Telehiv 27.09.13: I dag legges IPCCs rapport AR5 fram. Hvilken påvirkning har norske politikere og aktivistforskere på rapporten? Hvordan velger de å tolke forskernes rapporter? Hvilke forskere blir framhevet, og hvilke blir fortiet? Hvorfor er det så viktig at folk MÅ tro på skremselspolitikken?

Norge i IPCCs AR5 (klimapanelets rapport):
Ikke kritisk vitenskap, men arenapolitikk og faglig opportunisme?
I dag legges første del av FNs kommende klimaføljetong AR5 fram. Jeg håper derfor vi kan bruke denne tråden til å følge med på hva Norges klimatilpassede forskerstab - og tilhørende politiske bedrevitere - bedriver i det bildet.
Et lite overblikk over rollelisten og noen sentrale spilleregler for å være med på dette propagandasirkuset. Men først et par nye lover som synes å dominere bildet for våre norske klimarepresentanter:
AR5s første lov: Grad av deltakelse omvendt proporsjonal med evne til kritisk og sannferdig tenkning? ...
AR5s andre lov: Dess flere nordmenn vi tar inn, dess mer penger kommer det ...
Hvem er Norges AR5-korps? ...
"Klimaforfattere" (inkludert de fem norske) er et subtilt, men dekkende begrep ...
Kjøp av spalteplass gir faglig tyngde? ...
Avansert klimamodell? Hvordan kan den da projisere så skammelig feil? ...
Når man skal feile grovt om framtiden er det nyttig å ha flotte troverdige maskiner til å gjøre det ...
Forstår den nyrike klimaforsker Jansen hva han egentlig sier her om panelets samlede troverdighet?! Hva da med de klimaforskerne som har DÅRLIGERE modeller, når den norske supermodellen har tatt dundrende feil opp mot alle observasjoner den har blitt testet mot!?
Følg debatten!

* * *

Telehiv, 20.09.13:
Ny NIPCC-rapport knuser IPCCs påstander punkt for punkt
NIPCC skal prøve å imøtegå de alvorligste feilene i den kommende IPCC-rapporten
For et par dager siden slapp de rundt 50 internasjonalt kjente forskerne i det såkalte NIPCC (
Nongovernmental International Panel on Climate Change), sin rapport i betimelig opposisjon til IPCCs varslede A5-rapport i oktober, som man antar vil fortsette å forsvare og bortforklare den voksende listen av feilaktige, alarmistiske klimaspådommer.

Betimelig? Ja, de siste ukene har IPCC og deres våpendragere gjennom såkalte "lekkasjer" kjørt den ene mediekampanjen etter den andre for å forberede en dumliggjøring og i verste fall en demonisering av den kritikken de utmerket godt vet vil komme. Av den enkle grunn at omtrent alle de alarmistiske spådommer IPCC har levert fra sin første rapport har bommet mer eller mindre totalt, dokumentert gjennom observasjoner som siden 1997 spriker mer og mer i forhold til IPCCs modellbaserte skremsler.

NIPCC har selv beskrevet seg som "an international panel of scientists and scholars who came together to understand the causes and consequences of climate change." NIPPC er en ren faggruppe, ikke tilknyttet noen interesseorganisasjon og "wholly independent of political pressures and influences and therefore is not predisposed to produce politically motivated conclusions or policy recommendations."

Dette i kontrast til FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), som fra starten har vært finansiert av statsstøtte fra medlemslandene og politisk "forhåndsprogrammerte" på at klimautviklingen (først "global oppvarming", og da den uteble; "klimaendringer") er i krise og trenger FNs inngripen.

Punkter tatt opp i innlegget til
Telehiv:
* NIPCC/Climate Change Reconsidered II: Physical Science
* IPCCs CAGW-alarmisme avkreftes
* Breitbart News' oppsummering av nøkkelfunn i rapporten
* Sammenbruddet i IPCCs sensistivitetspåstander
* Det manglende hot spot i troposfæren
* Polområdenes motsatte temperaturtrender falsifiserer CO2-hypotesen ytterligere
* Det vitenskapelig forkastelige i forhåndskonkluderinger
* Enorme samfunnskostnader og politiske feilvurderinger forårsaket av feilaktig alarmisme
* Observerte trender er trygt innenfor naturlig variabilitet
* Spikeren i kista

Les mer og bli med i diskusjonen på vårt forum!

* * *

En oppfølging av saken "Miljøverndepartementets desperate forsøk på manipulasjon og hjernevask":

Er vi en nasjon der propaganda, sensur og korrupsjon truer vårt demokrati?
Avisa Nordland har i papirutgaven 11.09.13 et leserinnlegg av Steinar Jakobsen:

Propaganda og sensur
Jeg har en viss forståelse for at massemedia må utsettes for en viss grad av sensur og propaganda når det er krig. Noen land vi ikke liker å sammenligne oss med, tidligere Sovjetunionen, Kina og Nord-Korea, hadde/har en mer eller mindre konstant tilstand av sensur kombinert med propaganda i sine massemedier selv om det ikke er krig.
Dette vet vi om, og innbyggerne i disse landene er også smertelig klar over denne tilstanden.

Men i Norge holder vi oss for gode til å bedrive slik - eller hva?
Et møte i januar 2013 i KLIF (Klima og Miljødirektoratet - nå omdøpt til Miljødirektoratet) får en til å undres. Siden skepsisen til menneskeskapt, global oppvarming har økt de senere år - grunnet målinger som viser at alarmistene ikke har noen sak - føler alarmistene seg trengt opp i et hjørne. Derfor innkalte statssekretær Ketil Raknes til dette møtet i Klif der han ga klar beskjed om hva han ventet av «klimaformidlerne».
På møtet ble det framlagt strategier for hvordan folket skulle manipuleres. I beste sovjetstil var psykologi og propaganda sentrale tema på møtet.
Her måtte man få i stand en samfunnsomveltning med utgangspunkt i «midtskiktet av den norske befolkningen». Staten skulle, ved å knytte seg til sentrale institusjoner i kultur og samfunnsliv, sørge for ensretting (i Nazi-Tyskland benyttet man begrepet «Gleichschaltung»).
I notatet fra møtet het det at både ungdom og journalister må med, foruten at man måtte foreta merkevarebygging av forskerne. Det ble også lagt vekt på at «Departementet vil ta opp kampen i kommentarfeltet på blogger og der bekjempe annerledestenkende: 'Vi må få gjort noe med benektingen/dissonansen ...'».
Avdelingsdirektør i Forskningsrådet, Camilla Schreiner, som var til stede på møtet, lovet 10 millioner kroner til de som aksepterte at menneskene kan regulere den globale gjennomsnittstemperaturen. Forskere som kan tilfredsstille dette behovet, ville altså kunne få en påskjønnelse på 10 millioner kroner.
Ettervirkningene av dette møtet opplever vi nå i massemedia. Det nærmer seg nemlig slutten på dette budsjettåret.
Steinar Jakobsen
Les mer og ta diskusjonen!

22.06.13 ble link lagt ut av Nicolay Stangs innlegg på Dagsavisens Nye Meninger, "Folkets klimaforskning". Dette har nå blitt en egen tråd på vårt forum:
Miljøverndepartementets desperate forsøk på manipulasjon og hjernevask
Miljøverndepartementet sendte ut invitasjon til "workshop" i januar, der emnet var: "Klimasaken har gått i dvale - Hvordan vekke den til live igjen?" Om "Smeltende is og isbjørn som forsvinner" stiller de spørsmålet: "Hvilke nye historier kan vi fortelle?" Nå er de altså historiefortellere, selv om vi i dag vet at isbjørnene befinner seg svært vel, bedre enn på lenge - så hvorfor trenger de historier om isbjørner som forsvinner? Burde vi ikke forvente fakta fra dem? Hva er det de driver med? Er det ingen som har oppdatert Miljøverndepartementet om dagens virkelighet, både når det gjelder isbjørner og temperaturer? Kan det være mulig at et departement, som i utgangspunktet som burde tas på ramme alvor, i virkeligheten benytter seg av aktivister som kunnskapsbase? Hvorfor må de bruke egne klimaformidlere? Hvorfor føler de at de må benytte seg av klimapsykologer? Hva er målet for klimasaken? Her finner du kopi av Miljøverndepartementets invitasjon.
En liste over deltakerne i denne "WORKSHOP" finner du gjennom linken nedenfor.
Her kan du delta i diskusjonen, og fortelle om du mener det er riktig at departementet skal indoktrinere den norske befolkning.

P. Tuvnes, 22.05.13:
Tekna kuppet av klimaalarmister
Alarmisten Benestad er utpekt til å lede ny faggruppe, "Tekna Klima", oppstart 13.06.13. Har noen mulighet for å stille og gi et mer balansert bilde av klimabildet enn hva Benestad er i stand til? Meld fra HER dersom du er interessert.

Jostemikk, 17.05.13, diskusjonen om Termodynamikkens 2. hovedsetning fortsetter:
Svar #76 i Termodynamikkens 2. hovedsetning
Jeg skal gjøre et forsøk på å sette ting i system angående den vitenskapelige delen av klimasaken. Ja, jeg gruer meg, for det hele har endt opp som et kaos av motstridende påstander, et slags globalt mesterskap i sofisteri, godt mikset med kognitiv dissonans og en kamp om posisjoner og makt. Kort og godt noe av den mest stinkende søppelhaugen mennesket har skapt noen gang.

Hovedpoenget - en påstått økning av overflatetemperaturen gjennom en menneskeskapt økning av atmosfærisk CO2-innhold

Så enkelt er det. Det er dette hele saken dreier seg om. Alt annet er bare effekten av denne påståtte temperaturøkningen. Man har bygget opp en gigantindustri på dette ene argumentet. Annet finnes ikke. De som ikke forstår dette, har heller aldri vært spesielt interesserte i de temperaturdataene, eller "dataene" forskjellige institutter og organisasjoner har presentert verden som dokumentasjon på CO2-hypotesen.
[...]
Gir du forskere nok penger for å finne noe, kan du være rimelig sikker på at de vil finne det. (- Dr. Roy Spencer)
Les hele artikkelen og de øvrige innleggene, og bli med på debatten!

PS. Takk til Amateur2 som i et senere innlegg ga oss denne listen fra Dr Darko Butina: TWENTY FACTS ABOUT CARBON DIOXIDE (CO2)
(Her er PDF-utgaven)

25.04.13, Telehiv: Drivhusteoriens sammenbrudd mot termodynamikken - et debatteksempel
Gerlich og Tsceuschner 2009:
"Drivhuseffekten er basert på en fiktiv mekanisme som bryter med bl.a. termodynamikkens 2. lov"
Det pågår for tiden en debatt i flere media om den påståtte drivhuseffekten er falsifisert i den fortolkning mainstream klimaforskning benytter den. Mainstream klimaforskere, her i landet særlig representert ved CICERO, Bjerknesinstituttet og MI (klikken rundt Benestad et al), med begrenset innsikt i korrekt håndtering av fysiske lover fortsetter likevel å forsvare en drivhus"teori" (knapt en "hypotese" ser det ut som etterhvert) som lenge har blitt avvist av en rekke tunge fysikere, geofysikere såvel som matematiske fysikere. Disse har særlig reagert på og imøtegått klimaforskernes lurvete omgang med fysikkens grunnleggende læresetninger, jfr. den senere tids diskusjon rundt termodynamikkens 2. læresetning også her på klimaforskning.com.

I Gerlich og Tsceuschners første artikkel i 2009 knuses forutsetningene for ACW/CO2-hypotesen, når de testes opp mot fysikkens grunnprinsipper innen særlig termodynamikken. Jeg har arrangert abstractet slik at poengene kommer lettere fram for interessserte lesere:
1. Drivhuseffekten som fiktiv mekanisme - og en empirisk umulig konstruksjon
2. Drivhuseffektens brudd med termodynamikkens 2. lov
3. Hvordan avdekkes bruddene på temodynamikkens 2. lov?

[...] et par virkelig alvorlige spørsmål må stilles:
1. Er det virkelig så ille med fysikkanvendelsen i dominerende klimaforskningsmiljø?
2. Og i så fall, hvordan kan det ha pågått så lenge?
3. Og har ikke noen andre forskere tatt til motmæle (både for og mot)?
Les hele artikkelen, og svarene på spørsmålene, og bli med på debatten!

24.04.13, Jostemikk:
Termodynamikkens 2. hovedsetning
Diskusjonsgrunnlaget er et sitat fra energi.no:
"Enhver form for energi kan i sin helhet omdannes til varme, men når varmeenergi omdannes til andre energiformer, kan den aldri bli fullstendig omdannet. Noe av den vil alltid bestå som varme. Dette er hovedinnholdet i termodynamikkens andre hovedsetning.
Når energi benyttes til å utføre et arbeid, «degraderes» den. Fysikerne sier at entropien øker. Termodynamikkens 2. hovedsetning - loven om stadig økende entropi - slår fast, at all energi som omformes, til slutt ender opp i naturen som varme i finfordelt og uordnet form. Loven fastslår også, at varmeenergi kun kan spre seg av seg selv fra et varmere til et kaldere sted og ikke omvendt. Alle temperaturforskjeller tilstreber en utjevning, ved at varme strømmer fra et område med høy temperatur til et område med lavere temperatur. Når all energi er blitt forvandlet til finfordelt varmeenergi, og alle temperaturforskjeller er utjevnet, er entropien blitt maksimal. Da kan energien ikke lenger nyttiggjøres til for eksempel å drive en maskin. Entropien gir altså et mål på hvor stor mulighet vi har til å utnytte en bestemt energimengde. Lav entropi betyr høy arbeidsevne, mens høy entropi betyr lav arbeidsevne."
Les mer og delta i debatten!

22.04.13, Telehiv: Først bommer man på CO2-sensitivitet - nå ramler også vanndampforsterkningen!
AGW falsifisert igjen: Nye NASA-data viser at økt CO2 har gitt mindre vanndamp!
Først bommer man på CO2-sensitivitet - nå ramler også vanndampforsterkningen!
IPCC har allerede måttet innrømme at de overdrev helt ukvalifisert om CO2-sensitivitet da de satte opp premissene for AGW/CO2-hypotesen. Feiltakelsene rundt vanndamp er trolig enda pinligere:
Alle IPCCs klimamodeller forutsetter nemlig en netto (positiv) forsterkningsfaktor for vanndamp på mellom 1.5 og 6!!.
En estimert forsterkningsfaktor som spriker mellom 1.5 og 6 er i utgangspunktet selvsagt uakseptabelt som "vitenskap" (i alle fall "settled science"), man må nesten være klimaforsker som har skulket alle statistikkforelesningene for ikke å skjønne det. Men Dr. Clive Best har rett og slett undersøkt om selve den prediserte (positive) utviklingstrenden kan være riktig i det hele tatt;:
Har vanninnholdet i atmosfæren faktisk økt slik det ble forutsatt av IPCC, og slik at IPCCs forsterkningsprediksjoner holder mål?
Ny studie viser at globalt vanndampsnivå har sunket trass i IPCCs konsensus"-påstand om at det motsatte ville skje
Les mer og bli med i diskusjonen på vårt forum!
(In English by Google translation)

20.04.13, Okular: VARME kontra TERMISK ENERGI
Om å gjøre jordoverflaten varmere ved atmosfærisk 'tilbakestråling'
[Jeg] synes de gjentatte poengene er verdt gjentakelsen, for de er viktige å få hamret inn, både blant oss skeptikere og blant folk flest (alarmistene og nikkedukkene er nok langt på vei en tapt sak allerede).
Distinksjonen mellom VARME og ENERGI ligger ved kjernen til hele AGW-hysteriet, og benektelsen av denne distinksjonen sitter usedvanlig dypt hos tilhengerne av 'den radiative drivhuseffekten' og hypotesen om den menneskeskapte forsterkningen av den.
I deres hoder: overføres energi, overføres varme, ferdig med det. Energi overført fra ett legeme til et annet, uansett hvilken temperatur de to har, vil føre til oppvarming. Uansett.
Det synes helt umulig å få dem til å innse at dette bryter fundamentalt med alt som heter termodynamikk (og kvantefysikk).
Les mer og bli med i diskusjonen på vårt forum!
(In English by Google translation)

18.04.13, Telehiv: Drivhusteorien for fall - snart synker både temperatur og CO2-nivå?
En kaldere klode vil falsifisere AGW/CO2-hypotesen - og CO2-nivået i atmosfæren vil falle selv med økte antropogene utslipp!
Det synes å være enighet blant seriøse forskere om at global temperatur beveger seg i omtrent 30-årige naturlige sykluser (mest tydelig på nordlige halvkule):
-
perioden 1916-46 var varmere enn de siste 150 års gjennomsnitt (dette var også perioden da media og overivrige forskere skrek ut om at Arktis smeltet ned og at kystbyene ville bli oversvømmet),
- deretter kaldere i perioden
1946-1976 (da framskrev man dette ad libitum slik at media og overivrige forskere skrek ut om ny istid),
- før vi så en svingning til
varmere igjen fra 1976 (hvorpå istidsnissene krøp i skjul og media og overivrige forskere og stadig nye grupper verdensfrelsere begynte å gjenta varme-ramaskrikene fra mellomkrigstiden, dessverre fremdeles på omtrent samme elendige vitenskapsnivå).
- siden slutten av 1990-tallet har disse alarmistene imidlertid måttet se den globale temperatur flate ut igjen....akkurat som etter forrige varmeperiode 1916-46. Vi må dessverre fastslå at for klima er hukommelse kort.

For tallenes tale er stadig klarere: Den global temperatur de siste 15-17 år har stått stille/muligens sunket litt også (særlig hvis det er riktig det mange mener å ha påvist; at endel målinger dessverre er blitt litt "juksterte" og "homogeniserte" underveis, jfr."hide the decline"-syndromet som kom fram i Climategate-skandalene).

* Stadig større avstand mellom modellprediksjoner og empiriske fakta
* Når er AGW/CO2-hypotesen falsifisert utenom rimelig tvil?
* CO2-nivå følger av temperatur: Når global temperatur har sunket i nok antall år vil CO2-nivået i atmosfæren synke!
* Klimaalarmistenes bruk av drivhusteorien står seg ikke mot Henrys lov
Les mer og bli med i diskusjonen på vårt forum!
(In English by Google translation)

Jostemikk, 14.04.13, om autoritetstro
Dette er en svært viktig diskusjon. Dersom vi nekter å ta til oss kunnskap om hvordan autoritetstro skaper "nyttige idioter" i et system, vil vi heller aldri forstå hvordan "menneskeskapt global oppvarming" kunne brukes til å skremme folk til å si "ja takk" til en økende inndragning av penger - penger som overhodet ikke brukes til en bedring av samfunnene folk lever i. Tvert imot ser vi en økende fattigdom og arbeidsløshet. Vi ble lovt flere arbeidsplasser, såkalt grønne. (Hvor gikk forresten pengene?) Hvor lenge vil vi sitte på vårt foreløpig trygge gjerde, riste lett på hodet og si: "Men det gjelder ikke oss."
Her følger et utdrag:

The Authoritarians
The Authoritarians (av Bob Altemeyer) handler i følge forfatterens egne ord mest om den mennesketypen som blindt og aggressivt følger autoritære lederskikkelser. Dette er noe som interesserer meg, for det er ikke bare et problem når det gjelder klimasaken/-debatten, det gjennomsyrer hele det norske samfunnet i slik grad at jeg mer eller mindre går rundt med konstant halsbrann på grunn av denne syra. Det er svært vanskelig å forstå denne blinde tilliten til autoriteter, og de angrep mange blir utsatt for hvis de forsøker stille spørsmål ved de autoritære sin lederstil, deres beslutninger, deres handlinger. Urasjonelle personangrep er regelen ikke unntaket fra de som lydig og blindt forsvarer autoritetene, og kan karakteristikken kognitiv dissonans være treffende for en gruppe mennesker, må det være for denne.
Les hele artikkelen og de øvrige innleggene, og bli med på debatten!
11.04.13, Jostemikk:
Maksimumstemperatur Blindern
Problemet er kalt global oppvarming, og mye av debatten om atmosfærefysikken dreier seg om å snuble i begreper, og enkelte ganger gå skikkelig på trynet. Roy Spencer er blant de som bevisst velger å beskrive økt tilbakestråling som oppvarming, mens enkelte andre biter stadig bedre og oftere fra seg og kaller det redusert varmetap. Et kaldere objekt kan ikke gjøre et varmere objekt enda varmere, men det kan bremse det varmere objektets varmetap.
Her er månedlig maksimumstemperatur på Blindern fra 1937/38 til 2012. Dere kan jo ta en titt for å se hva dere mener. Er det økt varme eller mindre kulde som har ført gjennomsnittstemperaturen oppover fra slutten av 80-tallet?
Bli med i diskusjonen på vårt forum!

11.04.13, Telehiv i "Drivhusforståelsen spriker vilt - og Lindzen og Spencer motsier hverandre":
Ikke bare mangel på konsensus og settled science,
men rene motsigelser
Klimaforskning.com har levert en rekke spennende tråder som har analysert og framvist usikkerheter og rene feil rundt de fleste aspekter ved AGW/CO2-hypotesen, med drivhusteorien som en underliggende tyggegummi man har formet i alle retninger for å få oppvarmingshypotesene til å henge sammen. Noen ganger er det lett å se galskapen: De mest maniske mainstream klimaforskerne med de mest hårreisende påstandene avslører f.eks. fort skremmende svake kunnskaper i en rekke fag som er nødvendige å beherske for å kunne forsvare alarmismen de preker.
Anthony Bright-Paul sier det slik:
"The atmosphere does not warm the ground or the oceans. It is the oceans that warm the atmosphere."
Følg med på diskusjonen i vårt forum!

08.04.13, Amatør1:
Nobelprisvinner til klima-lørdag
"Når Klimavennene trommer folket sammen neste helg, byr de på talere fra øverste hylle. - Mauritzen er medlem i FNs klimapanel, og representerer dermed en nobelprisvinner når hun entrer talerstolen. Bare èn gang tidligere har en fredsprisvinner stått på en talerstol i Harstad."
Nei og nei, så hyggelig da Mauritzen! Nobelprisvinner og greier!! Og bare den andre nobelprisvinneren som har stått på en talerstol i Harstad? Det var ikke småtterier heller? Da er det vel slik at hele klimasaken er avgjort da. Vi kan jo ikke godt argumentere mot en Nobelprisvinner? Da blir det Gorba-show (for det var han som var i Harstad sist det var en nobelprisvinner på en talerstol der). [...] Så fint. Gratis lunsj og greier. Men det har jo hendt at noen har bløffet om slikt før.
Her kan du lese mer og diskutere "nobelprisvinneren"!

08.04.13, Spørsmål fra BorisA, svar fra ebye i tråden "Skremselspropaganda i Norge":
Ser vi en total mangel på offentlig kunnskap?
Eller er det forsøk på indoktrinering?
Klima- og Forurensningsdirektoratet vet rett og slett ikke at vanndamp er den viktigste drivhusgassen! - Takk til ebye som sjekket denne saken.
Klif sier: "De viktigste naturlige klimagassene er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Utslipp av CO2 bidrar mest til drivhuseffekten. ..."
Ikke
ett ord om vanndamp.
Står det særlig bedre til med
Store Norske Leksikon (SNL)?
Absolutt ikke. Sjekk hva de sier:
Drivhuseffekt – klimaeffekt
Klimagasser
Det meste om klima på SNL ser ut for å styres av Norges svar på William Connolley (han som endret og fjernet tusenvis av Wikipedia-artikler om klima for å hevde sine egne meninger og skjule historien): Rasmus Benestad.
Denne diskusjonen starter med en skolejente, som skulle svare på spørsmål om klimagasser:
"Hun krysset av på 2 alternativer:
1: CO2 (det var ikke til å unngå)
2: Vanndamp
Hun fikk feil på vanndamp!"
Hva er det egentlig våre barn undervises i på skolen? Er det på tide at noen begynner å føre kontroll med undervisningen?
På Wikipedia er det heldigvis en bedre forklaring på
Klimagass.
Følg med på diskusjonen i vårt forum!

05.04.13: Amatør1:
Trender i klimadebatten
Utdrag: Vi må erkjenne at Norge alltid har vært en slags bakevje. Vi gjør alle feilene som har vært prøvet og forkastet i andre land tidligere, og kanskje spesielt i klimadebatten. Der er vi den siste Sovjetstaten, som den svenske ministeren sa engang, da han trodde ingen hørte ham. ...
Vi er så godtroende her til lands at vi forstår ikke hva som skjer selv om vi betaler i dyre dommer for en infrastruktur som ikke forbedres, og der politikerne vil forby individuell transport, basert på en ideologi som ikke har grunnlag i vitenskapen, men i maktens korridorer. ...
Se på MSM i Norge idag. Hvor kan du få objektiv informasjon om klima, finnes det dissentere i våre media? Eller har vi blitt ensrettet som i sovjetstatene? Svaret er gitt, slik er det fortsatt i norske MSM, og slik er det blant norske politikere. ...
Forskere og realister med selvstendig instilling, og som har stilt spørsmål, har fått høre fra en tidligere statsminister som i harmdirrende ordelag presterer å si at det er umoralsk å stille spørmål om svindelen. Hvis man virkelig er så redd for et par grunngitte spørsmål, hvilken troverdighet har man da?
Les resten og delta i diskusjonen!

04.04.13, Telehiv: Referat fra "Havnivået under lupen"
Startinnlegg 20.03.13, Telehiv:
Spennende debatt i Stavanger 2. april:
"Havnivået under lupen"
Fra startinnlegget:
Det ser ut til å brygge opp til en spennende debatt i Stavanger rett over påske, det er Norsk Petroleumsforening som inviterer til debatt, og Willy Fjeldskaar som innleder. ... Allerede i et intervju med NRK i 2007 sa han bl.a. at: "Skeptikerne kommer ikke til orde i klimadebatten. Media liker katastrofer, og tvilerne selger dårlig."

Fra referatet:
"The great sea level scare "Willy Fjeldskaar (WF), Tectonor og professor UiS"
WFs utgangspunkt var å først framvise de ulike påstander og estimater for framtidig havnivå fram til år 2100 (man er jo alle enige - inkludert WF - om at der er en viss havstigning fremdeles pågående etter siste istid, men man er altså overhodet ikke enige om stigningstakten):

1. IPCC (2007):
I utgangspunkt langt fra de verste overdriverne iht WF, men med klare tegn til sviktende forståelse i bagasjen:
"IPCC (2007) states that predictions of global mean sea level presently are very uncertain, and gives, with different climate scenarios, numbers from 0.18 to 0.76 m higher sea level in 2090-2099 compared with 1980-1999."

2. De mest ufaglærte overdriverne:
"However, some researchers argue that the estimates of IPCC appear implausibly low in light of the observational data, and that a rise up to 2 m by 2100 cannot be ruled out."
- Her viste WF til bl.a. Cicero v/Atle Nesje og hans famøse Opera-uttalelser om at de 2 m havstigning den er designet for ikke vil holde opp mot 2100.
- Norklima har på lignende sviktende faglig grunnlag lagt fram skremselnivåer på 2 m.
- Og det hele har jo blitt toppet med 64(!) m av en bevisstløs redaksjonkontroll i Teknisk Ukeblad (som WF sa, de har da forutsatt at hele Antarktis har smeltet bort, noe som iht. seriøse forskere vil ta ca. 30.000 år dersom IPCCs verste utfallsrom blir resultatet....spørs om Operaen står da?

3. Bjerknessenteret:
"The Bjerknes Centre for Climate Research in Bergen claims that the sea level is rising ever faster and that the sea level in Norway may rise by 1m within this century."

Dette var ingressen, og spørsmålene som naturlig nok da ble stilt var:
1. Er prediksjonene pålitelige/troverdige?
2. Og hva sier dagens observasjoner oss?
Les resten og delta i diskusjonen!


23.03.13, Telehiv:
Marcott, Shakun et al: Bruksanvisning i fagfellegodkjenning av ren faglig møkk
Science uten etisk sperre for publisering av åpenlys vitenskapelig møkk
Science publiserte nå i mars 2013 artikkelen "A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years" (Marcott, Shakun, et al). Det betyr kort sagt at vi snakker om et fagfellevurdert (peer-reviewed) arbeid som man i vanlige vitenskapelige sammenhenger skal ta alvorlig og kunne referere til som et ledd i den møysommelige og faglig solide mur vitenskapen forsøker å bygge opp innen alle sine disipliner.
"Klimaforskningen" synes imidlertid å ha innført egne regler for hva som kan passere som "vitenskap": I løpet av få dager ble det klart for seriøse vitenskapsfolk at man her hadde fått presentert et alarmistbestillingsverk så metodisk og etisk elendig at det konkurrerer med Michael Manns "hockeykølle".
Drepende kritikk av databruk og metode
Marcott et al: Forlengelse av forsøket på å rehabilitere hockeykølla
Men hva gjør disse folkene, når de er avslørte for elendig forskning?
Marcott et al prøver kort og godt å forfalske temperaturbildet for steinalderen
Illeluktende fagfellevurdering: Peter Clark som "co-writer" på hovedkapittelet
Oregon State University har også andre klimasvin på skogen
Les resten og delta i diskusjonen!


20.03.13, telehiv:
Spennende debatt i Stavanger 2. april:
Havnivået under lupen
Det ser ut til å brygge opp til en spennende debatt i Stavanger rett over påske, det er Norsk Petroleumsforening som inviterer til debatt, og Willy Fjeldskaar som innleder.
Dermed stiller nok alarmistene i klassisk angrepspositur, for Willy'en er ikke kjent som en som kryper for kvasipåstandene om havnivåets utvikling, men heller som "forskeren mot strømmen" på dette området. Professor Willy Fjeldskaar v/Universitet i Stavanger har doktorgraden på "Havnivåets endring etter siste istid" og har bl.a. også bakgrunn som forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger - IRIS. Dette er kort sagt ikke en mann alarmistfjotter kan terrorisere uten motargumenter.
Havnivået har faktisk blitt redusert ...
Hva med prognosene for framtidens havnivå? ...
Bjerknes-flausen om gravitasjon i nov 2012 - og tidligere debatt i 2008 ...
Ser dere bildet? Her blir det garantert moro om disse to "gravitasjonsmyggene" [Jansen/Drange] skal underkjenne Fjeldskaar på havnivåer.
Les resten og delta i diskusjonen!

19.03.13, ebye: debatt om vitenskapens etikk:
Vitenskap under falsk flagg!
ebye: "Det er bare det at Stenseth mener nok dette bare når han er enig i det han er åpen og undrende om. Han er absolutt ingen undrende vitenskapsmann når han møter de som tenker annerledes enn ham. Han har vært preses i Vitenskapsakademiet, og i den sammenheng har han hatt mange utspill, som er omtalt her: . . .
Konklusjonene her blir at Stenseth er en overbevist IPCC-troende, og slett ikke åpen og undrende når det gjelder klimaendringer. Det er overaskende å møte slike holdninger hos en åpen, undrende og spørrende professor. Og ekstrar ille blir det når han fronter dette synet som preses i Vitenskapsakademiet."
Jostemikk: "Finnes berettiget konsensusbegrep innen hovedgrener innen vitenskapen? Betyr i så fall det at de har tilegnet seg den ultimate kunnskap om emnet, og at det ikke er nødvendig å bruke mer tid og nysgjerrighet på akkurat dette?
Innen klimavitenskapen, eller klima"vitenskapen", har konsensusbegrepet blitt brukt som en direkte hersketeknikk. Politisk terminologi er dratt inn i vitenskapen for å stoppe kritiske røster.
Er du ikke enig med 97 % av verdens ledende klimaforskere?"
Amateur2:
"Problemet innenfor deler av vitenskapen er at man blir regelrett mobbet hvis man gjør nettopp det som er kjernen i den vitenskapelige metode, nemlig forsøker å falsifisere de rådende hypoteser og teorier.
Jeg vil, satt på spissen, si det så sterkt som at man er ikke seriøs forsker hvis man ikke er åpen for at selv den best dokumenterte teori kan ha svakheter eller til og med være direkte feil."
Jostemikk: "Seiler man alltid under falskt flagg som vitenskaper hvis man drar med seg" confirmation bias", bevisst eller ubevisst?"
Les resten og delta i diskusjonen!

13.03.13: Telehiv om våre norske klimainstitusjoner
CICERO/Bjerknes/Met sliter:
«Mytene» sannere enn AGW/CO2-hypotesen
CICERO/Bjerknes/Met prøver å bortforklare at det de kaller skeptikerskapte «myter» faktisk blir stadig sannere/verifiserte, mens AGW/CO2-hypotesen falsifiseres punkt for punkt.
Dette er punkter som tas opp:
1. Svært forutsigbare bortforklaringer
2. En vitenskapelig «dødens posisjon»
3. Sentrale bortforklaringer
og:
KRITISK GJENNOMGANG av CICERO/Bjerknes og Met sine «Myter om klima»
Les resten og delta i diskusjonen!

13.03.13:
Nå er endelig vi klare for Climategate 3!
I dag blir en hektisk dag for de bloggerne som har mottatt passordet til siste del av Climategate-e-postene. - Tallbloke lover oss snarlige smakebiter!
Hold deg oppdatert gjennom vårt forum!

13.03.13: Telehiv om gjengangerne som ikke vil gå til hvile
AGW is dead but won't lie down:
Gamle løgner med ny skrift
Tim Ball: "They made a political choice to prove rather than disprove the hypothesis, as the scientific method requires"
La oss ta en runde på sprellene AGW-CO2-alarmistene nylig har foretatt for å forsvare sine påstander - ikke minst overfor offentligheten - istedet for å finne ut hva som har gått så dundrende galt med dem:
Mediegrepet rakner #1: “98% of all scientists believe in global warming”
Mediegrepet rakner #2: “It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.”
Mediegrepet rakner #3: "Det har aldri vært varmere enn de siste tiårene"
Mediegrepet rakner #4: Forsøk på å rehabilitere tidligere feilaktige iskjerneantakelser
Mediegrepet rakner #5: Forsøk på rehabilitering av hockeykølla
Det vi ser nå er altså at det fra IPCC-hold settes inn store klimapolitiske ressurser på å omskrive og rehabilitere deres opprinnelige og falsifiserte påstander, ved å legge ut et bredt og dypt røykteppe av ny "forskning" som skal vise at man "har hatt rett hele tiden" likevel, man "trenger i stor grad bare å oppdatere metoder og analyser for å vise det på en bedre måte" som New York Times (og The Guardian, tilsynelatende uavhengig av hverandre...?) skrev i en av sine mange støtteartikler.
Har du tanker om hvorfor det er så lett å narre politikere og medier?
Les resten og delta i diskusjonen!Kan vi stole på opplysninger i Store Norske Leksikon?
Rasmus Benestad: Store Norske leksikons svar på William Connolley?
Sitat fra SNL: "Massen og volumet til de fleste av verdens isbreer tyder på at disse holder på å smelte bort."
Ja, mer uforpliktende og romslig kan man vel ikke drive "forskningsuttalelser" om verdens isbreer? De "holder på å smelte bort". Punktum. At Antarktis (som utgjør nesten 90% av verdens samlede ismengde!) synes å være i en motfase til nordlige halvkule og slett ikke "smelter bort" - dvs. at IPCCs nykonstruerte fysiske lover for CO2 ikke synes å virke på samme måte i Antarktis som i Arktis (dersom man skal ta AGW/CO2-hypotesen på alvor...) - er som forventet ikke med i hans litteraturrepertoar.
Les mer og delta i diskusjonen!

27.01.13: Telehiv har startet diskusjonen:
Offentligheten trenger å få gjentatt hvor massivt AGW/CO2-hypotesen nå bryter sammen for kritisk testing
Oversikt: 32 nyere studier som imøtegår AGW/CO2-hypotesen
Kritikken mot IPCC og AGW/CO2-hypotesen kan grovt deles i to hovedforhold:
1. AGW/CO2-hypotesens systematiske overdrivelse av betydningen av drivhusgasser (særlig CO2) mht. klodens temperatur
2. AGW/CO2-hypotesens systematiske undervurdering av naturlige variasjoner
Les mer og delta i diskusjonen!

24.01.13: Telehiv har startet diskusjonen:
Der Spiegel kler av AGW/CO2-hypotesen
- klimaforskerne uten svar
Nettstedet NoTricksZone har omtalt Der Spiegel-artikkelen (Klimawandel: Forscher rätseln über Stillstand bei Erderwärmung): Warmist Spiegel/Euro-Media Concede Global Warming Has Ended ... Models Were Wrong ... Scientists Are Baffled!
Når vil norske MSM vise interesse for hva som skjer?
Les mer og delta i diskusjonen!

15.01.13: Telehiv stiller spørsmålet
Kritikkoversikt: Feilene ved IPCCs drivhus- og klimagasspåstander
"The settled science" vakler for alvor:
Hva gikk galt for klimaalarmistene i IPCC?
Tiden er forlengst overmoden for en ny og fordomsløs kritikk av det som hos IPCC mer og mer framstår som et trosunderlag istedet for reell klimavitenskap. Den alvorligste innvendingen mot IPCCs rolle som fortsatt premissleverandør for vitenskapelig klimaforståelse er derfor ikke uventet den årelange motarbeidelsen av ny innsikt og viktig faglig kritikk rundt selve grunnfjellet for AGW/CO2-hypotesen: Den ortodokse drivhusteorien og tilhørende klimagasspåstander.
En rekke nye arbeider viser at den ortodokse drivhusteorien (selv når den er "oppdresset" fra radiativ til radiativ-konvektiv for å redde stumpene) feiler grovt/motsies på 3 sentrale områder:
1. Empiriske målinger
2. Etablerte vitenskapelige lover
3. Empiriske observasjoner (engelsk: "real world observations")
Les mer og delta i diskusjonen!

11.01.13 - Bebben viser oss hvordan University of East Anglia (UEA) nekter å følge offentligloven
UEA motarbeider offentligloven - på permanent basis
University of East Anglia har stadig problemer med å finne eposter og filer som folk, herunder Steve McIntyre, ber om i henhold til offentligloven.
Det er kanskje på sin plass å minne om hva dette egentlig handler om:
Etter at McIntyre og McKitrick hadde laget opptenningsved av Manns og Klimapanelets hockeykølle fra 2001, som foregav å "vise" at våre dagers temperaturer var spesielt høye i et 1000-års perspektiv, forsøkte klimaforskerne seg ad omveier å få "bekreftet" hockeykøllen gjennom en rekke studier, herunder Wahl og Ammann/Ammann og Wahl, som etter mye strev og litt triksing med tidsfrister mv kunne innlemmes i Klimapanelets fjerde rapport (AR4) - men ble først publisert i august 2007, lenge etter at AR4 ble publisert!
Les resten og delta i diskusjonen!

18.12.12 - Vårt medlem Okular fortsetter å dele sine spennende og banebrytende tanker med oss:
En enkel vei til endelig og utvetydig
falsifikasjon av AGW-hypotesen
Man kan lure på hvorfor vi fortsatt diskuterer hvorvidt AGW ('en forsterket drivhuseffekt') har drevet den globale oppvarmingen siden 70-tallet eller ikke.
Når det jo finnes en utrolig grei måte å finne ut av det på.
Rett og slett en test av teorien mot empiri (observasjonelle data fra den virkelige verden), gjennom hvilken AGW-hypotesen utvetydig vil kunne falsifiseres. Slik som alle hypoteser om hvordan (aspekter av) verden fungerer ifølge den vitenskapelige metode må kunne.
En slik endelig test har vært tilsynelatende fraværende fram til nå. Man har alltid kunnet vri seg unna.
Men her er den altså ...
Les resten og delta i diskusjonen!

* * *
Hva i all verden er ENSO?
Okular har gjort en fantastisk jobb med å forklare hvordan dette systemet virker.
Her er en linksamling til hans innlegg på vårt forum, på forskning.no og på VGD.

* * *
eKlima Liberator
klimaforskning.com har gleden av å presentere eKlima Liberator - et dataprogram for enkel tilgang til Norges temperaturdata. Se diskusjonstråden på vårt forum.

* * *
"ORDO AB CHAO"
Svenske Jacob Nordangård har gitt ut sin doktoravhandling, "ORDO AB CHAO" (orden ut av kaos); Den politiske historien om biodrivstoff i EU - Aktører, nettverk og strategier. Klimaspørsmålet får en stor plass i avhandlingen, siden klimaet ble brukt som alibi for biodrivstoff. Les mer og bli mer i diskusjonen.
(Her finner du også link til "ORDO AB CHAO", og også til det litt mindre dokumentet utgitt i 2009, som ser nærmere på klimasaken, "Thoughts leading to action".)
Med takk til The Climate Scam!

* * *
25.11.12 - Anbefalt artikkel fra
The Climate Scam:
När idéer blir farliga
- av Ingemar Nordin
[...] Flockbeteendet är påtagligt beträffande klimatalarmismen idag. Vi har en stormedia – rikstidningar, TV och radio med alla sina kanaler – som alla springer i flock, som frossar i klimathot och som i kör sjunger den framtida, gröna utopins lov. [...]
Her kan man diskutere artikkelen.

* * *
Er Internett i fare?
Her kan du fortelle myndighetene at du ikke ønsker restriksjoner på Internetts frihet:
Konferansen holdes allerede i begynnelsen av desember!
Også omtalt i
New York Times: Keep the Internet Open
The Wall Street Journal: The U.N. Threat to Internet Freedom
Los Angeles Times: Can the Web survive the ITU?
Hvor er norske MSM i denne saken?

* * *
Debatten blir stadig utvidet, og selv "skeptikere" er ikke alltid 100% enige. Det er slik det skapes gullkorn!

Startet 13.05.12 av Telehiv:
De egentlige pionerene bak CO2-svindelen:
Ti år før Climategate-gjengen!
Historien bak CO2-forskning går tilbake langt mer enn 100 år tilbake i tid!

* * *
12.05.12 av Jostemikk:
Nome Alaska, en IPCC-bøddel?
PDO, ENSO, AMO, SST, AO, PDV, La Niña, El Niñjo, oscillasjonsprosesser - hva er det alt sammen?

* * *
10.05.12 av Okular:
Listen Carefully, I Shall Say This Only Once
Vi har jo nettopp snakket om å finne fram en blank tavle og begynne å snakke klima ut fra våre egne premisser. Dette er et forsøk på noe slikt. Ideen er en slags forlengelse (eller destillasjon) av tankegodset bak ENSO-tråden. Sånn sett må jeg takke Bob Tisdale (nok engang) for sakte å ha vekket meg: 'Hvorfor er det atmosfæren vi hele tiden snakker om i klimasammenheng, og ikke havet?'

03.05.12 av Okular:
Observasjonelle 'beviser' for CO2s fortreffelighet ...
Viser "trollene" til ukorrekt forskning? Holder det å vise til en blogg som SkeptikalScience og fremdeles forvente å bli tatt på alvor?

* * *
Hva her er det som går over min forstand ...?
Her har vi kanskje en av de viktigste diskusjonene på forumet, full av spørsmål og tanker og ideer. Dette er debatt på sitt beste!

* * *
"Klimameldingen" - en systematisk vitenskapelig villfarelse og villedning?
BorisA skriver 30.04.12:
I dagens Aftenposten (favorittavisen min) blir Stoltenberg intervjuet av Thomas Boe Hornburg og OLE MATHIESMOEN.
Han får en rekke spørsmål, og ett av de er:
- Hvilke hovedtemaer vil dominere valget?
- Det ene er arbeid og verdiskapning. Det rommer ansvarlig oljepengebruk, lav ledighet og arbeidslinjen som skal gjøre det lettere å komme i jobb. Så er det kunnskap. Det tredje er helse og omsorg.
- Du nevner ikke en gang klima som en viktig sak ...
Delta i diskusjonen!
ConTraris svar i tråden: Det er full måneformørkelse for Stoltenberg i klimasaken. Vennligst ikke nevn dette, herr Mathismoen. Iallfall ikke før etter Stortingsvalget. Vi har ingen tid å miste dersom vi skal unngå en menneskeskapt katastrofe i valglokalene.

* * *
Er dagens forskning bygget på politiske ønsker? Se hva Telehiv skriver om magasinet Science og deres uttalelser, 28.03.12:

Katta ute av sekken:
Science krever "new world government"
Journalen Science har i en årrekke stadig raffinert metodene for å presse kritikere av AGW/CO2-hypotesen lengst mulig ut av maktens irrganger. I essens har de - som en rekke andre av de tyngste vitenskapsjournalene som følger klimamaktas instrukser (og penger) - skjult slike ekskluderinger og kneblinger gjennom en påstått "seriøs" peer-review prosess, med tilhørende faglige avvisninger.
Faktum er imidlertid, vel kjent av en mengde refuserte forskere og enhver som ellers har tatt en nærmere titt på dette, at Science og tilsvarende AGW-propaganderende vitenskapsjournaler har anvendt en rent klimapolitisk grensetrekking langt utover akseptable vitenskapelige rammer for et fagtidsskrift, og degenerert til følgende maktøvelse: "Er vedkommende med eller mot vår linje?" -
Les mer og følg debatten

* * *
17.03.12
Godt sagt om vitenskap
På Dr. Roy Spencers blogg i artikkelen Slaying the Slayers with the Alabama Two-Step, finner man en beskrivelse av forskning som er så flott skrevet at det fortjener å gjentas. Det er Nullius in Verba (March 17, 2012 at 5:12 AM), som i sitt siste avsnitt skriver:

Science is about survival of the fittest theories. Science doesn’t work because scientists are clever, or expert, or it’s based on experiments. Science provides the best explanations because they have met and defeated all challengers, and any explanation that couldn’t has been dropped. The strongest science arises from the strongest and broadest attacks. Shield science from criticism, exclude certain viewpoints from the debate, and it will go the way of the Dodo.

* * *
17.03.12
Medlem
Amatør1 har to innlegg om artikler fra Pointman's Blog. Fakegate lå til grunn for dem. Her er bare litt av teksten fra Pointman's artikler. Resten kan leses ved å følge linkene.

Pointman's The Climate Wars
Utdrag:
... they’ve made a mistake; they didn’t kill you. You’re still there, still alive and still in the fight and there will be another day and it will be a better one. ...
... your arms have taken encouragement from your legs, so they all act together to get you back on your feet, just in time for the next round and a bit more punishment. ... ready to rock again.
... I’ve seen good people I had a regard for smashed into the ground by it, because in all innocence, they simply couldn’t help but voice their honest concerns about the simple accuracy of the science or the logical implications of its policies ... Those people were too civilised and decent to understand what they were dealing with; raw naked brutality, so they were destroyed by it.
You have to find new ways of fighting, because the only way of surviving in that ring with them, is never to get into that ring with them. They’re simply too powerful. You’re going up against official government policy, every major politician, well-funded activist organisations, the scientific establishment, the big moneymen and every organ of the media.
... As long as you keep resisting them and surviving, they can’t win. A long guerilla war of attrition is the only strategy available and you know it’ll grind on for years and it did.
... When you look at the Fakegate scandal in the light of the history of the war ... We knew it was suspect because we each knew there was no massive hidden organisation controlling and backing our efforts ...
... From any rational viewpoint, Fakegate has turned out to be a disastrous event for the alarmists. ... What should have been no more than a tactical loss, has now been mismanaged into a strategic disaster that continues to get bigger with every passing day. ... All reason has fled. There’s a real feeling of April 1945, Berlin, der Fuhrerbunker and its mad occupants, barking unrealistic orders down phones and moving long ago destroyed units around on maps, as if it really meant something.

Har du synspunkter etter å ha lest artikkelen? Da kan du diskutere dem HER.

* * *

Amatør1
har gjort oss oppmerksomme på enda en artikkel av Pointman's
The Climate Wars revisited or No truce with Kings
Utdrag:
... Let’s consider the composition of each side’s forces at the start of the war. On their side were; the big moneymen, all the mainstream politicians, most governments, the climate science establishment, the politicised ”yoof” of the world, every organ of the mainstream media (MSM) and all the political activists in the shape of Greenpeace, the WWF, various green parties of whatever national flavour and other assorted nuts and fruit loops, who were absolutely determined to deconstruct western industrial society into their vision of a socialist state in the soviet mould, although with a greenish and therefore virtuous spin. On our side, well, as a matter of fact, we just had us – a few scattered skeptics. ... Asymmetric war doesn’t even begin to describe that match up.
The alarmists have always thought of it as a war and us as the enemy, to whom no mercy is to be shown. As far as they’re concerned, it’s total, unrestricted warfare. It’s as simple and savagely direct as that. As I said in the original piece, if you don’t have a clear understanding of the nature of the beast you’re fighting against, you’ll be destroyed by it. I don’t do dumb, I don’t do wishful thinking and I don’t do helpless victimhood – I do fighting back. If you don’t like that, then you’d better find a more comfortable blog to read.

They’ve accused us for years of being anti-science, paid lackeys of big oil, climate criminals, despoilers of the environment and being drones of some shadowy organised conspiracy against them. We long ago wrote off such accusations as propaganda stereotypes, designed to dehumanise and marginalise us but what you have to take on board is that in a very real sense, they’ve become victims of their own propaganda. The lies have been repeated so often that they now believe them themselves. That is now their operational worldview and their understanding of us and it’s a false one. Essentially, they went to war against and are still fighting, a phantasm figure who is a patchwork product of their own spin machine’s memes. They simply have a false understanding of us and that works in our favour.
...
Denne artikkelen kan du diskutere HER.


Rio+20 og Agenda 21
Seoto 15.03.12:
I dag er det 97 dager igjen til Rio+20. I dag fikk jeg også en link til en artikkel på
Chiefios blog "Musings from the Chiefio". Han har mange gode innlegg, og tar for seg mye av det som skjer i verden i dag. 18. desember hadde han et innlegg som absolutt bør leses av enhver som er opptatt av hva som skjer - og hvorfor det skjer - spesielt innen klima og miljø. Det er et ekstremt tankevekkende innlegg. Dette er ikke fantasier, det finnes belegg for alt. Chiefios innlegg gir en god innføring i mye av det som har skjedd, og forteller derfor også om noe det som kan forventes å skje.
Foia - Agenda 21 - Kost på deg den tiden det tar å lese denne artikkelen!
Du kan også lese på Wikipedia: Agenda 21 - Rio+20
Eller på FNs egne sider: Rio+20 - Agenda 21
Har du noe på hjertet i forbindelse med Rio+20/Agenda 21?
Bli med på debatten!

* * *
Hot Topic - Cold Comfort
09.03.12: Bebben slakter Gudleiv Forrs omtale av Gudmund Hernes' bok Hot Topic - Cold Comfort - men kanskje er boken like ille?
Slik starter Forrs omtale:
"Klimakrisen er også en mental krise: Det tar tid å endre verdensanskuelser.
En dag for om lag 2000 år siden red, ifølge legenden, Saul fra Jerusalem til Damaskus. Her møtte han et sterkt lys, som skadet øynene, og han hørte en fordømmende røst. Inntrykket var så sterkt at han endret identitet og syn på verden." Det påstås også at "Den første store hendelsen etter krigen var atombomben over Hiroshoma." Dermed har han/de endret datoen for den andre verdenskrigens avslutning. Med en slik omtale lurer vi virkelig på hva boken kan inneholde.
Les mer og ta debatten!
Første innlegg startes av "ebye", og Bebbens innlegg kommer litt lenger ned på siden.

* * *
Nok en gang har Telehiv kommet med en viktig og opplysende artikkel om forsknings- og forskerproblemene rundt klimaendringer.

Telehiv 19.02.12
Klimakonsensus i fritt fall
- oversikt for sentrale kritiske forskere
Et sentralt poeng som brukes mot kritiske røster mot AGW/CO2-hypotesen er at dette er bare FAGLIG ISOLERTE UBETYDELIGHETER - som er i brudd med den etablerte vitenskap.
Javel?
Jeg har tidligere lagt inn en artikkel om "Klimakonsensus i villrede: IPCC-kritisk forskningsoversikt 2000-2007", med en lang liste med
sentrale forskningsbidrag som IPCC ikke har tatt seriøst hensyn til i sine rapporter.

For oversiktens skyld kan det også være nyttig å se på en rekke tunge
forskere som er sentrale i den økende motstanden mot å bli påtvunget IPCCs AGW/CO2-hypotese. Vanskelig å finne kritiske røster blant de tunge forskerne? Neida, der er faktisk så mange kritiske forskere å velge i at det holder lenge med bare bruk av vanlige kilder på nettet.

Tunge forskeres motstand mot IPCCs hamring på AGW/CO2-hypotesen har fra starten hatt mange uttrykk; noen (ikke minst de som regelrett ble dyttet ut av det gode selskap og ikke ble hørt da IPCC begynte å skrive inn sin beryktede «klimakonsensus») har vært svært opphetede og fortørnede, mens andre tålmodig forsøker å vinne fram med debatter på IPCCs egen banehalvdel ved å prøve å unngå å bli utdefinert pga. for tydelig opposisjon allerede på startstreken (et typisk eksempel: Spencer i NASA, som åpenbart må balansere/moderere sine synspunkter hele tiden for å kunne fortsette å sitte i sin stilling der).
[...]
Man har ikke vitenskapelig grunnlag for å summere total klimaeffekt av drivhusgasser versus naturlige sykluser knyttet til sol- og havstrømmer, osv. i det hele tatt.
[...]
Når man ser hvilke tungvektere som har sagt disse tingene, så ser man at de kritiske røster mot IPCC som løfter seg også her på berget neppe så veldig enkelt kan kalles faglig isolerte ubetydeligheter, slik som ipcc-klakkørene i bl.a. CICERO og Bjerknesinstituttet prøver å framstille det som.
[...]
Det synes stadig tydeligere at de svakeste forskerne (de med svakest dømmekraft, svakest etikk, svakeste statistikkunnskaper, de mest uforstandige modelleringsprinsipper, osv.) befinner seg i IPCC-kretsen og ikke blant de opposisjonelle! (I dette innlegget.)

Lese hele artikkelen, se listen over tunge forskerne som er skeptiske til IPCCs konsensus - og delta i debatten!
* * *

Klimakonsensus i villrede:
IPCC-kritisk forskningsoversikt 2000-2007
Telehiv 17.02.12 - (Takk for en utrolig viktig artikkel!)

Vi står for tiden overfor et bekymringsfullt vitenskapelig paradoks: Det brukes stadig større summer på alle slags former for «klimaforskning» mens det blir stadig vanskeligere å identifisere faktisk status for jordens klimatilstand. Noe av årsaken bør finnes her:

1. IPCCs varslede «globale oppvarming» siden etableringen i 1988 har hatt sin storhetstid parallellt med en varmere global trend fra 1976. Denne trenden synes imidlertid nå å være i ferd med å snu til en like forventet naturlig kjøligere syklus. Hos bl.a. solforskere, havforskere og andre syklusanalytikere er dette høyst forventet.

2. De som i stor grad kontrollerer måledataene som kan vise dette trendskiftet tydeligst (IPCC-miljøet med underliggende dataleverandører; NOAA, GISS, CRU, osv.) fører imidlertid en stadig mer åpenbar kamp for å tåkelegge data som kan bidra til å sterkt undergrave deres grunnleggende påstander om en vedvarende global oppvarming basert på AGW/CO2-hypotesen.
[...]
Future projections of earth’s climate using present climate models do not have sufficient reliability for climate policy decisions.

Les resten av denne viktige artikkelen, og delta i debatten.

* * *
CO2 = mindre vanndamp
- Ny forskning publisert i Journal of Climate
Jostemikk 08.02.12

Den relative luftfuktigheten i atmosfæren er redusert med 0,5 % pr. tiår fra 1948-2010.
Dermed forsvant det en positiv feedback AGW-rørsla har truet med i mange år, at en økning i det atmosfæriske innholdet av CO2 vil føre til mer vanndamp, som modellene har fortalt os vil føre til ytterligere oppvarming også videre. At denne koblingen ville ført til en galopperende og ukontrollerbar oppvarming for lenge siden, virker å ha prellet av på AGW-forskernes skalleben fram til nå.
Les mer og diskuter

* * *
Endelig dokumentert misvisning
Jostemikk 07.02.12
Endelig har jeg fått solid dokumentasjon på en misvisning på en av Norges værstasjoner, og akkurat denne stasjonen har jeg brukt mye tid og energi på. Det dere får se nå, kan jeg lite annet kalle enn oppsiktsvekkende. Oppsiktsvekkende i oppvarmende effekt, og oppsiktsvekkende at Meteorologisk Institutt ikke vil ta i denne saken. Lever de ikke av sin pinlig nøyaktige innsamling og behandling av værdata? Det skryter de av selv i hvertfall, men som dere skal få se, er sannheten ofte det motsatte av det høylydt proklamerte.
Les mer og diskuter

* * *
Ny klimapolitik for EU anbefales av tysk forsker
30.01.12 - ConTrari:
Oliver Geden ved det tyske forskningsinstituttet SWP har bidratt med en klimapolitisk studie i artikkelsamlingen "Expect the unexpected" (side 19-22),

"The end of climate policy as we knew it"
Han beskriver den internasjonale klimapolitikken hittil som en "ovenfra-ned"-holdning, der fremgangsmåten har vært å etablere enighet om overordnete mål og grenseverdier som f.eks. 2-graders målet, slik at premissene er satt på forhånd og all klimapolitikk må ta utgangspunkt i disse.
Geden hevder nå at denne ovenfra holdningen har spilt fallitt, fordi den forutsetter at svært omfattende utslippskutt gjennomføres globalt, noe som bare Europa ser ut til å støtte. EU risikerer å tape både ansikt og innflytelse dersom denne politikken videreføres, og han anbefaler i stedet en nedenfra-opp politikk, der alle slags frivillige kutt regnes som en klimapolitisk seier, under mottoet "så lite som mulig".
Han forutser en kollaps i all internasjonal klimapolitkk i 2015 dersom man holder seg til dagens strategier og målsettinger, og foreslår et mer fleksibelt syn på hva man kan oppnå.

"The hope for rational policy solutions on a global scale and the central role of the UN process will have to be relinquished, as will the distinction between "safe" and "dangerous" climate change."

Dette er sprengstoff. IPCC må fratas sin sentrale rolle i klimaspørsmålet!

Les mer og delta i diskusjonen!


IPCCs siste rapport rygger baklengs
inn i naturlig variabilitet
30.01.12: Telehiv:

IPCC (FNs Klimapanel) siste rapport (Summary for Policy Makers) kom i november 2011 og skisserer de mest sannsynlige klimascenariene fram til 2100.

Allerede der så vi et IPCC med kalde svettedråper på pannen.
Nå er det kommet helt nye oppdateringer, og vi ser nå et IPCC på vei inn i en enda mer oppsiktsvekkende defensiv og ryggende prosess - i kontrast til de tidligere bombastiske og konsensus-påståtte skremslene:

Panelet går nå meget langt i å innrømme at det er naturlige årsaker som kommer til å styre klimaet i framtida, først de neste 20-30, og så sier de til og med ut dette århundre.

Koblingen til siste ukes pressemelding fra UK Met Office/NASA/CRU
Denne gjengen snakker sammen, det vet vi fra hele Climategate-tragedien. Det er derfor svært interessant å koble dette mot de siste dagers oppsiktsvekkende ryggeprosess fra UK Met Office/NASA/CRU som også i en pressemelding begynner å flagge at de vil se nærmere både på solas betydning og naturlig variabilitet i det hele tatt. De sliter jo nå med et stadig større sprik mellom projeksjoner og observerte fakta, og begynner å skjønne at tida arbeider mot dem.
Les mer og delta i diskusjonen!
* * *

31,487 American scientists have signed this petition,
including 9,029 with PhDs
Vil vi få se en slik liste i Europa og den øvrige del av verden?

* * *

"- Statoil og Borten Moe er årets etikkverstinger"
Hvor lenge skal de "grønne" foreningene få terrorisere verden med sine ureflekterte meninger? Denne gangen er det Framtiden i våre hender som tramper rett i klaveret uten å vurdere nærmere sin egen moral og etikk. Eller tror de at de automatisk er etisk korrekte bare fordi de er "grønne", og derfor kan opptre som selvoppnevnte dommere?

I Aftenpostens artikkel 18.01.12 leser vi bl.a.:
"Han [Statoils pressetalsmann Bård Glad Pedersen] viser til at det anerkjente magasinet Fortune i 2011 kåret Statoil til det beste selskapet på samfunnsansvar uansett bransje, i konkurranse med 1400 andre store internasjonale selskaper."

Vårt medlem Amatør1 har et fint innlegg om dette, Skittkastingen har begynt. Der stiller han bl.a. spørsmålet: "Så hvilken etikk er det de mener Borten Moe har brutt?"

Kanskje Framtiden i våre hender kunne peke mer eksakt på hvilke etiske regler han har brutt i sin jobb? Har han brutt noen politiske retningslinjer? De forstår kanskje ikke forskjellen mellom løssluppen og ansvarsløs aktivisme og ansvaret som olje- og energiminister?

Verden trenger grupper av "grønne", som kan peke på mange av de problemene som oppstår pga av menneskelig grådighet, oftest utført gjennom mektige selskaper. Men når ble de dommere? Dessuten må de opptre redelig og ærlig, ellers mister de tillit.
Les mer og bli med i diskusjonen

* * *

James Hansen har tatt fullstendig av
En stor takk til Steve Goddard - New GISS Data Set Heating Up The Arctic - som oppdaget dette!

Alle meteorologiske institusjoner skal gå sammen om en "felles homogenisering" av sine lands temperaturdata. Phil Jones har på trappene en justering av havtemperaturene, som ble "målt galt ved hjelp av bøtter-i-tau-prinsippet under og etter andre verdenskrig. Han påstår at 30- og 40-tallet fikk for høye verdier, mens det på 60- til 80-tallet ble gitt for lave verdier. Alle skjønner hvor dette bærer, ikke sant?
Les mer og bli med på diskusjonen

* * *

Frekkere enn lusa
- Jones' og Stockers renkespill innen Klimapanelet
Medlem Bebben har hatt mange svært gode innlegg i det siste, og her er ett av dem.
13.01.12

På utspekulert vis har Phil Jones og Thomas Stocker, "Co-Chair of AR5 WG1", manøvrert inn sin egen "tolkning" av IACs anbefalinger til Klimapanelet.

IAC-granskningen anbefalte som kjent åpenhet og "transparens" i flere stadier av IPCC-prosessen, herunder i "utvalg av vitenskapelig og teknisk informasjon som vurderes i kapitlene".

Nå har Steve McIntyre avslørt - og grundig dokumentert, som vanlig - hvordan Stocker via en "Task Group" som skulle studere implementering av IACs anbefalinger, på snedig vis har fått vedtatt det stikk motsatte - nemlig hemmelighold av kapittelutkastene - samtidig som de later som om dette er innført i tråd med anbefalingene fra IAC! Hvilket selvsagt er en komplett og total fabrikasjon.

Merk også den syltynne begrunnelsen - at i og med at utkastene er uferdige dokumenter, kan de bidra til å "skape forvirring". Som om bare klimaforskerne tilknyttet Klimapanelet er i stand til å forstå ordene "foreløpig" og "utkast".

Steve McIntyre:

Sitat:
As always, one has to watch the pea. Stocker’s language was not an “indirect response” to IAC recommendations. Nor did it have anything to do with IAC. Stocker and Jones had sought to beef up rights of the Working Groups to demand confidentiality prior to the IAC report. Representing enhanced confidentiality as addressing an IAC recommendation was, so to speak, a “trick” (TM- climate science.)

Vi har altså nådd nok en Orwellsk milepæl med denne definisjonen i nytale-ordboken:
Åpenhet = lukkethet
Transparens = hemmelighold
Les mer og ta diskusjonen!

* * *

Risikovurderinger
I Nye Meninger, av Rasmus Benestad, 01.01.12

Klimaforsker Rasmus Benestad hos Meteorologisk Institutt overrasker i et innlegg i
Nye Meninger.no med å påpeke alle usikkerhetene rundt problematikken CO2 og vær. Med tanke på Benestads fortid i klimadebatten, er dette oppsiktsvekkende. Nå innrømmer han at man ikke uten videre kan skylde på menneskeskapt utslipp av CO2 hver gang en storm herjer, en sommer regner bort, eller annet ubeleilig vær rammer et område på jorda. - Les mer og delta i diskusjonen

* * *

Avslørt
31.12.11 - Jostemikk
Det har gått med litt tid på å forstå hva som ligger bak mye av det som skjer angående klima-alarmismen. Her kommer et lite tilbakeblikk, og nå mistenker jeg sterkt at kortene blir ristet ut av ermene til alarmisme-rørsla.
Illustrasjonen under er etter data fra AMO, og den brukes kun fordi den er nettopp det, en illustrasjon. En meget god illustrasjon.

For den som er historieinteressert finnes mengder av interessant stoff om menneskers bekymringer for klimaforandringer. En god del av dette finnes allerede i forskjellige tråder og innlegg her på Klimaforskning. Om bekymringene kommer fra leg eller lærd er ikke så interessant, det viktige er at bekymringene ofte har vært så store at de er nedskrevet i alt fra personlige betraktninger til vitenskapelige essays.

Nå kommer illustrasjonen, og AMO-kurvene viser tidspunktene for klimabekymringene på en meget god måte.
[...]
Det er enkelt å se hvilke klimabekymringer som er uttalt når. Etter midten av 1800-tallet bekymret man seg over manglende snø, kulde og is på de store elvene i Nord-Østre deler av USA. Bekymringen gikk forholdsvis raskt over til å dreie seg om det truende og stadig kaldere klimaet i starten av 1900-tallet, før man på 20- og 30-tallet begynte å betegne nedsmeltingen i Arktis ved hjelp av katastrofebeskrivelser.

Etter midten av forrige århundre begynte temperaturene atter å falle, og utover 60- og 70-tallet fryktet vitenskapen igjen en ny istid. Helt i slutten av denne epoken benyttet man James Hansens datamodeller til å forklare dette med en stadig økning i utslipp fra kullkraftverk, fordi disse utslippene skygget for solen.

Så skjedde det som måtte skje, nemlig at diverse naturlige sykluser igjen dro i samme positive retning. Fra 1976 begynte temperaturene igjen å stige, og i 1988 vitnet James Hansen i det amerikanske senatet og truet med en farlig global oppvarming grunnet våre utslipp av CO2.
- Les mer og delta i diskusjonen

22.12.11
Diskusjonen bølger videre i tråden
"Journalistene må slutte å være så balanserte"
Det er mange svært gode innlegg å lese, og her har vi et godt innlegg fra Bebben:

For det første er ikke en journalistisk "publikasjon" - enten det er Dagsrevyen eller Dagbladet - et vitenskapelig tidsskrift. Som jeg skrev før, ligger det utenfor vanlige journalisters kompetanse å bedømme det vitenskapelige innholdet i diverse innlegg og i vitenskapelige artikler. I tillegg har det blitt poengert av enkelte i det siste, for eksempel i forbindelse med konferansen om "dannelse" ved UiB, at journalister har mindre naturvitenskapelig kompetanse nå enn for si 20-30 år siden. Med andre ord kan ikke en journalist uten videre vite om han har funnet gull eller gråstein når han intervjuer en eller annen forsker.

I stedet har en journalist en samfunnsoppgave med å fortelle både om det som foregår blant forskere og det som foregår blant "vanlige folk". Nå kan jeg ikke huske om jeg har lest i en avis om nordmenn som tror på en flat jord - men det er klart at dersom la oss si 30 prosent av norske borgere trodde at jorden var flat, så burde journalisten slippe dem til orde, uansett om både du og jeg visste at de tok feil. Og særlig hvis journalisten ikke var kompetent til å avgjøre spørsmålet.

Dette er mer prinsipielle synspunkter, men la meg likevel si at klimadebatten er mer komplisert enn som så.
- Les mer og ta diskusjonen!

20.12.11
Farlige mennesker i debatten?
Er Ytterstad en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten?

Amatør1 har et utmerket innlegg på vårt forum i dag. Er det sterke krefter i Norge i dag som ønsker å kneble folk som stiller kritiske spørsmål?

Her er klipp fra innlegget:

"Journalistene må slutte å være så balanserte"

Dette kommer fra avdelingen for "ekstreme løgner" og en opp-ned beskrivelse av virkeligheten som er helt utrolig for de fleste, men dessverre ikke for dem av oss som har fulgt "klimadebatten".

Det er bare noen dager siden vi sist her hørte om Journalistforsker Andreas Ytterstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus i dette innlegget fra Jostemikk.

Nå har Ytterstad slått til igjen, denne gangen på NrK Dagsnytt Atten kl 18:50 nå ikveld.
[...]
Himmel og hav, tenkte jeg. Nå er de desperate. Hvis det er én ting norske journalister ikke er preget av i klimadebatten, så er det balanse. Det er nok å nevne Mathismoen, Barstad og en rekke andre. De er reinspikka aktivister hele gjengen, og serverer oss vår daglige propaganda. Denne propagandaen er forøvrig helt på høyde med propagandaen i Nord-Korea, som forøvrig var et annet innslag på Dagsnytt atten i kveld, og som gjerne kan høres igjennom i lys av den norske klimadebatten.
Klikk her for å lese resten, og delta i debatten.

* * *
Når politikerene, statsadministrasjonen, forskerne og pressen alle sammen danser i samme takt, da er det fare på ferde i ethvert samfunn. Det starter nemlig i det små og det skjer ikke over natten. Men vi kjenner symptomene.

Skrevet av forum-medlem Josik

- "Alle" er enige.
- Pressen logrer og hyller politikere og forskere.
- Pressen videreformidler selv de mest absurde påstander fra politikere og forskere uten ett eneste kritisk spørsmål.
- Staten oppretter nye forskningsinstitutter og direktorater som skal underbygge og legitimere "saken"
- Kritiske røster slipper ikke til.
- Avvikende meninger hevdes å undergrave samfunnet, personene bak forsøkes diskreditert
- Det ytres frampå om forbud mot å fremme avvikende meninger
- Det ytres frampå om sparken / yrkesforbud for dem som har avvikende meninger
- Det ligger et synlig bakteppe av makt, penger og posisjoner over hele "saken".
- Målet om å kontrollere befolkningen blir mer og mer synlig.
- Ensrettingen og den ensidige framstillingen av "saken" blir massiv og meget synlig i skolene
- Propaganda om "saken" tildeles mer og mer ressurser og blir en hovedsak i media
- Når "saken" har støtte i et flertall av befolkningen, kommer den egentlige agendaen fram.
- De negative konsekvensene av løsningen på "saken" blir synlige, men "saken" har nå blitt så viktig at målet helliger midlene.
- osv....

Kjenner vi igjen noe av dette fra historiske hendelser?

Kjenner vi igjen noe av dette fra klimasaken?

* * *
Aftenposten - en trussel mot demokratiet?

På Aftenposten Debatt har denne beskjeden møtt brukerne etter den tragiske fredagen for fem dager siden:

En langsommere debatt

I respekt for de som er rammet.

Mange sterke følelser melder seg når en voldsom tragedie rammer oss. Vi ønsker at dere lesere skal få uttrykke tanker, medfølelse og sorg, men mener det må gjøres i varsomme former, og med respekt for alle de berørte.

Derfor vil vi den kommende tiden forhåndsmodere kommentarer i debattfeltet på Aftenposten.no, og stenge Debattsentralen for en periode.

Dette betyr at det kan ta litt tid før kommentarene dere skriver publiseres.

Vi håper dere bruker muligheten til å uttrykke medfølelse og solidaritet, og at vi sammen kan ordlegge oss på en måte som ikke belaster allerede hardt rammede.
Debattsentralen

Dette kan umulig sees på annen måte enn en knebling av ytringsfriheten. At dette kan skje i en riksavis i Norge er uforståelig. Det er absurd. I mange av Jens Stoltenbergs intervjuer etter tragedien som utspilte seg på Utøya og utenfor regjeringsbygget har han på alle måter understreket viktigheten av å vende terroren positivt. Til en styrking av demokratiet. Vi skal ikke la oss kneble. Det er jo nå vis kal vise at ytringsfriheten står sterkt, som den totale forutsetning for demokrati den er. Vi snakker om intet mindre enn bærebjelken for demokratiske prinsipper i kongeriket Norge.

Et annet viktig punkt angående Aftenpostens nedverdigende knebling er at de synes å ha glemt sine egne. Alle medlemmene på Aftenposten Debatt. Hva med alle de som har følt et sterkt behov for å sette ord på sine følelser etter terrorhandlingenes brutale bombardement av alt vi har av menneskelige følelser i dette landet? Hva med alle de medlemmene som ikke har andre muligheter for sosial kontakt, og som nettopp bruker debattforaet for å få orden i det følelseskaos som har rammet en hel nasjon?

Har redaktøren i Aftenposten vært redd for at folk ikke ville oppføre seg respektfullt etter hvert som grusomhetene på Utøya ble publisert på fjernsynskanalene? At noen skulle skrive noe stygt om folket i Oslo, de som ravet rundt som søvngjengere, i fullstendig sjokk, og ikke kunne forstå at noe slikt kunne skje i deres by? Hva i all verden gikk galt i Aftenpostens redaksjon i timene etter at de grusomme handlingene i Oslo og på Utøya kom for dagen? For ikke å si i dagene som fulgte? Rablet det fullstendig for redaktøren, og i kaoset som fulgte tragedien som fortsatt utviklet seg, var resten av redaksjonen i sjokk, slik at ingen med fornuft og ansvarsfølelse klarte å gjøre redaktøren oppmerksom på den kolossale tabben? Jeg undres over om redaksjonen i Aftenposten i det hele tatt har kunnskap om nordmenn? Om den norske folkesjela? Tror redaksjonen i Aftenposten så dårlig om sine egne landsmenn, at de mener sensur er et godt grep?

Jeg skal ikke spekulere mer om årsaken til redaktørens handlinger. Det er heller ikke spesielt viktig. Det som imidlertid vil være av vesentlig betydning i dagene som kommer, er at redaktøren tar sin hatt og går, og at vi får en solid og ektement beklagelse fra de ansvarlige. En total flatlegging. Fram til det skjer, kan jeg lite annet gjøre enn å anbefale alle å holde seg langt unna Aftenposten, både nettutgaven og papirutgaven.

At redaktøren i Aftenposten allerede i lang tid har vist seg å ikke bry seg særlig om den åpne debatt, om den frie meningsutveksling, gjør ikke saken bedre:

Debattens Fugl Fønix
Josiks ode til vårt forum
Takk for de hyggelige ord, Josik!

"Ad Hoc Working Group"
- Ny skremmende klimamaktbase planlegges. Av vårt forummedlem Telehiv - diskuter her - Arkivert HER


Michael Mann med enda ei hockeykølle

Det går den veien høna sparker!
Om Greenpeace, WWF og Sperling

Det æl ikke gull alt som glimlel!

Orkanen Katrina 8. aug. 2005
Klimaforskning
forskning, politikk og debatt rundt klima
ARKIV