Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

seoto

Jeg tror sannelig den britiske regjeringen har seriøse planer om å gjøre flest mulig fattige ;)

This green tax on conservatories is just the start of a red-tape nightmare for homeowners

Er dette viruset smittsomt? Vil også Norge ruinere sine innbyggere?

Vil det i det hele tatt være noe som helst som ikke er regulert i tiden som kommer? Vil noen sjekke om vi har skrudd av lyset for natten på korrekt tidspunkt?

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#676
Sitat fra: Amatør1 på april 10, 2012, 00:22:51 AM
Sitat fra: Telehiv på april 10, 2012, 00:12:29 AM
Interessant tankerekke her, mitt håp er at fysikkens lover (herunder varmelæren) ikke kan oppheves pr. politisk vedtak over tid.

Presisér  :P  Hvis det er meg som har opphevet fysikkens lover vil jeg gjerne ha beskjed så jeg kan ta det opp med vedkommende.  ;D

Hehe, Amatør1,

det er nok ikke du som er nærmest til å bli anklaget for dette, det er andre som lever høyt på disse øvelsene!

Se forøvrig mitt freske forsøk på å liste klimafaktorenes orden og viktighet under Okulars fremragende ENSO/AMO-presentasjoner, m.m. I en sånn sammenheng - hvis vi klarer å holde tunga beint i munnen om hvor høna slutter og egget begynner (fritt etter min elskede hustru) - er det trolig enklere å isolere fysiske faktorer på en måte som gjør dem "kybernetisk" håndterbare.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Sitat fra: Amatør1 på april 10, 2012, 00:07:06 AM
Sitat fra: ebye på april 09, 2012, 22:59:41 PM
Sitat fra: Amatør1 på april 09, 2012, 19:15:51 PM
Ifølge dogmet skal det hele foregå ved at Sola stråler over hele sitt spektrum, hvorav endel slipper igjennom atmosfæren og treffer jordoverflaten, der strålingsenergien går over til varme. Varme objekter stråler energi i det infrarøde (IR) området av spekteret, så jorda returnerer IR-stråling rettet mot rommet. Fortsatt ifølge dogmet, blir dette fanget opp av CO2-molekyler som umiddelbart blir litt oppvarmet og så sender energien videre som ny IR-stråling, men denne gang i alle retninger. Sånn ca. halvparten blir dermed sendt tilbake til jorda, som så skulle bli varmere enn den ville blitt uten CO2.

Vi snakker ikke om oppvarming av CO2-molekyler. CO2 absorberer IR-stråler. Det skjer ved at C=O bindingene vibrerer, banding eller wagging, i takt eller utakt. Molekylene blir eksitert, går tilbake til grunntilstanden, og absorbert energi sendes ut. Her skulle vi hatt Ole Henrik Ellestad - han kan IR.   8)

Hvorvidt energien tas opp av gassen som varme, kinetisk eller potensiell energi etc. er ikke hovedpoenget. Hvis den ikke blir tatt opp som varme, så blir prinsippet om at  varme alltid strømmer fra varme til kalde objekter brudt på en enda mer markert måte enn beskrevet over.

Takk for denne presiseringen Amatør1.

Dermed dukket det opp et nytt spørsmål. Den IR-strålingen som absorberes av CO2 er helt spesifikk i energimengde. Det er den energimengden som nøyaktig medgår til molekylvibrasjonene (kvantesprang). Men all annen IR-stråling absorberes uspesifikkt, dvs. den varmer opp atmosfæren. Eller....

Dette fenomenet (uspesifikk oppvarming) må jeg innrømme at jeg ikke har sett omtalt. Er dette helt uvesentlig? Kommentarer?   :-\

Jostemikk

Nå er NASA-folk redd for selskapets ettermæle:

WUWT - Hansen and Schmidt of NASA GISS under fire: Engineers, scientists, astronauts ask NASA administration to look at empirical evidence rather than climate models.

Det er ei lang liste med undertegnelser, og jeg antar at dagens NASA-ledelse ikke kan overse denne voldsomme slakten av James Hansen og Gavin Schmidts harselering med vitenskapelige metoder.

Dette var sannelig et skritt i riktig retning. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Vet sannelig ikke ebye, har aldri hørt om noe slik begrep, uten at en skal legge for mye i det. Men varme er vel i bunn og grunn manifestert som bevegelse i en eller annen form på molekyl/atomnivå:

http://coolcosmos.ipac.caltech.edu/cosmic_classroom/light_lessons/thermal/heat.html

"(2) Thermal energy can be transfered to other objects causing them to heat up. When you heat up a pan of water, the heat from the stove causes the molecules in the pan to vibrate faster causing the pan to heat up. The heat from the pan causes water molecules to move faster and heat up. So, when you heat something up, you are just making its molecules move faster. "

"(5) Light from the sun is converted to heat as the sun's rays warm the earth's surface. "How does heat move?

"Heat moves in three ways: Radiation, conduction, and convection.

Radiation happens when heat moves as energy waves, called infrared waves, directly from its source to something else. This is how the heat from the Sun gets to Earth.  In fact, all hot things radiate heat to cooler things. When the heat waves hits the cooler thing, they make the molecules of the cooler object speed up.  When the molecules of that object speed up, the object becomes hotter. 

Infrared waves are part of a spectrum of energy waves known as the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum includes all kinds of energy that can travel in waves, including light, heat, x-rays, radio waves, ultraviolet waves and microwaves. "

Heat flows from hot to cold

"The first statement of the 2nd law of thermodynamics - heat flows spontaneously from a hot to a cold body - tells us that an ice cube must melt on a hot day, rather than becoming colder.

An explanation for this form of the 2nd law can be obtained from Newton's laws and our microscopic description of the nature of temperature. We have already seen that the flow of heat through conduction occurs when fast (hot) atoms collide with slow (cool) atoms, transferring some of their kinetic energy in the process. One might wonder why the fast atoms don't collide with the cool ones and subsequently speed up, thereby gaining kinetic energy as the cool ones lose kinetic energy - this would involve the spontaneous transfer of heat from a cool object to a hot one, in violation of the 2nd law. The answer lies in energy and momentum conservation in a collision - one can show, using these two principles, that in a collision between two objects which conserves energy (called an elastic collision) the faster object slows down and the slower object speeds up. "
Mao. det grunnleggende prinsipp vi ikke må tape av syne, er at varmeenergi alltid strømmer fra varme til kalde objekter. Forøvrig vil vameenergi i gasser gjerne manifestere seg som en eller annen form for bevegelse i eller av molekylene.

Såvidt jeg kan bedømme det, uten at jeg skal hevde noen spesiell autoritet på området (en slik autoritetshevdelse ville som vi vet heller ikka ha noen vitenskapelig verdi), er "drivhusgass"-læren slik The Church of Climatology forretter den i strid med de termodynamiske lover.

Tele har dermed rett i sin kommentar om opphevelse av fysikkens lover pr. politisk vedtak. Slike ting har vært forsøkt tidligere, for eksempel da staten Indiana i USA i 1897 forsøkte å vedta en ny og enklere verdi på Π  (=3.141592654....)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på april 10, 2012, 13:26:50 PM
Se forøvrig mitt freske forsøk på å liste klimafaktorenes orden og viktighet under Okulars fremragende ENSO/AMO-presentasjoner, m.m. I en sånn sammenheng - hvis vi klarer å holde tunga beint i munnen om hvor høna slutter og egget begynner (fritt etter min elskede hustru) - er det trolig enklere å isolere fysiske faktorer på en måte som gjør dem "kybernetisk" håndterbare.

Har notert meg det initativet, ja. Følger med og vil prøve å bidra om jeg har noe annet enn trivialiteter på lager  ;D
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på april 10, 2012, 20:22:52 PM
Nå er NASA-folk redd for selskapets ettermæle:

WUWT - Hansen and Schmidt of NASA GISS under fire: Engineers, scientists, astronauts ask NASA administration to look at empirical evidence rather than climate models.

Det er ei lang liste med undertegnelser, og jeg antar at dagens NASA-ledelse ikke kan overse denne voldsomme slakten av James Hansen og Gavin Schmidts harselering med vitenskapelige metoder.

Dette var sannelig et skritt i riktig retning. :D

Dette er lovlig sent. Men dette er en vesentlig og meget gledelig utvikling.  :)

«Vi kommer sent — Hr. Kunsel! men vi kommer godt!»  8)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Eller:

Ikke føre-var, men etter-snar.   8)

Bebben

Interessant utvikling hos NASA gitt! Gjennom kommentarene på Climate Audit og andre blogger (men også f.eks. på TU), har vi sett det lenge: Det finnes en stor gruppe godt utdannede mennesker som er skeptiske til AGW. Mange av dem er ingeniører, som Dennis Wingo og Jeff "Id" Condon, eller de er geologer, biologer, fysikere osv osv. Denne gruppen av skeptikere synes ikke at AGW-spekulasjonene er "for vitenskapelige" - de mener tvert imot at de ikke er vitenskapelige nok og at klassiske vitenskapelige metoder er blitt ofret til fordel for modeller på store (og dyre) datamaskiner.

I relasjon til dette: Amatør1, takk for forklaringene! Så vidt jeg vet har "drivhusteorien" aldri fått en termodynamisk definisjon - til tross for at klimasystemet klart er et termodynamisk system. Kritikere som Gerhard Kramm og G&T har forstått og dokumentert dette.

Når atmosfæren blir varmet opp, dels nedenfra og dels av solen, går det selvfølgelig stråling på kryss og tvers i den ("scattering"), men når/dersom jorden varmer atmosfæren, betyr dette selvfølgelig også det motsatte: at jorden er avkjølt etter at den varmet atmosfæren, fordi den har avgitt varme... (Hva blir varmest, en motor med kjølekappe eller en uten?)

Etter det jeg har forstått, er stråling den minst effektive mekanismen av de tre som lar varme overføres. Det betyr at ved en minimal endring av molekyltypene i atmosfæren (litt mer CO2), kan de 3 andre - konveksjon, konduksjon og latent varme* lett ta over for å holde "lapse rate" opp gjennom atmosfæren konstant. Konduksjon er en liten faktor i atmosfæren, men ifølge de nevnte fysikerne må den ikke settes til null, og det må heller ikke jordoverflatens (herunder havets!) evne til å holde på varme, slik det kan se ut som det blir gjort i enkle modeller.

* Sitatet ditt nevner konduksjon/ledning, konveksjon og stråling som de tre måtene varme kan spre seg på. Men atmosfæren har faktisk en til: latent varme. Når vann fordamper, "stjeler" det varme til faseovergangen og stiger til værs som vanndamp (som er lettere enn tørr luft), men uten å bli målt som "følbar" varme. Når den kondenserer høyt oppe, gir den så fra seg varme igjen ved faseovergangen fra damp til flytende.

PS skulle vi hatt en egen tråd om "drivhuseffekten"?
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

seoto

Sitat fra: Amatør1 på april 10, 2012, 20:48:45 PM
Sitat fra: Jostemikk på april 10, 2012, 20:22:52 PM
Nå er NASA-folk redd for selskapets ettermæle:

WUWT - Hansen and Schmidt of NASA GISS under fire: Engineers, scientists, astronauts ask NASA administration to look at empirical evidence rather than climate models.

Det er ei lang liste med undertegnelser, og jeg antar at dagens NASA-ledelse ikke kan overse denne voldsomme slakten av James Hansen og Gavin Schmidts harselering med vitenskapelige metoder.

Dette var sannelig et skritt i riktig retning. :D

Dette er lovlig sent. Men dette er en vesentlig og meget gledelig utvikling.  :)

«Vi kommer sent — Hr. Kunsel! men vi kommer godt!»  8)

Og dette ser ut for spre seg i nyhetene, denne gangen i The Examiner:

Astronauts condemn NASA's global warming endorsement
Sitat
In an unprecedented slap at NASA's endorsement of global warming science, nearly 50 former astronauts and scientists--including the ex-boss of the Johnson Space Center--claim the agency is on the wrong side of science and must change course or ruin the reputation of the world's top space agency.

Challenging statements from NASA that man is causing climate change, the former NASA executives demanded in a letter to Administrator Charles Bolden that he and the agency "refrain from including unproven remarks" supporting global warming in the media.

"We feel that NASA's advocacy of an extreme position, prior to a thorough study of the possible overwhelming impact of natural climate drivers is inappropriate," they wrote. "At risk is damage to the exemplary reputation of NASA, NASA's current or former scientists and employees, and even the reputation of science itself."

The letter was signed by seven Apollo astronauts, a deputy associate administrator, several scientists, and even the deputy director of the space shuttle program.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#685
Roy Spencer kliner til på sin egen blogg, og viser til omfattende etterjusteringer av temperaturdata som av en eller annen merkelig grunn alle peker mot global oppvarming, og hvis man hadde latt være å justere slik hadde det ikke vist noen oppvarming....

Dette er kort sagt en skandale, og all ros til Spencer som tør å legge det ut såpass usminket:

And I must admit that those adjustments constituting virtually all of the warming signal in the last 40 years is disconcerting. When "global warming" only shows up after the data are adjusted, one can understand why so many people are suspicious of the adjustments.

http://www.drroyspencer.com/2012/04/ushcn-surface-temperatures-1973-2012-dramatic-warming-adjustments-noisy-trends/


Og her, en nærmest hjerteskjærende rystet kommentar til Spencers opplysninger:

Stephen Wilde says:
April 11, 2012 at 5:08 PM

Oh dear.

I've been accepting that there was some tropospheric warming during the late 20th century.

Is that now in doubt ?

Mind you, my position has been that climate zone shifts and changes in the size and/or speed of the water cycle negate thermal effects from more GHGs and anything else apart from surface pressure and insolation at top of atmosphere.

So perhaps there really is zero warming overall but instead higher temperatures in the mid and high latitudes only as a result of air flow from the equatorial regions passing across our surface sensors more often/for longer whilst energy is accelerated to space in order to maintain the overall equilibrium temperature.

I must say that I am alarmed and surprised by the complexity and subjectivity apparently involved in the adjustment processes.

There seems no way to verify whether the adjustments actually made result in a more accurate or less accurate temperature record.

It looks like a bit of a mess with a high level of arbitrary and possibly agenda driven adjusting having gone on.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Flott at du la ut denne, Tele! Jeg har fulgt Spencers arbeide de siste uker og dager, og det hans forskning viser er det samme jeg har antydet/mistenkt. Vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt dette nå, men jeg gjør det igjen: Vi er rundlurt!

Temperaturen på den nordlige halvkulen steg etter første verdenskrig og fram mot slutten av den andre, enkelte steder helt fram til langt ut på 50-tallet. Etter dette har det vært en liten nedgang av typen hengebru-fasong fram mot drøyt midten på 70-tallet, før temperaturen igjen steg ørlite fram mot år 2000.

Jeg håper Spencer går videre med dette, og at hans forskning får skikkelig fotfeste. Dette vil være den raskeste veien ut av AGW-svindelen slik jeg ser det. Men hvem vet? Nå har de jo publisert forskning som viser at vi mennesker har ført til svingningene i AMO. Vi er selve skaperne av oscillasjonens variasjoner...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Jostemikk på april 12, 2012, 13:56:47 PM
Flott at du la ut denne, Tele! Jeg har fulgt Spencers arbeide de siste uker og dager, og det hans forskning viser er det samme jeg har antydet/mistenkt. Vet ikke hvor mange ganger jeg har nevnt dette nå, men jeg gjør det igjen: Vi er rundlurt!

Temperaturen på den nordlige halvkulen steg etter første verdenskrig og fram mot slutten av den andre, enkelte steder helt fram til langt ut på 50-tallet. Etter dette har det vært en liten nedgang av typen hengebru-fasong fram mot drøyt midten på 70-tallet, før temperaturen igjen steg ørlite fram mot år 2000.

Jeg håper Spencer går videre med dette, og at hans forskning får skikkelig fotfeste. Dette vil være den raskeste veien ut av AGW-svindelen slik jeg ser det. Men hvem vet? Nå har de jo publisert forskning som viser at vi mennesker har ført til svingningene i AMO. Vi er selve skaperne av oscillasjonens variasjoner...

Spencers artikkel gjelder USA-temperaturer, ikke globale?

ebye

#688
Så langt jeg har sett av diagrammene er det USA-temperaturer, ConTrari. Men uansett, flott at du linker dette Tele.

Er dette starten på en begynnende oppnøsting av det James Hansen kan ha bedrevet, Jostemikk?

Jeg har fått svar angående et mulig sted for å presentere Hansenske justeringer: Andrew Revkin!  ;D Jeg kommer tilbake til dette om litt.

CICERO har jo et NOAA-plot bak på KLIMADenne figuren viser da en påfallende sterk temperaturstigning etter 1980? Presentasjonen til Spencer styrker grunnen til å se nærmere på dette NOAA-plottet.  ;)

ConTrari

Sitat fra: ebye på april 12, 2012, 14:29:35 PM
Så langt jeg har sett av diagrammene er det USA-temperaturer, ConTrari. Men uansett, flott at du linker dette Tele.

Er dette starten på en begynnende oppnøsting av det James Hansen kan ha bedrevet, Jostemikk?

Jeg har fått svar angående et mulig sted for å presentere Hansenske justeringer: Andrew Revkin!  ;D Jeg kommer tilbake til dette om litt.

CICERO har jo et NOAA-plot bak på KLIMADenne figuren viser da en påfallende sterk temperaturstigning etter 1980? Presentasjonen til Spencer styrker grunnen til å se nærmere på dette NOAA-plottet.  ;)

Det må da snart komme en generell kritisk gjennomgang av disse justeringene? For meg virker dette som noe man forholdsvis lett kan gripe fatt i og kontrollere riktigheten av.

Når hele verdens økonomiske politikk skal danse etter Hansens justerings-pipe, da må noen skjære gjennom. Eller kanskje ikke. Kanskje verden bare gjesper og går videre, og blåser Hansen et al en lang marsj. Men en gang vil det komme en reaksjon, og jeg tror det finnes flust med politisk konservative miljøer i USA som venter på en god anledning til å slå ned på kriseprofetene.

Det kan se ille ut for Hansens barnebarn, hvis det kommer en riktig hard "storm of our grandfather".