad, men ikke like bastant, også de sekundære episodene.

Siden 1970 har dette tette kausalitetsforholdet mellom NINO3.4 og globale temperaturer (NINO leder, gl temp dilter etter) vært flagrant til stede hele veien, alle kan se det, med unntak kun ved tre påfallende korte perioder hvor gl temp brått rykker opp permanent fra NINO3.4: 1978/79, 1988 og 1998:Fra 1970 til i dag kan den generelle progresjon i global temperatur altså forklares til fulle gjennom 'lead/lag'-forholdet den har til NINO3.4 (det tropiske Øst-Stillehavet). Foruten ved akkurat disse tre tilfellene.

Det er altså disse tre spesifikke globale opprykkene relativt til NINO3.4 vi må se nærmere på. Ikke på noen annen del av kurven.
Der stiger jo ikke snittemperaturen i det hele tatt. Der følger den bare NINO3.4 slavisk:De tre opprykkene rommer med andre ord hele den moderne globale oppvarming. Uten dem, ingenting ...!

Vi får ta det ett av gangen.

Takk for at du orker holde fokus og terpe videre på dette, Okular. Før eller senere...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på juni 27, 2013, 20:37:49 PM
Takk for at du orker holde fokus og terpe videre på dette, Okular. Før eller senere...

Ja, takk til Okular! Jeg har lest dette før, men jeg trenger innterping, så tak til deg Joste for reprisen.  :D

Det er jo forbløffende det hele. Verden vil absolutt bedras. De insisterer på det, intet mindre. CO2 har ingenting med saken å gjøre.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Når dagen endelig kom, den dagen Bob Tisdale, Okular, jeg selv og andre har ventet på, at det skulle komme ny forskning som sier at ENSO er årsaken til globale temperaturvariasjoner, skulle en tro jeg løp på både vegger og i taket. Dessverre er det et par ting som i stedet gjør meg oppgitt. Forbasket oppgitt. Men først det positive. I hvertfall hvis man ser bort fra den sedvanlig idiotavslutningen i alle klimaabstrakter i Nature og dets like.

SitatPause tied to equatorial Pacific surface cooling
Posted on August 28, 2013

by Judith Curry

My mind has been blown by a new paper just published in Nature.


Just when I least expected it, after a busy day when I took a few minutes to respond to a query from a journalist about a new paper just published in Nature [link to abstract]:

SitatRecent global warming hiatus tied to equatorial Pacific surface cooling

Yu Kosaka and Shang-Ping Xie

Abstract.  Despite the continued increase in atmospheric greenhouse gas concentrations, the annual-mean global temperature has not risen in the twenty-first century, challenging the prevailing view that anthropogenic forcing causes climate warming. Various mechanisms have been proposed for this hiatus in global warming, but their relative importance has not been quantified, hampering observational estimates of climate sensitivity. Here we show that accounting for recent cooling in the eastern equatorial Pacific reconciles climate simulations and observations.We present a novel method of uncovering mechanisms for global temperature change by prescribing, in addition to radiative forcing, the observed history of sea surface temperature over the central to eastern tropical Pacific in a climate model. Although the surface temperature prescription is limited to only 8.2% of the global surface, our model reproduces the annual-mean global temperature remarkably well with correlation coefficient r 50.97 for 1970–2012 (which includes the current hiatus and a period of accelerated global warming). Moreover, our simulation captures major seasonal and regional characteristics of the hiatus, including the intensified Walker circulation, the winter cooling in northwestern North America and the prolonged drought in the southernUSA.Our results show that the current hiatus is part of natural climate variability, tied specifically to aLa-Nina-like decadal cooling. Although similar decadal hiatus events may occur in the future, the multi-decadal warming trend is very likely to continue with greenhouse gas increase.

The authors used the GFDL coupled global climate model.  They conducted three simulations:

SitatThe historical (HIST) experiment is forced with observed atmospheric composition changes and the solar cycle. In Pacific Ocean–Global Atmosphere (POGA) experiments, SST anomalies in the equatorial eastern Pacific (8.2% of the Earth's surface) follow the observed evolution (see Methods). In POGA-H, the radiative forcing is identical to HIST, and in the POGA control experiment (POGA-C) it is fixed at the 1990 value [natural internal variability only]. Outside the equatorial eastern Pacific, the atmosphere and ocean are fully coupled and free to evolve.

The results in terms of global-average surface temperature are shown in Fig 1 below:In Fig 1 a, you can see how well the POGA H global average surface temperature matches the observations particularly since about 1965 (note central Pacific Ocean temperatures have increasing and significant uncertainty prior to 1980).

What is mind blowing is Figure 1b, which gives the POGA C simulations (natural internal variability only).   The main  'fingerprint' of AGW has been the detection of a separation between climate model runs with natural plus anthropogenic forcing, versus natural variability only.  The detection of AGW has emerged sometime in the late 1970′s , early 1980′s.

Compare the temperature increase between 1975-1998 (main warming period in the latter part of the 20th century) for both POGA H and POGA C:


  • POGA H: 0.68C (natural plus anthropogenic)
  • POGA C:  0.4C (natural internal variability only)

I'm not sure how good my eyeball estimates are, and you can pick other start/end dates.  But no matter what, I am coming up with natural internal variability associated accounting for significantly MORE than half of the observed warming.

Like I said, my mind is blown.  I have long argued that the pause was associated with the climate shift in the Pacific Ocean circulation, characterized by the change to the cool phase of the PDO.  I have further argued that if this is the case, then the warming since 1976 was heavily juiced by the warm phase of the PDO.  I didn't know how to quantify this, but I thought that it might account for at least half of the observed warming, and hence my questioning of the IPCC's highly confident attribution of 'most' to AGW.

Although this was not a specific conclusion of the paper (the focused on the period 2002-2012), the conclusion jumps out from their Fig 1 (and my eyeball analysis).

Les resten av Judith Currys kommentarer ved å klikke på linken øverst i sitatet.

Saken har også blitt slått opp med en viss grad av fanfare hos Anthony Watts, som plutselig ikke er så sikker på at han hater alt som heter naturlige klimasykler allikevel. Mer interessant er det Bob Tisdale skriver under Watts innledning. Her er litt av begge.

Sitat'Mind blowing paper' blames ENSO for Global Warming Hiatus
Posted on August 28, 2013 by Bob Tisdale

SitatNote: Dr. Judith Curry also has an essay on this important paper. She writes:

SitatMy mind has been blown by a new paper just published in Nature.

Just when I least expected it, after a busy day when I took a few minutes to respond to a query from a journalist about a new paper just published in Nature [link to abstract]:

This has important implications for IPCC's upcoming AR5 report, where they will attempt to give attribution to the warming, which now looks more and more like a natural cycle. See updates below.  – Anthony

Guest essay by Bob Tisdale

The recently published climate model-based paper Recent global-warming hiatus tied to equatorial Pacific surface cooling [Paywalled] by Yu Kosaka and Shang-Ping Xie has gained a lot of attention around the blogosphere. Like Meehl et al (2012) and Meehl et al (2013), Kosaka and Xie blame the warming stoppage on the recent domination of La Niña events. The last two sentences of Kosaka and Xie (2013) read:

SitatOur results show that the current hiatus is part of natural climate variability, tied specifically to a La-Niña-like decadal cooling. Although similar decadal hiatus events may occur in the future, the multi-decadal warming trend is very likely to continue with greenhouse gas increase.

Anyone with a little common sense who's reading the abstract and the hype around the blogosphere and the Meehl et al papers will logically now be asking: if La Niña events can stop global warming, then how much do El Niño events contribute? 50%? The climate science community is actually hurting itself when they fail to answer the obvious questions.

And what about the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)? What happens to global surface temperatures when the AMO also peaks and no longer contributes to the warming?

The climate science community skirts the common-sense questions, so no one takes them seriously.

Les resten av Bob Tisdales innlegg ved å klikke på linken øverst i sitatet.

ENSO med sine El Niño og La Niña korrelerer altså skremmende godt med den globale temperaturutviklingen, spesielt i den perioden det finnes gode nok SST-data fra Stillehavet. La Niña blir utpekt som direkte årsak til den globale stoppen i temperaturstigning. Tisdale nevner i en oppdatering det samme som jeg har pekt på mange ganger, også på Forskning.no da debatten var åpen der. Hvis La Niña er årsaken til temperaturutflatingen og temperaturnedgangen vi har sett de siste 17 årene, hvor mye av årsaken til oppvarmingen etter Det store klimaskiftet i Stillehavet skyldes da motsatsen, El Niño?

Så til det håpløst triste i situasjonen

I mange år har Bob Tisdale pekt på dette. Bare at han har gjort det vesentlig mer elegant, mer nøyaktig, utvist mer forståelse for det som foregår i de tropiske delene av Stillehavet. Okular har både videreført og oversatt mye av Tisdales arbeide, og begge to har forklart det så enkelt at selv halvtomsinger burde forstå det selv på en dårlig dag. Grafene og animasjonene som Okular har presentert for oss har vært geniale, og det finnes ikke et eneste eksempel samme hvor i bloggosfæren man leter, på AGW-alarmister som har klart å peke på vesentlige feil i Tisdales og Okulars arbeide om ENSO.

Allikevel er det først nå, etter at autoriteter (forskere) har publisert sine funn hos en enda større autoritet (Nature), at Judith Curry og Anthony Watts tørr utvise begeistring. Først nå har det gått opp for Curry at ENSO styrer hele/store deler av temperaturutviklingen på jorda. Dette er forferdelig. Jeg vet at hun er klar over Tisdales stoff om dette. Jeg vet at også andre har henvendt seg til henne med dette stoffet uten respons. Folk som ikke er autoriteter gjennom fancy titler, mengder av publikasjoner i de rette magasinene osv.

Hele samfunnet er forpestet av dette problemet. Det spiller ikke noen rolle hva som blir sagt/skrevet. Det hele dreier seg om hvem som gjør det. Hvis noe blir skrevet av en ikke-autoritet, spiller det ikke noen rolle om det logisk og faktisk henger godt på greip. Folk tør ikke reagere før de får det bekreftet gjennom autoriteter, da helst presentert i MSM.

Jeg velger allikevel å feire ørlite. I kveld blir det sjokolade til kaffen, og det skal jeg nyte mens jeg via tankene sender en meget stor takk til Tisdale, Okular og andre som dem.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#131
Så og si hele de Freitas-affæren handlet om hvordan The Team gikk fullstendig av skaftet for å undertrykke forskning om ENSOs påvirkning av den globale temperaturen. I klartekst betyr dette at Michael Mann, Mike Hulme, Rasmus svettetørker Benestad, Phil Jones et al var villige til å gjøre hva som helst for å diskreditere de Freitas og alle som hadde med magasinet han var redaktør for, samt alle som forsøkte eller klarte å publisere noe som viste fakta om ENSO.

Bebben er den som meget fortjenestefullt har tatt opp de Freitas-affæren her på Klimaforskning. Her er linkene til hans kommentarer:

de Freitas-affæren

Ny Climategate?

KLIMA-magasinet fra CICERO

"Journalistene må slutte å være så balanserte"


Her er noen linker til stoff omhandlende Chris de Freitas i noen av de maniske e-postene avslørt i Climategate:

Michael Mann til Mike Hulme

Fra Jim(?) til Michael Mann, Phil Jones med flere

Fra Michael Mann til Phil Jones, Ben Santer, Steven Schneider og en hel bråte andre

Fra samme Jim til James Hansen, Michael Mann, Phil Jones og en mengde andre støttespillere

Fra Ben Santer til Phil Jones

Link til alle 37 e-poster fra Climategate omhandlende Chris de Freitas


Det dette handler om er fullstendig panikk hos The Team angående en av to astronomisk store trusler mot deres forsøk på å svindle en hel verden for The Cause. Den andre saken handler om Hockeykølla. Det tropiske Stillehavet måtte utslettes som forklaringsmodell for global temperaturutvikling da det er en direkte trussel mot atmosfærisk CO2-innhold som eneste rette lære. Deretter kom Michael Manns nå detroniserte hockeykølle. Den skulle gi klimamodellene de nødvendige "data" for å vise hele verden nøyaktig hvor mye vårt CO2-utslipp har varmet planeten.

The Teams hemningsløse angrep på ytringsfrihet, vitenskapelig integritet og frihet, og i dette tilfellet, den voldsomme glefsingen etter Climate Research og dets redaktør de Freitas, viser hvor desperate de var etter å ta alle midler i bruk for å sverte ethvert medium som ga taletid til latterlige skeptikere.

Alt dette er å finne i linkene over, men jeg har lyst til å hjelpe litt til med en sak som har forsvunnet fra Morgenbladets nettsider, en sak som er nevnt av Bebben i hans kommentar på Bishop Hill, kommentar side 3. Nok en gang har Webarchive.org (Wayback Machine) kommet meg til hjelp, og jeg velger å legge ut Benestads og Øyvind Nordlis frontalangrep på ytringsfriheten i kongeriket Norge. At disse to fortsatt hever lønn hos NMI forteller alt om ledelsen der, og deres formålsparagraf om først og fremst tjene Staten og politikernes ønsker. Pur antivitenskap.

SitatForskning? NO!

Klimaforskning

Når de fleste klimaforskere synes nettstedet forskning.no sin fremstilling av klimaproblematikken er problematisk, så er en ting sikkert, nemlig at et eller annet er helt feil med enten klimaforskerne eller nettstedet. Hva er da mest sannsynlig: at flere hundre forskerne tar feil, eller at en redaktør og noen enkeltindivider gjør det?

For å belyse spørsmålet, er det interessant å se nærmere på vitenskapens vesen. En av grunnpilarene i vitenskapen er den såkalte etablerte viten, det vil si den forklaringen som er akseptert av flertallet. Av og til kan nye oppdagelser bli gjort som snur bildet opp ned (paradigmeskifte), men etter et slikt paradigmeskifte vil likevel en ny forklaring være mest overbevisende, og dermed bli en del av den etablerte kunnskapen.

Men nye «oppdagelser» er som regel ikke riktige. Faren er heller stor for at sensasjonelle nyheter viser seg å være feil. Derfor er kritisk betraktning av nye innspill en viktig del av forskningen, og noe som fungerer som en kvalitetskontroll. Nettstedet forskning.no har i flere år publisert artikler og kronikker hvor enkeltpersoner har sluppet til og påstått at klimaforskerne tar feil, uten å overbevise; den siste IPCC-rapport gir sterkere bevis på menneskeskapte klimaendringer enn den forrige. Mange av artiklene publisert på nettstedet har dessuten basert seg på usannheter, halvsannheter og misforståelser rundt klimaproblematikken. Nettstedet har på dogmatisk vis forfektet konseptet «ytringsfrihet», og samtidig fungert som en formidlingskanal for ulike individer som av en eller annen grunn er uenige med IPCC (se for eksempel Forskerforum, s. 25, 7/2004). Dette har tydeligvis gått ut over lesernes krav til kvalitet og pålitelighet.

Forskning.no praktiserer ikke kildekritikk, men bruker ytringsfriheten som alibi for Ã¥ skape tvil om klimaendringene eller svekke klimaforskernes omdømme. Praksisen går på tvers av vitenskapelige standarder. Da kan man ikke stole på det som publiseres der, og dermed blir nettstedets image veldig misledende. I forskningsverdenen diskriminerer man mot hypoteser som ikke når opp til vitenskapelig standard. Det er kvalitet som teller. Med andre ord, nettstedets domenenavn er svært misvisende; forskning.no burde kanskje vært «Forskning? NO!».

Rasmus Benestad
Klimaforsker

Øyvind Nordli
Klimaforsker

Publisert 17. august 2007

Jeg beklager at mye av dette stoffet er avsporende sett opp mot denne trådens intensjon og viktige stoff, men jeg føler at det er av stor viktighet å få poengtert hvorfor det har vært nesten håpløst for Bob Tisdale, Okular med flere å nå fram med kunnskapen sin. Det er ingen grunn i verden til å tro at propagandaarbeidet til medlemmene i The Team er redusert i verken styrke eller innhold i tiden etter Climategate-avsløringene. De er simpelthen nødt til å undertrykke sannheten, for hvis sannheten om Stillehavets influens på global temperatur kommer for dagen, har hele deres kamp for The Cause vært fånyttes. Da har de tapt. Det er game over.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren